SEZNAM FUNKCIONALIT A DRUHŮ VÝPOČTŮ POMOCNÉ MZDOVÉ VÝPOČTY A NASTAVENÍ

PŘES 560 DOPLŇKOVÝCH VÝPOČTŮ KE MZDÁM


Mzdové příklady a výpočtyBIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.cz    mailto:bohemius@bohemius.cz    Objednávka software zde


 

 

modrá1.pngmodrá1.pngObrázek6.png

BIUS 2 – Exekuční a mzdová kalkulačka         BIUS 3 – manažerská kalkulačka       BIUS hELP – Pro manažerskou kalkulačku

Další odkazy na www stránkách ( bez instalace) –  ZÁKLADNÍ POPIS - SEZNAMY VŠECH VÝPOČTŮ – SEZNAMY VŠECH FORMULÁŘŮ – SEZNAMY VŠECH PŘÍKLADŮ

 


 

 

 

POPIS FUNKCIONALITY

ODKAZ NA INTERNETU

ČÍSLO KATEGORIE

NÁZEV KATEGORIE

Alternativní výpočet náhrady za užití vlastního vozidla při předložení vlastního paragonu s cenou PHM

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Automatické generování dat podle měsíce a zvoleného roku

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Automatické generování dat podle měsíce a zvoleného roku v docházce

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Automatický přepočet kalendářního fondu při změně období

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Automatický výpočet délky období v kal. Dnech

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Běh času dle dní

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Běh času dle let

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Běh času dle měsíců

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Běh času dle týdnů

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Běh lhůty

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Běžné výživné dle různých možností variant velikosti výživného

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Celková částka za dobu nemoci – náhrad a dávek dohromady

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Celková nezabavitelná částka

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Celková rekapitulace

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Celkové částky za dobu nemoci – náhrad a dávek dohromady.první tři dny nemoci.

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Celkové nákladové rekapitulace pojistného za organizaci

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Celkové nákladové rekapitulace pojistného za zaměstnance

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Celkové nákladové rekapitulace pojistného ze strany plátce

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Celkové provedené srážky

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Celkové sazby náhrady za hod - celková sazba

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Celkové součty za jednotlivé řádky

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Celkové součty za jednotlivé řádky - zaměstnanci s pracovním postižením

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Celkovou kartu lze exportovat do tabulky Excel

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Celkový výpočet přepočteného ročního evidenčního stavu zaměstnanců s pracovním postižením

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Částka, sražená nad nezabavitelnou částku

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

ČPMM - výpočet čisté průměrné měsíční mzdy

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Další data v exportu -  započtené pracovní dny beze svátků vyrovnávacího období

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Další data v exportu - soboty vyrovnávacího období

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Další data v exportu - započtené svátky a neděle vyrovnávacího období

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Daně  pro účely zjištění průměrné čisté měsíční mzdy

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Daně z příjmu ze závislé činnosti

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Daňový bonus

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Dávky – mateřská dovolená

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Dávky – ošetřovné

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Dávky - výpočet počtu kalendářních dnů dávek pro dvě a více dětí

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Dávky - výpočet počtu kalendářních dnů dávek pro jedno dítě

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Dávky z průměrného výdělku,  týdenního  úvazku a délky směny.

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Délka odpočinku mezi směnami

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Délka pracovního poměru a poslední den pracovního poměru.

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Délka směny

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Délka zkušební doby a její poslední den

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Délka zkušební doby a její poslední den v případě prodloužení o překážky

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Délka zkušební doby dle počtu stanovených úseků času

Odkaz na WWW

1

Běhy lhůt

Dob odpracovaná pro každý den

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Dob přestávky pro každý den

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Dob započtené doby do pracovního fondu pro každý den

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Dodatková dovolená

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dodržené doby odpočinku pro každých 14 kalendářních dnů

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Dodržené doby odpočinku pro každých 7 kalendářních dnů

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Docházka - dle hod

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Doměření pojistného při neplaceném volnu

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Doměření pojistného při nižší, než minimální mzdě

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Doplatky ke mzdám

Odkaz na WWW

6

Prům. hod. výdělek, rozhodný příjem

Doplňkový výpočet dle odpisové sazby (základní) v Kč dle ujetých km při použití vlastního vozidla

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Dorovnání - výpočet denní částky za průměrnou směnu celkem pro dorovnání mzdy do průměrného výdělku

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Dorovnání - výpočet hodinové sazby pro dorovnání mzdy do průměrného výdělku

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Dorovnání - výpočet sazby pro dorovnání mzdy

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Dovolená  do 21. Odpracovaných dnů

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená - možnost výpočtu podle odpracovaných dnů

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená - výpočet nového počtu pracovních dnů dovolené při změně režimu u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená - výpočet počtu kalendářních dnů dovolené při u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená - výpočet počtu pracovních dnů dovolené při změně režimu u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená - výpočet při již částečném čerpání dovolené - u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená - výpočet z týdenního  úvazku a délky směny.

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená výpočet  -  dle počtu měsíců -   při nepravidelném rozvržení prac. Doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená výpočet  – pomocí kalendáře - kalendářních dnů -   při nepravidelném rozvržení prac. Doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená výpočet - při neodpracované výši 60 prac. Dnů

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolená z běžného nároku - počet pracovních dnů na dovolenou, při výpočtu poměrné části -  při nepravidelném rozvržení prac. Doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Dovolené za odpracované dny

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Důchodového pojištění a nemocenského (dohromady)  pro účely zjištění průměrné čisté měsíční mzdy

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Evid. Stav - evidenční stav ke konci kontrolního období

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanci, kategorie

Evid. Stav - fyzický stav ke konci kontrolního období

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Evid. Stav - hrubý průměrný přepočtený evidenční stav za celé kontrolní období (ne dle ČSÚ)

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Evid. Stav - průměrný evidenční stav ve fyzických osobách za celé kontrolní období.

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Evid. Stav - průměrný přepočtený evidenční stav za celé kontrolní období.

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Evid. Stav - průměrný přepočtený roční evidenční stav

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Evidenční průměr -  výpočty ročních evidenčních přepočtených stavů pro každý řádek

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Evidenční průměr - celkový výpočet přepočteného ročního evidenčního stavu.

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Evidenční stav jako náhradního plnění s ohledem na přepočtený evidenční stav dodavatele

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Export celé karty do souboru Excel

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Export dat do souboru Excel

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Export dat do tabulky Excel třemi způsoby

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Export dat docházky do tabulky Excel

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Export docházky a odpočinku mezi směnami a v týdnu do souboru Excel

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Export měsíční karty do souboru Excel

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Export rekapitulace do souboru Excel

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Export rekapitulace do souboru Excel

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Export zápisů do souboru Excel

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Filtr – pouze pro jednorázový výpočet

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Fondy dle výběru a rekapitulace

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Generování čísla dne a názvu dne v měsíci

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Generování názvů dnů v týdnu

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Hodinová základna, podrobná rozpiska hodin

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Hodiny za proplacené dávky, kterou jsou v započtené době

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Hodnota naturální mzdy

Odkaz na WWW

6

Prům. hod. výdělek, rozhodný příjem

Hodnota, která sděluje, kolik nevyčerpaných pracovních dnů zbývá u nepravidelného rozvržení pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Hodnota, která sděluje, kolik nevyčerpaných pracovních dnů zbývá u pravidelného rozvržení pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Chybějící část odpočinku do 12 hodin po směně

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Chybějící minimální odpočinky mezi dvěma směnami

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Chybějící minimální odpočinky mezi dvěma směnami  do 24 hodin, včetně nastavení odpočinku

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Chybějící minimální odpočinky v týdnu do 14 kalendářních dnů

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Chybějící minimální odpočinky v týdnu do 7 kalendářních dnů

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Jednorázový výpočet dle posledního vstupu dat

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Jednotlivé výpočty kalendářního fondu, výpočet ročního přepočteného evidenčního stavu

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Jízdní náhrady za použití vlastního vozidla

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Kalendářní pracovní fond na měsíc

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Kapesné - složitější výpočty

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Kapesné dle vložených počtů částí dnů pro vnitrostátní pracovní cestu

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Kapesné dle vložených počtů částí dnů pro zahraniční pracovní cestu

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Karanténa - přepočet na denní dávku dle průměrné délky směny

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Karanténa - výpočet počtu kalendářních dnů (zadává se přes kalendář)

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Karanténa - výpočet podle vložených předpokládaných počtů odpracovaných hodin

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Karanténa - výpočet z průměrného výdělku,  týdenního  úvazku a délky směny.

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Kategorie –  lehce zdravotně postižení, těžce zdravotně postižení

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Kategorie –  na mateřské dovolené, na rodičovské dovolené a delším neplaceném volnu

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Kategorie - THP pracovníci – samostatní pracovníci a vedoucí pracovníci

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Kategorie - zkrácené úvazky, dohody o pracovní činnosti, dohody o práci

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Kategorie - ženy, mladiství, v důchodovém věku

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Každý měsíc se automaticky přepočítává při uložení měsíce  v rámci určitého kalendářního měsíce

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Kombinace přednosti a pořadí

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Kontrola na dobu odpočinku po směně

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Kontrola na dobu odpočinku v týdnu v rámci 14 dnů

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Kontrola na dobu odpočinku v týdnu v rámci jednoho týdne

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Kontrola nastavení chybějícího restu nepřetržitého odpočinku v týdnu v rámci 14 kal. Dnů

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Kontrola nastavení chybějícího restu v odpočinku po směně v rámci 24 hodin

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Krácení dovolené u 100 a více neodpracovaných dnů

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Krácení dovolené za neodpracované dny

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Kumulovaný součet kapesného a zaokrouhlení

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Kumulovaný součet stravného a zaokrouhlení

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Limit pro zaměstnání pracovníků se zdravotním postižením

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Limit zaměstnanosti a porovnání s evidenčním stavem

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Lze nastavit, aby dodatková dovolená o délce jednoho týdne byla počítána po půldnech  u pravidelného rozvržení pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Lze vyexportovat i rekapitulaci za jeden měsíc, včetně započtených hodin pro každý den

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Maximální doba náhrady.

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Měsíční fond a rekapitulace

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Měsíční fond pracovních hodin, hrazených svátků a celkem - okamžitý výpočet

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Možné odečíst následně nevyúčtované zálohy a příspěvky

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možné po výpočtu provést o jeden krok zpět na původní stav

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možné provést volbu zpět o jediný výpočet

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možné vrácení výpočtu zpět (o jediný výpočet)

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možné vyčištění všech polí

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možné zadání časového rozpětí pomocí dvou kalendářů

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Možné zapojení s vybranou zálohou

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost doložení dalších příjmů, s odvedeným pojistným při nedosaženého minimálního vyměřovacího základu

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Možnost exportu do tabulky Excel

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost exportu výpočtů do souboru Excel

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost exportu výsledků do tabulky Excel, následné úpravy a tisku.

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost filtrovat dle každé kategorie

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost jednorázového filtru a výpočtu

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost jednotlivé srážky historicky nasčítat

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost jednotlivého zadání filtrování dle kategorie

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost nasčítání a vytvoření základny pro výpočet pracovníků

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost nasčítávat jednotlivé úhrady a tím měnit rozpisy srážek například po 2. Splátce apod.

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost nastavení období na čtyř-týdenní

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Možnost nastavení období na dvacetšesttýdenní

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Možnost nastavení období na padesátdvatýdenní

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Možnost nastavení období na týdenní

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Možnost nastavení výše týdenního pracovního fondu

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Možnost nastavení, zda výplata doplatků byla částečně i pro toto období

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost obnovení dat z tohoto souboru

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Možnost otevření příkladu

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost otevření uloženého výpočtu

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost posunu výpočtu minimální doby pro dávku v nemoci

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Možnost použít jiný týdenní úvazek pro každý řádek

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Možnost provést najednou vícenásobný počet splátek

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost přepočtení dat po změně délky běžného týdenního úvazku (pro účely prům. Fyzického přepočteného stavu

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost přepočtení dat po změně kontrolního období

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost přiměřeného zaokrouhlení u práce s měnou, volba libovolného počtu desetinných míst

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost rozpisu dle celkové dlužné částky, nebo dle jednotlivé konstantní splátky, nebo dle jednotlivé konstantní splátky a dlužné částky celkem

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost samostatného výpočtu pro každé jednotlivé zadání

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost si zvolit výpočty dle druhů úvazku, anebo dle svých potřeb

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Možnost smazat úhradu jednotlivé pohledávky pokliknutím na pole <splaceno od počátku>>

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost smazat všechny údaje v bloku zápisu pro současný zápis

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost smazat všechny údaje v bloku zápisu pro všechny zaměstnance

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Možnost smazat všechny údaje v bloku zápisu pro všechny zaměstnance zdravotně postižené

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Možnost smazat všechny údaje v bloku zápisu pro všechny zaměstnance

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost ubrat některé kategorie při výpočtu (DOP, DPČ) pomocí filtru

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost uložení dat na soubor na disk

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Možnost uložení výpočtu do souboru

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Možnost vložení pracovníků od – do 

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost volby ceny PHM u zahraniční cesty u cestovních výdajů

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost volby podílu v procentech ze sazby stravného

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost volby přesnosti zaokrouhlení u výpočtů u cestovních výdajů

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost volby přímých nákladů u PHM u cestovních výdajů

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost volby sazby daně

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost volby sazby daně srážkové (jiné)

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost volby úhrady placených svátku,připadajících na pracovní den v týdnu.první tři dny nemoci.

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Možnost volby výpočtu srážkové daně a bez pojištění při dohodách o práci

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost volby výše stravného dle platu nebo dle mzdy (podnikatelský a nepodnikatelský sektor)

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost výběru , zda se bude plátci dopočítávat vyměřovací základ a současně se na tomto vyměření bude podílet pouze organizace

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Možnost výmazu všech zadaných položek

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost výpočet pro poslední 3 měsíce v rámci všech vyplněných dvanácti měsíců

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost výpočtu dle jednotlivých kategorií započtené doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Možnost výpočtu rozhodného příjmu prostřednictvím jiného formuláře

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost výpočtu v měně pro všechny kategorie cestovních výdajů

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost zadání období od – do. (průměrný evidenční stav je počítán na celé měsíce automaticky)

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost zadat postupně více stejných skupin pracovníků

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost zadat více jednotlivých pracovníků

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost zadávání různých druhů stavů pracovníků do jednoho výpočtu

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost zaokrouhlení na 1 Kč nahoru

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost zaokrouhlení na Kč nahoru

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost zápisu fyzického stavu pracovníků dle jednotlivých kategorií

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Možnost změny násobku pro každou překážku, nebo náhradu zvláště - pro výpočet

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Možnost změny ročního období

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Možnost zrušení odpočtu odpočitatelných položek, pokud není podepsáno prohlášení

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost zrušit nemocenské pojištění

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Možnost zrušit platbu nemocenského za organizaci

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Možnost zvolit dle vlastního uvážení vlastní počet týdnů

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Možnost zvolit období od dne do jiného dne přesně

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Možnost zvolit výpočet dle daného úvazku, anebo při přechodu na jiný úvazek

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost zvolit výpočet při přechodu na jiný úvazek již v rámci sledovaného období

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Možnost zvolit, zda budou prováděny výpočty kapesného

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Možnost, zda se bude plátci dopočítávat a současně na jeho vrub budou veškeré dodatečně vyměřené pojistné

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Možný Export dat do souboru Excel

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Náhrada za použití vlastního vozidla dle požitého typu vozidla

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Náhrada za použití vlastního vozidla podle druhu PHM

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Náhrada za užití vlastního vozidla podle zákonné sazby a počtu ujetých km

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Náhradní plnění

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Náhradní plnění dle odběru zboží z chráněných dílen a OSVČ

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Náhrady - dávky - výpočet s dítětem do 10 let  - ošetřovné

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Náhrady - dávky - výpočet s dítětem starším 10 let  - ošetřovné

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Náhrady dle počtu kalendářních dnů dávek (zadává se přes kalendář)  - ošetřovné

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Náhrady dle vložených předpokládaných počtů odpracovaných hodin.první tři dny nemoci.

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Náhrady jízdních výdajů za užití vlastního vozidla dle ceny z dokladu ze zahraničí – přímo v měně

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Náhrady výdajů při použití vlastního vozidla - přímý výpočet dle výše nákladů na PHM z dokladu o nákupu PHM

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Náhrady výdajů při použití vlastního vozidla v zahraničí -  - složitější výpočty

Odkaz na WWW

7

Náhrady cestovních výdajů

Náhrady z průměrného výdělku,  týdenního  úvazku a délky směny - ošetřovné

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Náhrady z průměrného výdělku,  týdenního  úvazku a délky směny. První tři dny nemoci.

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Náhrady za první dny nemoci

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Náhrady za školení a vzdělávání

Odkaz na WWW

6

Prům. hod. výdělek, rozhodný příjem

Nárok na dovolenou  při nepravidelném rozvržení prac. Doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Nárok na dovolenou při pravidelné pravidelném rozvržení pracovní doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Nasčítání odpracované doby, případně započtené doby do odpracované doby

Odkaz na WWW

6

Prům. hod. výdělek, rozhodný příjem

Následná kontrola na prodloužení odpočinku v rámci 24 hodin

Odkaz na WWW

2

Délka směny, odpočinek, docházka

Nasoučtovaný výpočet dle vícenásobného vkládání dat

Odkaz na WWW

11

Evidenční stavy zaměstnanců, kategorie

Nastavení čtvrtletního období

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Nastavení druhů postižení

Odkaz na WWW

10

Evid. přep. stav,  zaměstn. postiž. prac.

Nastavení měsíčního období

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Nastavení očíslování všech týdnů roce

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Nastavení odpočitatelné částky na osoby, na které je hrazeno běžné výživné

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Nastavení plátce pojistného při doměření pojistného pro zaměstnance

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Nastavení plátce pojistného při doměření pojistného pro zaměstnavatele

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Nastavení počtu období pro doplatky mezd a prémií

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Nastavení pololetního období

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Nastavení pro výpočet dle dvanácti měsíců – pro konto pracovní doby

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Nastavení pro výpočet dle prvních tří měsíců – čtvrtletní

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Nastavení ročního období

Odkaz na WWW

33

Kalendářní fond a porovnání

Nastavení zrušení počtu odpočitatelných částek u osob, na které je hrazeno výživné a kterých je současně evidován příkaz k vymožení dlužného výživného

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Nastavení, aby dodatková dovolená o délce jednoho týdne byla počítána po půldnech

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Nastavení, aby měsíc nástupu do zaměstnání byl počítán jako celý

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Nastavení, aby měsíc výstupu do zaměstnání byl počítán jako celý

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Navázání výpočtu poměrné části dovolené na výpočet při nepravidelném rozvržení pracovní doby -   při nepravidelném rozvržení prac. Doby

Odkaz na WWW

4

Dovolená - výpočet nároku a krácení

Několikanásobný výpočet srážek, nutné pouze doplnit počet opakování

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Nemocenské dávky

Odkaz na WWW

5

Nemoc, náhrady, ošetřovné, mateřská

Nezabavitelná částka

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Nezapočitatelné příjmy - výpočet příjmů, které nepodléhají srážkám

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Obnovení docházky - vložená data ze souboru

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Obnovení vložených data ze souboru

Odkaz na WWW

32

Vyrovnávací období, započtené doby

Odhad - výpočet z pravděpodobného výdělku jednohoměsíčního dle odhadu

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Odpočitatelná částka pro ostatní vyživované osoby

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Odpočitatelná částka pro partnera

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Odpočitatelná částka pro vyživované děti

Odkaz na WWW

9

Srážky ze mzdy, pořadí pohledávek

Odpočitatelné položky pro účely zjištění průměrné čisté měsíční mzdy

Odkaz na WWW

8

Průměrné hodinové, měsíční výdělky.

Odpracovaná doba za měsíc

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Odpracované hodiny dle kategorií: 

Odkaz na WWW

6

Prům. hod. výdělek, rozhodný příjem

Odpracované hodiny o sobotách za měsíc

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Odpracované hodiny za měsíc

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Odpracované hodiny za neděle a svátky za měsíc

Odkaz na WWW

31

Pracovní doba dle hod, týdenní období

Odvedená daň a netto mzda

Odkaz na WWW

12

Daně a pojistné

Odvod do státního rozpočtu

Odkaz na WWW