– Mzdová kalkulačka ke stažení    modrá1.png                                              BIUS 3 – manažerská kalkulačka ke stažení    Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce ke staženímodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


 

 ekonH - formulář ekonomický a bankovní - základní popis modulu   ( společnost Bohemius k.s – BIUS 3 )

základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - záložky


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí


MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE

tento modul provádí značný počet nejrůznějších výpočtů. modul především usnadňuje propočítání vložených investic, anebo čerpaných úvěrů a v časovém období se snaží o co nejvěrnější poskytnutí údajů o návratnosti. Jsou zohledněny nákladové a příjmové inflace, odpisy, daně, trvalé poplatky a poplatky jednorázové. formulář současně pracuje s cash flow a snaží informovat manažera,který rozhoduje o investici, či půjčce, jak se produkt vyplatí a do kdy se vyplatí. tento modul je jeden z nejsilnějších funkcionalit kalkulačky BIUS 3

 PRODUKTY :  UVĚR JEDNORÁZOVĚ SPLATNÝ - S JEDNORÁZOVÝM ÚROKEM - S POSTUPNÝMI ÚROKY - ÚROČENÍ ÚČTŮ A KONTOKORENT - INVESTICE A PLATBY DŮCHODU - spoření a pojištění - PŘEHLED CASH FLOW Z FINANČNÍCH PRODUKTŮ - MĚSÍČNÍ SPLÁTKY - HYPOTÉKY - DISKONT - ESKONT - PENÁLE - OPERACE S POMĚRY A ÚMĚROU - DVOJITÉ PROCENTO U ZDANĚNÍ - LEASING - změna splátek - VARIANTY PRODUKTŮ - MĚNOVÉ OPERACE - ODPISY ÚČETNÍ A DAŇOVÉ

NOVÉ FUNKCE - VARIANTY PRODUKTŮ A PRÁCE S VARIANTAMI  - ULOŽENÍ VARIANT - TISK VARIANT - ZMĚNA NASTAVENÍ PRODUKTU JEDNÍM PRSTEM - POROVNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT - NOVÉ VARIANTY JEDNÍM PRSTEM

PRÁCE S OBDOBÍMI - DENNÍ - ROČNÍ - MĚSÍČNÍ - ČTVRTLETNÍ  - PŘESTUPNÝ ROK - 30 DENNÍ / MĚSÍC

TISKOVÉ SESTAVY VYPOČTENÝCH DAJE O ÚVĚRU - MOŽNOST ÚPRAVY VLASTNÍ SESTAVY

CASH FLOW - PRÁCE S BUDOUCÍMI PŘÍJMY - POROVNÁNÍ SE SOUČASNÝMI A BUDOUCÍMI PŘÍJMY, ZAPOČTENÍ VŠECH ČINITELŮ DO CASH FLOW

VÝBĚR PRODUKTU V záložce "Výběr funkce"  se nastavuje produkt, s kterým se bude pracovat. Slouží nám k tomu 4 pole. První pole, jako stromová struktura obsahuje různé produkty a funkcionality, které lze vybrat. Po výběru se objeví v informačním poli popis o produktu. V poli nad ním se objeví již konkrétní název produktu. Po výběru konkrétního názvu produktu se provedou dvě akce. Nejdříve se do pole historie výběrů uloží (pouze do operační paměti ) zvolený produkt a bude tak možné jej opět zrychleně vybrat případně pro další práci. Jako druhá část se  systém přenastaví na práci s daným produktem, či funkcionalitou a současně budeme přeneseni do záložky s touto funkcionalitou.


popis formuláře

Menu - Nástrojová lišta - Místní Menu - Horní tlačítka - Rozevírací boxy - Informační pole - Tlačítka pravé strany formuláře  a nastavení - Stavový řádek - Seznam záložek

Obrázek formuláře se záložkou výběru

 

Menu

Soubor - Help - Přepni na akci - Nastavení - Akce faktura - Akce procenta - Akce měna - Akce leasing - Akce úvěr - Akce investice - Akce účet - Akce odpisy

Soubor  -  Přepočítat - Exportuj do Excelu - Vložit do historie - Varianty ukaž - Tiskni - Náhled - Nastavit tisk - Konec - Konec programu

HelpHlavní formulář  -  Výběr funkce  +  odkazy na další záložky (Helpy)

Přepni na akci - Jednoduché úročení - Složené úročení - Základní akce A (Nastavení pro základní záložku) - Faktura penále (dohodnutá sazba) - Faktura penále (REPO sazba) - Eskont - Diskont - Otevři sestavu - bude otevřena uložená šablona sestavy, vlastně se otevře dialogový box pro otevření sestavy.- Procenta dvojitá - Poměry - Jednoduchá konverze - Konverze Forward - Kurzový rozdíl na faktuře - SWAP - Leasing základní kalendář - Leasing změna splátek - Investice - Spoření - hypotéka a úvěr - Účet a kontokorent - Odpisy

Rychlé klávesy - SEZNAM RYCHLÝCH KLÁVES


Nastavení - Základní nastavení nákladů A - Budou nastaveny modelově určité druhy nákladů

Základní nastavení formuláře A - Budou nastaveny modelově určité druhy nákladů, odpisů, inflace, daně, měsíčního příjmu a ziskovosti

Prvky základního formuláře skrýt - Určité prvky na formuláři nebudou zobrazeny pro lepší viditelnost

Prvky základního formuláře zobrazit - Veškeré prvky formuláře budou zobrazeny

Záloha + 50000 - Záloha - 50000 - Zálohu zrušit - Záloha, nebo mimořádná záloha bude navýšena, ponížena, anebo vynulována.

Rozpočet + 10000, Rozpočet - 10000 Kč - Zvýšení/snížení měsíční rozpočtu o 10000 Kč.

Roční období - Nastaví se pouze roční období

Měsíční 30 - denní období - Nastaví se měsíční období a délka roku 360 dnů.

Pouze roční období - Bude vynechána možnost zadávat počet period a úrokovou sazbu období. Počet let a úroková sazba období bude nadále přístupné.

Čerpání úvěru - V režimu výpočtu jednorázové úhrady se bude produkt považovat za čerpání úvěru

Poskytnutí úvěru - V režimu výpočtu jednorázové úhrady se bude produkt považovat za poskytnutí úvěru, čímž budou náklady ze strany dlužníka považovány za příjem věřitele. Je zde i rozdílný výpočet nákladů. Příjem dlužníka je vždy stejný, anebo menší, než náklady věřitele, protože věřitel má i své náklady.

Poplatek z celé jistiny - viz zde.

Nastavení - posun řádků ve výběru k tisku.bude povoleno, aby se měnilo pořadí řádků v poli řádků k výběru hodnot k tisku, záložky "Nastavení k tisku" . Současně nebude možné rušení řádků k tisku.

Zvětši písmeno tisku CF, splátek a variant nebo Zmenši písmeno tisku CF, splátek a variant.

Nastavit jako jednoduchou sestavuřádky sestavy budou pod sebou, bez definice tisku jednotlivých řádků

V tisku bez hlášení o vlastní definici - nebude se při CF, splátkovém kalendáři objevovat hlášení, že se nebere ohled na definici řádků, protože tyto dvě sestavy mají vlastní implicitní a pevnou definici řádků.

Nastavit sestavu implicitně - Bude stejná sestava znovu navolena s implicitním nastavením řádků a a bude povolena změna řádků do šablony

Šablona nemůže měnit počet řádků - Nebude povoleno měnit do šablony počet řádků původní sestavy, včetně řazení. Implicitní změny řádků ale nebudou při změny záložky zachovány.

Šablona může měnit počet řádků - Bude povoleno měnit do šablony počet řádků původní sestavy, včetně řazení. Při změně záložky se  změny na definici vlastních řádků nastaví na implicitní.

Přednost při výpočtu zrušit, přednost při výpočtu aktivovat - jedná se o způsob výpočtu po variaci. Pokud výpočet dopočítá veškerá pole, pak kdybychom chtěli změnit hodnotu ve vstupním poli pomocí variace, i vlastně jakkoliv jinak, pak pokud nebude toto pole mít přednost při výpočtu,  pak bude     naše změna vždy přepočtena. Například A1 + A2 = A. Pokud změníme pole A, není to platné, protože bude vždy přepočítáno. Pokud ale změníme přednost, pak se stane, že některá pole bez předností budou zachována a naopak některá jiná pole, která měla přednost budou vymazána.Tím, že hlavní pole budou vymazána, dostane prostor k výpočtu se svou hodnotou i původní  nepřednostní pole a naopak budou přednostní pole dopočtena. Tato vlastnost platí pro záložku "Procenta.".


 

Podmenu AKCE

Upozornění,  bude pouze vždy nastaveno. Přepočet nastane jenom tehdy, pokud bude daný produkt aktivní a pokud bude povoleno tlačítko GD

Akce faktura - Vyčistit formulář - Formulář faktury bude zcela vyčištěn od údajů - Faktura od počátku - bude generováno tlačítko pro počítání faktury od počátku - Uhradit dnes - Dopočítat  obě tlačítka dopočítají  fakturu k dnešnímu dni - Eskont vyčisti  - budou vyčištěny údaje pro eskont - Eskont 15% -  bude nastaven Eskont 15% a případě přepočten - Splatnost 30 dnů  Bude nastaven Eskont na 30 dnů a případně přepočten - Splatnost 15 dnů -  bude nastaven Eskont na 15 dnů a bude případně přepočten - Diskont 5% -  bude nastaven Diskont na 5% a případně přepočten -  Diskont 10% -  bude nastaven Diskont na 10 % a případně přepočten - Diskont 2,5 % - bude nastaven Diskont na 2,5 % a případně přepočten - Nastavit penalizace s domluvenou sazbou - nastavit penalizace s Repo - sazbou - Nastavit Eskont - Nastavit Diskont.  jde přímo o přepnutí na určitý produkt.

Akce procenta - Dvojité procenta - Procenta - Marže - Úměra - Poměry - Dvojité procenta přičíst - nastavíme výpočet na sčítání - Dvojité procenta násobit- nastavíme výpočet na násobení - Dvojité procenta dělit- nastavíme výpočet na dělení -  Úměra nepřímá - Úměra přímá - Nastav poměr 1 až 10   -  doplníme do textového pole pro automatické dělení poměru poměry 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10 , Nastav poměr 1 až 3-  doplníme do textového pole pro automatické dělení poměru poměry 1:2:3 - Vše vymazat.  - budou vymazány údaje pro poměr

Akce měna - Zapni na jednoduchou směnu - Zapni na Forward operaci - Zapni SWAP operaci - Výměna 1000 a kurz 25 - Forward na měsíc 10000 Kč a kurz 25 - Forward na měsíc 10000 Kč a kurz 25 - Forward na 10 dnů a 100000 Kč a kurz 25 - Kurzový rozdíl faktury na 30 dnů - Prohození měny, včetně kurzů - Výmaz všech polí.

Akce leasing - Nastavit běžný leasing - Nastavit změnu kalendáře - Nastavit scénář 1 ( Nastaví se scénář s DPH ) - Nastavit scénář 2 (Nastaví se scénář  bez DPH) - Nastavit scénář 3 ( Nastaví se scénář s čtvrtletními splátkami bez pojištění a poplatků ) - Nastavit změnu splátek ( Prodloužení splátkového kalendáře) - Nastavit změnu splátek II  ( Nastaví se zkrácení splátkového kalendáře) - Vše vymazat - vymažou se veškerá pole - Zrušit poplatky a pojištění - Vymazat texty

Akce úvěr - Přepnout na úvěry a hypotéky - Přepnout na změnu splácení - Vyprázdnit zadání - Vyprázdnit změnu i výpočty - Vyprázdnit všechny výpočty - zadání hypotéky A - Zadání změny k hypotéce B - Dlouhodobý úvěr C - Dlouhodobý úvěr se stejnou jistinou D.

Akce investice - Přepni na investice - Přepni na úspory - Přepni na přenos úspor do investic - Zadání investice smazat - Výpočty investic smazat - Investice scénář 1 Trvalý důchod - Investice scénář 2 Výše investice - Investice scénář 3 výše splátky důchodu - Investice scénář 4 zisk ke stanovené splátce - Spoření zadání vymazat - Spoření výsledky vymazat - Spoření dlouhodobé scénář 1 - Spoření a  životní pojištění scénář 2 - Stavební spoření scénář 3 - Důchodové pojištění scénář 4

 Akce účet - Úročení účtu z vložených položek - Úročení účtu z importovaných položek - Nastavit příklad A manuální vložení položek - Nastavit příklad B - Import z tabulky Excel - Vymazat zadání a ponechat základní údaje.

Akce odpisy - Odpisy - Vyčistit texty - Vyčistit ode změn - Vyčistit zhodnocení - Vyčistit vstupy - Vyčistit vše - Příklad na shodné odpisy A - Příklad na neshodující se odpisy a odloženou daň - B - Příklad na zhodnocení C - Příklad na změny daně a daňového odpisu D.

Rychlé klávesy - zobrazí se pole s klávesami. Po kliknutí na toto pole se toto pole skryje.


Nástrojová lišta

Zavřít celý program - Vložit do historie - Ukázat varianty - Vymazat náklady - Nastavení tisku - Nastavit jako poskytnutí úvěru - Nastavit jako čerpání úvěru - Odkaz na stránky ČNB - odkaz na stránky měnových kurzů - Uzavřít Excel -  Přepnout na základní záložku  = (ZAKL) - Fak - % - Ucet - Inv - Leas - Eur - Odp - Uver

Faknastavení a vstup do záložky penalizace faktur , eskontu a skonta

% -  nastavení a vstup do záložky práce s procenty, dvojitým procentem, prácí s úměrou a práci s rozdělením hodnoty na poměry

Ucet - vstup do úročení zůstatku a kontokorent , včetně změny splátek

Inv - nastavení a vstup do investiční záložky a platba důchodu z investice, spoření a pojištění 

Leas - nastavení a vstup do záložky splátek leasingu, včetně pojištění a změny splátek

Eurpráce s měnou, konverze, směna, swap, forward

Odpnastavení a vstup do záložky s odpisy, odpisová karta, daňové odpisy, účetní odpisy, odložená daň, změna pořizovací ceny.

Uver - nastavení a vstup do záložky s úvěre, hypotékou a změnou splátek.

 


Místní Menu

aktivuje se po stlačení pravého tlačítka myši

Velikost hodnoty snížit - Velikost hodnoty zvýšit - Zvýšit krok - Snížit krok - Akce i nastavení - Přepočítej - Do historie - Zaokrouhlovat vše na 0 des. míst - Zaokrouhlovat nahoru - Zaokrouhlovat dolů - Zaokrouhlovat matematicky - Období roční - Období denní - Období měsíční - Jednoduché úročení - Složené úročení - Smazat údaje o části období - Měsíční období 30 dnů - Roční období / 1 mil. ,10% ,1 rok - Zrušit výpočet části období - jednoduché sestavy - sestavy dle nastavení řádků - Povolené změny počtu a řazení řádků - Zákaz měnit počty řádků do šablony

Zaokrouhlovat vše na 0 des. míst - Hlavní nastavení desetinných míst na pravé straně formuláře bude nastaveno na hodnotu nula.

Zaokrouhlovat nahoru - rozvírací box způsob zaokrouhlení v záložce "Nastavení formuláře" bude nastaven na zaokrouhlování nahoru.

Zaokrouhlovat dolů - rozvírací box způsob zaokrouhlení v záložce "Nastavení formuláře" bude nastaven na zaokrouhlování dolů.

Zaokrouhlovat matematicky - rozvírací box způsob zaokrouhlení v záložce "Nastavení formuláře" bude nastaven na zaokrouhlování matematické.

Jednoduché úročení - Nebude úročit úrok z úroku

Složené úročení - Po určitém období se připíše k zůstatku jistiny úrok. Jistina se tak zvýší o připsaný úrok. Tento připsaný úrok se tak úročí a říkáme tomu úrok z úroku.

Smazat údaje o části období - Bude vymazán údaj o úrokové sazbě části období a počtu období a údaje od a do. Roční úroková míra a počet let budou ponechány. Můžeme pak počítat vždy nejdříve s ročním údajem.

Měsíční období 30 dnů - Nastavíme období na měsíční a současně 30 denní. Rok má jakoby zdánlivě 360 dnů. V podstatě ale neúročíme počtem dnů, ale počtem měsíců, kdy úroková sazba je jedna dvanáctina roční úrokové sazby. Hodí se pro měsíční splácení hypotéky a úvěru dlouhodobého.

Roční období / 1 mil. ,10% ,1 rok - Nastaví se tak určité přehledné zadání, aby uživatel si uvědomil rychle, jak se hodnoty mění, pokud měníme jinou hodnotu, například pomocí kolečka myši.

Zrušit výpočet části období - Budeme smět zadávat pouze roční sazbu období, Pole části období nebudou aktivní. 


 

 Horní tlačítka

Přepočítat - Export do Excelu - Tisk - Náhled - Nastavení tisku (N) - Zavřít

 Přepočítat - (aktivní i při stisku mezerníku) - Nejdůležitější pokyn k výpočtu Cash Flow, nákladů a budoucích hodnot. Pokyn k přepočtení základních údajů. Toto tlačítko nepřepočítává výpočty jednotlivých produktů. Každý produkt je nejdříve vypočten ze svého hlediska a poté je zpracován z hlediska nákladů, Cash Flow, nákladů a budoucí hodnoty a výhodnosti pro jednotlivá řešení. Tlačítko přepočítej přepočítává veškeré údaje, které jsou PŘÍMO , anebo jednotlivými produkty vloženy do karty "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ" . Základní formulář zpracuje finanční toky za celé určité období a pak vydá výsledek o celkové transakci za celé období., kdy budou vypočteny úroky, náklady včetně poplatků, inflační znehodnocení, výnosové procento, rozdíl k požadovanému procentu, procento nákladů na rok, efektivní úrokovou míru apod. Následně bude přepočten formulář v záložce "EKONOMIKA" a zde budou vypočteny údaje o Cash Flow s přihlédnutím na daně, odpisy, ziskovost organizace a zjištěno skutečné Cash Flow za celé období. Následně budou zpracovány údaje v záložce "ROZPOČET", kde budou zpracovány rozpisy na měsíční splátky, včetně nákladového měsíčního plánu a zjištění podílů, zda je transakce možná. ale bude promítnuta příjmová a mzdová inflace do budoucích příjmů a bude zjištěna reálná hodnota celého produktu. Podnikatel a manažer se tak dozví, jaká hodnota peněz tak vlastně bude uspořena, či "promrhána" . Díky variacím, pomocí jednoho prstu lze si tak postupně nastavit podmínky, aby vyhovovaly zájemci o produkt ještě předtím, než navštíví bankovní či jakoukoliv jinou finanční instituci a bude tak zpraven a veškerých finančních nákladech a skutečné hodnotě uspořených peněz.Následně budou případně zpracovány údaje pro záložku "SPLÁTKY", kde budou vypočteny jednotlivé měsíční splátky.Dále rozvírací poslední box, který určuje druh výpočtu nastavuje, zda se má dopočítat jeden z ukazatelů a to jistina, úrok, úrok a celkem, sazba

Poznámka : U dlouhodobých splácení a některých produktů nemusí být formuláře v záložkách  EKONOMIKA , ROZPOČET a SPLÁTKY vypočte, protože se plné řešení provedeno již formou určité záložky..

Export do Excelu - Výsledné výpočty a některá zadání jsou exportována do Excelu. Do Excelu  Jeden výpočet = jedna varianta a může mít až 500 různých ukazatelů. Pokud nedojde k omezení, všechny tyto výsledky jsou exportovány do Excelu. Pomocí kontingenční tabulky je ale v Excelu vše možné vyfiltrovat. Pro export existují omezení, které jsou dány rozvíracím boxem pro druh exportu.

Tisk - Bude již vytištěna připravená sestava.. Připravená sestava je pouze tehdy, pokud došlo k nějakému výpočtu a pro výpočet byla zadána potřebná data. Jinak bude sestava nesmyslná. kromě toho je nutné zvolit vždy určitý druh sestavy v druhém rozvíracím boxu. Pro každý produkt existuje určitý druh sestavy, který se implicitně při spuštění akce nastaví. Sestavu je možné i přesto změnit, ale pokud budeme tisknout sestavu mimo související záložku, může se lehce stát, že bude sestava částečná, chybná, anebo nesmyslná. Silné doporučení tedy je tisknout takový druh sestavy, který je spjat s výpočtem.  před vlastním tiskem je možné provést nastavení tisku, což je vzhled stránky pomocí nastavení tisku. Před tiskem bude taktéž vyžadováno, aby byly potvrzeny, či vybrány výsledné řádky pro sestavu a to v záložce "Nastavení tisku řádků"

Náhled - Bude pouze zobrazen náhled na připravenou sestavu.. Připravená sestava je pouze tehdy, pokud došlo k nějakému výpočtu a pro výpočet byla zadána potřebná data. Jinak bude sestava nesmyslná. kromě toho je nutné zvolit vždy určitý druh sestavy v druhém rozvíracím boxu. Pro každý produkt existuje určitý druh sestavy, který se implicitně při spuštění akce nastaví. Sestavu je možné i přesto změnit, ale pokud budeme tisknout sestavu mimo související záložku, může se lehce stát, že bude sestava částečná, chybná, anebo nesmyslná. Silné doporučení tedy je tisknout takový druh sestavy, který je spjat s výpočtem.  Před vlastním tiskem je možné provést nastavení tisku, což je vzhled stránky pomocí nastavení tisku. Před tiskem bude taktéž vyžadováno, aby byly potvrzeny, či vybrány výsledné řádky pro sestavu a to v záložce "Nastavení tisku řádků" (Ne formou tlačítka, ale záložky !)

Nastavení tisku (N) - Jedná se o formulář, který je příslušný k vzhledu stránky a je spjat přímo s tiskárnou.

Zavřít - bude uzavřen tento modul, společně s tabulkou Excel.


Rozevírací boxy

Evidujeme celkem tři rozvírací boxy :

První rozvírací box (box druh exportu) je box, pomocí kterého se definuje způsob exportu do Excelu. Následují volby - Export porovnání variant , kdy jsou exportovány veškeré uložené varianty a to se všemi proměnnými., další možnosti je "Export Cash Flow", kdy je proveden export toků Cash Flow po jednotlivých letech s nejdůležitějšími ukazateli, dále je to "Export splátkového kalendáře" a na závěr to je Export výběru. Výběr je nastaven na záložce "Nastavení tisku" - pozor ne na tlačítku "nastavení tisku, ale na záložce nastavení tisku..

Druhý rozvírací box (box druh sestavy)je věnován výběru sestav..Pro každý produkt je k dispozici alespoň jedna sestava.. Sestavy od čísla 6 jsou dle produktu, který je otevřen. Sestava (0) - Sestava dle vlastního výběru je sestava, kterou si určíme právě v záložce "Nastavení tisku ", sestava (1) - sestava Cash Flow je tisk výsledků ročních Cash Flow , sestava (2) - Sestava splátek vytiskne obsah záložky "Splátky", sestava (3) Sestava podrobná 1ALL (3)  Tiskne celkový přehled o produktu, vyjádřeném výpočty ze záložek "Základní formulář" , "Ekonomika" a " Rozpočet". Sestava (4) - výběrová sestava variant - vytiskne dovolený počet ukazatelů pro všechny uložené varianty .Sestava (5) - výběrová sestava variant L4 - jedná se o tisk všech variant, přesně několika vybraných ukazatelů v záložce "Nastavení tisku" .Sestava může mít větší počet ukazatelů, protože je orientována naležato.

Třetí rozvírací box (box druh výpočtu)se věnuje volbě druhu výpočtu. Je určen výhradně pro způsob výpočtu v "Základním formuláři" . Určuje, jaký ukazatel se musí dopočítat. Je logické, že zbývající nutné ukazatele musí být vyplněny. Abychom například vypočítali úrok, musíme znát jistinu, sazbu za období., délku a počet období. Velice důležitým prvkem nastavení je zde počet desetinných míst. pro roční sazbu nám stačí 1 desetinné místo, pro denní sazbu ale i třeba 5 desetinných míst. Pokud počítáme tak, že požadujeme znát denní sazbu, pak je nutné upravit počet desetinných míst výpočtu. Můžeme tedy, pokud jsou ostatní potřebné ukazatele vyplněné, vypočítat jako poslední - jistinu - období - sazbu období - úrok a ostatní ukazatele. .


Informační pole

Existují celkem tři informační pole. První informační chybové pole je viditelné pouze tehdy, pokud při konečném výpočtu dojde ke zjištění, že  rozpočet za období nestačí na měsíční splátky. Toto pole o nedostatku financí je skryto pod hlavními tlačítky. Další informační pole o akci  je vpravo nahoře na formuláři a informuje nás o poslední provedené akci mimo nastavení. Těsně pod tímto polem je další ukazatel a to informační pole o počtu řádků do tiskové sestavy, tedy pole o počtu řádků. Vpravo se může objevit grafický indikátor exportu do Excelu . Velké "pole o druhu akce" je vpravo na formuláři hned nad záložkami.

 


Tlačítka a nastavení pravé strany formuláře

Tlačítko vložit do historie - Tlačítko varianty produktů - pole počet desetinných míst - nastavení velikosti písma pro Základní záložku - Výše skoku - šipka změnit velikost hodnoty nahoru a šipka změnit velikost hodnoty dolů - Tlačítko nastavení tisku a tlačítko - Uzavřít Excel

 

Tlačítko vložit do historie - jedná se o funkcionalitu, kdy řešení vložíme do souboru variant v operační paměti. Takový soubor se skládá z řádků, kde každý jednotlivý řádek je jedním jedinečným uloženým řešením z jakéhokoliv výpočtu. každý řádek je očíslován a skládá se množství ukazatelů, kterých může být až několik set. Každé vypočtené řešení se tedy automaticky nevkládá do souboru variant, ale musí být vloženo přes povelové tlačítko " Vložit do historie" .V případě exportu se pak do Excelu řešení ukládá tak, že řádek se stává sloupce a naopak, vzhledem k tomu, že takové prohlížení souboru by jinak bylo náročné a současně je počet polí - sloupců omezen. Počet řešení v jednom souboru je omezen na 250. S neprázdným souborem variant lze dále pracovat , viz záložka " Varianty produktů"

Tlačítko varianty produktů  -  pomocí tohoto tlačítka se dostaneme do záložky "Varianty produktů"

Pole počet desetinných míst - Toto pole je obecným nastavením výpočtu desetinných míst pro všechny formuláře. Pole je především všeobecně platné pro záložku "Základní formulář" .Ostatní záložky mají často však své pole pro nastavení desetinných míst a to pouze pro svůj formulář. Měnit desetinná místa je občas nutné. Při výpočtu  denní úrokové sazby je denní úroková sazba hluboce pod nulu a proto je zde nutný vyšší počet desetinných míst.

Nastavení velikosti písma pro Základní záložku - Pomocí šipek si nastavíme velikost písma a můžeme si tak zpřehlednit tuto základní záložku.

Výše skoku - "Skokem" je zde myšlena hodnota, o kterou se změní momentálně aktivní pole. Dejme tomu, že například, je-li aktivní pole roční sazby, kde roční sazba je 10%. Výše skoku je hodnota 1,5. My bychom chtěli pomocí "šipky - změnit velikost hodnoty nahoru"  tuto hodnotu změnit.. Při každém stlačení šipky pak hodnota v poli roční sazba se zvedne o hodnotu 1,5, tedy na 11,5, dále na 13, dále 14,5.. atd. Po každé změně hodnoty v aktivním poli (ale samozřejmě ne v tomto skokovém poli),  se navíc aktivní formulář (záložka) přepočítá..Pomocí šipky vpravo a vlevo přímo na klávesnici můžeme zvyšovat hodnotu skoku.

Šipka změnit velikost hodnoty nahoru a šipka změnit velikost hodnoty dolů - Viz "Výše skoku". Pokud bude tlačítko použito, změní se hodnota v aktivním textovém poli formuláře právě o tuto hodnotu. Pokud se tedy stlačí šipka nahoru, bude z hodnoty 10 při skoku 1,5, hodnota 11,5. Pokud ještě 2x stlačíme stejnou šipku, bude v aktivním textovém poli hodnota 14,5. Navíc se při každém stlačení šipky nahoru, nebo dolů formulář přepočítá. a v aktivní záložce také.Totéž platí, pokud stlačíme šipku nahoru, dolů, vpravo a vlevo na klávesnici a přitom jsme v nějakém aktivním textovém poli. Pokud stlačíme šipku vpravo, skok se zvýší o jedno. Pokud stlačíme šipku vlevo, skok se sníží o jedno. Pokud stlačíme klávesu "+", skok se zvýší řádově desetkrát. Pokud stlačíme klávesu "-". Skok se sníží řádově desetkrát. Nikdy ne ale pod hodnotu nula. Kolečkem myší můžeme taktéž pohybovat s hodnotou nahoru či dolů.

Zásadní podmínka. Klávesy šipek , znaménka plus a minus pro změnu hodnoty a výši změny hodnoty - skoku, jsou aktivní pouze tehdy, pokud stojíme aktivně na některém oranžovém poli. Pokud se má například provádět postupně změna na poli výše úroku, je potřeba kliknout na pole úrok, tak se stane hodnota aktivní a poté se klikne na oranžové pole vpravo, a lze pak hodnotu měnit.

Tlačítko nastavení tisku

Tlačítko - Uzavřít Excel


 Stavový řádek

Stavový řádek ukazuje následující informace , v pořadí :

"TISK POSLEDNÍ VARIANTY"  - označuje způsob tisku varianty - zda je varianta, která se tiskne poslední, anebo vybraná. PŘI KLIKNUTÍ NA TOTO HLÁŠENÍ SE REŽIM PŘEPNE NA OPAČNÝ.

1.Volba akce  - Záleží na záložce

2. Druh poslední chyby - i kdyby chyba již nebyla platná

3. Výsledek z poslední akce (úspěšnost)

4. výsledné CF za všechny roky na dnešní hodnotu

5. Počet řádků sestavy posledního řešení - prozatím nefunkční

6. Výše skoku - pro variaci a změnu hodnoty

7. skutečná roční sazba úroků - vypočtená po každé variaci

8. Počet řešení - v souboru historie

9. Přednost při výpočtu , přednost při výpočtu znamená, že při výpočtu se doplní vždy vypočtené číslo. Dojde tak k tomu, že všude jsou doplněna čísla a zdánlivě není třeba nic počítat. Pokud ale změníme jednu hodnotu, záleží na tom, zda tato hodnota má přednost při výpočtu. Například, pokud se z jistiny, délky období a úrokové sazby zjistí úrok, pak úrok nemá přednost při výpočtu, protože on je ta hodnota k vypočtení. Pokud by byl po prvním výpočtu úrok 500 Kč a my bychom tuto hodnotu smazali, a dopsali hodnotu 400. Pak po stisku tlačítka k přepočtu by se stejně toto pole přepsalo opět na 500. Aby v tom poli zůstala hodnota 400, je nutné vymazat jinou hodnotu a zajistit, aby se dopočítala právě jiná hodnota, ta vymazaná. Musíme tím zrušit zmiňovanou přednost. V základním formuláři se tato přednost zajišťuje posledním  rozvíracím boxem. V ostatních záložkách je nutné tuto přednost přepnout. Poté bude zvolena jiná přednost a bude případně dopočítáno vždy jiné pole.Výsledkem je, že původní dopočítané pole bez přednosti již přednost má, a my můžeme tuto hodnotu měnit a zjišťovat změnu v jiných hodnotách.

oranžové pole - jedná se o pole vpravo na boku formuláře, které slouží pro tvoření variant výpočtů. Předpokladem je, že je navolena určitá výše skoku, a že nyní stojíme na přednostním poli. V oranžovém poli se objeví hodnota (musí se objevit, jinak původní pole neslouží k provádění variant) z tohoto pole a pomocí šipek, kláves, kolečka myší, můžeme hodnotu po krocích zvyšovat, či snižovat. Změněná hodnota se zobrazí v původním přednostním poli a automaticky dochází k přepočtu celého příkladu. Pokud stojíme na nepřednostním  poli, bude přepočítáno právě to pole, z kterého jsme přeskočili do oranžového pole. K tvorbě rychlých variant je tedy potřeba - 1/  Zvolit výši skoku. - 2/ Změnit případně přednost, abychom nestáli na nepřednostním poli - 3/Je potřeba, aby pole s hodnotou bylo i pro tvorbu variant, tedy jeho hodnota se musí po kliknutí na toto pole, objevit i v oranžovém poli. - 4/ Kliknout na oranžové pole - 5/ měnit hodnotu pomocí kláves, šipek, či kolečkem myši, nebo zadáním hodnoty - 6/ lze uložit variantu pomocí klávesy F3.


 Seznam a stručný popis záložek

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura  Nastavení tisku řádků - Základní formulář  Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán.


Výběr funkce - záložka číslo 1

Řeší otázku :  jaký produkt si pro sebe zvolím ?

VÝBĚR PRODUKTU -  V záložce "Výběr funkce"  se nastavuje produkt, s kterým se bude pracovat. Slouží nám k tomu 4 pole. První pole, jako stromová struktura obsahuje různé produkty a funkcionality, které lze vybrat. Po výběru se objeví v informačním poli popis o produktu. V poli nad ním se objeví již konkrétní název produktu. Po výběru konkrétního názvu produktu se provedou dvě akce. Nejdříve se do pole historie výběrů uloží (pouze do operační paměti ) zvolený produkt a bude tak možné jej opět zrychleně vybrat případně pro další práci. Jako druhá část se  systém přenastaví na práci s daným produktem, či funkcionalitou a současně budeme přeneseni do záložky s touto funkcionalitou.

Tato záložka slouží pro pro výběr produktu, s kterým budeme provádět ekonomické výpočty. Je nutné, abychom si před vlastním výpočtem nejdříve vybrali produkt, s kterým budeme počítat. Podle toho bude nastaven způsob výpočtu. Nelze tedy přímo přikročit k výpočtu nějakého ekonomického produktu, aniž bychom si jej předtím nevybrali. Nelze pouze přeskočit do záložky, protože  přeskok do jiné záložky lze také chápat, jako informační záležitost, bez jakéhokoliv přenastavení. Spolu s výběrem záložky také není vybrána konkrétní akce.

V záložce se tedy nejdříve proklikem vybere hlavní produkt ve stromovém poli.  Poté se vybere produkt v druhém poli.. Produkt lze také vybrat přes volbu v hlavním MENU, anebo přes přímé tlačítko. Po výběru produktu ve stromovém poli se objeví podrobnější, anebo alespoň jedna z konkrétních možností v druhém poli. Zde vybíráme konkrétní ekonomickou akci. Pod tímto polem je informační pole, které nám sděluje obsah výpočtů ke každému výpočtu - zhruba. V pravém poli se do historie se ukládají veškeré vybrané typy produktů, z kterých je pak možné zrychlenou volbou přejít k určitému typu produktu. Tlačítko "Načti všechny produkty"  slouží k tomu, aby se ve druhém poli, pro krok 2, objevil veškerý seznam dostupných ekonomických produktů a mohlo se tak přímou volbou vybrat z některých ekonomických produktů.

Odkaz na popis záložky číslo 1 je zde


nastavení formuláře - záložka číslo 3

řeší otázku : jak si nastavím podmínky pro výpočet, zejména období ?

CO NASTAVUJEME : Období úrokové sazby, kdy můžeme určit, po jaké periodě bude počítán úrok. K dispozici máme 5 druhů délky období , což je období denní, měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční. délku ročního období - kdy se podřídíme typu finančního období, jaké může používat naše oslovená banka. Jsou zde odlišnosti v pojetí počtů dnů a počtů dnů v měsíci. přestupný rok - kdy určujeme, zda se bude zohledňovat výpočet pro přestupný rok, tedy jeden rok má v průměru 365,25 dne.

velikost písma na některých záložkách, nastavení hlášení o neschopnosti splácet - kdy jsme upozorněni na takový případ, spolu s uvedením maximální výše splátky a jistiny k zapůjčení, Nastavení akce G-Direct pro přímou akci, nastavení , zda je o úvěr, či půjčku, EXPORT DO EXCELU, zaokrouhlení na Kč u nákladů a úroku, povolení počítat dle period, tedy například dle denní sazby.

Nastavení, zda se poplatek při uzavření smlouvy počítá z jistiny, či z nesplacené jistiny po úhradě akontace a nastavení směru zaokrouhlení, nahoru, dolů

Odkaz na popis záložky číslo 1 je zde


stručný popis záložky nastavení tisku - 4

řeší otázku : jaké hodnoty  vytisknu a jak bude sestava vypadat ?

Záložka nastavení tisku slouží k nastavení způsobu tisku sestavy, výčtu položek sestavy, druhu sestavy a formy sestavy.

Pomocí této záložky lze definovat základní popis sestavy  Popis sestavy je složen z 9 prvků, jako je název organizace, Období, Popis, Předmět, Zpracováno pro, Zpracoval, Období, Místo a Datum. Těchto 9 údajů budou 3 vytištěny a o zbylých údajích se můžeme rozhodnout, zda budou vytištěny.

Tisk určité varianty. Lze určit, zda se bude tisknout vždy poslední varanta, anebo aktuálně vybraná varianta ze souboru variant. Dále nastavujeme volbu tisku ohraničení, hustoty řádků, tisku nadpisu a popis u sloupcové sestavy, tisk zápatí.

Sestavu lze rozdělit na tři díly, podle typů dat a lze určit, aby každý díl byl na samostatné stránce.

Výběr položek do sestavy. - K dispozici máme dva seznamy, z nichž jeden seznam je výčet veškerých možných a vypočtených položek a druhý seznam je výčet položek, které budeme chtít tisknout do sestavy. Každý druh sestavy má svůj implicitní výčet položek a každá sestava má svůj povolený počet položek. Některé sestavy mohou tisknout všechny položky. S vybranými položkami lze pracovat tak, že je můžeme zase všechny zrušit, co se týče výběru, nebo rušit po jedné položce z výběru. Lze také položky posouvat v pořadí směrem nahoru, aby měly v sestavě jiné místo. Některé sestavy neberou ohled na výčet položek, jako je Cash Flow a splátkový režim.

O celkovém počtu vybraných položek a povoleném počtu vybraných položek jsme informováni. Položky lze i automaticky seřadit dle svých čísle pořadí uložení v rámci databáze.

Vybrané položky lze nejenom vytisknout, ale lze určit i jejich formu, velikost a zda budou odděleny mezi sebou řádky, nebo linkami.. Takové nastavení se provádí v záložce "Nastavení tisku řádků" . Nadefinovanou sestavu lze uložit i vyvolat také a právě v záložce Nastavení tisku řádků.

odkaz na záložku je zde


MOŽNOSTI FORMULÁŘE - faktura - (penalizace - eskont - diskont) - 5

 

Na kolik vyjde tato nesplacená faktura? (Penále) - Spočítám (si) penále dle repo-sazby i dle domluvené sazby i s postupným splácením faktury. O kolik přijdu (o Eskont a o poplatky), pokud si nechám zaplatit fakturu, co nejdříve před splatností a kolik získám, pokud  dostanu slevu, ale zaplatím ihned ? (Diskont )

FAKTURA - tato záložka umí spočítat penalizaci z faktury, při jakýkoliv úhradách. Částečně před splatností, po splatnosti. Umíme automaticky dodat dnešní datum a dopočítat splátku k dnešnímu dni.Umíme velmi rychle pracovat znovu od počátku. Splácení si můžeme během jednotlivých vkladů prohlédnout. Pro penalizaci umíme spočítat Cash Flow, jak se vyplatí, anebo nevyplatí sazba penále. Umíme spočítat průměrné náklady faktury na penále a rozhodnout se, zda se vyplatí, či nevyplatí se trochu pozdržet s platbou.K dispozici je i přehled splácení a dokonce rozdělená pro jednotlivá pololetí, včetně jednotlivých úroků, sazeb a částek celkem.

ESKONT - pokud si budeme chtít nechat fakturu uhradit dříve, před splatností, můžeme si předběžně propočítat eskont a poplatky za akci., kolik si , většinou banka, ponechá jako provizi. Můžeme rychle modelovat varianty, kdy se nám eskont vyplatí, včetně poplatků. K dispozici máme opět možnost vše analyzovat přes celkovou úrokovou sazbu, i Cash Flow.

DISKONT -  pokud obdržíme slevu, dostaneme ji v procentech z celé částky, bez i s DPH, záleží na poskytovateli slevy. My umíme rychle generovat podmínky tak, aby nám podmínky vyhovovaly co nejvíce, tedy, aby vypočtená roční sazba byla výhodná za cenu dřívější platby ( a tím snížení Cash Flow).

Výsledkem práce s touto záložkou je zjištění, kdy se nám vyplatí pozdržet (ne nadlouho samozřejmě) úhradu faktury(penále), anebo, kdy se nám vyplatí si zaplatit ihned ( diskont) fakt, anebo, kdy se nám vyplatí si nechat zaplatit fakturu ihned (eskont)

odkaz na záložku je zde


NASTAVENÍ TISKU ŘÁDKŮ - 6

Lze si upravit sestavu i trochu jinak ? Jaké mám možnosti ? Velikost písma také ?. Mohu si to nastavení uložit a otevřít ?

NASTAVENÍ KAŽDÉHO ŘÁDKU - tato záložka umí nastavit každý jednotlivý řádek, tučnost, sklon, velikost a pozici.  Mezi řádky lze vložit mezeru, anebo linku.

DEFINICE ŘÁDKŮ  - umíme se vrátit na záložku Nastavení tisku a opět definovat nový řádek. Lze řádek vyloučit ze sestavy,

NASTAVENÍ KAŽDÉHO ŘÁDKU - tato záložka umí nastavit každý jednotlivý řádek, tučnost, sklon, velikost a pozici.  Mezi řádky lze vložit mezeru, anebo linku.

VELIKOST PÍSMA U NĚKTERÝCH SESTAV - můžeme u těla sestav Cash Flow, splátek, a variant změnit velikost písma těla sestavy.Lze provést další nastavení, jako jsou informační pole, lze zakázat i toto nastavení, pokud je uživatelské.

MOŽNOST ULOŽENÍ DEFINICE SESTAVY A OBNOVENÍ DEFINICE SESTAVY - tato záložka umí uložit definovanou sestavu a opět ji obnovit.

odkaz na záložku je zde


POPIS ZÁLOŽKY HLAVNÍ FORMULÁŘ  7

řeší  : - sděl mi ty nejzásadnější informace vypočti jakkoliv ukazatele o úvěru, nákladech, efektivní míře, a skutečné míře nákladů

Tato záložka slouží pro pro výpočet základních, nákladových,efektivních a Cash Flow ukazatelů a při uskutečnění půjčky, anebo úvěru. Tato záložka je brána jako nejzákladnější formulář, při kterém jsou vypočítány veškeré nejdůležitější základní ukazatele. Přes tuto záložku jsou uskutečněny i ostatní produkty. Význam této záložky tedy spočívá v tom, že manažer, uskutečňující finanční operaci se dozví velké množství informací, převedených na srozumitelné ukazatele, které stanoví, zda se akce vyplatí, či ne.

Silným nástrojem jsou zde možnosti stanovit období, které může být denní, měsíční, čtvrtletní,pololetní a roční. Úrokovou míru můžeme vztahovat k tomuto období. Tento formulář spolupracuje  s dalšími nastaveními, kdy můžeme určit, zda se bude započítávat přestupný rok, zda má měsíc průměrně 30 dnů atd. Možnost stanovit, že rok má 360 dnů, čili že měsíc má 30 dnů , což se provádí u měsíčních splátek.

Nejzákladnější informace : jsou pak k dispozici všechny ukazatele, jako jsou jistina, druh období, úroková sazba období, počet let, úroková sazba roční, úrok, a jistina s úrokem.. Je možné stanovit období i od-do dle data.

Jednoduché, nebo složené úročení, tedy úrok z úroku, výpočet diskontu.

Započítáváme skutečné a veškeré náklady .Další ukazatele se věnují měsíčním poplatkům, poplatkům jednorázovým při uzavření smlouvy, paušálnímu poplatku a poplatku provize z jistiny. Tyto poplatky jsou v případě čerpání úvěru považovány jako nákladové..

Skutečná úroková míra po započtení nákladů a inflace . Ukazatel druhá Efektivní úroková roční míra po započtení všech nákladů započítává tedy i úrok i náklady na produkt.. Dalším ukazatelem je procentní sazba nákladů na produkt. Třetí efektivním ukazatelem je započtení nákladové inflace, tedy taková úroková roční míra, která nám stanoví efektivní sazbu po odečtení inflace, přičtení úroku a nákladů na produkt.

Můj zisk. Dalším ukazatelem jsou požadované vnitřní výnosové procento a rozdíl k tomuto procentu, tedy náš požadovaný zisk v roční úrokové sazbě.

Pravdivé roční náklady v %. Je zaveden ukazatel T- RPSN, takzvaná pravdivá roční procentní sazba nákladů. Od nereálné roční procentní sazby nákladů, kde dle zákona je povoleno některé poplatky nezapočítat. jsou zavedeny doprovodné poměrové ukazatele nákladů na jistinu a zaveden ukazatel celkových nákladů a k úhradě celkem.

Ukazatel Cash Flow - konečný skutečný zisk z produktu. Jsou zavedeny velmi důležité ukazatele jako získané roční Cash Flow v % na jistinu, dále diskontované CF v % na jistinu, procentní změna vzhledem k budoucím příjmům, tedy započtená příjmová inflace a ukazatel výsledný zisk v % na 1 rok, čili čisté Cash Flow na 1 rok, které informuje manažera o skutečném zisku z produktu.

Variace jedním stiskem klávesy - využíváme zde funkce, které mohou variovat náš produkt. Pomocí šipkových kláves  si upravujeme výši hodnoty v aktivním poli. Můžeme ihned získat jiný a požadovaný výpočet, nebo požadovaný ukazatel. Můžeme vcelku rychle za sebou mačkat klávesy pro změnu hodnoty a tak za minutu získat  třeba 100 variant výpočtů, dokud nebudeme s ukazateli spokojeni.

Variantu lze stiskem jedné klávesy či tlačítka uložit do souboru variant pro další posouzení.

Varianty lze vytisknout taktéž pro další porovnání s jinými varianty. Lze vytisknout i výběr variant, anebo seznam variant.

Variantu lze vrátit do záložky a znovu s ní počítat.

Výpočet chybějící jistiny, nebo sazby, nebo délky období. Kromě toho lze pomocí výběru funkce určit, zda budeme vypočítávat chybějící jistinu, úrok, úrokovou sazbu, anebo délku období, podle toho, jaký údaj je k dispozici.

výpočet závěrečného zisku  - CFR Na závěr se dozvíme kompletní výsledek po započtení zisku Cash Flow a započtení budoucích navýšení příjmů.-Dozvíme se tak informaci o celkové úspěšnosti . K dispozici jsou tři ukazatele a to Celkový součet Cash Flow a zisku z budoucího rozpočtu = CFR., roční CFR v %, a celkový procentní podíl CFR na úročeno jistinu.

 

odkaz na záložku je zde


POPIS ZÁLOŽKY EKONOMIKA 8

ŘEŠÍ : JAK NA TOM BUDU S PENĚZI , JE TO PRO MĚ VÝHODNÉ ?

nejzásadnější otázka pro manažera - čerpat úvěr a uvázat se, anebo nakoupit za své vlastní prostředky materiál a prostředky, ale snížit si stav financí pro obrat?

CASH FLOW - tato záložka se jmenuje hospodaření s CASH FLOW. PRÁCE S BUDOUCÍMI PŘÍJMY - POROVNÁNÍ SE SOUČASNÝMI A BUDOUCÍMI PŘÍJMY, ZAPOČTENÍ VŠECH ČINITELŮ DO CASH FLOW, DO FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ SE ZAPOČÍTAJÍ DANĚ, ODPISY, ZÁLOHY, ZISKOVOST a inflace nákladová, i příjmová . VÝSLEDKEM  ANALÝZY FINANČNÍCH TOKŮ JE ROZBOR , ZDA SE PRO POSUZOVATELE FINANČNÍHO PRODUKTU  PRODUKT VYPLATÍ Z HLEDISKA ÚSPORY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

PRO PŘÍJEMCE ÚVĚRU MUSÍ BÝT TEDY VÝSLEDEKM KLADNÉ CASH FLOW, COŽ ZNAMENÁ, ŽE BYLO VÝHODNĚJŠÍ SI FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZAPŮJČIT.

PRO POSKYTOVATELE ÚVĚRU JE NUTNÉ, ABY VÝSLEDNÉ CASH FLOW BYLO ZÁPORNÉ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NA PRODUKTU PRODĚLAL.

Výsledkem práce s touto záložkou je fakt, že si manažer sám určí podmínky, za kterých se mu produkt vyplatí a to s ohledem na další hospodaření.

odkaz na záložku je zde


STRUČNÝ POPIS ZÁLOŽKY ROZPOČET - 9

Řeší otázku - mám na to ? Na kolik vůbec mám ?. Jaká bude síla mého příjmu na konci produktu ?

Záložka rozpočet se zabývá především schopnosti si našetřit na daný produkt. Využívá různá platební období. Dále zohledňuje příjmovou inflaci. Analyzuje se tak i budoucí příjem v současné hodnotě.

Záložka pracuje s příjmy. Ŕíká nám,zda vůbec budeme mít na produkt. Rozpočet příjmu. Z vloženého odhadu příjmu za určité období roku se stanoví, anebo vypočte maximální vložené hranice čerpání  z tohoto příjmu Z  celého příjmu dochází odečtení nákladů. Jsou zde zohledněny i dotace a příspěvky.

Pouhým průměrem, bez složených výpočtů je zde vypočtena průměrná splátka. Je vypočten zůstatek po odečtení příjmu a nákladů. Ze zůstatku odhadujeme platební schopnost, či neschopnost uživatele produktu.  Zůstatek je pak poměřován s povolenou výší čerpání v procentech, vůči celému příjmu, vzhledem k budoucímu příjmu

Významnou funkcí je zde informace o maximální výši splátky z vložených údajů. Víme na základě příjmů a veškerých dodaných podmínek, kolik si dokonce můžeme dovolit půjčit. Řeší, na kolik uživatel vlastně má doopravdy.

Pro informaci zde dodáváme i vedlejší náklady, které nesouvisí s výpočtem. Vedlejším nákladem je zde i spoluúčast na projektu.

Další funkcí je zde výpočet budoucího příjmu za jedno období a výpočet budoucího příjmu za všechna období. Nárůst porovnáváme s náklady na produkt. Výsledkem porovnání je jakýsi zisk z navýšení díky inflaci z příjmů. Pro porovnání mezi sílou současného a budoucího příjmu poměřujeme náklady celkem a jistinu se současným a budoucím příjmem.

Na závěr zjišťujeme počet "výplat" (za jakékoliv období) - které nám umoří celý produkt. Něco jako počet výplat pro nákup automobilu, televize, dovolené, domu, atd.

odkaz na záložku je zde


POPIS ZÁLOŽKY SPLÁTKY - 10

ŘEŠÍ : JAK SI NA PRODUKT USPOŘÍM, JAKÉ BUDOU SPLÁTKY ? JAKÉ JSOU SPLÁTKY NA OSTATNÍ FINANČNÍ PRODUKTY ?

Box Splátkový kalendář - Tlačítko Nastavit jako sestavu  - Tisk a Export kalendáře

Jedná se o výpočet splátkového režimu. Období jedné splátky je dán dle nastavení období. Lze tedy splátkový režim využit jako měsíční, anebo jako čtvrtletní, či roční.

Tato záložka slouží pro ukázku splátek jednotlivých finančních produktů, od splátkových sestav s jednou, nebo dvěmi řádky až po dlouhodobé finanční splácení..Počet splátek v této záložce je závislý na druhu finančního produktu. Některé finanční produkty tuto záložku nevyužívají.

Každý řádek záložky představuje údaje o datu, úroku, sazbě, jistině, zůstatku jistiny, uhrazené listiny a vlastní výš splátky. Jeden řádek se rovná vždy jedné splátce.


odkaz na záložku je zde


popis  záložky  VARIANTY - 11

ŘEŠÍ : ULOŽ SI MŮJ VÝPOČET, UKAŽ MI VŠECHNY VARIANTY, PRACUJ S NIMI ! 

Záložka "Varianty"  slouží k tomu, abychom mohli pracovat se všemi uloženými variantami. Varianty se ukládají na povel a ukládají se pouze takové, které jsme záměrně uložili pomocí tlačítka "Vložit do historie", anebo klávesy F3, či pomocí MENU, či pomocí pravého tlačítka myši..

První varianta je nesmazatelná varianta a je vždy to poslední provedený výpočet bez ohledu na záměr uložení. Uložení probíhá automaticky. Při novém výpočtu se nové výpočty uloží do varianty číslo 1 a tak starou variantu vždy přepíše.

Seznam variant se objeví právě v této záložce.Se seznamem se dá pracovat. Při výběru každé varianty v levém seznamu se objeví jeho podrobné hodnoty s seznamu levém. Lze si tak prohlížet jednotlivé varianty i její položky.

Každou jednotlivou variantu lze smazat. Lze také smazat mimo poslední - současné varianty kompletně všechny ostatní.. Jednotlivou variantu můžeme vždy vrátit jako aktuální. Není ale možné vždy dodržet přesný stav, je proto nutné zkontrolovat, zda výpočty mají shodné nastavení.

Varianty lze exportovat dvojím způsobem. Export je proveden tak, že všechny varianty jsou exportovány do tabulky Excel, se všemi uloženými hodnotami. Druhý způsob je tem že všechny varianty jsou sice exportovány do Excelu, ale s rozsahem pouze vhodným pro  daný druh výpočtu.

Seznam variant lze také tisknout a to jak ve formě A4 na stojato, či ve formě  na ležato.

SEZNAM VARIANT LZE ULOŽIT NA DISK A ZPĚTNĚ OTEVŘÍT. Lze tak všechny varianty opětovně vyvolat a pracovat s nimi.

 odkaz na záložku je zde


 

stručný popis záložky procentní operace a poměry - 12

 když to dám do dph, pak mám o kolik více daně z příjmů ?  když to zdaním jinak, kolik na tom vydělám ? JAKOU BUDU MÍT MARŽI, KDYBYCH TO ZKUSI JINAK? chci daňově optimalizovat. CHCI ROZDĚLIT NÁKLADY NA NĚJAKÉ POMĚRY. optimalizace obchodu s dodavateli . požadovaná optimalizace nákladů výroby.

 

TATO ZÁLOŽKA - NÁM POMŮŽE POČÍTAT PROCENTA Z PROCENT, TEDY O DAŇOVÝCH SAZBÁCH A VÝSLEDNÉM ZISKU, ČI ZTRÁTĚ, O ÚMĚŘE, KDE POMOCÍ RYCHLÉHO GENEROVÁNÍ ZACÍLÍME NA SPRÁVNÝ POMĚR, ČI ZÁKLAD. PRO SPRÁVNÝ ODHAD MARŽE MŮŽEME GENEROVAT PŘIJATELNOU ÚROVEŇ.

NEJSILNĚJŠÍ FUNKCÍ TÉTO ZÁLOŽKY JE ROZDĚLENÍ URČITÉ SUMY NA RŮZNÉ HODNOTY, DLE PŘILOŽENÉHO SEZNAMU POMĚRŮ.DVOJITÉ PROCENTO : Velmi silným nástrojem tzv. dvojité procento. Používáme jej vlastně stále, aniž bychom o tom nějak zvláště přemýšleli. Nejčastěji se hodí toto procento pro daňovou optimalizaci. Pokud odpočteme například DPH z 1200 Kč, pak ve skutečnosti odečteme z celé částky 20/120 * 100 %. 16,66 %. Těchto 16,6% snižuje daňový základ. Pokud je daň z příjmu 20 %, pak jsme sice dostali nazpět 16,66% dle DPH, ale současně o 16,66% x 0,2 = 3,33 % vyšší daň. Pak na každý milion daňového základu DPH 33330 Kč je vyšší daň. Takové výpočty se hodí pro větší množství příkladů, jako je DPH a daň z příjmu, při srážkové a zálohové dani, při příjmech a následném zdanění úroků, apod.

Můžeme si tedy vypočítat následné procento z procenta, abychom si vypočítali následnou ztrátu , či zisku. K procentu máme dispozici odpovídající částky. Celkem máme k dispozici 6 hodnot. a to základní změnu v %, následnou změnu v % a výslednou změnu v %. K tomu jsou postavena odpovídající pole hodnot, tedy základní hodnota, hodnota po první změně a hodnota po následné změně. Můžeme tak rychlým generováním měnit hodnoty a zjišťovat hodnoty.

K dispozici je dále možnost, aby se procenta přičítala, násobila, anebo dělila. Odečítání se provádí pomocí záporných hodnot. Můžeme tak urychleně za sebou přičíst k prvnímu zvětšenému základu další procento, což se například hodí při zjištění rozšíření Cash Flow o zisk, či získání hotovosti.

Dalším nástrojem je možnost, aby byly dopočítány chybějící hodnoty. Pokud je k dispozici dostatečný počet hodnot, budou ostatní dopočítány. Nemusíme tedy začínat od počátku.

 


 

PROCENTO : Nástrojem pro rychlý výpočet a generování je procento. Jedná se o nejjednodušší výpočet s procenty. Do jakéhokoliv pole zadáme hodnoty a pokud budou dostačující, provede se výpočet. Vhodné pro spousta situací, například pro daňovou optimalizaci.

Zde je možné provádět variace, které velmi přehledně ukážou, jak se mění ostatní hodnoty. Například pro výpočet vyměřovacího základu daně a pojištění, nebo zpětně z odvedené částky daně, nebo pojištění vyměřovací základ. Lze také stanovit velikost chyby při zaokrouhlování základu.


 

VZTAH RABATU A MARŽE : Nástrojem pro rychlé vyhodnocení rabatu, marže, procentního poměru vůči původnímu základu slouží právě tato část záložky. Můžeme poměřovat, jaký máme k marži v % i v Kč, pokud k nějaké částce přidáme provizi (zisk, rabat, marži) , kolik taková provize pak činí v %, nebo v Kč z celé částky. Pomocí tohoto ukazatele pak můžeme určovat úspěšnost ve vývoji zisku při prodeji zboží, služeb a podobně.

Máme k dispozici pole  základní částku, přídavek k ceně v % a v Kč, celkovou cenu prodejní a kolik v % činí přídavek k ceně vůči ceně nové.To abychom věděli, že pokud přidáme k ceně 50% původní hodnoty, pak například při ceně 1000 Kč to bude nyní činit 1500 Kč. I přes to, že jsme jako vydělali půlku, slovo půlka je zavádějící. Pokud máme tržbu 1500 Kč, pak do nákladů na nákup jde znovu 1000 Kč a hrubý zisk - marže rabat je 500 Kč. Tento rabat z prodejní ceny není ale 50% , ale 33,33%. Cena se zvětšila , ale částka rabatu zůstala stejná.

Kromě toho máme k dispozici poměr, kterým se ukazuje poměr procenta rabatu z tržby oproti procentu přidanému rabatu k základu. Tedy 33,33% / 50% = 0,667 , čili dvě třetiny. A my víme : Pokud k něčemu přidáme 50%, pak z tržby to činí 33,3%%, tedy dvě třetiny z původního procentního výdělku.

Pro výpočet postačí vyplnění jakýchkoliv 2 ukazatelů, mimo posledních procentních  hodnot.

Zde je možné provádět variace, které velmi přehledně ukážou, jak se mění ostatní hodnoty.Například, chceme-li na něčem vydělávat z tržby určité procento, anebo určitou hodnotu.


ÚMĚRA : K dispozici je úměra přímá, a úměra nepřímá. Kromě toho , že úměra slouží především pro přenášení stejných poměrů na jiné dvojice hodnot, ať to je v matematice, tak pro nás z konkrétního hlediska se hodí úměra především pro generování posloupností variant . Přímá úměra se například hodí na rozpočítávání poměrů nákladů u výrobků . Nepřímá úměra se hodí pro grafy, zlomky, z našeho hlediska také pro rozpočítávání variant u fixních nákladů na náklady průměrné na jeden kus výrobku, či zboží.

V úměře jsou k dispozici dvě dvojice polí pole , označené jako A se má k B, jako se má C k D.. U úměry lze opět doplňovat různě hodnoty. Je zde ale pravidlo, že musí být vyplněny vždy alespoň tři hodnoty, aby byla dopočtena hodnota čtvrtá.

Lze také provádět rychlé varianty. To znamená , že leze během jednoho stisku klávesy vytvářet množství variant, podle předem stanovené výše skoku u určité hodnoty..


POMĚRY : K dispozici máme možnost si rozdělit hodnotu na na menší hodnoty a to podle dodaných poměrů. Poměry tedy provádějí rozpad čísla na menší. Takové dělení poměrů uvažujeme v mnoha případech, při plánování nákladů, tržeb, přídělů, kalkulaci na jeden výrobek a podobně.

Poměry se dělí dle celkové hodnoty. Pracujeme ve dvou režimech. První režim manuální, dovolí zadávat poměry za sebou. Pro manuální režim využíváme stanovení pevného cílového počtu poměrů. Po každém vložení jednoho poměru je nutné stlačit tlačítko k zařazení poměru do sestavy. Výhodou manuálního režimu je, že dochází k výpočtu poměrů vždy po jednom vložení a my můžeme sledovat vývoj součtů poměrů. Poměry jsou navíc přepočítány tak, že dokud není součet vložených poměrů roven pevného cílového počtu poměrů, jsou vložené hodnoty přepočteny na poměrnou část . Důsledkem toho je, že v každém okamžiku dává součet přepočtených hodnot hodnotu celkovou. K dispozici jsou i hodnoty nepřepočtené, které jsou přesně vypočteny na základě cílového součtu poměrů, vloženého poměru a celkové hodnoty. Po každém vložení poměrů jsme informování vloženým řádkem, informačním boxem a aktuálním stavem a součtu vložených poměrů a hodnot s rozdílem, vyjadřující chybějící hodnotu poměrů ke vložení. Další výhodou je, že lze každý řádek poměru popsat.

Pomocnou a dokončovací akci k manuálnímu vkládání poměrů. Pomocí tlačítka k dokončení, můžeme v libovolný okamžik provést závěrečný dopočet poměrů, včetně případného vložení zadaného poměru.

Druhý způsob vkládání poměrů je automatický. K provedení automatického výpočtu poměrných částek dochází po vložení celkové hodnoty k rozdělení a zaplnění textového pole, kam se vloží seznam poměrů, které jsou od sebe odděleny středníkem, nebo pomlčkou nebo mezerou. Poměry budou pak automaticky přepočteny a rozděleny. Seznam hodnot (poměrů) lze například zkopírovat z editoru Word a přes CTRL-V vložit do příslušného textového pole.

Možností je, prohlížet si pole vložených poměru ve zvětšené velikosti.

Opět je k dispozici silná schopnost vytvářet rychlé varianty, s kterou můžeme variovat, jak poměry, tak celkovou částku.

odkaz je také zde


MOŽNOSTI ZÁLOŽKY MĚNOVÉ OPERACE - 13

Kolik mě ročně v přepočtu na roční sazbu jednoduché směny v jeden den?

Potřebuji znát rychle kursový rozdíl z faktury a analyzovat jej.  Kolik jsme reálně ztratili, či získali na účtu díky pohybu měny? Operace Forward a blízké konverze - na kolik asi přijdou?  Chci zjistit při SWAPU ( oboustranné konverzi), na kolik mě vyjde. Co když se změní podmínky, jaká bude změna ? Chci si to rychle spočítat a vytisknout nějaké variace. Kde si spočítám riziko ?

Tento formulář se snaží vystihnout, jaké ztráty máme během operací při výměně měny. Snažíme se zjistit, kolik nás operace stále prostředků vzhledem k různým kurzů, kolik nás bude stát při budoucí a domluvené operaci. Do operací započítáváme i poplatky a provize a případně minimální poplatky.  Výsledkem je získané procento nákladů z obratu, zjištěné kursové rozdíly a výsledný zisk nebo ztráta. Tento zisk a ztráta je přepočten k celé vstupní částce a současně je zjištěna průměrná roční sazba nákladů. Průměrná roční sazba nákladů nabývá na značném významu, když se operace opakují mnohokrát v jednom ročním období.Kromě toho umíme spočítat reálnou změnu stavu účtu, i když jsme nic nevyměnili, protože došlo pouze ke změně kurzu.

Jednoduchá operace - slouží nám k tomu, abychom si rychle vypočítali směnu jedné měny za druhou. K výpočtu se může přidat minimální poplatek, pevný poplatek i procentní poplatek. Současně se dopočítávají náklady a porovnávají se s celým obratem. Výsledkem je roční sazba nákladů, počítaná za operaci, která se uskutečnila v jednom dni.

Můžeme provádět rychlé variace v poli částky hlavní měny, poli částky vedlejší měny, poli částky kurzu. Variovat můžeme i pevný, minimální a procentní poplatek.

Kursový rozdíl při platbě faktury - můžeme si vypočítat kursový rozdíl při úhradě i při platbě došlé faktury. Nevadí nám, jaká strana hradí poplatky a na jaké straně je jaká měna. Požíváme rozdíl mezi dnem zaúčtování a dnem platby.

Kursový rozdíl při Forward operaci a konverzi v blízké budoucnosti. - můžeme si vypočítat kursový z rozdílu kurzů ke dni úhrady a kurzu ve smlouvě dohodnutém kurzu provedení transakce v tento den.uzavření smlouvy (obchodu) . Nevadí nám, jaká strana hradí poplatky a na jaké straně je jaká měna. Požíváme rozdíl mezi dnem obchodu a dnem platby. Můžeme tedy již dopředu poměřovat  výsledky operací, které se ještě nestaly. Datum obchodu se zde nepoužívá. Užíváme počet dnů. Tyto dny můžeme variovat. Pro stanovení odhadu kurzu lze  spolupracovat s modulem statistika, v kterém je k dispozici příklad pro odhad kurzu.

Celkový výsledek v kursovém rozdílu je pak sečten spolu s poplatky a vyhodnocen jako zisk, či ztráta. Výsledný  zisk, nebo ztráta jsou poměřeny z hlediska obratu i z hlediska časového, tedy v přepočtu na roční úrokovou míru. Takto se dozvíme, jaká úroková sazba ve skutečnosti byla uplatněna během našeho obchodu.

Můžeme provádět rychlé variace v poli částky hlavní měny, poli částky vedlejší měny, poli částky obou kurzů..Variovat můžeme i pevný, minimální a procentní poplatek. Je možné provádět variace dní.

Operace SWAP, reálná ztráta hodnoty vkladu při změně kurzu - můžeme tedy provést konverzi do měny a po nějaké době provést konverzi zpět. Máme tedy k dispozici pole pro datum konverzí, pole pro domluvené sazby kurzů obou konverzí, k dispozici jsou skutečné (nestalo-li se ještě, tak odhadované) kurzy ke dni obou konverzí. Můžeme pracovat jak se vstupní, tak výstupní částkou. Můžeme pracovat jak s poměry 1:N, tak s poměrem N:1. Můžeme prohodit obě měny a obrátit poměry kurzů pomocí tlačítka myši.

Díky výpočtům se dále dozvíme zisk na jednotlivé konverzi, zisk z období mezi konverzemi. Změnu reálné hodnoty vkladu mezi konverzemi. Tyto zisky porovnáme se změnou reálného vkladu za účelem zjištění celkového zisku včetně konverzí a reálné změny vkladu a to jak v absolutní hodnotě, tak v procentní hodnotě.

Díky reálnému zhodnocení pohybu vkladu tak můžeme říci, zda po konverzi se původní vklad znehodnotil a především v jaké míře, neboť ztráty z těchto operací lze jednoznačně očekávat.Otázkou je, zda tyto ztráty jsou zbytečně velké, anebo ne.

Poplatky - umíme pracovat se všemi druhy poplatků.Pracujeme s poplatkem fixním, poplatkem dle procenta z obratu obchodu.

Máme k dispozici i možnost minimálního poplatku. Všechny poplatky lze dílčím způsobem povolit i zakázat. K dispozici je i obecné povolení, či zákaz všech poplatků.

Otočení kurzu, náhled na opačný poměr kurzu - při dvojkliknutí na vložený kurz se obrátí jeho poměr. Například při kurzu 25:1, tedy 25,00 se jeho poměr otočí na 0,04. Tedy například  0,04 Eura za jedno Kč.Při dalším dvojkliku se opět poměr otočí na částku 25. Při najetí na pole kurzů v místě rekapitulace se objeví automaticky obrácený poměr kurzu, na který jsme zrovna najeli. Při dvojkliku na pole identifikace měny A a měny B se obě měny vzájemně prohodí.

odkaz je zde


MOŽNOSTI  FORMULÁŘE  LEASING - 14

Jaké budou splátky, pokud si pronajmu na leasing zařízení?  Chci znát roční přehled nákladů. A nákladů. Chci znát i časové rozlišení. Kolik mě vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady bude leasing stát ? Co když zaplatím větší akontaci ? Chci tam ale započítat poplatky . A také pojištění .Co když budu chtít poplatek také do leasingových splátek. Kalendář to umí ? Chci přehled Cash Flow! A především, co když změním splátky a budu chtít protáhnout leasing?  Mám na to, umím si zpracovat rozpočet ?

Pomocí tohoto formuláře si můžeme sami zajistit dostatečné informace pro splátkový kalendář, přehled ročních nákladů, přehled ročních výdajů, přehled ročního Cash Flow. Dobu leasingu si dokonce umíme i prodloužit a změnit počet a výši splátek. Vše dostaneme i v přehledné sestavě, která zobrazí oba splátkové režimy.


 

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je počet splátek, možnost zvolení měsíčního, nebo čtvrtletního období, výši sazby DPH, možnost zápisu s daní i bez daně. Další vstupní pole, jako jsou samozřejmě vstupní částka, akontace, výše procent v akontaci, velikost první splátky a zůstatkovou cenu. To vše s možností s i bez DPH. Můžeme si kromě toho  určit výši koeficientu, a to za roční období, anebo na celou dobu leasingu.a to v poměrové formě, anebo ve formě absolutní.

POPISOVÁ POLE : doplňujeme o možnost předmětu leasing, čísla smlouvy, sér. čísla, název společnosti a další údaj.

POPLATKY : Můžeme si určit fixní poplatek, poplatek z ceny pořízení, a kdy poplatek uhradíme, zda část, nebo celý poplatek a nakonec poplatek při změně splátkovému režimu.

POJIŠTĚNÍ : Můžeme si určit, zda bude předmět leasingu pojištěn. Výši pojištění lze stanovit roční sazbou., anebo na jednu splátku.

DALŠÍ POPLATEK VE SPLÁTCE  : Můžeme si určit ještě další poplatek a to při každé splátce. Poplatek je bez DPH a bude umístěn do sloupce spolu s pojištěním

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou výdaje, náklady, časové rozlišení a výsledné Cash Flow.

REKAPITULACE SPLÁTEK - Disponujeme 6 druhy splátek.Jsou to poplatky, uhrazené na počátku, nultá splátka jako akontace, první splátka, ostatní splátky a poslední odkup - zůstatkové ceny. Nesmíme zapomenout na na splátku po změně splátkového kalendáře. Každá splátka je rozdělena na základ bez DPH, DPH, pojištění a splátka celkem,

ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU S MOŽNOSTÍ  ZMĚNY POČTU SPLÁTEK, NOVÉHO NAVÝŠENÍ A DALŠÍHO POPLATKU. Na základě tohoto nového vstupu můžeme definovat nový kalendář, který se projeví v další rekapitulaci. 

REKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ, : JAKO JSOU: Splátky celkem, splátky celkem bez pojištění, splátky celkem bez DPH, splátky celkem jako DPH, výše navýšení DPH. a výše navýšení vůči pořizovací ceně v %. 

PREKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  Po změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, která je věnována právě pro změnu splátek K této rekapitulaci je ještě jeden sloupec údajů, pomocí kterých porovnáváme procentuálně a poměrně změnu ukazatelů..

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK A  PŘEHLED O LEASINGU , výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka leasing spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.

odkaz je zde


MOŽNOSTI FORMULÁŘE PŮJČKY - 15 

Jaké  splátky budu hradit ? Jaká  bude velikost pojištění? Platíme i provizi za uzavření úvěru. Rádi bychom provedli změnu splácení. Chtěli bychom uhradit mimořádnou splátku, můžeme dostat nový rozpis splátek ? Jsme schopni dostat přehled o ročních úhradách jistiny, úroku a ostatních nákladů , Můžeme si vybrat období? Můžeme zvolit i splácení pravidelnou jistinou ? Rád bych si své varianty porovnal s jinými variantami. Mohu si porovnat rekapitulaci původního splácení s novou ? Dozvím se, jak jsme na tom třeba po dvou letech splácení ? Jak se mění splátka od splátky, o kolik je úrok menší a jistina větší? 

Pomocí tohoto formuláře si můžeme sami vypočítat velikost splátek poskytnutého úvěru. Můžeme si sami určit, jak budou splátky sestaveny. Zda jako zcela stejně velké splátky, které v počátku splácení úvěru mají vyšší úrok, a menší splácenou jistinu, než na konci, kdy je splácení úroku již nižší a jistina ve splátce je vyšší. V případě, že je konstantní výše splátek jistiny, jsou splátky zpočátku vyšší, spolu s nejvyšším úrokem.K dispozici můžeme nastavit výši spoluúčasti dle pevné částky, či procentní částky.Úvěr můžeme kdykoliv pojistit. Výpočet je proveden dle procentní části, anebo dle pevně stanovené částky.Období - lze zvolit různé období splácení. Můžeme dále úvěr po nějaké době změnit, část úvěru doplatit, změnit sazbu i splátky a dokážeme opět provést nový rozpis splátek i s novou rekapitulací. Máme k dispozici přehled všech druhů spláte, s celkovým rozložením. Do úvěru je možné započítat poplatek procentní, pevný, i pravidelný. Porovnáváme změnu úvěru s původní podobou úvěru. Máme k dispozici službu stavu splácení úvěru k určité splátce. Máme k dispozici roční přehled vyplacených jistin, úroků , poplatků a pojištění. K dispozici jsou sestava splátek, cash Flow, informace o úvěru a další sestavy výběrové, a 2 sestavy tisku variant. Lze tvořit varianty a to ukládat a to velmi rychlým způsobem.

 


VSTUPNÍ POLE  ÚVĚR -  k dispozici máme vstupní proměnné, jako je výše mimořádné zálohy po fixaci, číslo splátky konce fixace, nebo požadavku, spoluúčast v %, kupní hodnotu, výši úvěru, spoluúčast v Kč. Pojištění jako roční sazba pojištění z jistiny a výši měsíční pojistky.  Zaokrouhlení na celé jednotky, počet desetinných míst, typ období, první datum splátky. Roční úrokovou sazbu, celkový úrok budoucích splátek, budoucí počet splátek a průměrná splátka budoucích splátek.

POPLATKY : Můžeme si určit fixní poplatek, poplatek z ceny pořízení, a kdy poplatek uhradíme, zda část, nebo celý poplatek a nakonec poplatek při změně splátkovému režimu.

POJIŠTĚNÍ : Můžeme si určit, zda bude předmět leasingu pojištěn. Výši pojištění lze stanovit roční sazbou., anebo na jednu splátku.

DALŠÍ POPLATEK VE SPLÁTCE  : Můžeme si určit ještě další poplatek a to při každé splátce. Poplatek je bez DPH a bude umístěn do sloupce spolu s pojištěním

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou jistina, úrok, náklady, a pojištění za tento celý rok.

NASTAVIT SYSTÉM SPLÁCENÍ : MŮŽEME ZVOLIT DVA DRUHY SPLÁCENÍ. A/ SPLÁCENÍ S KONSTANTNÍ JISTINOU A ÚROK ZA MINULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍ SPLÁTKY = NESTEJNÉ SPLÁTKY A B/ ZPŮSOB SHODNÝCH SPLÁTEK, VČETNĚ ÚROKU.ZDE JSOU ÚROKY VYŠŠÍ NA POČÁTKU VE SPLÁTCE, NEŽ NA KONCI.TEDY JISTINA NA KONCI JE VYŠŠÍ, NEŽ NA POČÁTKU.

REKAPITULACE SPLÁTEK - Disponujeme 5 druhy splátek.Jsou , průměrná splátka, první splátka, změna splátky po každé následující splátce, výše nové splátky po změně podmínek splácení, výše splátky při určitém číslu splátkového kalendáře. Každá splátka je rozdělena na základ bez DPH, DPH, pojištění a splátka celkem,

ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU . S možností změny úrokové sazby, změny počtu splátek, změny průměrné splátky Na základě tohoto nového vstupu můžeme definovat nový kalendář, který se projeví v další rekapitulaci. 

REKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ, : JAKO JSOU: Splátky celkem, splátky celkem v jistině, splátky celkem v úrocích, splátky celkem jako poplatky a pojištění, skutečnou efektivní sazbu I, a T-RPSN.

PŘEKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  Po změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, která je věnována právě pro změnu splátek K této rekapitulaci je ještě jeden sloupec údajů, pomocí kterých porovnáváme rozdíly..

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK A  PŘEHLED O SPLÁCENÍ , výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.

odkaz je zde


  MOŽNOSTI FORMULÁŘE INVESTICE - 16

Rádi bychom investovali, avšak neznáme výsledný efekt. Jaká je efektivita podílu v jiné organizaci? Jaké hranice hodnot si mohu zvolit, aby investice byla bezpečná. Vyplatí se investovat do cenných papírů ? Jak se promítá inflace do naší investice. Můžeme si pomocí tohoto nástroje zvolit (nalézt) takovou výši úložky, aby  jsme měli trvalý (nekonečný ) důchod? Co se stane s reálnou hodnotou peněz, pokud neinvestujeme ?  Mám stavební spoření, jak na tom budu za 5 let ? Pokud budeme mít životní pojištění, jaké budou výsledky ? Pokud budeme mít důchodové pojištění, jakého důchodu se dočkáme ? Jaká by měla být Indexace ? Kolik jsme vůbec uhradili srážkové daně ?


V této záložce vypočítat, jaký důchod bychom dostávali každý měsíc, rok, nebo čtvrtletí, pokud bychom investovali nějakou vstupní částku. Tuto částku můžeme nechat po nějakou dobu úročit a pak postupně si nechat proplácet důchod po určité období. Výplatu důchodu také poměřujeme s inflací, s uhrazenými poplatky a daněmi a pak zjistíme reálný zůstatek z vyplácené částky. Záložka také umí pomocí variant se dostat ke zvolenému výsledku a tak si zajistit správnou investic, při dodržení zadaných podmínek.Modelově umíme zjistit znehodnocení financí, pokud neinvestujeme, a modelově umíme zjistit i potřebnou výši investice, pokud známe splátku. Dokážeme si zjistit nominální zisk z investice, investici i prodloužit. Umíme také zjistit, kdy nelze mít reálný zisk. Záložka dále umí zpracovat takzv, věčnou splátku, i reálnou věčnou splátku.

V oblasti spoření si vypočteme ze známých údajů výši úspor po zhodnocení, případně nutnou splátku při známe výši úspor a případně počet nutných splátek spoření při známých údajích, jako je výše úspor a výše splátky. Úspory umíme zhodnotit výnosovou sazbou a tak zajistit konečnou výši úspor. Program dále počítá z dodaných parametrů výši reálného znehodnocení po odečtení inflace a vyjádří to ve formě reálného splátky, anebo reálné cílové částky, před i po odečtení dalších nákladů, jako jsou poplatky. Vypočítáme dále uplatněnou daň na daních.vypočítáme zhodnocení budoucí výplaty a porovnáme s celkovou sumou, kterou máme reálně naspořenou. Dozvíme se tak, kolik jsme si vlastně za 30 let úspor naspořili a jakou to má skutečnou reálnou cenu v současných penězích. To je proto, abychom věděli, kolik si finanční ústavy za ty léta skutečně nechaly pro sebe zisku, protože naše reálné znehodnocení je jejich reálné zhodnocení a zisk. Ve skutečnosti pak spoříme na důchod v současných penězích, zatímco nastává reálné znehodnocení peněz budoucích..

Dalšímu funkcemi záložky je možnost  připočítat příspěvky od státu. Můžeme tak zapojit stavební spoření, včetně poplatků. Záložka je také rozšířena o možnost pojištění, tedy rozpadu spořící částky na dvě, z nichž jedna jde na pojištění a druhá částka jde na spoření, z které se teprve vypočítává úrok.

nakonec umíme vypočítat jak reálný zisk, tak reálné znehodnocení celkem. Závěrem vypočítáme, kolik současných, anebo budoucích platů jsme si vlastně ušetřili a my jsme si mohli představit nějaké měřítko pro porovnání jednotlivých variant.

Umíme se zabývat srážkovou daní a indexací splátek, a by v době úložky byla splátka reálně stejná, jako splátka nominální.


INVESTICE A DŮCHOD

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁ -  období můžeme určit jako měsíční, čtvrtletní, anebo roční. Zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Zaokrouhlení na celé jednotky, tedy Kč. - POPLATKY .Do výpočty lze zahrnout  poplatky fixní za uzavření smlouvy, poplatek procentní z jako provizi a poplatek měsíční, například jako běžný účet.

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je počet období, životnost investice, daň z příjmu, výši investice, výnos z investice, výnosová sazba a příjmová inflace.

DRUHY VÝPOČTŮ : můžeme vypočítat nejenom možný důchod po dobu investice, ale můžeme vypočítat i výši investice, výši důchodu v jedné splátce, anebo zisk ke stanovené splátce.

REKAPITULACE K DOBĚ NÁVRATNOSTI -  Můžeme vypočítat  budoucí hodnotu investice, budoucí hodnotu vyplaceného důchodu, budoucí hodnota převedenou inflačně na současnou .

STANOVENÍ ZISKU Z INVESTICE K URČITÉ DOBĚ : Určíme si období a k tomuto období vypočítáme zisk z investice.

INVESTICE PO ZAPOČETNÍ INFLACE - Reálnou hodnotu splátek důchodů po započtení inflace, reálnou důchodu inflace. Součet nákladů a odvedených

INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ.  -  Reálnou  skutečnou budoucí hodnotu důchodů, reálnou hodnotu jednoho důchodu a reálný rozdíl mezi budoucí a současnou průměrnou hodnotu nákladů. 

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁ -  období můžeme určit jako měsíční, čtvrtletní, anebo roční. Zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Zaokrouhlení na celé jednotky, tedy Kč. - POPLATKY .Do výpočty lze zahrnout  poplatky fixní za uzavření smlouvy, poplatek procentní z jako provizi a poplatek měsíční, například jako běžný účet.

odkaz je zde 


SPOŘENÍ, POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je první počáteční vklad, výše splátky spoření,počet splátek (vkladů), které budeme spořit, výši celkových zúročených, výnosová sazba a příjmová inflace, nákladová inflace a výše příspěvku. Umíme zadat současnou výši měsíčního příjmu, abychom jej mohli upravit o příjmovou inflaci.

DRUHY VÝPOČTŮ : můžeme vypočítat výši splátky spoření, počet splátek spoření,zúročené úspory celkem. Podmínkou je, aby byly doplněny vždy ostatní údaje, bez nichž by nebyl výpočet možný.

SPECIÁLNÍ  PROMĚNNÉ VÝPOČTŮ : můžeme K ČÁSTCE SPOŘENÍ PŘIDAT I VÝŠI STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU. MŮŽEME ČÁSTKU SPOŘENÍ NECHAT ROZDĚLIT NA VLASTNÍ SPOŘÍCÍ ČÁSTKU A ČÁSTKU POJIŠTĚNÍ. (U ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ). ZAPOČÍTÁME PŘÍJMOVOU INFLACI.

DISKONTOVÁNÍ O INFLACI -  Záložka počítá s tím, že existuje i inflace. O tuto inflace jsou naše úspory znehodnoceny. Po diskontování tak zjistíme reálnou  výši našich úspor.

DISKONTOVÁNÍ PŘÍJMŮ -  Pracujeme zde i s příjmy. Příjmy jsou pak zpracovány záložkou rozpočet. příjmy diskontujeme příjmovou inflací.

STANOVENÍ ZISKU ZE SPOŘENÍ  : JEDNÁ SE O KLADNOU HODNOTU, POKUD REÁLNĚ JSME NA TOM LÉPE, NEŽ NOMINÁLNĚ. Počítáme velikost nákladů, a úroků, velikost příspěvků a deinflace.

SPOŘENÍ  PO ZAPOČETNÍ INFLACE - Reálnou hodnotu splátek spoření po započtení inflace, reálnou hodnotu dále po odečtení nákladů. Stejně tak celkem i pro hodnotu celých reálných částek spoření.

INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ.  -  Reálnou  skutečnou budoucí hodnotu důchodů, reálnou hodnotu jednoho důchodu


Srážková daň - srážková daň se musí, až na výjimky srazit z připsaných úroků. Pokud je výjimka, srážková daň se nesrazí. Máme k dispozici tři volby srážení daně. 1- až na konci spoření, 2 - během spoření po každé úložce a 3 - během spoření po ukončení účetního období. Daň je 0,15, nebo 25%. 

VÝSTUPY A VARIACE, ZÁKLADNÍ ZÁLOŽKA, CASH FLOW A ROZPOČET.

TISKOVÉ SESTAVY : nelze tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK , lze tisknout sestavu o investici, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, bez exportu Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s další záložkou ekonomika. .Je ale možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.

odkaz je zde


MOŽNOSTI  FORMULÁŘE  ÚČET A KONTOKORENT - 17

Jaký mám průměrný zůstatek na účtu ? Jaký si mohu dovolit průměrný debet, do jaké hranice až mohu zajít ?Jaký bude výnos na účtu, pokud budu mít na něm nějaké pohyby? Mám kontokorentní úvěr, jaké jsou měsíční náklady? V jakém poměru jsou náklady k průměrnému zůstatku? Můžu si tak vysoký kontokorent?  Mohu si zde spočítat úroky na vkladní knížce s nepravidelnými vklady a výběry?

Pomocí formuláře Účet a kontokorent lze vypočítat úroky a poplatky na běžném, spořícím a kontokorentním účtu. Zjistíme tak ztrátovost a výši ztrátovosti v případě debetu. Umíme penalizovat, pokud se dostaneme pod minimální zůstatek. Můžeme na každý typ účtu použít jinou úrokovou sazbu. Záložka obslouží i přepad do spořícího účtu při zadané hranic. V tom případě je pak možné i použít sazbu tzv.. spořícího účtu.

Záložka může mít zadání pomocí počtu dnů, číslo dne, anebo přímo data. Můžeme řádky zapisovat manuálně, ale také všechny pohyby na účtu lze importovat hromadně a hromadně přepočítat. Při importu lze použít trojí způsob časových údajů a dvojí způsob zápisu příjmů a výdajů.

Na základě změny nastavení lze přepočítat ihned veškeré importované, nebo vložené položky zjistit tak například při změně sazby jinou položku.


 VSTUPNÍ POLE PRO  SAZBY A POPLATKY -  k dispozici máme vstupní proměnné, jako je sazba kontokorentní, sazba spořící a sazba běžného zůstatku. Sazby lze určit jako roční, anebo jako denní. Pole "pouze jedna sazba" umožní pracovat za všech okolností s jednou sazbou. Můžeme si určit hranici, kdy bude sazba požita jako spořící, pokud bude zůstatek vyšší, než tato hranice. Pole s dolní hranicí umožňuje vypočítat penalizaci, pokud bude tato hranice překonána směrem dolů.

NASTAVENÍ VÝPOČTU : Můžeme si určit sazbu denní, anebo roční. Vždy je vypočtena z upřednostněné sazby sazba druhá. Nastavujeme dále možnost importu, anebo vkládání pomocí místního zápisu.Určujeme dále způsob zápisu období, tedy zda se uvádí číslo pořadí dne, vzdálenost - počet dnů od posledního pohybu, anebo se zadává datum.Zde se také určuje délka období, po jejímž uplynutí se připíše úrok na účet. Poplatky se ale připisují ihned.

MÍSTNÍ ZÁPIS : V případě ručního, manuálního, čili místního zápisu máme k dispozici tato vstupní pole: Den číslo, počet dnů, datum, vklad a výběr. Po stlačení tlačítka k přepočtu vloženého se vždy přepočítají veškeré údaje a přibude nový řádek v seznamu pohybů.

IMPORTNÍ ZÁPIS : Pokud se rozhodneme k hromadnému přepočtu, je nutné provést import ze souboru Excel. Po otevření souboru a po importu dat se doplní pole názvu souboru, názvu listu a rozsahu. Kromě toho bude doplněn počet pohybů. Lze nastavit, zda bude import proveden s a nebo bez řádků.

SEZNAM POLOŽEK - SEZNAM POHYBŮ NA ÚČTĚ - Po každém vložení položky anebo importu dat a následném přepočtu se zaplní box, v kterém je uveden seznam všech dodaných pohybů. Každý řádek seznamu obsahuje údaje o čase, vkladu, výběru, poplatku, úroku a výsledném zůstatku.Box nelze upravovat, lze jej ale přepočítat po jiném nastavení sazby, poplatků a hranice zůstatků.Box lze ale celý vymazat a začít od počátku.Box lze automaticky zvětšovat při najetí kurzorem myši na něj, a lze v něm upravovat velikost písmen.

REKAPITULACE  - Disponujeme těmito výsledky : Nezapočteným úrokem do konce periody, Zůstatkem celkem, počtem dnů celkem, příjmy, výdaji celkem. celkem úroky na kontokorentním, běžném a spořícím účtu, poplatky celkem, úroky celkem. dalšími ukazateli jsou výsledný zisk, průměrný zůstatek účtu, přepočtenou sazbou na jednorázové úročení, nákladovou sazbou, sazbou s náklady po započtení inflace a průměrnou skutečnou roční sazbou nákladů. Poslední dva ukazatele je průměrný zisk nebo ztráta na jeden den a průměrná sazba všech nákladů na jeden den.

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.Sestava Cash Flow se netiskne.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - Cash Flow exportovat nelze..

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.

odkaz je zde


MOŽNOSTI  FORMULÁŘE  ODPISY - 18

Jaké jsou účetní a daňové odpisy ? jaký je mezi nimi rozdíl? Umíme vypočítat odloženou daň? Umíme si poradit s odpisy rovnoměrnými i zrychlenými ? Mohu rozdělit odpisy dle měsíců, anebo dní? Mohu použít i měsíc a den včetně ? Mohu stanovit účetní odpisy jako daňové ? Mohu použít i časové rozdělení na účetní odpisy , Mohu stanovit účetní odpisy počtem, let částkou nebo procenty? Mohu změnit v průběhu odpisů daňovou sazbu? Mohu použít snížené, nebo nulové daňové odpisy, například při ztrátě pro vybraný rok? Mohu navyšovat pořizovací cenu? Mohu i pro navýšenou pořizovací cenu použít různá nastavení. mohu funkce "jedním prstem" použít pro tvorbu variant i na tvorbu odpisů?


Pomocí této záložky se vytvoří karta odpisů pro určitý odpisovaný předmět. karta se zabývá daňovými i účetními odpisy. tyto odpisy pak porovnává mezi sebou. Z rozdílu mezi těmito odpisy se vypočítá odložená daň pro každý rok. odloženou daň pak vysčítáme celkem. U daňových odpisů je možné použít všech šest skupin. Lze se rozhodnout pro rovnoměrné, anebo zrychlené odpisování a v průběhu návrhu toto rozhodnutí změnit.Při výpočtu odpisů se můžeme dále rozhodnout, zda budeme odpisy počítat na celé roky, anebo v případě prvního a posledního odpisu na část roku, dle data zařazení. Část roku lze tak rozdělit na měsíce, anebo na dny. Lze se dále rozhodnout, zda budeme počítat období včetně měsíce zařazení, anebo včetně dne zařazení. Účetní odpisy můžeme vypočítat nezávisle na daňových, kdy odpis stanovíme pomocí ročního procentního odpisu, anebo pomocí pevně stanovené částky, anebo pomocí stanovení počtu let  Pro účetní odpisy lze použít i poměrnou část pro první rok, tedy dle měsíců, či dnů. Odpisy lze v průběhu odepisování změnit pomocí navýšení ceny, Lze pak použít pro navýšení další uvedená nastavení. U navýšení se ručně určuje výše dalších účetních odpisů, v opačném případě zůstává původní výše účetního odpisu. Protože se sazba daně v průběhu let mění, je možné pro každý rok stanovit odlišnou sazbu daně. Totéž platí pro skutečně provedený daňový odpis. Pokud se tak stane, lze opravit daňový odpis na nižší, anebo žádný. Další výpočet je ale proveden u zrychlených odpisů tak, že od koeficientu se odečítá skutečný počet uplynulých let od počátku odepisování. K dispozici je několik sestav pro tisk. Varianty sestav lze uložit do tabulky Excel.


ZÁKLADNÍ STUPNÍ POLE -  k dispozici máme základní vstupní proměnné, jako je číslo odpisové skupiny, pořizovací cena a cena navýšení. K pořizovací a navyšovací ceně jsou připojena pole zápis datumu. Následují pole pro určení hodnoty účetního odpisu na počátku i po navýšení odepisování předmětu. je nutné doplnit číslo skupiny a zda budou účetní odpisy vyžadovat i dělení na měsíce, či dny. Pole je doplněno výpočtem účetního odpisu pro druhý a další rok.

NASTAVENÍ ODPISŮ : Můžeme si určit ODPISY LINEÁRNÍ (ROVNOMĚRNÉ), anebo ZRYCHLENÉ . Z hlediska časového určíme denní, měsíční, anebo roční období. Z hlediska stanovení výše účetního odpisu se rozhodneme pro způsob a to pomocí pevné částky, dle počtu let, anebo dle sazby v %. K účetním odpisům je dále volba , zda účetní odpisy jsou stejné, jako daňové. Poslední volbou je stanovení počítání času včetně, anebo ne, kdy se rozhodneme, zda do 1. roku odpisu zařadíme období včetně , tedy den, nebo měsíc a ne až následující po dni zařazení odepisovaného předmětu. U této volby je ještě textové pole procentní sazby daně z příjmů.

POPIS PŘEDMĚTU ODPISŮ : Popisová pole jsou  Název předmětu, popis předmětu, číslo inventární, středisko a datum pořízení.

 POLE PRO ZMĚNU SAZBY A VÝŠE ODPISŮ: V dolní části záložky jsou pole, pomocí kterých lze změnit výši daňových odpisů pro určitý rok, výši sazby pro určitý rok a zatrhávací pole, pomocí kterého lze nastavit nulový daňový odpis pro daný rok. vše začíná polem pro určení roku, v kterém má dojít ke změně.

TLAČÍTKA FUNKCÍ  -  K dispozici máme tlačítko pro přepočet odpisů, tlačítko pro nastavení druhu sestavy, tlačítko pro vložení změny k určitému rok, tlačítko pro zobrazení těchto změn a tlačítko pro zrušení těchto změn.

VLASTNÍ ZOBRAZENÍ ODPIS  - Disponujeme dvěmi poli, kde v levém poli je seznam daňových odpisů a v pravém poli je seznam účetních odpisů.pravé pole také slouží pro zobrazení změn v sazbě a výši daňových odpisů. U obou polí lze měnit velikost písma. K dispozici je možnost nastavit si, aby při přejetí kurzorem myší přes nějaké pole, se toto pole zvětšilo.

 TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK(2) , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.Sestava Cash Flow se netiskne.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - Cash Flow exportovat nelze..

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". 

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.

odkaz je zde


 Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

Zpracoval: Ing. Šupina Alexandr