Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonmL

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu INVESTICE - 16základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEpopis formuláře  -  příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI  FORMULÁŘE  IVESTICE- 16

Rádi bychom investovali, avšak neznáme výsledný efekt. Jaká je efektivita podílu v jiné organizaci? Jaké hranice hodnot si mohu zvolit, aby investice byla bezpečná. Vyplatí se investovat do cenných papírů ? Jak se promítá inflace do naší investice. Můžeme si pomocí tohoto nástroje zvolit (nalézt) takovou výši úložky, aby  jsme měli trvalý (nekonečný ) důchod? Co se stane s reálnou hodnotou peněz, pokud neinvestujeme ?  Mám stavební spoření, jak na tom budu za 5 let ? Pokud budeme mít životní pojištění, jaké budou výsledky ? Pokud budeme mít důchodové pojištění, jakého důchodu se dočkáme ? Jaká by měla být Indexace ? Kolik jsme vůbec uhradili srážkové daně ?


V této záložce vypočítat, jaký důchod bychom dostávali každý měsíc, rok, nebo čtvrtletí, pokud bychom investovali nějakou vstupní částku. Tuto částku můžeme nechat po nějakou dobu úročit a pak postupně si nechat proplácet důchod po určité období. Výplatu důchodu také poměřujeme s inflací, s uhrazenými poplatky a daněmi a pak zjistíme reálný zůstatek z vyplácené částky. Záložka také umí pomocí variant se dostat ke zvolenému výsledku a tak si zajistit správnou investic, při dodržení zadaných podmínek.Modelově umíme zjistit znehodnocení financí, pokud neinvestujeme, a modelově umíme zjistit i potřebnou výši investice, pokud známe splátku. Dokážeme si zjistit nominální zisk z investice, investici i prodloužit. Umíme také zjistit, kdy nelze mít reálný zisk. Záložka dále umí zpracovat takzv, věčnou splátku, i reálnou věčnou splátku.

V oblasti spoření si vypočteme ze známých údajů výši úspor po zhodnocení, případně nutnou splátku při známe výši úspor a případně počet nutných splátek spoření při známých údajích, jako je výše úspor a výše splátky. Úspory umíme zhodnotit výnosovou sazbou a tak zajistit konečnou výši úspor. Program dále počítá z dodaných parametrů výši reálného znehodnocení po odečtení inflace a vyjádří to ve formě reálného splátky, anebo reálné cílové částky, před i po odečtení dalších nákladů, jako jsou poplatky. Vypočítáme dále uplatněnou daň na daních.vypočítáme zhodnocení budoucí výplaty a porovnáme s celkovou sumou, kterou máme reálně naspořenou. Dozvíme se tak, kolik jsme si vlastně za 30 let úspor naspořili a jakou to má skutečnou reálnou cenu v současných penězích. To je proto, abychom věděli, kolik si finanční ústavy za ty léta skutečně nechaly pro sebe zisku, protože naše reálné znehodnocení je jejich reálné zhodnocení a zisk. Ve skutečnosti pak spoříme na důchod v současných penězích, zatímco nastává reálné znehodnocení peněz budoucích..

Dalšímu funkcemi záložky je možnost  připočítat příspěvky od státu. Můžeme tak zapojit stavební spoření, včetně poplatků. Záložka je také rozšířena o možnost pojištění, tedy rozpadu spořící částky na dvě, z nichž jedna jde na pojištění a druhá částka jde na spoření, z které se teprve vypočítává úrok.

nakonec umíme vypočítat jak reálný zisk, tak reálné znehodnocení celkem. Závěrem vypočítáme, kolik současných, anebo budoucích platů jsme si vlastně ušetřili a my jsme si mohli představit nějaké měřítko pro porovnání jednotlivých variant.

Umíme se zabývat srážkovou daní a indexací splátek, a by v době úložky byla splátka reálně stejná, jako splátka nominální.


INVESTICE A DŮCHOD

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁ -  období můžeme určit jako měsíční, čtvrtletní, anebo roční. Zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Zaokrouhlení na celé jednotky, tedy Kč. - POPLATKY .Do výpočty lze zahrnout  poplatky fixní za uzavření smlouvy, poplatek procentní z jako provizi a poplatek měsíční, například jako běžný účet.

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je počet období, životnost investice, daň z příjmu, výši investice, výnos z investice, výnosová sazba a příjmová inflace.

DRUHY VÝPOČTŮ : můžeme vypočítat nejenom možný důchod po dobu investice, ale můžeme vypočítat i výši investice, výši důchodu v jedné splátce, anebo zisk ke stanovené splátce.

REKAPITULACE K DOBĚ NÁVRATNOSTI -  Můžeme vypočítat  budoucí hodnotu investice, budoucí hodnotu vyplaceného důchodu, budoucí hodnota převedenou inflačně na současnou .

STANOVENÍ ZISKU Z INVESTICE K URČITÉ DOBĚ : Určíme si období a k tomuto období vypočítáme zisk z investice.

INVESTICE PO ZAPOČETNÍ INFLACE - Reálnou hodnotu splátek důchodů po započtení inflace, reálnou důchodu inflace. Součet nákladů a odvedených

INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ.  -  Reálnou  skutečnou budoucí hodnotu důchodů, reálnou hodnotu jednoho důchodu a reálný rozdíl mezi budoucí a současnou průměrnou hodnotu nákladů. 

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁ -  období můžeme určit jako měsíční, čtvrtletní, anebo roční. Zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Zaokrouhlení na celé jednotky, tedy Kč. - POPLATKY .Do výpočty lze zahrnout  poplatky fixní za uzavření smlouvy, poplatek procentní z jako provizi a poplatek měsíční, například jako běžný účet.

 


SPOŘENÍ, POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je první počáteční vklad, výše splátky spoření,počet splátek (vkladů), které budeme spořit, výši celkových zúročených, výnosová sazba a příjmová inflace, nákladová inflace a výše příspěvku. Umíme zadat současnou výši měsíčního příjmu, abychom jej mohli upravit o příjmovou inflaci.

DRUHY VÝPOČTŮ : můžeme vypočítat výši splátky spoření, počet splátek spoření,zúročené úspory celkem. Podmínkou je, aby byly doplněny vždy ostatní údaje, bez nichž by nebyl výpočet možný.

SPECIÁLNÍ  PROMĚNNÉ VÝPOČTŮ : můžeme K ČÁSTCE SPOŘENÍ PŘIDAT I VÝŠI STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU. MŮŽEME ČÁSTKU SPOŘENÍ NECHAT ROZDĚLIT NA VLASTNÍ SPOŘÍCÍ ČÁSTKU A ČÁSTKU POJIŠTĚNÍ. (U ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ). ZAPOČÍTÁME PŘÍJMOVOU INFLACI.

DISKONTOVÁNÍ O INFLACI -  Záložka počítá s tím, že existuje i inflace. O tuto inflace jsou naše úspory znehodnoceny. Po diskontování tak zjistíme reálnou  výši našich úspor.

DISKONTOVÁNÍ PŘÍJMŮ -  Pracujeme zde i s příjmy. Příjmy jsou pak zpracovány záložkou rozpočet. příjmy diskontujeme příjmovou inflací.

STANOVENÍ ZISKU ZE SPOŘENÍ  : JEDNÁ SE O KLADNOU HODNOTU, POKUD REÁLNĚ JSME NA TOM LÉPE, NEŽ NOMINÁLNĚ. Počítáme velikost nákladů, a úroků, velikost příspěvků a deinflace.

SPOŘENÍ  PO ZAPOČETNÍ INFLACE - Reálnou hodnotu splátek spoření po započtení inflace, reálnou hodnotu dále po odečtení nákladů. Stejně tak celkem i pro hodnotu celých reálných částek spoření.

INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ.  -  Reálnou  skutečnou budoucí hodnotu důchodů, reálnou hodnotu jednoho důchodu


Srážková daň - srážková daň se musí, až na výjimky srazit z připsaných úroků. Pokud je výjimka, srážková daň se nesrazí. Máme k dispozici tři volby srážení daně. 1- až na konci spoření, 2 - během spoření po každé úložce a 3 - během spoření po ukončení účetního období. Daň je 0,15, nebo 25%. 

VÝSTUPY A VARIACE, ZÁKLADNÍ ZÁLOŽKA, CASH FLOW A ROZPOČET.

TISKOVÉ SESTAVY : nelze tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK , lze tisknout sestavu o investici, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, bez exportu Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s další záložkou ekonomika. .Je ale možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.


POPIS FORMULÁŘE INVESTICE 16

INVESTICE A DŮCHOD

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁVSTUPNÍ POLE - DRUHY VÝPOČTŮ  - REKAPITULACE K DOBĚ NÁVRATNOSTISTANOVENÍ ZISKU Z INVESTICE K URČITÉ DOBĚ - INVESTICE PO ZAPOČETNÍ INFLACE - INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ

obrázek číslo 1 - formulář pro INVESTICE A SPLÁTKY

 


INVESTICE A DŮCHOD

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁ období můžeme určit jako měsíční, čtvrtletní, anebo roční. Období pak přepne nastavení i v základní záložce.  Zaokrouhlení na určitý počet "desetinných míst". Týká se pouze pro výpočet v této záložce. Zatrhávací pole "zaokrouhlení na celé jednotky", tedy Kč. Má v podstatě stejný význam, jako, když zaokrouhlujeme na 0 desetinných míst.

POPLATKYk dispozici jsou  pole "fixní poplatek" , který je placen ihned při uzavření smlouvy. Pole "poplatek z investice, nebo cílové částky" je sazba procentního poplatku jako provize. Pole "což představuje celkem" tento poplatek vypočítá. Základem je vždy počáteční investice, anebo u spoření cílová částka. Pole "pravidelné poplatky při úhradě splátky" může být například za položku na úvěrovém účtu, či z jiného spořícího účtu. Pole " Náklady na poplatcích" uchovává všechny tyto poplatky sečtené.Poplatky, pokud jsou převedeny do základní záložky, jsou na místě nákladů pro poskytovatele úvěru. To znamená, že se z úroku, který je naším ziskem, odečítají a snižují tak výnosnost produktu.

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je pole "počet období", které stanoví počet období, kdy se nebude z investic čerpat ještě žádný důchod. Hodnota "Vložená investice" bude tak vzhledem k procentům narůstat, protože se nebude čerpat, hodnota "Výše investice celkem" je částka, kterou jsme proinvestovali a nyní čekáme, že nám investice bude vynášet nějaký důchod. Pole "maximální doba životnosti investice" je hodnota,kdy si určíme, jak dlouho musí naše investice průměrně vynášet.,pole "daň z příjmu", kdy budeme muset zdanit naše příjmy z investice.ZDE ZAPISUJEME SAZNU DANĚ SRÁŽKOVÉ. Lze například stanovit i jenom 8%, když jde o investici do zařízení a po odečtení nákladů pak z celkové části zůstane pouze část.Anebo 20 nebo 25 procenty srážkové daně z úroků. Pokud tedy investujeme například 1 mil. Kč a My získáme úročením 240 tis. Kč. a v nákladech budeme mít 200 tis. Kč jako režie, pak při 20% sazbě je zůstatek 40 tis, tedy 8 tis. daně. 8 tisíc daně nám představuje ze 240 tis.výdělku částku 3,333 %.průměrné daně. Kdybychom ale pouze si  vzali úroky, tak z úroků je srážka 25% a průměrná daň bude 25%. Do průměrné daně nelze započítat další investici, i když bude použita z výnosu investice první.. Pole "výnos za jedno období" je stejná splátka důchodu z investice po dobu, kterou jsme stanovili, anebo věčná splátka, to znamená, že se vždy po jednom období vyplatí přesně tolik úroků z investice, kolik jich díky úročení zůstatku zůstane. Pole "roční výnosová sazba v %" je sazba, s kterou je úročena investovaná částka a zůstatek investované částky. Úroky jsou složené. Pole "Výše inflace" je výše  inflace. U nepodnikatelských subjektů to je nárůst roční průměrné mzdy v % a u podnikatelských subjektů to jsou příjmy z našich produktů, kdy si sami odhadneme inflaci cen naši produktů.Tato příjmová inflace za celý stát je ale rovna nákladové inflaci, protože tržby podnikatelských subjektů jsou vlastně náklady jiných podnikatelských subjektů. Každý subjekt má ovšem jinou inflaci cen svých produktů. Plynulá inflace se projevuje spíše na zboží typu potravinami a běžné spotřeby.

DRUHY VÝPOČTŮ : můžeme vypočítat nejenom možný důchod po dobu investice, ale můžeme vypočítat i výši investice, výši důchodu v jedné splátce, anebo zisk ke stanovené splátce.Lze tak vybrat pole "spočítej věčný důchod", tedy výpočet s trvalou anuitou, kdy základ zůstává stejný.Výpočet "počítej výši investice" tedy výpočet, kdy neznáme investici, ale konstantní splátku (anuitu) ano. Výpočet "počítej výši důchodu v jedné splátce" vypočítává konstantní splátku. Výpočet "zisk ke stanovené splátce" nám sděluje, v jaké ztrátě jsme , anebo zda jsme si vrátili náklady z investice, daní a poplatků. Je to hrubý zisk bez režií.  Dále v příkladech :

REKAPITULACE K DOBĚ NÁVRATNOSTIMůžeme vypočítat  budoucí hodnotu investice, budoucí hodnotu vyplaceného důchodu, budoucí hodnota převedenou inflačně na současnou .Pole "budoucí hodnota investice (A)" je částka, která vznikla , že se investice nejdříve ponechala po nějakou dobu úročit. V okamžiku počátku výplat důchodů vznikla tato budoucí hodnota. Například Při investici 100 000 Kč a 10% roční sazby a periodě roční, po 2 letech byla částka  zvýšena na 1,1x1,1x=1,21 násobek původní částky tedy 121 000 Kč.Pole "Budoucí hodnota (A) vyplaceného důchodu" je součet všech uvažovaných vyplacených důchodů. Pokud je vypočtena částka na 14000 měsíčně splácení investice zpět - po dobu 10 měsíců, pak celkem se jedná o 140000 Kč k výplatě za všechny splátky.tedy maximální zúročená hodnota investice. Pole "Průměrný náklad na 1 splátku (A)" je součet všech (poplatků a daně z úroků) lomeno počtem období životnosti investice, tedy průměrný náklad na 1 období (splátku důchodu). Při poplatcích 4500 celkem a 40000 částky úroků po dobu 10 měsíců a 20% daňové sazby to činí 40000 x 0,2 + 4500 = 12500 nákladech ku 40000 zisku. Při deseti měsících je tedy průměr 1250 Kč měsíčně. Pole "Navýšení investice (A)"  udává rozdíl mezi investicí vloženou a zúročenou před počátkem výplat důchodu. V našem případě to je 21 tis. Kč. (121-100)

STANOVENÍ ZISKU Z INVESTICE K URČITÉ DOBĚ : Určíme si období a k tomuto období vypočítáme zisk z investice.

Pole "počet období, v kterém je počítán momentální zisk"  slouží k tomu,aby se zjistil zisk k určitému datu, zda byla již investice splacena i  s náklady. Pole "zisk po určité splátce" nám udává výši zisku, anebo ztráty vůči původní investici. tato hodnota je zjištěna k výplatě splátky, které je uvedeno v poli nad tímto polem.

SRÁŽKOVÁ DAŇ - krátí výnos a proto upravujeme výnosovou sazbu

Poznámka : Výpočet srážkové daně z úroku je možný 3 způsoby.  1. způsob jednoduchý je nastaven z hlediska přehlednosti o daních z úroků. Pokud se bude počítat jako jednoduché úročení, do sazby daně se zadá např. 15, nebo 25%. Bude se počítat z celkové sumy. ( volba  "srazit až na konci") Pokud budeme počítat jako  složené úročení, tedy po připsání úroku se úroky zdaní, budou tyto úroky zdaněny vždy ihned  po období. ( volba " po období") . Aby se tak stalo, je nutné snížit o tuto daň výnosovou sazbu . Tato inflace vypočítá následovně : při 15 % srážkové dani a výnosu 4% inflace je skutečný výnos 4% x (1-15/100 )= 4 x 85/100 = 3,4 % skutečného výnosu. Údaje o daních pak nebudou v přehledech. Je nutné v tomto případě zadat daň 0%. Při srážkové dani je pak výnosové procento 3%. V případě osvobození od daně se výnos nesnižuje. Příklady jsou vypočteny v rámci jednoduchého úročení ve výši 25%. Pro složené úročení spolu s výnosem lze použít 15% daně. Třetí způsob: Pokud jde o splátky v kratším období, banka může odvést úroky za jeden rok (k 31.3). My tedy upravíme výpočet sražení výnosů a to na : (1,04-(1/12) ) na dvanáctou krát 0,85) . Vše lze ale zařídit, pokud přepneme pole "vždy po roce.". Pak se o výpočet výnosů nemusíme starat.SAZBA DANĚ SRÁŽKOVÉ JE V POLI "DAŇ Z PŘÍJMU"

 

PŘEVEDENÉ ÚDAJE ZE ZÁKLADNÍ ZÁLOŽKY.: Po výpočtu, kromě výpočtu důchodu jako nekonečné anuity, jsou převedeny " sazba úroková při přepočtu jako jednorázové investice." . Převod na jednorázovou investici je výhodný v tom, že si stanovíme jednoznačně průměrnou výnosnost z produktu a efektivní sazby, s jako bychom získali tento produkt, po nákladech, inflaci a jako TRPSN. Můžeme tak rychle při tvorbě různých variant sledovat pole "efektivní sazba úroková při přepočtu ....", která se týká pouze nákladovosti bez úroků a daní, pole "TRPSN", pole "sazba III, po odečtení inflace", kdy jsou sečteny poplatky, úrok a inflace a porovnána výsledná průměrná úroková míra, čili zisková rentabilita. K dispozici je i pole "úrok minus náklady, protože se zde jedná o příjem z produktu, ale náklady jsou naší ztrátou.

INVESTICE PO ZAPOČETNÍ INFLACE - Reálnou hodnotu splátek důchodů po započtení inflace, reálnou důchodu inflace. Součet nákladů a odvedených . Pokud nás to bude zajímat, můžeme porovnat stav získaných financí s inflací. Můžeme od výnosové sazby odečíst inflační sazbu a dostaneme tak reálný vyplacený celkový důchod, který se dá poměřit s dnešní kupní sílou peněz.. K  tomu slouží pole "Reálná hodnota (B) splátek důchodů" do započtení inflace. Pole "splátka důchodu" (B) po započtení inflace" je reálným obrazem původního výnosu za jedno období, pokud například je výnosová sazba 10% a inflace 5% a výnos jedné splátky důchodu činí 12000 Kč, pak po diskontování inflační mírou bude činit splátka reálně třeba jen 11 000 Kč, anebo třeba 10 500 Kč. Záleží na výši původní investice. Pole "daňový základ - navýšení celkem" není totožné s hodnotou navýšení investice. Toto pole je rozdílem mezi vstupní investicí a součtem vyplacených důchodů. V našem případě to je 40 tis. Kč. Pole "náklady na daních a poplatcích" je součet všech poplatků a sražených daní z úroku.

INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ.  -  Reálnou  skutečnou budoucí hodnotu důchodů, reálnou hodnotu jednoho důchodu a reálný rozdíl mezi budoucí a současnou průměrnou hodnotu nákladů.  Pole " Hodnota celkem (C) po započtení nákladů" je konečná částka, kterou dostaneme zpět, zcela v reálné podobě po odečtení inflace, daní a poplatků. Hodnota "výsledná reálná splátka (C)" je výslednou splátkou s kupní sílou v současné době, po odečtení průměrné daně a poplatku za jednu splátku důchodu. Výši tohoto rozdílu poměřuje pole "v %", kdy je rozdíl porovnán s původním výnosem. Pokud by původní výnos 12500 Kč a po odečtení daní a poplatků a inflace = 12500 - 1500 inflačních - 1250 daní a poplatků průměrně = 9750. 9750/12500=78%. Tedy rozdíl je 22%

TISKOVÉ SESTAVY : nelze tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK , lze tisknout sestavu o investici, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, ale bez exportu Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka  nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je ale možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.

PŘÍKLAD JE ZDE


 

SPOŘENÍ, POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

 

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je první "počáteční vklad", s kterým zahajujeme spoření,  "výše splátky spoření", kdy si určíme, jakou výši splátky (úložky)  budeme splácet každé období, "počet splátek" (vkladů), které budeme spořit, třeba o dobu 30 let, nebo 360 měsíců, apod., v oblasti vstupních polí je zavedeno pole s celkovou hodnotu splátek bez zúročení. Dalším polem k výpočtu, či zadání je celková částka zúročená, čili celkovou výši celkových zúročených, výnosová sazba a příjmová inflace, nákladová inflace a výše příspěvku. Umíme zadat současnou výši měsíčního příjmu, abychom jej mohli upravit o příjmovou inflaci.Je také nutné zadat "nákladovou inflaci", čili hodnotu,  která znehodnotí náš vklad z nominální hodnoty na hodnotu reálnou.  Další pole je "příjmová inflace v %", která zúročí naše měsíční příjmy, anebo příjem za období. Takto zjistíme, zda máme na další splátky. Pole spolupracuje se záložkou "Rozpočet". Pole "výše podpory", což je případná výše státního příspěvku.Dalším poli jsou vstupy pro poplatky a pro pojištění. Pole pro určení období, zaokrouhlení.. Pole "současná výše měsíčního příjmu" spolupracuje se záložkou "rozpočet" a je to příjem za období. Toto pole se by mělo vyplnit.

Hodnota "průměrná daň z příjmu"  se výjimečně zapisuje v oblasti investic.

DRUHY VÝPOČTŮ : Jedná se o to, že můžeme vynechat jednu z hodnot ((žlutá pole - výše splátky - počet splátek - celková uspořená částka), můžeme pak vypočítat výši splátky spoření, počet splátek spoření, zúročené úspory celkem. Podmínkou je, aby byly doplněny vždy ostatní dva údaje ve žlutých polích ., bez nichž by nebyl výpočet možný. Pak bude hodnota doplněna.

SPECIÁLNÍ  PROMĚNNÉ VÝPOČTŮ  - pojištění : můžeme K ČÁSTCE SPOŘENÍ PŘIDAT I VÝŠI STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU. MŮŽEME ČÁSTKU SPOŘENÍ NECHAT ROZDĚLIT NA VLASTNÍ SPOŘÍCÍ ČÁSTKU A ČÁSTKU POJIŠTĚNÍ. (U ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ). ZAPOČÍTÁME PŘÍJMOVOU INFLACI.Máme tedy k dispozici pole zatrhávací pole"jedná se o kombinaci s pojištěním". Pokud je toto pole zatrženo, pak  se jedná o splátky, které budou zčásti věnovány do spoření. Výše částky se vyjádří formou procentní v poli "počet % , jdoucích ze splátky na pojištění"  stanoví počet %, které se strhne z částky do spoření.Pole "pevná částka, jdoucí ze splátky na pojištění" vznikne buď přepočtem ze stanovených procent, anebo jsou přímo do pole vloženy. Další speciální proměnnou je státní příspěvek ke spoření, který se připisuje po určitých obdobích, Tento příspěvek je vložen do pole "výše podpory"

DISKONTOVÁNÍ O INFLACIZáložka počítá s tím, že existuje i inflace. O tuto inflace jsou naše úspory znehodnoceny. Po diskontování tak zjistíme reálnou  výši našich úspor.Pole "nákladová inflace" tak snižuje výpočet reálným způsobem, tedy při inflaci 3% vznikne ze 100% 100/103%. reálného příjmu = 94,26 % z původních 100%. Těchto 103% je další rok  100/ 106,09 %  reálného původního příjmu a pro nás to znamená, že pokud něco stálo původně 1000 Kč, tak nyní máme reálně 942,6 Kč.Takže nám chybí 57,4 Kč. Anebo obráceně, pokud něco stálo 1000 Kč, nyní to stojí 1060,9 a nám chybí 60,9 Kč.

VÝPOČTENÁ POLE : Základní výpočty : "Splátky celkem",  kde je uvedeno, kolik se celkem vložilo. V tomto poli nejsou započteny státní příspěvky. beze  celkem kdy do splátek se započtou. Pole  "úročená splátka" je skutečný přípis financí za období, kdy je ke splátce spoření přičten státní příspěvek a odečten příspěvek na pojištění. Pole "budoucí výše měsíčního příjmu" je reálnou skutečnou budoucí hodnotou příjmu za jedno období, vypočtené z příjmové inflace. Tato reálná hodnota v sobě ale nyní neobsahuje nákladovou inflaci.Pole "diskontovaná částka celkem" je naspořená a zúročená suma celkem, ponížená o reálnou nákladovou inflaci. Pole "diskontovaná částka s poplatky" je částka, od které jsou odečteny veškeré poplatky.Pole "příspěvky a uplatněná daň" je částka, kterou dají dohromady odepsané daně ze základu daně a státní příspěvky. tedy plusové položky celkem, bez úroků. tyto plusové položky jsou v základním  formuláři přičteny  k úroku jako zhodnocení.Pole "Současná hodnota splátky po inflaci" je reálná hodnota současné úročené splátky. Pole ",současná hodnota splátky po inflaci a započtení nákladů" je hodnota, která nám říká, jaká je jakoby skutečná reálná splátka v Kč, měřeno v současných penězích, které budeme mít po ukončení spoření. Pole "budoucí hodnota splátek po inflaci" je totožné s polem celkové diskontované částky, ale je  zde přičtena vrácena daň z příjmů po podání přiznání, jako odpočet. Stejně tak pole "budoucí hodnota i po započtení nákladů" s pole "diskontovaná částka s poplatky" má k sobě tuto daň připočtenu. Pole úrok celkem je částka, která je rozdílem mezi částkou naspořenou celkem a částkou vloženou do úspor po odečtení pojistného.Pole "znehodnocení budoucí hodnoty" je rozdíl mezi reálnou naspořenou částkou a částkou nominální naspořenou. ("zúročené úspory celkem"). Pole " násobek současných platů do cílové částky" nám říká, kolik současných platů naspoříme reálně při současné výši měsíčního příjmu.Pole " násobek budoucích platů do cílové částky" nám říká, kolik současných platů naspoříme reálně při budoucí výši měsíčního příjmu. To nám říká, kdybychom spořili celou výplatu, kolik bychom naspořili budoucích platů po inflaci, tedy reálně.Pole "reálný zisk" je tedy  rozdíl mezi reálnou celkovou hodnotou a naspořenými splátkami.To nám říká, o kolik jsme reálně zhodnotili naše úložky. Při porovnání s polem "znehodnocení budoucích zisků" je rozdíl v tom, že zisk je počítán reálné zhodnocení našich vkladů, zatímco znehodnocení počítá znehodnocení našich úspor inflací.

POZNÁMKA :  VÝŠE USPOŘENÉ DANĚ JE LIMITOVANÁ DLE DANĚ Z PŘÍJMŮ. PROTOŽE TENTO PROGRAM NENÍ MZDOVÝ PROGRAM, JE NUTNÉ SI OMEZENÍ ZADAT DO POLE "MAXIMÁLNÍ ODPIS ZÁKLADU" . NAPŘÍKLAD, POKUD MŮŽEME PŘI DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ ODEPSAT MAXIMÁLNĚ 18000 KČ, DO TOHOTO ZÁKLADU SE NAPÍŠE HODNOTA 12000.(18000-6000=12000).  POKUD SI UKLÁDÁME POUZE 500 KČ MĚSÍČNĚ, PAK JSME NESPLNILI PODMÍNKU PRO 6000 A VÍCE DŮCHODOVÉHOPOJIŠTĚNÍ ZA ROK A DO TOHOTO POLE MUSÍME ZADAT ČÁSTKU 0.

Je potřeba rozlišovat pole "srážková ( průměrná) daň v %"  a pole  v bloku spoření vedle pole "maximální odpis základu" , kde je další pole pro uvedení průměrné sazby daně z příjmu při podání přiznání pro úlevy na dani na úrocích při stavebním spoření.

TISKOVÉ SESTAVY : nelze tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK , lze tisknout sestavu o investici, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, bez exportu Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s další záložkou ekonomika. .Je ale možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.

PŘÍKLAD JE ZDE

 

oranžové pole - jedná se o pole vpravo na boku formuláře, které slouží pro tvoření variant výpočtů. Předpokladem je, že je navolena určitá výše skoku, a že nyní stojíme na přednostním poli. V oranžovém poli se objeví hodnota (musí se objevit, jinak původní pole neslouží k provádění variant) z tohoto pole a pomocí šipek, kláves, kolečka myší, můžeme hodnotu po krocích zvyšovat, či snižovat. Změněná hodnota se zobrazí v původním přednostním poli a automaticky dochází k přepočtu celého příkladu. Pokud stojíme na nepřednostním  poli, bude přepočítáno právě to pole, z kterého jsme přeskočili do oranžového pole. K tvorbě rychlých variant je tedy potřeba - 1/  Zvolit výši skoku. - 2/ Změnit případně přednost, abychom nestáli na nepřednostním poli - 3/Je potřeba, aby pole s hodnotou bylo i pro tvorbu variant, tedy jeho hodnota se musí po kliknutí na toto pole, objevit i v oranžovém poli. - 4/ Kliknout na oranžové pole - 5/ měnit hodnotu pomocí kláves, šipek, či kolečkem myši, nebo zadáním hodnoty - 6/ lze uložit variantu pomocí klávesy F3.


 

PŘÍKLAD 1 

INVESTICE DO FINANČNÍCH PRODUKTŮ

INVESTICE DO PODÍLU JINÉ SPOLEČNOSTI

INVESTICE DO VLASTNÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝROBU POLOTOVARŮ

INVESTICE NA VĚČNÝ DŮCHOD

Poznámka : Výpočet srážkové daně z úroku je možný 3 způsoby.  1. způsob jednoduchý je nastaven z hlediska přehlednosti o daních z úroků. Pokud se bude počítat jako jednoduché úročení, do sazby daně se zadá např. 15, nebo 25%. Bude se počítat z celkové sumy. ( volba Pokud budeme počítat jako  složené úročení, tedy po připsání úroku se úroky zdaní, budou tyto úroky zdaněny vždy ihned  po období. Aby se tak stalo, je nutné snížit o tuto daň výnosovou sazbu . Tato inflace vypočítá následovně : při 15 % srážkové dani a výnosu 4% inflace je skutečný výnos 4% x (1-15/100 )= 4 x 85/100 = 3,4 % skutečného výnosu. Údaje o daních pak nebudou v přehledech. Je nutné v tomto případě zadat daň 0%. Při srážkové dani je pak výnosové procento 3%. V případě osvobození od daně se výnos nesnižuje. Příklady jsou vypočteny v rámci jednoduchého úročení ve výši 25%. Pro složené úročení spolu s výnosem lze použít 15% daně. Třetí způsob: Pokud jde o splátky v kratším období, banka může odvést úroky za jeden rok (k 31.3). My tedy upravíme výpočet sražení výnosů a to na : (1,04-(1/12) ) na dvanáctou krát 0,85) . Vše lze ale zařídit, pokud přepneme pole "po období".


Vždy bude zapnuto přepínací pole - srazit až na konci.

1/ ZAJÍMÁ NÁS ROZPIS SPLÁTEK A CELKOVÁ REKAPITULACE

2/  když nikam nic neinvestujeme, ale utratíme do spotřebního zboží ?

3/  budeme tedy hledat varianty, a takovou úrokovou míru, kdy jsme ziskoví .

4/ INVESTICE DO CIZÍ FIRMY

5/ INVESTICE DO VLASTNÍ FIRMY

6/ prodloužení životnosti INVESTICE DO VLASTNÍ FIRMY

7/ NEKONEČNÝ DŮCHOD - požadavek nominální a požadavek reálný


ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O PRODUKT, KDY ULOŽÍME ZHRUBA  350 TIS. KČ. DESET LET NECHÁME PRODUKT ÚROČIT A PAK BYCHOM CHTĚLI 15 LET ZÍSKÁVAT MĚSÍČNÍ DŮCHOD. PŘEDPOKLÁDANÁ INFLACE JE 3,5%. ZÚROČENÍ VKLADU BUDE 2,5%.  POPLATEK NEBUDE ŽÁDNÝ. DAŇ Z PŘÍJMU VE VÝŠI 25%.

ŘEŠENÍ 1 - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "inv", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce INVESTICE. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole SPLÁTKOVÉHO OBDOBÍ ZADÁME "MĚSÍČNÍ", PROTOŽE JDE O MĚSÍČNÍ VÝPLATU. Do pole počtu období zadáme 120 . (10x12) . Do pole investice celkem zadáme 350000. Do pole maximální doba životnosti investice zadáme 15 let x 12 měsíců = 180 splátek důchodů. Do průměrné daně z příjmu zadáme 25. Do pole roční úrokové sazby zadáme 2,5 a do pole inflace hodnotu 3,5. Vymažeme všechny poplatky. Stlačíme tlačítko "Přepočítat investici"

Vidíme, že za 10 let se částka zvýšila na 449292 Kč. Tedy o 99292 Kč. Splátky důchodu budou činit 2995,83 Kč měsíčně. Celková suma pro vyplacení splátek, kdy se bude dále úročit zůstatek, bude 539249,4 Kč. Na 1 splátku bude ale 262,85 Kč sražené daně. Protože inflace je vyšší, než nabízené zhodnocení, sníží se reálná částka po započtení inflace na 293390 Kč. Reálná splátka tak bude 1629,95 Kč. Pokud započteme i vyplacené daně, bude  reálná vyplacená částka 246078 Kč. Průměrná reálná splátka bude 1367 Kč. Skutečná hodnota tak bude o více, jak 100000 Kč nižší, než dnes. Pokud dnes z jedné splátky si pořídíme například vybavení do kanceláře za 3000, tak při "spoření a investici" bychom si vlastně zajistili pouze zboží do kanceláře o 54 % méně.


2/ Pokud bychom si nespořili, měli bychom v podstatě ještě méně, protože bychom měli méně o naspořené úroky.. To se vypočítá takto:

Ponecháme všechny hodnoty, pouze do hodnoty počet období zadáme nulu. Tak budeme VĚDĚT, JAKÁ JE ZTRÁTA HODNOTY NAŠICH FINANCÍ. Kromě toho je nutné k daňové sazbě zadat hodnotu 0. Do roční výnosové sazby je nutné zadat hodnotu 0. Opět přepočteme. Ve výsledku vidíme, že reálná hodnota klesla na 265628 Kč.. Původně bychom z volby A měli reálnou částku ve výši 246078 Kč, nyní 265628 Kč, dokonce o 10 tis. Kč více. Z toho jednoznačně vyplývá, že co se týče čistě finančního ohodnocení, nemá žádný význam spořit při těchto zadaných podmínkách. Je lépe finance utratit hned. To je však ale zdánlivé, protože nastupují i jiné faktory a to například takové, že máme jistotu 3 tisíc důchodu měsíčně, které bychom nyní vlastně promrhali. Další způsob řešení je investovat tam, kde nabídnou vyšší úrok. A další způsob je investovat do podílu jiné firmy, kde lze získat mnohem více, ale již nejsme tak nezávislí, protože si již investice musíme hlídat. Poslední způsob je investovat do vlastní firmy. Tam je možné nejvyšší zhodnocení, ale i s velkým rizikem. Lze také investovat do trhu s akciemi, ale my řešíme zde konstantní podmínky.

Jak z toho ven?


3/ Pokud bychom si nespořili, měli bychom v podstatě ještě méně, budeme tedy hledat finanční společnost, nebo finanční (zaručené) deriváty (cenné papíry) se zaručeným výnosem. doplníme zpět daně a počet měsíců ponechání vkladu (120) a budeme variovat roční výnosovou sazbu.

Do pole vrátíme tedy 25% daní, počet 120 měsíců a výši skoku zadáme na 0,1.Vkročíme na pole roční výnosové sazby a dodáme také hodnotu 3,5.% a pak na oranžové pole, kde již můžeme provádět variace řešení. Můžeme klidně začít od hodnoty 3,5.abychom viděli, jak se  výnos shoduje s reálným, protože zhodnocení je stejné, jako u inflace. I přes to, že reálně jsme nezískali, jsme ztrátoví a to o 2006 Kč  reálně na jedné splátce. Pokračujeme dál ve variacích.Zastavíme se na 5% výnosové sazby. Vidíme, že reálná hodnota splátky poklesla o 2689 Kč z původního výnosu. Je to vůbec možné ?. Ano, je, protože čím více si vyděláváme, dějí se tím více dvě věci :  Zaprvé, tím více platíme na daních a to vždy 25% z výdělku.Pak už nám zůstane vždy 75%. A z těchto 75% procent dále ukrajuje inflace Při 5% výnosové sazby tak zpět reálně dostaneme 336679 Kč. Pokud provádíme další variace, zjistíme, že teprve při výnosové sazbě 5,3% dostáváme zpět částku , kterou jsme vložili ! To proto, že daně ukrajují z celkové přidané sumy, zatímco my počítáme úspěšnost ze sumy reálné, kam daně nespadají . I přes to, že jsme přišli o 60% zhodnocení. díky daním a inflaci. Od tohoto okamžiku teprve nyní tedy začínáme vydělávat. Nás zajímá, kdy si vyděláme konečně řekněme o 120000 Kč více celkem. Je to až při skutečné celkové reálné částce 473862 Kč. Dostáváme splátku 2633 reálně Kč měsíčně při 6852 Kč nominální splátky na ruku. Na daních se zaplatí 220871 Kč, kdy celkové navýšení důchodů je téměř o 900 000 Kč vyšší.


4/ Pokud bychom si nespořili, ALE ZVOLILI BYCHOM RADĚJI INVESTICI DO PODÍLU NEJAKÉ FIRMY, MOHLI BYCHOM ZÍSKAT VÍCE. U FIRMY JSOU ALE VÝPLATY ROČNÍ. ŘEKNĚME, ŽE JSME SE DOHODLI NA úroku zůstatku 25% ročně, A TO DO TÉ DOBY, NEŽ SE VYPLATÍ SPLÁTKY.tedy po dobu 10 let. tentokrát nás zajímá, kolik musíme vložit, pokud budeme chtít 200 000 ročně jako podíl na zisk zpět.výplaty by začaly po 3 letech.

Do pole vrátíme tedy 20% daní, počet 12, PŘEPNEME NA ROČNÍ OBDOBÍ , dobu životnosti zadáme na 15 let a . Inflaci ponecháme 3,5%.Výnosovou sazbu na 25% Ve výpočtu přepneme na "počítej výši investice" a do výnosu důchodu zadáme 200000 Kč.Odpověď. je ihned k dispozici, musíme vložit 395188 Kč. My z toho ale reálně budeme mít 126341 Kč. I tak bude reálný zisk vůči vkladu 1895121/395188 Kč = 4,8 x , tedy o 380% více. I když zaplatíme na daních pře půl mil. Kč.

INVESTICE DO CIZÍ FIRMY SE VYPLATÍ   , JE ZDE ALE DALEKO VYŠŠÍ RIZIKO, ŽE DOHODY PADNOU A POD JAKÝMKOLIV DŮVODEM FIRMA NEDOSTANE ZPĚT ANI TEN VKLAD. A V PODSTATĚ VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZDA JSME SI DOMLUVILI 25%  ZHODNOCENÍ, ANEBO 5% ZHODNOCENÍ, NEJDE PAK O PENÍZE ALE O NEOCHOTU HRADIT SVÉ ZÁVAZKY.


5/ Pokud bychom si nespořili, ALE ZVOLILI BYCHOM RADĚJI INVESTICI DO VLASTNÍ FIRMY, MOHLI BYCHOM ZÍSKAT JEŠTĚ VÍCE. U FIRMY JSOU ALE VÝPLATY ROČNÍ. ŘEKNĚME, ŽE JSME SE INVESTOVALI A OČEKÁVÁME Z VLOŽENÝCH INVESTIC 20% ZHODNOCENÍ ROČNĚ. Protože ALE INVESTICE NENÍ JENOM ZE ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ, JE TAKÉ ZE SLUŽEB, REŽIÍ A MEZD A MATERIÁLU, BUDEME SI MOCI ODEČÍST REŽIE V URČITÉ VÝŠI. DAŇOVÁ VÝNOSNOST BUDE PAK 15%.  POČÍTÁME životnost investice NA DOBU  10 LET A PRVNÍ VÝPLATY UŽ ZA ROK. NÁS ZAJÍMÁ, JAKÝ BUDE ZISK VE 3 A 5. ROCE A JAKÝ PO DESETI LETECH, POKUD VLOŽÍME NAPŘÍKLAD 1 MIL KČ.

Do pole DANÍ ZADÁME 5% daní, počet období 1, PŘEPNEME NA ROČNÍ OBDOBÍ , dobu životnosti zadáme na 10 let a . Inflaci ponecháme 3,5%. Výnosovou sazbu na 20% Ve výpočtu přepneme na "zisk ke stanovené splátce" do pole investice zadáme 1000000 Kč. Přepočteme.

Výsledkem je 286 tis. roční splátky, reálně 217608 Kč.. Na daních z investice zaplatíme 279340 Kč. Zhodnocení bude vysoké a to od 1176000 Kč.

Nyní zadáme do pole "počet období, v kterém je momentální zisk" hodnotu 3. Opět přepočteme. Po třech letech budeme mít ještě ztrátu z investice 225120 Kč, po odpočtu daní a poplatků. Reálné znehodnocení se zde v této hodnotě nepočítá.


6/ Pokud by životnost investice byla prodloužená o 2 roky:

Jsou pak dva způsoby, jak to zjistit. Buď provedeme zcela nový výpočet, kde upravíme počet let investice na 12.Pak přepočítáme znovu, anebo posuneme pouze dobu zkoumání zisku, až za hranici doby životnosti investice.V našem případě to uděláme tak, že navážeme na poslední příklad a do pole skok zadáme hodnotu 1. Do pole  "Počet období, v kterém je počítán momentální zisk", pak do oranžového pole. Můžeme provádět variace a zkoumat, jak se investice vyvíjí. Při jedenáctém roku to je 1 841 225 Kč nominálních, bez daní a poplatků.


7/ NEKONEČNÝ DŮCHOD - požadavek 20 tisíc reálných měsíčně. při inflaci 3,5%, 4%  zhodnocení a dani 25%.

Poznámka : nespolupracuje se základní záložkou a výpočet je pouze pro splátky.

Poznámka : Není možné, aby reálný důchod byl vyšší, než původní, pokud součet plateb za inflaci a daní převýší výnos podle výnosové sazby.

Chtěli bychom zjistit, kolik musíme vložit jako investici, abychom řekněme měli důchod 20000 Kč a to reálných. Počátek splácení důchodu za jeden rok. Přepneme na měsíční období. Přepneme na pole "spočítej věčný důchod". Počet období zadáme na 12. Do pole investice zadáme 1 mil Kč a přepočteme.Výsledek důchodu je ztráta . Z toho vyplývá, že zhodnocení na věčnou anuitu reálně nestačí.

A/ nejdříve vypočteme nominální platbu 20000 Kč. Abychom takovou částku dostali, budeme provádět varianty. Do pole skok vložíme 100000 Kč. Pak skočíme na pole investice a poté opět na oranžové pole. Zkoušíme variace. Skončíme tak na částce 20067 Kč. A musíme vložit přesně 6 mil. Kč.

Nyní budeme hledat vlastní zhodnocení: Budeme variovat výši úrokové výnosové sazby a to po 0,1 %. Opravíme tedy výši skoku , přeskočíme na roční výnosovou sazbu a opět na oranžové pole. provádíme variace. Nalezená výnosová sazba je 10%. Pokud opravíme sazbu na 5%, můžeme variovat opět částku investic nahoru ale pořád jde o obrovské číslo.

Z toho vyplývá, že chtít pouhými běžnými úsporami zajistit si reálný trvalý důchod je s běžnými službami finančních ústavů nesmysl. Důchod bude mít vždy klesající reálnou hodnotu. Tento pohled je pouze z hlediska výnosnosti, není ale z hlediska existence, zajištění a omezení z rizika, že státní důchod bude malý. je proto nutné si zajistit co nejvyšší zhodnocení, s vědomím, že reálný důchod, zejména ten, který si spoříme, je zásadně klesající.


 

PŘÍKLAD 2 

SPOŘENÍ

SPOŘENÍ - STAVEBNÍ SPOŘENÍ

SPOŘENÍ - ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SPOŘENÍ DO DŮCHODOVÉHO FONDU

 

Poznámka : prosím, nastavte, že se jedná o poskytnutí financí.  Záložka nastavení formuláře.

 


 

1/ ZAJÍMÁ NÁS, KOLIK DNEŠNÍCH PLATŮ SI NASPOŘÍME ZA 10 LET. Kolik zůstane na spořícím účtu ? BEZ SRÁŽKOVÉ DANĚ

2/ SE SRÁŽKOVOU DANÍ SE SRÁŽENÍM PO KAŽDÉ SPLÁTCE SPOŘENÍ, DAŇ 15%

3/ SE SRÁŽKOVOU DANÍ SE SRÁŽENÍM PO ROCE , DAŇ 15%

4/ SPOŘENÍ - STAVEBNÍ SPOŘENÍ

5/ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

6/ VARIANTY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.  VARIANTY PŘI ZMĚNĚ ČÁSTKY POJIŠTĚNÍ.

7/ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - SPOJENÍ S INVESTICÍ.

8/ VÝSLEDNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - JAKÁ JE vlastně SRÁŽKOVÁ DAŇ ? (O kolik jsme příšli?)

9/ JAKÁ MUSÍ BÝT INDEXACE, ABY BYLY SPLÁTKY SPOŘENÍ REÁLNÉ ?


ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O PROSTÉ SPOŘENÍ PRODUKT, KDY ULOŽÍME ZHRUBA NA POČÁTKU 100 TIS. KČ. DESET LET NECHÁME PRODUKT ÚROČIT  A SOUČASNĚ BUDEME PŘIPLÁCET MĚSÍČNÍ SPOŘENÍ. PŘEDPOKLÁDANÁ INFLACE JE 3,5%. ZÚROČENÍ VKLADU BUDE 2,5%.  POPLATEK NEBUDE ŽÁDNÝ. NAŠE MZDA JE NYNÍ 20000 KČ. INFLACE PŘÍJMOVÁ JE 2,5%. JEDNÁ SE O MĚSÍČNÍ SPOŘENÍ V HODNOTĚ 1500 KČ.

(bez sražení daně)

ŘEŠENÍ 1 - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "INV", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce SPOŘENÍ. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole SPLÁTKOVÉHO OBDOBÍ ZADÁME "MĚSÍČNÍ", PROTOŽE JDE O MĚSÍČNÍ spoření. Do pole počáteční vklad zadáme hodnotu 100000. Do pole výše splátky spoření zadáme hodnotu 1500. Do pole  budoucí počet splátek zadáme hodnotu 120. Období zadáme měsíční.daň bude ve výši 0% a zadá se v investicích (zcela výjimečně v bloku investic). Výnosová sazba bude 2,5%. Nákladová inflace bude 3,5%. Do pole příjmová inflace zadáme 2,5%. Do pole pro sazbu daně odpisů zadáme také 0 %. Do pole současná výše měsíčního příjmu zadáme 20000. Výše podpory bude 0. Do pravidelného poplatku zadáme 40 Kč. Důvod je ten, že přebíráme za část účtu náklady a vklad na účet také něco  stojí. Hotový vklad stojí ještě více. Do pole maximální odpis základu zadáme 0 Kč. (Nelze tedy odepsat daně). Kombinace s pojištěním nebude zatržena. BUDE ZATRŽENO POLE "srazit až na konci" v bloku polí investice. Stlačíme tlačítko "Přepočítat úspory"

Výsledek : Celkem se uloží 280000 Kč. Poplatky činí dohromady 4800 Kč. Úspory činí 333053 Kč, tedy 53053 Kč na úrocích. Reálná uspořená částka činí 234818 Kč, po poplatcích ještě o 4800 Kč méně. Znehodnocení činí 103034 Kč, tedy pokles reálného zůstatku oproti zúročené částce.. Zisk činí minus 49981 Kč, tedy není zhodnocen ani nominální vklad a vlastně došlo k úbytku financí, pokud porovnáme reálný a nominální zůstatek. Nyní je tam tedy tolik prostředků, jako kdybychom vkládali 1011 Kč měsíčně a ne 1500 Kč měsíčně. Náš zisk roční je tedy pouze 1,89%, co se týče roční úrokové sazby a  -1,78 %  po odečtení inflace.(Viz základní záložka). Na nákladech zaplatíme 0,17% ročně průměrně, a TRPSN je tedy (náš zisk nominální) 1,72% z částky celkem. Uspořili jsme si 16,65 současných platů. Budoucí plat má hodnotu 25674 Kč a těchto platů budeme mít k dispozici 13. Předtím jsme najednou vložili 5 současných platů.


ŘEŠENÍ 2 - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "INV", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce SPOŘENÍ. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole SPLÁTKOVÉHO OBDOBÍ ZADÁME "MĚSÍČNÍ", PROTOŽE JDE O MĚSÍČNÍ spoření. Do pole počáteční vklad zadáme hodnotu 100000. Do pole výše splátky spoření zadáme hodnotu 1500. Do pole  budoucí počet splátek zadáme hodnotu 120. Období zadáme měsíční.daň  ve výši 15% a zadá se v investicích (zcela výjimečně v bloku investic). Výnosová sazba bude opravena zpět na 2,5%. Nákladová inflace bude 3,5%. Do pole příjmová inflace zadáme 2,5%. Do pole současná výše měsíčního příjmu zadáme 20000. Výše podpory bude 0. Do pravidelného poplatku zadáme 40 Kč. Důvod je ten, že přebíráme za část účtu náklady a vklad na účet také něco  stojí. Hotový vklad stojí ještě více. Do pole maximální odpis základu zadáme 0 Kč. (Nelze tedy odepsat daně). Do pole výše podpory zadáme 0 Kč. Kombinace s pojištěním nebude zatržena.  Protože je daň ve výši 15% a uplatníme jako srážkovou, zatrhneme pole "po období" . Stlačíme tlačítko "Přepočítat úspory". V poli srážkové daně musí být hodnota 15%.! Daň 15% bude i v poli vedle příspěvků a uplatněné daně.

Výsledek : Provede se přepočet  Celkem se uloží 280000 Kč. Poplatky činí dohromady 4800 Kč. Úspory činí původně 333053 Kč, nyní 324366, kvůli sraženým daním,. tedy 44366 Kč na úrocích. Reálná uspořená částka činí 228693 Kč, po poplatcích ještě o 4800 Kč méně. Znehodnocení činí 100472 Kč, tedy pokles znehodnocení reálného zůstatku oproti zúročené částce.. Zisk činí minus 56106 Kč, čili ztráta se prohloubila, tedy není zhodnocen ani nominální vklad a vlastně došlo k úbytku financí, pokud porovnáme reálný a nominální zůstatek. Nyní je tam tedy tolik prostředků, jako kdybychom vkládali 1057 Kč měsíčně a ne 1500 Kč měsíčně. Náš zisk roční je tedy pouze 1,58%, co se týče roční úrokové sazby a  -2,09 %  po odečtení inflace.(Viz základní záložka). Na nákladech zaplatíme 0,17% ročně průměrně, a TRPSN je tedy (náš zisk nominální) 1,72% z částky celkem. Uspořili jsme si 16,22 současných platů. Budoucí plat má hodnotu 25674 Kč a těchto platů budeme mít k dispozici 12,65. Předtím jsme najednou vložili 5 současných platů.


ŘEŠENÍ 3 - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "INV", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce SPOŘENÍ. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole SPLÁTKOVÉHO OBDOBÍ ZADÁME "MĚSÍČNÍ", PROTOŽE JDE O MĚSÍČNÍ spoření. Do pole počáteční vklad zadáme hodnotu 100000. Do pole výše splátky spoření zadáme hodnotu 1500. Do pole  budoucí počet splátek zadáme hodnotu 120. Období zadáme opětovně měsíční. Daň ve výši 15% a zadá se v investicích (zcela výjimečně v bloku investic). Výnosová sazba bude opravena zpět na 2,5%. Nákladová inflace bude 3,5%. Do pole příjmová inflace zadáme 2,5%. Do pole současná výše měsíčního příjmu zadáme 20000. Výše podpory bude 0. Do pravidelného poplatku zadáme 40 Kč. Důvod je ten, že přebíráme za část účtu náklady a vklad na účet také něco  stojí.Hotový vklad stojí ještě více. Do pole maximální odpis základu zadáme 0 Kč. (Nelze tedy odepsat daně). Kombinace s pojištěním nebude zatržena.  Protože je daň ve výši 15% a uplatníme jako srážkovou, zatrhneme pole "vždy po roce" . Stlačíme tlačítko "Přepočítat úspory". V poli srážkové daně musí být hodnota 15%. !

Výsledek : Provede se přepočet  Celkem se uloží opět 280000 Kč. Poplatky činí dohromady 4800 Kč. Úspory činí původně 333053 Kč, pak 324366, nyní  kvůli ročně sraženým daním, 324496 Kč (více). tedy 44926 Kč na úrocích.(více)  Reálná uspořená částka činí 229088 Kč, po poplatcích ještě o 4800 Kč méně. Znehodnocení činí 100637 Kč, tedy nárůst nehodnocení reálného zůstatku oproti zúročené částce.. Zisk činí minus 55711 Kč, čili ztráta se prohloubila, tedy není zhodnocen ani nominální vklad a vlastně došlo k úbytku financí, pokud porovnáme reálný a nominální zůstatek. Nyní je tam tedy tolik prostředků, jako kdybychom vkládali 1058 Kč měsíčně a ne 1500 Kč měsíčně. Náš zisk roční je tedy pouze 1,6%, co se týče roční úrokové sazby a  -2,07 %  po odečtení inflace.(Viz základní záložka). Na nákladech zaplatíme stále 0,17% ročně průměrně, a TRPSN je tedy ( náš zisk nominální) 1,43% z částky celkem. Uspořili jsme si 16,25 současných platů. Budoucí plat má hodnotu 25674 Kč a těchto platů budeme mít k dispozici 12,66. Předtím jsme najednou vložili 5 současných platů.

Závěr - srážka daně na konci spoření je nejvýhodnější, pak je srážka po každém jednom roce, pak po obdobích. Nejvíce se ztratí, když  provádíme úročení ihned po  splátce.


ZADÁNÍ 4  A / JEDNÁ SE O STAVEBNÍ SPOŘENÍ PRODUKT, KDY BUDEME PO DOBU 5 LET UKLÁDAT 2000 MĚSÍČNĚ KČ. PŘEDPOKLÁDANÁ INFLACE JE 3,5%. ZÚROČENÍ VKLADU BUDE 2,5%.  POPLATEK BUDE 1500 KČ. . NAŠE MZDA JE NYNÍ 20000 KČ. INFLACE PŘÍJMOVÁ JE 2,5%. ÚROKY SE BUDOU DANIT PO ROCE.

ŘEŠENÍ  - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "INV", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce SPOŘENÍ. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole SPLÁTKOVÉHO OBDOBÍ ZADÁME "MĚSÍČNÍ", PROTOŽE JDE O MĚSÍČNÍ spoření. Do pole počáteční vklad zadáme hodnotu NULA. Do pole výše splátky spoření zadáme hodnotu 2000. Do pole  budoucí počet splátek zadáme hodnotu 120. .Daň  ve výši 15% a zadá se v investicích (zcela výjimečně v bloku investic). Výnosová sazba bude opravena zpět na 2,5%. Nákladová inflace bude 3,5%. Do pole příjmová inflace zadáme 2,5%. Do pole současná výše měsíčního příjmu zadáme 20000. Výše podpory bude 250 KČ. Do pravidelného poplatku zadáme 40 Kč. Důvod je ten, že přebíráme za část účtu náklady a vklad na účet také něco  stojí. Hotový vklad stojí ještě více. Do pole maximální odpis základu zadáme vysokou částku, abychom hranici omezení určitě nepřekonali., tedy například 200000  Kč. (Nelze tedy odepsat daně). Kombinace s pojištěním nebude zatržena.  Protože je daň ve výši 15% a uplatníme jako srážkovou, zatrhneme pole "vždy po roce" . Stlačíme tlačítko "Přepočítat úspory". V poli srážkové daně musí být hodnota 15%. ! Pevný poplatek má hodnotu 1500 za uzavření smlouvy.

Výsledek : Provede se přepočet  Celkem se uloží 120000 Kč. Poplatky činí dohromady 3900 Kč. Úspory činí původně 142644, celkem jsme získali 22644 na úrocích. Reálná uspořená částka činí 119774 Kč, po poplatcích ještě o 3900 Kč méně. Znehodnocení činí 8769 Kč, tedy nárůst znehodnocení reálného zůstatku oproti zúročené částce.. Zisk činí 13874 Kč, Ve skutečnosti máme více reálně, než původně nominálně.  Je zhodnocen nominální vklad, pokud porovnáme reálný a nominální zůstatek. Nyní je tam tedy tolik prostředků, jako kdybychom vkládali 1824 Kč měsíčně a ne 2000 Kč měsíčně. Náš zisk roční je tedy pouze 3,77 % bez reálného odečtu,co se týče roční úrokové sazby a  0,27 %  po odečtení inflace. (Viz základní záložka). Na nákladech zaplatíme stále 0,65% ročně průměrně, a TRPSN je tedy (náš zisk nominální) 3,12% z částky celkem. Uspořili jsme si 7,13 současných platů. Budoucí plat má hodnotu 22661 Kč a těchto platů budeme mít k dispozici 6,29. V poli vedle příspěvků a uplatněné daně se zavede procentní sazba 15%.


ZADÁNÍ 5  A / JEDNÁ SE O  PRODUKT  ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, KDY BUDEME PO DOBU 25 LET HRADIT MĚSÍČNĚ 900 KČ. PŘEDPOKLÁDANÁ INFLACE JE 3,5%. ZÚROČENÍ VKLADU BUDE 2,5%.  POPLATEK BUDE 0 KČ. . NAŠE MZDA JE NYNÍ 20000 KČ. INFLACE PŘÍJMOVÁ JE 2,5%. ÚROKY SE BUDOU DANIT PO ROCE. NA POJISTNÉ BUDE VĚNOVÁNA ČÁSTKA 615 KČ MĚSÍČNĚ.

ŘEŠENÍ  - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "INV", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce SPOŘENÍ. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole SPLÁTKOVÉHO OBDOBÍ ZADÁME "MĚSÍČNÍ", PROTOŽE JDE O MĚSÍČNÍ spoření. Do pole počáteční vklad zadáme hodnotu NULA. Do pole výše splátky spoření zadáme hodnotu 900. Do pole  budoucí počet splátek zadáme hodnotu 300. Období zadáme opětovně měsíční.daň  ve výši 15% a zadá se v investicích (zcela výjimečně v bloku investic). Výnosová sazba bude opravena zpět na 2,5%. Nákladová inflace bude 3,5%. Do pole příjmová inflace zadáme 2,5%. Do pole současná výše měsíčního příjmu zadáme 20000. Výše podpory bude 0 KČ. Do pravidelného poplatku zadáme 10 Kč. Hotový vklad stojí ještě více. Do pole maximální odpis základu zadáme  částku  25X6000 = OMEZENÍ ZA 25 LET. =, tedy  1500000  Kč. (Nelze tedy nad tuto hranici odepsat daně). Do pole výše podpory zadáme 0 Kč. Kombinace s pojištěním bude zatržena. v POLI "PEVNÁ ČÁSTKA...JDOUCÍ ZE SPLÁTKY NA POJIŠTĚNÍ", BUDE 615 MĚSÍČNĚ. Protože je daň ve výši 15% a uplatníme jako srážkovou, zatrhneme pole "vždy po roce" . Stlačíme tlačítko "Přepočítat úspory". V poli srážkové daně musí být hodnota 15%. !

Výsledek : Provede se přepočet  Celkem se vloží 85500 Kč. Poplatky činí dohromady 3000 Kč. Úspory činí původně 113278 Kč, celkem jsme získali 27778  na úrocích. Reálná uspořená částka činí 60106 Kč, po poplatcích ještě o 3000 Kč méně. Znehodnocení činí 56175 Kč, tedy nárůst znehodnocení reálného zůstatku oproti zúročené částce.. Zisk činí minus 28393, což je na tak malou částku hodně velká ztráta. Máme méně reálně, než původně nominálně.  Není zhodnocen ani nominální vklad a vlastně došlo k úbytku financí, pokud porovnáme reálný a nominální zůstatek. Nyní je tam tedy tolik prostředků, jako kdybychom vkládali 109 Kč měsíčně a ne 285 Kč měsíčně. Náš zisk roční je tedy pouze 1,3 % bez reálného odečtu,co se týče roční úrokové sazby a  -2,34 %  po odečtení inflace. (Viz základní záložka). Na nákladech zaplatíme stále 0,14% ročně průměrně, a TRPSN je tedy (náš zisk nominální) 1,16% z částky celkem. Uspořili jsme si 5,66 současných platů. Budoucí plat má hodnotu 37341 Kč a těchto platů budeme mít k dispozici 3,03.


6/ VARIANTY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.  VARIANTY PŘI ZMĚNĚ ČÁSTKY POJIŠTĚNÍ. PONECHÁME SI VÝSLEDKY Z POSLEDNÍHO PŘÍKLADU A POKUSÍME SE O NĚJAKÉ VARIANTY.

Výsledek : PŘESKOČÍME NA POLE PEVNÉ ČÁSTKY POJIŠTĚNÍ. Poté přeskočíme na oranžové pole. Ve skoku by měla být hodnota 1. Pak kolečkem myši projíždíme varianty . Zjišťujeme, že se mění pouze hodnota v oranžovém poli. To znamená, že má přednost při výpočtu procentní výpočet . Změníme  výpočet přednosti a to pokliknutím na lištu na "Výpočet dle přednosti". Změníme tak důležitost proměnné. Zkusíme znovu točit kolečkem myši, aby hodnota pojištění klesala.Vidíme, že každá koruna činí cca 400 Kč na zúročené nominální částce celkem. Při 600 Kč pojistce zjišťujeme , že je ztráta 29726. Zkusíme nyní zjistit, kdy by ztráta zmizela. Bohužel není, to vůbec pojištěním. Zkusíme tedy měnit sazbu výnosu o 0,05 %. Hledáme, kdy budeme přesně na nule v zisku, tedy nominálně a kdy budeme na nule i reálně, tedy i po inflaci.  vrátíme nazpět hodnotu v pojištění na částku 615 Kč. Výši skoku upravíme na 0,01. Vrátíme přednost výpočtu, tedy opět poklikneme na stavovou lištu na "Výpočet bez přednosti". Pak klikneme na výnosovou sazbu a pak na oranžové pole.Točíme kolečkem myši a sledujeme hodnotu zisku. Zastavili jsme se na sazbě 5,45. protože je tato sazba opravená, dělá to asi 6% úrokové sazby. Pokud bychom chtěli snížit i znehodnocení reálné budoucí hodnoty na nulu, i po poplatcích by to činilo 6,4% , tedy cca bez daně 7%.


ZADÁNÍ 7   JEDNÁ SE O  PRODUKT  DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ, KDY BUDEME PO DOBU 35 LET HRADIT MĚSÍČNĚ 1500 KČ. PŘEDPOKLÁDANÁ INFLACE JE 3,5%. ZÚROČENÍ VKLADU BUDE 2,5%.  POPLATEK BUDE 15 KČ. . NAŠE MZDA JE NYNÍ 20000 KČ. INFLACE PŘÍJMOVÁ JE 2,5%. ÚROKY SE BUDOU DANIT PO ROCE. STATNÍ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 150 KČ PŘI MINIMÁLNÍ PLATBĚ 500 KČ PONECHÁME.

POTÉ PROVEDEME VÝPOČET. V DALŠÍM KROKU PŘEVEDEM DO INVESTIC. NECHÁME SI PAK PRODUKT VYPLÁCET PO DOBU 20 LET MĚSÍČNĚ. ZAJÍMÁ NÁS, KOLIK SI USPOŘÍME A KOLIK DOSTANEME ZPĚT MĚSÍČNĚ AJAK BUDOU ZNEHODNOCENY NAŠE ÚSPORY. VÝPLATA PRVNÍHO DCHODU NASTAVEN 1 MĚSÍC PO UKOČENÍ SPOŘENÍ.

ŘEŠENÍ :

KRKOK A - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "INV", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce SPOŘENÍ. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole SPLÁTKOVÉHO OBDOBÍ ZADÁME "MĚSÍČNÍ", PROTOŽE JDE O MĚSÍČNÍ spoření. Do pole počáteční vklad zadáme hodnotu NULA. Do pole výše splátky spoření zadáme hodnotu 1500. Do pole  budoucí počet splátek zadáme hodnotu 420. BUDE MĚSÍČNÍ OBDOBÍ. Daň  ve výši 15% a zadá se v investicích (zcela výjimečně v bloku investic). Výnosová sazba bude opravena zpět na 2,5%. Nákladová inflace bude 3,5%. Do pole příjmová inflace zadáme 2,5%. Do pole současná výše měsíčního příjmu zadáme 20000. Výše podpory bude 150 KČ. Do pravidelného poplatku zadáme 15 Kč. Hotový vklad stojí ještě více. Do pole maximální odpis základu zadáme  částku  35X12000 = OMEZENÍ ZA 35 LET. =, tedy  420000  Kč. (Nelze tedy pak odepsat daně). Kombinace s pojištěním nebude bude zatržena. Protože je daň ve výši 15% a uplatníme jako srážkovou, zatrhneme pole "vždy po roce" . Stlačíme tlačítko "Přepočítat úspory". V poli srážkové daně musí být hodnota 15%. !  Počáteční vklad bude 0 Kč.

Výsledek A - Uložíme celkem 630000 Kč. Na příspěvcích dostaneme 63000 Kč. Na daních se nám vrátí také 63000 Kč.Naspoříme 1033995 Kč. ( reálná hodnota je už nyní pouze 361014 Kč po přičtení daní. Z 1033995 byla již srážková daň sražena ! Protože jsme snížili výnos o srážkovou daň. Znehodnocení vkladů vidíme že je přes 673000 Kč. Tedy o plné dvě třetiny. Jinými slov už nyní, kdy jsme si našetřili, máme v kupní síle o  dvě třetiny méně. Jako kdybychom si šetřili pouhých 500 Kč. Taková je síla v době ukončení úspory. Všimněme si násobku současných platů = 51 x, ale současných platů to je 21 a půl. necelé plnohodnotné dva roky.

Na závěr vytiskneme sestavu.


KROK B - Nyní stlačíme tlačítko pro převod do investic. Opravíme v investicích Počet období na 1, počet měsíců životnosti na 240. Výši výnosové sazby ponecháme a máme tak srážkovou daň již započtenu. (Původní výnos 2,5% tak klesl na 2,15%). Zrušíme měsíční poplatek 15 Kč. Budeme zjišťovat výši důchodové splátky. Stlačíme tlačítko "Přepočítat investici"  .

VIDÍME, ŽE BUDOUCÍ HODNOTA INVESTICE DOSÁHLA 1035848 KČ. VÝŠE VYPLACENÉHO DŮCHODU BUDE 127501 Kč..SPLÁTKA - 5314 KČ, PŘI REÁLNÉ SPLÁTCE 3746 KČ. DAŇOVÝ ZÁKLAD BUDE 241384 KČ, (ještě jeden měsíc se vlastně úročilo dále), COŽ JE VÝŠE ZÍSKANÝCH ÚROKŮ celkem. Daňový základ je ve skutečnosti vyšší o uhrazenou daň. Tato uhrazená daň nás však nezajímá, co se týče vlastního výpočtu. Reálná hodnota celého vyplaceného důchodu poklesla na 899089 Kč. Reálný důchod naspořený tak klesl o 29,5 %.

Závěr zaplatili jsme na vkladech 630000 Kč, 126000 získali pomocí příspěvků a daní zpět, čili 756000 jsme získali. Naopak v reálné podobě máme výplatu 899174 Kč. Po dobu 35 let jsme spořili 1500 Kč a po dobu 20 let zpět dostáváme zpět reálných 3747 Kč, nominálně 5314 Kč.To vypadá vcelku zajímavě.


8/ VÝSLEDNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - JAKÁ JE VLASTNĚ SRÁŽKOVÁ DAŇ ?

To vypočítáme tak, že do výnosové sazby zadáme rozdíl původní a současné sazby. Tedy 2,5 minus 2,15 = 0,35. Pokud bychom zadali 2,5 % výnosu, tak by výše úroku byla 283771 Kč. Tedy rozdíl oproti sazbě s 2,15 je nárůst o 42362 Kč. Při čisté doplněné sazbě je nárůst 0,35 % by byl úrok 37077 Kč. Lišíme se tedy ve výsledku o 5285 Kč srážkové daně. Druhý způsob výpočtu je nesprávný. Původní daň 2,5 jsme právě diskontovali o 15% odvedené daně za každý rok. Rozdíl 0,35 při diskontování se totiž pak chová jinak.

Závěr: pro výpočet srážkové daně u dlouhodobých splátek se srážková daň vypočte tak, že zvýšíme sníženou výpočtovou sazbu na původní úroveň a poté porovnáme rozdíly mezi původním a následným úrokem. Rozdíl úroku v tomto případě je daň, ne daňový základ, jak by se mohlo zdát. Snížení na 2,15 je čisté totiž snížení o vypočtenou daň.


9/ JAKÁ MUSÍ BÝT INDEXACE, ABY BYLY SPLÁTKY SPOŘENÍ REÁLNÉ ?

Každá splátka je pak jiná a je nutné se alespoň dozvědět, jak se vypočítá.

Pokud tedy spoříme 1500 Kč, a chtěli bychom, aby těchto 1500 Kč v době úložky mělo stejnou reálnou hodnotu, pak každá úložka by musela mít indexaci rovné míře inflace. Pokud například inflace je 3,5, tak každá splátka by měla růst geometrickou řadou o míru znehodnocení. Budeme se zabývat ale takovou indexací , která zajistí rovnost při odečtu daní sražených, příspěvků a poplatků.

A/ Rychlý odhad : Hodnota nominální splátek celkem lomeno hodnota reálných splátek celkem, to násobenou hodnotou nominální splátky to celé minus hodnota nominální splátky a to celé lomeno počtem splátek. Tedy :(((1034093 / 361014) x 1500 ) - 1500 ) / 420 = cca 6,65, tedy  každá následující splátka je navýšena o 6,65 Kč.(po 100 měsících bude výše splátky) 1500 + 6,65 x100 = 1500 + 665 = 2165 Kč. Poměr 6,65/1500 = navýšení vždy o původních 0,443 procenta. Takový výpočet je zcela nepřesný a vynechává diskont. Přírůstek je zprůměrován po dobu úspor.

Nebo přesněji ( s diskontem) :  inflace je sice 3,5%, ale spolu se zhodnocením je reálná splátka 361014 Kč. Při naspořené částce se jedná o  1034093 Kč nominálních. Reálnou hodnotu však mají pouze 361014 / 1034093 = 0,34911  Výši každé úložky zjistíme přes základní formulář.Sumu 673078 Kč bychom museli nějakým způsobem nahradit. To zjistíme přes základní formulář.

Klikneme na hlavní MENU a "Přepni na akci" a zadáme složené úročení.Přepneme na základní formulář.Jistinu zapíšeme na 361014 Kč.Úrokovou sazbu období zadáme nula, počet období bude 420. Období bude měsíční. Roční sazba bude 0 a úrok a jistina budou 1034093 Kč. Rozevírací box bude mít vybranou položku - vypočítej sazbu období. Zadáme 5 desetinných míst. Stlačíme přepočítat. Vidíme že měsíční sazba je 0,25088 %. Tato sazba je výše nárůstu měsíční splátky. Ke každé splátce bude přidáno vždy 0,25088 % hodnoty předchozí splátky. Při první splátce to bude 1500 Kč. Při druhé splátce to bude 1500 x 1,0025088 x 1500 = 1503,7 Kč. Poslední splátka bude ve výši 4297 Kč, která bude mít reálných 1500 Kč přesně.

Například za dva roky bude splátka 1500 x ( 1,002508) na stou . Lze vypočítat přes základní formulář: Změníme výpočet na úrok. Do jistiny zadáme 1500 Kč. Úrokové sazby období zadáme 0,25088. počet období 100. a přepočteme. Výsledná splátka : 1927 Kč.

Poznámka:

Při tomto způsobu indexace však již uspořené částky stárnou spolu s inflací. Pouze současný vklad je vždy reálně na tom stejně, jako budoucí reálná síla dnešního vkladu číslo jedna. Z toho vyplývá, že bylo bylo nutné zvýšit nárůst indexace zhruba dvojnásobně. Při 101,5 % by výše splátek zůstala alespoň reálně na takové úrovni, jako výše úložky. To znamená:. Nárůst splátek by činil  1500 * (1+(0,0025088/50*101,5)) = 1507,64.  Měsíční nárůst tedy 7,64.


 

Poznámka . I kdyby nastala indexace spoření, tedy s každým novým rokem se zvýší spoření, inflace stejně znehodnotí do této doby již staré úspory. Důsledkem indexace není nic jiného, než, že platíme více při řekněme poloviční ztrátě reálných úspor celkem. Ale i při indexaci splátek dochází ke znehodnocení celých úspor dozadu, tohle mějme na paměti. Reálné znehodnocení je ziskem banky, protože to je ona, kdo nám tyto prostředky po letech vyplatí zpět a po celou dobu s nominálními hodnotami disponovala s penězi vkladatelů, poskytovala úvěry za mnohem vyšší provizi, než vyplatila těm, kteří ji finance poskytli, což je ČNB a vkladatelé. To je ostatně princip ziskovosti banky v prvé řádě, vydělávat na poplatcích a rozdílem vkladu a výběru v čase za rozdílných provizích pro obě strany.

Jak už bylo sděleno, pokud si ale nespoříme, netvoříme si fond a nic nebudeme mít ani do začátku pro mladé lidi, ani pro důchodový věk, protože jsme si své statky užili již dříve. To je hlavní důvod úspor, neutratit, pokud nemusíme. Dalším velmi důležitým důvodem pro úspory je mít k dispozici určitý kapitál, byť znehodnocený inflací, ale v okamžiku, kdy nalezneme velmi výhodné akce, jako je množstevní sleva, či výprodej, či likvidace, či aukce, a jiné příležitosti, pak se ztráta zcela vyrovná a jsme ziskoví. Dalším důvodem pro úspory je nutnost velkých investic, u kterých se musí zaplatit alespoň nějaká záloha, ale i ta může být dost velká.