Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonmL

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu leasing - 14základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEpopis formuláře  -  variabilní náklady ostatní - příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI  FORMULÁŘE  LEASING - 14

Jaké budou splátky, pokud si pronajmu na leasing zařízení?  Chci znát roční přehled nákladů. A nákladů. Chci znát i časové rozlišení. Kolik mě vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady bude leasing stát ? Co když zaplatím větší akontaci ? Chci tam ale započítat poplatky . A také pojištění .Co když budu chtít poplatek také do leasingových splátek. Kalendář to umí ? Chci přehled Cash Flow! A především, co když změním splátky a budu chtít protáhnout leasing?  Mám na to, umím si zpracovat rozpočet ?

Pomocí tohoto formuláře si můžeme sami zajistit dostatečné informace pro splátkový kalendář, přehled ročních nákladů, přehled ročních výdajů, přehled ročního Cash Flow. Dobu leasingu si dokonce umíme i prodloužit a změnit počet a výši splátek. Vše dostaneme i v přehledné sestavě, která zobrazí oba splátkové režimy. K dispozici máme i předběžná nastavení pro určitý případ.


VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je počet splátek, možnost zvolení měsíčního, nebo čtvrtletního období, výši sazby DPH, možnost zápisu s daní i bez daně. Další vstupní pole, jako jsou samozřejmě vstupní částka, akontace, výše procent v akontaci, velikost první splátky a zůstatkovou cenu. To vše s možností s i bez DPH. Můžeme si kromě toho  určit výši koeficientu, a to za roční období, anebo na celou dobu leasingu.a to v poměrové formě, anebo ve formě absolutní.

POPISOVÁ POLE : doplňujeme o možnost předmětu leasing, čísla smlouvy, sér. čísla, název společnosti a další údaj.

POPLATKY : Můžeme si určit fixní poplatek, poplatek z ceny pořízení, a kdy poplatek uhradíme, zda část, nebo celý poplatek a nakonec poplatek při změně splátkovému režimu.

POJIŠTĚNÍ : Můžeme si určit, zda bude předmět leasingu pojištěn. Výši pojištění lze stanovit roční sazbou., anebo na jednu splátku.

DALŠÍ POPLATEK VE SPLÁTCE  : Můžeme si určit ještě další poplatek a to při každé splátce. Poplatek je bez DPH a bude umístěn do sloupce spolu s pojištěním

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou výdaje, náklady, časové rozlišení a výsledné Cash Flow.

REKAPITULACE SPLÁTEK - Disponujeme 6 druhy splátek.Jsou to poplatky, uhrazené na počátku, nultá splátka jako akontace, první splátka, ostatní splátky a poslední odkup - zůstatkové ceny. Nesmíme zapomenout na na splátku po změně splátkového kalendáře. Každá splátka je rozdělena na základ bez DPH, DPH, pojištění a splátka celkem,

ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU S MOŽNOSTÍ  ZMĚNY POČTU SPLÁTEK, NOVÉHO NAVÝŠENÍ A DALŠÍHO POPLATKU. Na základě tohoto nového vstupu můžeme definovat nový kalendář, který se projeví v další rekapitulaci. 

REKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ, : JAKO JSOU: Splátky celkem, splátky celkem bez pojištění, splátky celkem bez DPH, splátky celkem jako DPH, výše navýšení DPH. a výše navýšení vůči pořizovací ceně v %. 

PREKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  Po změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, která je věnována právě pro změnu splátek K této rekapitulaci je ještě jeden sloupec údajů, pomocí kterých porovnáváme procentuálně a poměrně změnu ukazatelů..

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK A  PŘEHLED O LEASINGU , výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka leasing spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.

 


stručný popis formuláře

VSTUPNÍ POLE - POPISOVÁ POLE - POPLATKY - POJIŠTĚNÍ - PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH - REKAPITULACE - SPLÁTEK - ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU - REKAPITULACE  DALŠÍCH ÚDAJŮ - PŘEREKAPITULACE  DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  - TISKOVÉ SESTAVY - EXPORT - CASH FLOW  ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - ROZPOČET  - úrokové ukazatele - VARIANTY A TVORBA VARIANT

 

Obrázek č. 1 - popis záložky Leasing

 


VSTUPNÍ POLE - k dispozici vstupní proměnné, jako je "počet splátek",kde máme možnost zvolení měsíčního, nebo čtvrtletního období formou zatrhávacího pole "čtvrtletní," můžeme variovat sazbu v poli "sazba DPH", pole "údaje jsou s DPH" nám zapíná práci s DPH. Pokud je pole zapnuté, všechna vstupní pole se zadávají s DPH, tedy i poplatek a a výši úhrady poplatku.Pokud pole zatrženo není, znamená to, že všechna pole jsou myšlena bez  DPH. Jedinou výjimku má navýšení v absolutní hodnotě, kde je částka myšlena vždy bez DPH. Pokud je někdo neplátce, změní se sazba na 0% a ponechá se zatrženo s DPH.

Pravidlo pro DPH platí také i následující pole.: Pole "Cena pořízení" zahrnuje v sobě hodnotu zařízení, která bude uvedena na smlouvě. Od této ceny pořízení se pro účely zjištění základu pro splácení odečítá hodnota pole "akontace v měně". Pole "akontace v %" určuje procentní část akontace z pořizovací hodnoty. V případě zrušení přednosti se z  něj  ale počítá pouze tehdy, pokud je pole akontace v měně prázdné. Pole "první splátka bez poj." označuje výši splátky, v které není zahrnuto případně ještě vypočtené pojištění.První splátka může být jiná a proto je pro ní na leasingové smlouvě připraven prostor, stejně i tady pro výpočet. Poslední pole v tomto bloku - "zůstatková cena" je určena pro vlastní odkup na konci.

Pole vymazat ostatní údaje a náklady (mimo odpisů) zajišťuje, aby byly případně před výpočtem vymazány údaje, které nejsou na kartě leasing. Tedy náklady, zálohy a pod.


VÝPOČET a koeficient

Navýšení se provádí pomocí koeficientu, nebo pomocí pevné částky. Přednost pro výpočet má pole "výše koeficientu". Tato hodnota navyšuje hodnotu v poli "cena pořízení" bez ohledu na akontaci. Pro stanovení navýšení je tedy nutné si uvědomit, že smlouva vychází z celé pořizovací částky.Je možné si vybrat, jakou formou budeme zvyšovat pořizovací základ. K tomu slouží pole "pro celou dobu leasingu", kde pak koeficient pro částku pořízení a 1,4 a 100000 Kč dělá navýšení na 140000Kč. Pokud si vybereme pole "ročně", znamená to například, že při 36 měsíčním splácení, tedy tříletém, se vždy o 20% navýší původní základ. Tedy při koeficientu navýšení například 1,15 se vypočte navýšení jako 100000 x 1,15 x 3 = 100000 x 1,45 = 145000.Další možností navýšení pořizovací ceny je přímá absolutní částka, která je výjimečně vždy bez DPH. Tedy pokud je zde navýšení 40000 a cena je bez DPH, pak základ pro výpočet splátek je bez poplatků a pojištění roven částce 140000.Pokud ale je pořizovací cena s DPH, pak je navýšení 83333 + 40000. To platí i pro koeficient, tedy 83333 x 1,4, resp. 1,45. Přednost při výpočtu má pole "výše koeficientu" a pokud je toto pole nenulové, postupuje se podle něj.

  Při ceně pořízení 100000Kč se při navýšení 1,4 navýší po celou dobu leasingu tento základ 1,4. Pak se k němu přičte případně nesplacený poplatek a případně pojistné nezařazené do splátek. Například u poplatku 4000 celkem, uhrazeného částečně 1500 , pojištění na jednu splátku 150 Kč a akontaci 50000 se pak vypočítá základ navýšení na 100000 x 1,4 + (4000-1500)=142500.  Celkově se tak bude hradit 142500 + 5400 pojistné ve splátkách -  50000 akontace bez DPH. Celkové platby jsou tak vyšší o 40000 navýšení + 4000 poplatky + 5400 pojištění, čili celkové platby bez dPH jsou 149400 Kč. DPH pak činí 28800 Kč. Do rozdělení do splátek bez DPH tak jde 142500 - 50000 akontace -  první splátka 3000 - odkupní částka 2000 Kč = 87500 Kč k rozdělení do splátek bez DPH.


POPISOVÁ POLE : doplňujeme o možnost předmětu leasingu, čísla smlouvy, sér. čísla, název společnosti a další údaje.Tato pole lze vymazat pomocí klávesy přes nabídku v MENU Akce leasing. Kromě toho máme k dispozici pole  "nultá splátka datum", což platí pro platbu akontace a platbu celkové úhrady poplatku, dále pole "první splátka datum", podle kterého se řídí již den splatnosti všech splátek v jednotlivém zvoleném měsíčním, či čtvrtletním období. Pokud je tedy datum 17.3.2011, pak druhá a následující splátka je vždy k 3. dne následujícího období, tedy měsíci, nebo čtvrtletí.Pole "plnění1. splátky ode dne" je pro účely přiznání DPH.Podle dne plnění se vypočítávají daňové náklady. Podle pole splatnost se vypočítává Cash Flow. Prostřednictvím pole další údaje se využívá pro pravidelný měsíční poplatek, kdy po dvojkliknutí na toto pole se objeví další pole,kam se tento pravidelný poplatek zapíše. Tento poplatek musí být uveden vždy bez DPH, anebo, pokud je osvobozen od DPH, jako u bankovních poplatků apod.To, že je pole pro další pravidelný poplatek aktivní, je již nastaveno tím, že je toto pole viditelné a textové pole nad žlutě vybarveno.


POPLATKY : Můžeme si určit fixní poplatek, platí pro něj pravidlo, s, nebo i bez DPH dle nastavení,  pole "poplatek v % z ceny pořízení%", kdy se poplatek počítá z ceny pořízení. Oba poplatky se mohou sčítat. Pole "což představuje celkem" vypočítá procentní poplatek ale vždy je zásadně bez DPH a pole "náklady na poplatcích celkem" spočítají fixní i procentní poplatek a vždy je součet bez DPH.

Voleb, jak uhradit poplatek, máme celkem tři. K tomu slouží oblast "poplatek se uhradí" Poplatek máme možnost uhradit celý, pokud zvolíme pole " s nultou splátkou". Poplatek pak bude rozepsán do nulté splátky s akontací. Volba " rovnoměrně do splátek" znamená, že celý poplatek bude připsán k navýšenému pořizovacímu základu. Volba "částečně při podpisu" má sobě ještě k dispozici pole "výše úhrady" . Pokud je zde například částka 1500 Kč a poplatky celkem bez DPH mají 4000 Kč, pak při volbě režimu bez DPH se uhradí poplatek 1500 Kč, spolu s 300 Kč DPH a zapíše se do splátky "poplatky uhrazené na počátku". Zbývající část poplatku se převede k navýšenému základu.

Při změně splátek se hradí další poplatek za změnu leasingové smlouvy a ten je automaticky zahrnován k navýšení zbývajícího nesplaceného základu. Je možné jej zadat v oblasti "Změna splátek v průběhu leasingu". Poplatky lze vyjmut z propočtů tak, že se všude napíše nula, anebo se vynulují pomocí podložky v MENU - Akce Leasing.

DALŠÍ POPLATEK VE SPLÁTCE  : Můžeme si určit ještě další poplatek a to při každé splátce. Poplatek je bez DPH a bude umístěn do sloupce spolu s pojištěním . Je nutné pak dvojkliknout na pole "další údaje". Pole se zbarví a objeví se další pole, kam lze zadat poplatek. K němu se DPH nepřipočítá, je to například poplatek za vedení účtu. V sestavě bude sečten s pojistným.


POJIŠTĚNÍ : Můžeme si určit, zda bude předmět leasingu pojištěn.Pokud bude povinnost předmět leasingu pojistit a pojištění zajistí leasingová společnost, pak je nutné zpracovat data i pro pojištění. Výši pojištění lze stanovit smluvní roční sazbou., anebo na jednu splátku. Pole "přepočtená částka na splátku...." je částka,která se bude případně hradit  spolu se splátkou a bude vždy bez DPH. Pokud bude vyplněno pole "sazba maj. poj. roční", a spodní pole s částkou nebude vyplněno, pak bude vypočteno pojištění z této sazby. Při sazbě 2,16 a částce 100000 Kč tak je za jeden rok částka 100000 x 0,0216 = 2160 Kč ročně. Při  měsíčním pojištění bude tak částka 180 Kč Při čtvrtletním pojištění to bude 180 x 3 = 540 Kč. Pokud je ale spodní částka vyplněna, tak vždy to bude 150 Kč bez DPH,ať to je měsíční, anebo čtvrtletní splátka. Pod nastavením pojištění je celková vypočtená částka pojistného za všechny období.


REKAPITULACE SPLÁTEK - Disponujeme 6 druhy splátek.Jsou to "poplatky, uhrazené na počátku","nultá splátka jako akontace", "první splátka", ostatní splátky - "výše dalších jednotlivých splátek" -  a poslední odkup - "zůstatková cena".Nesmíme zapomenout na na splátku po změně splátkového kalendáře - "nová výše splátek" Splátky jsou rozděleny na základ bez DPH, DPH, pojištění a splátka celkem. V tomto případě pojištění je vždy bez DPH. Pojistné se hradí pouze při první a dalších splátkách. Do sloupce pojistné se zahrnují i další pravidelné náklady bez DPH, jako jsou poplatky za vedení úvěrového účtu, a které jsou zavedeny prostřednictvím pole "další údaje", viz "další poplatek ve splátce. Ve sloupci "pojistné" je uveden celkový součet pravidelných poplatků a pojištění.


PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou výdaje, náklady, z kterých se počítá časové rozlišení a výsledné Cash Flow. Tento přehled je velmi důležitý pro účtování o daních. Vzhledem k tomu, že je nutné vše zpracovávat z hlediska daňového. K dispozici pro tuto problematiku je vhodná sestava "Cash Flow" .  K dispozici v tomto poli je průměrná měsíční daňová splátka, u plátců bez DPH). Nad tímto seznamem je pole s daňovými náklady celkem, které jsou rozděleny  na částku bez DPH a pravidelných nákladů celkem a pravidelné náklady (sloupec pojištění) celkem. Kromě toho při najetí kurzorem myši na box se tato informace s celkovými výdaji a náklady zvětší. Po stisknutí jakékoliv klávesy toto zvětšené informační pole o celkových nákladech.zmizí Aby se toto pole vždy nezobrazovalo, je to možné nastavit pomocí zatrhávacího pole "Neukazovat náklady".


REKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ, : JAKO JSOU: "Splátky celkem" - což je veškeré uhrazené Cash Flow za celé období,pole , "bez DPH celkem" , to je součet veškerých plateb bez DPH a pojištění, roční sazba procentních nákladů (TRPSN), tedy kolik nás stojí leasing ročně z pořizovací ceny s odečtenou akontací, pole "DPH celkem"   ,  výše navýšení bez DPH a pojištění  DPH jako "nárůst celkem bez DPH",. "také nárůst v % celkem", které se týká nárůstu a poplatků bez DPH v poměru s pořizovací cenou, a "k úhradě celkem bez měsíčních pojistek, včetně DPH.". , což je součet navýšené jistiny a poplatků z počátku uzavření smlouvy s DPH.


ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU S MOŽNOSTÍ  ZMĚNY POČTU SPLÁTEK, NOVÉHO NAVÝŠENÍ A DALŠÍHO POPLATKU. Máme k dispozici další významnou funkci a to možnost si v průběhu leasingu změnit splátky. Splácení je možné pouze prodloužit. K tomu, abychom změnili tento splátkový režim, je nutné zadat pouhé 4 hodnoty. A to  navýšení koeficientu celého zůstatku (nesplaceného a nového zůstatku), protože leasingová společnost to určitě neudělá zdarma, hodnotu "poplatek za změnu", který je dle nastavení s, nebo bez DPH. Tento poplatek vždy se pak přidává k zůstatku pro rozdělení na jednotlivé splátky, počet uhrazených splátek, po kterých se změní splátky.A nový počet nesplacených splátek. Pokud tedy je uzavřen leasing na 36 měsíců, a po 10. měsíci úhrad si nastavíme dalších 30 měsíců, tak celkem jde o 40 měsíců. Tedy o 4 měsíce si prodlužujeme splácení.  Na základě tohoto nového vstupu můžeme definovat nový kalendář, který se projeví v další rekapitulaci. Objeví se také ve rozpisu splátky, nazvané jako "nová výše splátek".  Změnu spouštíme zásadně spodním tlačítkem k přepočtu. Můžeme předtím i změnit hodnoty jakékoliv proměnné z horního pole, kde jsou hodnoty pro nastavení běžných původních splátek.

Ještě pole "nová splátka s DPH" nás informuje o výši nové splátky, hodnota "nárůst v měně" (BEZ DPH + poplatky),  a dále pole k "Celkem bez DPH a popl." je zbývající částka s poplatky k úhradě bez DPH.


PŘEREKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEKPo změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, jsou následující hodnoty :: "Splátky celkem" - což je veškeré uhrazené Cash Flow za celé období,  roční sazba procentních nákladů (TRPSN), Tedy kolik nás stojí leasing ročně z pořizovací ceny s odečtenou akontací po změně splátek, pole  výše navýšení bez DPH a pojištění  DPH jako "nárůst celkem bez DPH", "také nárůst v % celkem", které se týká nárůstu a poplatků bez DPK v poměru s pořizovací cenou,  a "k úhradě celkem bez měsíčních pojistek, včetně DPH.". , která je věnována právě pro změnu splátek, k dispozici je také pole "nově bez DPH celkem" , to je součet veškerých plateb bez DPH a pojištění  K této rekapitulaci je ještě jeden sloupec údajů, pomocí kterých porovnáváme procentuálně a poměrně změnu ukazatelů.Toto pole ukazuje změnu v % vůči původní hodnotě. Například u TRPSN, pokud bylo původní 10% a nyní je 12%, pak rozdíl je 2%. U hodnoty 10000 a nově 13000 se jedná o 30%. U hodnoty  10000 a nově 8500 se jedná o -15%.


TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, která nám podá zprávu o celkovém toku Cash Flow, daňové úspoře, zisku z Cash Flow, porovnání Cash Flow, náklady roční,  výdaje roční, rozdíly mezi jednotlivými toky, sestava SPLÁTEK , kde lze zjistit všechny splátkové režimy,   seznam všech splátek, rozdělení na DPH a bez DPH, pojistky, splátky celkem, po změně splátkového režimu jsou k dispozici další sloupce s novými splátkami a v posledním sloupci je rozdíl mezi původní a nově stanovenou splátkou.. To znamená, že stejné splátky budou mezi sebou na jednom řádku, starý i nový a můžeme tak porovnat splátkový kalendář. sestava  PŘEHLED O LEASINGU, kde jsou podrobně vypsané položky, vlastně informace o celém leasingu. Sestavu je možné změnit, přidávat a mazat řádky, měnit pořadí řádků, nastavovat a upravovat umístění textu v řádku.  K dispozici jsou dále i sestavy výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

TISKOVÉ SESTAVY MŮŽEME TISKNOUT ROVNOU PŘES TLAČÍTKA DOLE, I NAHOŘE NA ZÁLOŽCE. VÝBĚR TISKOVÝCH SESTAV PRO NÁHLED JE V ROZEVÍRACÍM POLI POD TLAČÍTKEM TISK. VÝBĚR SESTVAY K EXPORTU JE V ROZEVÍRACÍM POLI POD TLAČÍTKEM EXPORT DO EXCELU. VÝBĚROVÉ SESTAVY LZE NEJDŘÍVE UPRAVIT V ZÁLOŽCE NASTAVENÍ TISKU A V ZÁLOŽCE NASTAVENÍ TISKU ŘÁDKŮ. TA, LZESESTAVU ULOŽIT V OBECNÉM FORMÁTU, BEZ DAT.


CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou "ekonomika". Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.


PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou Základní formulář"  Zde jsou zpracovány míry nákladů, úrok, úroková míra, úroková míra období a počet období, inflace, roční sazba nákladů, výnosové procento, výsledky porovnání s Cash Flow, příjmovou inflací a  a vstupní částkou, takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.Zjistíme efektivní úrokovou nákladovou míru a třetí efektivní úrokovou míru.

 


VARIANTY A RYCHLÁ TVORBA VARIANT- Záložka leasing spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Lze také zrušit přednost pro pole akontace, pole koeficientu a navýšení a pole pro výpočet pojištění. Lze také tvořit rychlé varianty pomocí kláves, nebo kolečka myši a ukládat je pomocí klávesy F3. Tvorba variant je popsána zde.

 


variabilní náklady ostatní

Ostatní  variabilní náklady nelze zahrnout do CASH FLOW přes výpočet leasing běžným způsobem. Důvodem je skutečnost, že leasingové společnosti, pokud nám účtují další pravidelné poplatky, nebudou jiné další poplatky účtovat do splátkového kalendáře. Výsledné navíc Cash Flow musí sedět na splátkový kalendář, už jenom z daňových důvodů. Máme však dvě možnosti, jak to obejít.

Předpokládejme, že máme 100 Kč další poplatek měsíčně,  Nejdříve si ujasníme období. U měsíčního období to bude 100 Kč. U čtvrtletního období musíme zadat 3x 100 Kč, tedy 300 Kč.

První způsob je, po výpočtu ve formuláři leasing provést běžný výpočet. Pak se přes MENU Přepni na akci  a volba "Jednoduché úročení"  přepne na výpočet v základním formuláři. Poté v záložce zadáme 100 Kč do variabilních měsíčních výdajů a přepočteme. Cash Flow pak zjistíme, ale nebude souhlasit s Cash Flow leasingu.

Druhý způsob předpokládá přehlednější a jednodušší postup. Pokud poklikneme na pole "další údaje", zbarví se dožluta.  Do tohoto pole pak zadáme text "pojistné  poplatek za BÚ" nebo "poplatek za BÚ" a podobně. Pokud bud pole žluté, přejmenuje se nápis v tiskové sestavě. Bankovní poplatek je oproštěn od DPH a proto je pro výpis poplatků vhodný sloupec s pojištěním. V okamžiku, kdy je pole žluté, objeví se další pole pro hodnotu. Zde zapíšeme měsíční úhradu a pak opět přepočteme v režimu leasing. Poplatky tak budou viditelné a bude se s nimi počítat. Po kliknutí na žluté textové pole bude funkce zrušena.


 

Obrázek č. 2 - sestava Cash Flow i po změně.k příkladu 1


 

 


PŘÍKLAD 1 

POŘÍZENÍ STROJE A PRODLOUŽENÍ LEASINGU.

VISUALIZACE ZADÁNÍ JE NA OBR. Č.1.

Jaké budou splátky, pokud si pronajmeme na leasing zařízení?   Chtěli bychom  znát roční přehled nákladů.  A také výdajů. Potřebujeme znát i časové rozlišení. Kolik nás bude tento leasing vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady stát ?

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O LEASING STROJE ZA 750 000 KČ. LEASING BUDE PO MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH. ZÁPISY BUDEME PROVÁDĚT BEZ DPH. AKONTACE BUDE 10%. PRVNÍ SPLÁTKA BUDE 25 TISÍC. POJIŠTĚNÍ STROJE BUDE SPOLU SE SPLÁTKOU. POJIŠTĚNÍ BUDE 1% Z POŘIZOVACÍ CENY. ZŮSTATKOVÁ CENA BUDE 1000 KČ. POPLATEK ZA UZAVŘENÍ  SMLOUVY BUDE 3500 KČ. výše koeficientu bude mít hodnotu 1,5. MĚSÍČNÍ NÁKLADY BUDOU 80 KČ. SMLOUVA BUDE UZAVŘENA NA 5 ET.POPLATEK BUDE ČÁSTEČNĚ UHRAZEN VE VÝŠI 1500 KČ.

INFLACE NÁKLADOVÁ BUDE 3,5%. INFLACE PŘÍJMOVÁ BUDE 2,5%.  ZISKOVOST BUDE 5%.MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BUDE 80000. REŽIE BUDOU ZA MĚSÍC 55000. POVOLENO DO SPLÁCENÍ BUDE MAXIMÁLNĚ 20% Z HODNOTY PŘÍJMŮ.

ZAJÍMÁ NÁS ROZPIS SPLÁTEK, REKAPITULACE, NÁKLADY A VÝDAJE, SESTAVA CASH FLOW, PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, ROZBOR CASH FLOW, ROZBOR PŘÍJMŮ A ROZPOČTU.

PO 40 SPLÁTKÁCH NASTANE ZMĚNA A BUDEME CHTÍT PROTÁHNOUT DOBU SPLÁCENÍ O 10 měsíců.. KOEFICIENT SE ZVÝŠÍ O 1,15. poplatek bude 2500 Kč.

ŘEŠENÍ - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "LEAS", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Leasing. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "počet splátek" zadáme částku 60,. Nastavíme měsíční splácení. Pole "údaje jsou s DPH "  nebude zaškrtnuto. Do ceny pořízení vložíme 750000 Kč. Pole akontace bude prázdné. Pole akontace v proc. bude mít hodnotu 10. Pole první splátka bez poj. bude mít hodnotu 25000. Pole zůstatková cena bude mít hodnotu 1000. Bude zatrženo pole "pro celou dobu leasingu". Pole výše koeficientu bude 1,5. . Fixní poplatek bude 3500 Kč bez DPH. Procentní sazba bude 1%. Přepočtená částka u pojistky bude mít hodnotu nula.U poplatků bude zatrženo pole s nultou splátkou. Pole "vymazat ostatní údaje a náklady mimo odpisů" bude zatrženo Nebudou zatrženy "údaje s DPH".

Provedeme dvojklik na textovém poli "další údaje". Pole se nám zbarví dožluta. Do textového pole zapíšeme " pojištění  + BÚ ". Do pole, které se objevilo, zapíšeme hodnotu 80.

Záložka "Základní formulář:", Inflace 3,5%. Záložka "ekonomika" bude mít v poli "procentní zisk.... " u pole "zadaný" hodnotu 5. Daňová sazba bude 20%. Pole u pole "zadaný" bude zatrženo. Záložka "Rozpočet" bude mít v poli "rozpočet za jedno období"  80000 . Inflace zde bude 2,5%. Výdaje režijní za období bude 55000. Maximální procento z rozpočtu bude 20.

Pak v záložce "leasing" stlačíme horní tlačítko "Přepočti"  Ostatní formuláře byly také přepočteny .

 

REKAPITULACE :  Akontace bude 75000 Kč, celková výše splátky bude 21572,8 Kč. Měsíční pojištění bude 625 Kč.k TOMU BUDE PŘIČTEN POPLATEK 80 KČ. BUDE TEDY V POLI POJIŠTĚNÍ 705 KČ.  Splátky celkem s DPH 1 396 500 Kč. Nárůst celkem bude 375000 u jistiny (bez DPH a pojištění). S poplatkem je nárůst 378500 Kč. Bez DPH a pojištění uhradíme celkem 1 354 200 Kč.  Daňová průměrná měsíční splátka: 18783,33 Kč. Jsou výpočty roční náklady i náklady účetní. V sestavě je k dispozici i časové rozlišení.

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ: roční úroková sazba je 11,14%. Měsíční sazba je 0,93%.  Roční sazba po odečtení inflace je 8,86%. Roční procentní sazba nákladů je 12,5%.

EKONOMIKA : Daně vypomáhají  z 20%,v přepočtu k jistině tedy 31,22 %. Tolik dostaneme zpět. Bez DPH. Z hlediska Cash Flow je První rok výdělek 548061 Kč. Za celé období klesneme na 117876 Kč ztráty.  Ztráta z Cash Flow nakonec činí pouze 2,61% na jistinu ročně . Z původních ily 420800 Kč, viz základní záložka.

ROZPOČET : Naše prostředky nám stačí na úvěr dokonce až 858124 Kč.Za dobu 5 let se nám příjmy zvýší na 90641 za měsíc. Celkem navýšení z budoucích příjmů tak po odečtení nákladů budeme mít ztrátu s porovnáním s náklady 102916 Kč. Po sečtení příjmové a složky CF bude roční ztráta  2,54% vůči jistině bez akontace, čili oproti sazbě 11,36 TRPSN podstatné zlepšení. Pokud ale skutečně sečteme na hodnot CFR, pak můžeme výsledky budoucích příjmů  a Cash Flow. Tedy obou ztrát ztráty , ale každá záložka si započítala pro svůj odečet 420800 Kč. Je tedy nutné 1x náklady odečíst.

Odpověď zní : Pokud dáme spolu do souvislosti CF a budoucí příjmy, tak z tohoto finančního produktu nám vytvořené CF z uspořených financí díky leasingu srazí nákladovost na 2,53% ročně z jistiny. Budoucí finance mají navýšení 317 884 Kč. Tedy umí pokrýt tento produkt a ještě zbývá rezerva pro další financování ve výši 4,4 ročně % z jistiny., čili 200 tis. Kč za 5 let produktu (CFR). Ale úplně zase na větší investice to není.

Poznámka. LZE VYTISKNOUT SESTAVU - SPLÁTEK, CASH FLOW, LEASING, VÝBĚR, VÝBĚR PODROBNÝ, VARIANTY, VARIANTY NA LEŽATO.

LZE PROVÉST EXPORT PODROBNÝ, VÝBĚROVÝ , CASH FLOW, A SPLÁTEK.

 

ČÁST 2 :

V DOLNÍ ČÁST PROVEDEME ZMĚNU SPLÁTEK: Do pole uhrazeno splátek zadáme  hodnotu 40. Do pole počet splátek do konce upraven na : vložíme hodnotu 30. (60+10) = 40+30. doplníme koeficient na hodnotu 1,15. Do pole poplatek vložíme 2500 Kč. Opět přepočteme. TRPSN se snížilo na 11,23 %. Splátky  16803,65 Kč. Celkem se navýšily úhrady o dalších 54669 Kč. Nárůst za téměř 6 let je 69,31%.

Provedly se přepočty formulářů. Za zmínku stojí fakt, že budoucí příjmy jsou značně ve prospěch leasingu. Zhoršil se však Cash Flow na ztrátu 172028, což je ročně 3,27% % . Zvýšily se ale budoucí příjmy na menší ztrátu 51544 . To znamená, že CFR je nyní 5,12%. ročního zhodnocení k jistině úvěru, zde vypočteno s akontací.  Můžeme na jiný finanční produkt věnovat 262 447 Kč.


 

PŘÍKLAD 2 

UVĚR NA POČÍTAČ - LEASING

VARIANTY ÚVĚRU - běžný zákazník

Jaké budou splátky, pokud si pořídíme počítač?  Kolik nás bude tento leasing vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady stát ? Kolik ztratí běžný zákazník, který nepodniká a neuplatňuje výdaje do daňového základu?

VARIANTA 1  -  10 +1 - SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, neplátce

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O LEASING POČÍTAČE S VYBAVENÍM ZA  15 100 S DPH . LEASING BUDE PO MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH.  KOECIFIENT BUDE 1,1.  ZÁPISY BUDEME PROVÁDĚT S CENOU VČETNĚ DPH.  AKONTACE BUDE 10%. POJIŠTĚNÍ NEBUDE ZŘÍZENO.  POPLATEK ZA UZAVŘENÍ  SMLOUVY BUDE 500 KČ.  BUDE VEDEN ÚVĚR NA NAŠE JMÉNO S MĚSÍČNÍM POPLATKEM 80 KČ. ZŮSTATKOVÁ HODNOTA BUDE 100 KČ.

 INFLACE NÁKLADOVÁ BUDE 3,5%. INFLACE PŘÍJMOVÁ BUDE 2,5%.  ZISKOVOST BUDE 0 %. (SPOTŘEBITEL, NE PODNIKATEL)  - MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BUDE 220000 ČISTÉHO. REŽIE BUDOU ZA MĚSÍC 17800.

ZAJÍMÁ NÁS ROZPIS SPLÁTEK, REKAPITULACE, NÁKLADY A VÝDAJE, SESTAVA CASH FLOW, PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, ROZBOR CASH FLOW, ROZBOR PŘÍJMŮ A ROZPOČTU.

 

ŘEŠENÍ - Nastavení záložky leasing Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "LEAS", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Leasing. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "počet splátek" zadáme částku 10, PROTOŽE PRVNÍ PLATBA JE SPÍŠE AKONTACE.,. Nastavíme měsíční splácení. Pole "údaje jsou s DPH "  BUDE zaškrtnuto. Do ceny pořízení vložíme 15100 Kč. Pole akontace  v proc% bude  mít hodnotu 10%. Pole akontace v Kč bude prázdné.  Kč..Pole první splátka bez poj. bude mít hodnotu 0. Pole zůstatková cena bude mít hodnotu 100. Bude zatrženo pole "pro celou dobu leasingu". Pole výše koeficientu bude 1,1. . Fixní poplatek bude 500 Kč . Procentní sazba bude pojištění 0%. Přepočtená částka u pojistky bude mít hodnotu nula. U poplatků bude zatrženo pole s nultou splátkou. Pole "vymazat ostatní údaje a náklady mimo odpisů" bude zatrženo.

Záložka "Základní formulář:"  Zde je již změna. Inflace 3,5%. Záložka "ekonomika" bude mít v poli "procentní zisk.... " u pole "zadaný" hodnotu 0 . Daňová sazba bude 0 %. Záložka "Rozpočet" bude mít v poli "rozpočet za jedno období"  22000 . Inflace zde bude 2,5%. Výdaje režijní za období bude 17800. Maximální procento z rozpočtu bude 15.  Pole "sazba DPH" bude mít 0%. Pole údaje jsou s DPH bude zatrženo.

Pak v záložce "leasing" stlačíme horní tlačítko "Přepočti"  Ostatní formuláře byly také přepočteny .

 

REKAPITULACE :  Akontace bude 1510 Kč, celková výše splátky bude 1580 Kč. Měsíční pojištění bude 0 Kč. Měsíční poplatky 80 Kč. Poplatky celkem 1300 Kč. Splátky celkem s DPH 17910  Kč. Nárůst celkem bude 1510 + 500 poplatek + 800 BÚ v Kč.  Bez DPH a opakovaných poplatků  uhradíme celkem 17110  Kč.  Daňová průměrná měsíční splátka: 1661 Kč. Jsou výpočty roční náklady i náklady účetní. V sestavě je k dispozici i časové rozlišení.

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ: roční úroková sazba je 13,33 %. Měsíční sazba je 1,11%.  Roční sazba po odečtení inflace i poplatky  ale vychází na 20,16%. Roční procentní sazba nákladů je 24,81%.

EKONOMIKA : Daně vypomáhají  z 0%, tolik dostaneme zpět, jsme spotřebitelé. Z hlediska Cash Flow je ztráta 2710 a musí se rovnat nákladům. Kč.  Ztráta z Cash Flow nakonec činí pouze 15% vůči k úhradě celkem.

ROZPOČET : Naše prostředky nám stačí na úvěr dokonce až 32970 Kč.Za dobu 10 měsíců se nám příjmy zvýší na 22461 za měsíc. Celkem navýšení z budoucích příjmů tak po odečtení nákladů budeme mít ztrátu 283 Kč. Po sečtení příjmové a složky CF bude roční ztráta  CFR  -0,66% vůči jistině , čili oproti sazbě 24,81 TRPSN podstatné zlepšení.

 

LZE VYTISKNOUT SESTAVU - SPLÁTEK, CASH FLOW, LEASING, VÝBĚR, VÝBĚR PODROBNÝ, VARINATY, VARIANTY NA LEŽATO.

LZE PROVÉST EXPORT PODROBNÝ, VÝBĚROVÝ , CASH FLOW, A SPLÁTEK.

 


 

 

PŘÍKLAD 3 

UVĚR NA POČÍTAČ - LEASING

VARIANTA ÚVĚRU - podnikatel neplátce

Jaké budou splátky, pokud si pořídíme počítač?  Kolik nás bude tento leasing vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady stát ? Jedná se již o podnikatele, ale neplátce.

VARIANTA 1  -  10 +1 - podnikatelský ÚVĚR, neplátce

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O LEASING POČÍTAČE S VYBAVENÍM ZA  15 100 S DPH . LEASING BUDE PO MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH.  KOECIFIENT BUDE 1,1.  ZÁPISY BUDEME PROVÁDĚT S CENOU VČETNĚ DPH.  AKONTACE BUDE 10%. POJIŠTĚNÍ NEBUDE ZŘÍZENO.  POPLATEK ZA UZAVŘENÍ  SMLOUVY BUDE 500 KČ.  BUDE VEDEN ÚVĚR NA NAŠE JMÉNO S MĚSÍČNÍM POPLATKEM 80 KČ.  ZŮSTATKOVÁ HODNOTA BUDE 100 KČ.NAVÝŠENÍ BUDE 1,1.

 INFLACE NÁKLADOVÁ BUDE 3,5%. INFLACE PŘÍJMOVÁ BUDE 2,5%.  ZISKOVOST BUDE 5 %. (již PODNIKATEL)  - MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BUDE 220000 ČISTÉHO . REŽIE BUDOU ZA MĚSÍC 17800. daňová sazba bude 20%.

ZAJÍMÁ NÁS ROZPIS SPLÁTEK, REKAPITULACE, NÁKLADY A VÝDAJE, SESTAVA CASH FLOW, PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, ROZBOR CASH FLOW, ROZBOR PŘÍJMŮ A ROZPOČTU. JAKO PODNIKATELE.

 

ŘEŠENÍ - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "LEAS", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Leasing. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem.Do pole "počet splátek" zadáme částku 10, PROTOŽE PRVNÍ PLATBA JE SPÍŠE AKONTACE.,. Nastavíme měsíční splácení. Pole "údaje jsou s DPH "  BUDE zaškrtnuto. Do ceny pořízení vložíme 15100 Kč. Pole akontace  v proc% bude  mít hodnotu 10%. Pole akontace v Kč bude prázdné.  Kč..Pole první splátka bez poj. bude mít hodnotu 0. Pole zůstatková cena bude mít hodnotu 100. Bude zatrženo pole "pro celou dobu leasingu". Pole výše koeficientu bude 1,1. . Fixní poplatek bude 500 Kč . Procentní sazba bude u pojištění 0%. Přepočtená částka u pojistky bude mít hodnotu nula. U poplatků bude zatrženo pole s nultou splátkou. Pole "vymazat ostatní údaje a náklady mimo odpisů bude zatrženo".

Záložka "Základní formulář: . Inflace 3,5% Některé položky se již mění. . Záložka "ekonomika" bude mít v poli "procentní zisk.... " u pole "zadaný" hodnotu 5. Daňová sazba bude 20%. Záložka "Rozpočet" bude mít v poli "rozpočet za jedno období"  22000 . Inflace zde bude 2,5%. Výdaje režijní za období bude 17800. Maximální procento z rozpočtu bude 15.  " Pole "sazba DPH" bude mít 0%. Pole údaje jsou s DPH bude zatrženo.

Pak v záložce "leasing" stlačíme horní tlačítko "Přepočti"  Ostatní formuláře byly také přepočteny .

 

REKAPITULACE :  Akontace bude 1510 Kč, celková výše splátky bude 1580 Kč. Měsíční pojištění bude 0 Kč. Měsíční poplatky 80 Kč. Poplatky celkem 1300 Kč. Splátky celkem s DPH 17910  Kč. Nárůst celkem bude 1510 + 500 poplatek + 800 BÚ v Kč.  Bez DPH a opakovaných poplatků  uhradíme celkem 17110  Kč.  Daňová průměrná měsíční splátka: 1661 Kč.  Jsou výpočty roční náklady i náklady účetní. V sestavě je k dispozici i časové rozlišení.

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ: roční úroková sazba je 13,33 %. Měsíční sazba je 1,11%.  Roční sazba po odečtení inflace i poplatky  ale vychází na j20,16%. Roční procentní sazba nákladů je 24,81%.

EKONOMIKA : Daně vypomáhají  z  23,7 % k jistině, tolik dostaneme zpět, jako podnikatelé. Z hlediska Cash Flow je zisk 1125Kč  a musí se rovnat nákladům. Kč.  Ztráta z Cash Flow při 10+1 systému je z hlediska Cash Flow jednoznačně výhodná už při 5% ziskovosti.

ROZPOČET : Naše prostředky nám stačí na úvěr dokonce až  32970 Kč.Za dobu 10 měsíců se nám příjmy zvýší na 22461 za měsíc. Celkem navýšení z budoucích příjmů tak po odečtení nákladů budeme mít ztrátu 283 Kč. Po sečtení příjmové a složky CF bude roční zisk  CFR  13,22% vůči jistině , čili oproti sazbě 24,81 TRPSN velmi dobré zhodnocení.

 


 

PŘÍKLAD 4 

 INVESTICE  DO COPY CENTRA

VARIANTY ÚVĚRU - ČTVRTLETÍ

Jaké budou splátky, pokud si pořídíme počítač?  Kolik nás bude tento leasing vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady stát ? Jedná se již o podnikatele, ale neplátce.

Čtvrtletí a varianty

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O LEASING TECHNIKY DO COPY-CENTRA S VYBAVENÍM ZA  3 000 000 MIL, S DPH . LEASING BUDE PO ČTVRTLETNÍCH  SPLÁTKÁCH.  KOECIFIENT BUDE 1,17 PRO KAŽDÝ ROK..  ZÁPISY BUDEME PROVÁDĚT S CENOU VČETNĚ DPH.  AKONTACE BUDE 15%. POJIŠTĚNÍ BUDE ZŘÍZENO VE VÝŠI 1%. POPLATEK ZA UZAVŘENÍ  SMLOUVY BUDE 10500 KČ.  BUDE VEDEN ÚVĚR NA NAŠE JMÉNO S MĚSÍČNÍM POPLATKEM 120 KČ.  ZŮSTATKOVÁ HODNOTA BUDE 1000 KČ. ÚVĚR NA 20 SPLÁTEK.PRVNÍ SPLÁTKA BUDE VE VÝŠI  125000 KČ.POPLATEK BUDE UHRAZEN IHNED. BUDEME ZAOKROUHLOVAT NA CELÉ KČ.

 INFLACE NÁKLADOVÁ BUDE 3,5%. INFLACE PŘÍJMOVÁ BUDE 2,5%.  ZISKOVOST BUDE 5 %. (již PODNIKATEL)  - MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BUDE 50000 KČ . REŽIE BUDOU ZA MĚSÍC 210000. Daňová sazba bude 20%.

ZAJÍMÁ NÁS ROZPIS SPLÁTEK, REKAPITULACE, NÁKLADY A VÝDAJE, SESTAVA CASH FLOW, PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, ROZBOR CASH FLOW, ROZBOR PŘÍJMŮ A ROZPOČTU. JAKO PODNIKATELE.

ŘEŠENÍ - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "LEAS", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Leasing. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "počet splátek" zadáme částku 20, PROTOŽE PRVNÍ PLATBA JE SPÍŠE AKONTACE.,. Nastavíme ČTVRTLETNÍ splácení. Pole "údaje jsou s DPH "  BUDE zaškrtnuto. Do ceny pořízení vložíme 3000000 Kč. Pole akontace  v proc% bude  mít hodnotu 15%. Pole akontace v Kč bude prázdné.  Kč.. Pole první splátka bez poj. bude mít hodnotu 125000. Pole zůstatková cena bude mít hodnotu 1000. Bude zatrženo pole "ročně". Pole výše koeficientu bude 1,17. . Fixní poplatek bude 10500 Kč . Procentní sazba bude u  pojištění 1%. Přepočtená částka u pojistky bude mít hodnotu nula. U poplatků bude zatrženo pole s nultou splátkou. Pole "vymazat ostatní údaje a náklady mimo odpisů bude zatrženo". poplatek bude uhrazen ihned. Bude zadán poplatek za vedení účtu 120x3=360 za čtvrtletí Kč. Poplatek se zadá do pole, které se objeví po kliknutí na textové pole "další údaje". Pole "zaokr. na Kč"  bude zatrženo.

Záložka "Základní formulář: . Inflace 3,5%  Některé položky se již mění. . Záložka "ekonomika" bude mít v poli "procentní zisk.... " u pole "zadaný" hodnotu 5. Daňová sazba bude 20%. Záložka "Rozpočet" bude mít v poli "rozpočet za jedno období"  22000 . Inflace zde bude 2,5%. Výdaje režijní za období bude 17800. Maximální procento z rozpočtu bude 15.  Pole "sazba DPH" bude mít 0%.

Pak v záložce "leasing" stlačíme horní tlačítko "Přepočti"  Ostatní formuláře byly také přepočteny .

 

REKAPITULACE :  Akontace bude 450000 Kč, celková výše splátky s DPH bude 268400 Kč. Měsíční poplatky 80 s pojištěním jsou 6610 Kč. Poplatky celkem variabilní a pojištění budou 132200 Kč.  Nárůst celkem bude 2135500 Kč BEZ DPH + POPLATKY A POJIŠTĚNÍ.

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ: roční úroková sazba je 21,34 %. Čtvrtletní přepočtená sazba je 5%. Roční sazba skutečná sazba nákladů je tedy 21,34 %

EKONOMIKA : Daně vypomáhají  z  38,17 % k jistině, tolik dostaneme zpět, jako podnikatelé. Z hlediska Cash Flow je ztráta 1 175301 Kč.

ROZPOČET : Naše prostředky nám stačí na úvěr dokonce až  32970 Kč.Za dobu 10 období se nám příjmy zvýší na 22461 za měsíc. Celkem navýšení z budoucích příjmů tak po odečtení nákladů budeme mít ztrátu 283 Kč. Po sečtení příjmové a složky CF bude roční zisk  CFR  13,22% vůči jistině , čili oproti sazbě 24,81 TRPSN velmi dobré zhodnocení.

CASH FLOW. - ZTRÁTA je 1175301 Kč. Z původních 2135000 tedy o rovný mil. Cash Flow snížilo ztrátu. Z hlediska rozpočtu je to o zhruba o třičtvrtě mil. dolů. Součet obou záložek je na úrovni půl. mil. Kč. , tedy  3,28% ztráty, místo 21,34 % z TRPSN.

Rozpočet ale v takové míře nestačí a doporučuje se jistina pouze ve výši 1176471 Kč, míst 3 mil, respektive 2,5 mil bez DPH.


 

hledání variant s účelem, aby příjmy stačily na úvěr.

A/ snižujeme koeficient. - klikneme na výši skoku a nastavíme citlivost 0,025. Dále klikneme na koeficient navýšení a a pak na oranžové pole s hodnotu koeficientu vpravo - u šipek. Můžeme tvořit varianty. Můžeme i kolečkem myši. Snižujeme koeficient tak dlouho, až bude úvěr dle našich možností.Vidíme, že každý krok naše možnosti stoupají cca o 40 tisíc. Variace jsme prováděli do hodnoty koeficientu 1. Dostali jsme se na výši splátky 134190 Kč. I přes to, že jsou výsledky z hlediska Cash Flow dobré, stále nestačí naše příjmy.

B/ zvyšujeme počet splátek, stanovíme si hranici na 10 let. Vrátíme hodnotu koeficientu celkem na 1,17 . Nyní klikneme na výši skoku a nastavíme 1. Dále klikneme na počet splátek a pak na oranžové pole. Opět provádíme variace kolečkem myši, anebo šipkami. Zvyšujeme počet splátek. Zjišťujeme , že při počtu splátek 43 , což je téměř 10 let, máme schopnosti uhradit leasing. Takhle dlouhé období ale zřejmě nebude leasingová společnost akceptovat. Pokud přepneme na měsíční období, vidíme, že taktéž nám v tomto okamžiku postačí tento počet. V takovém případě bychom při měsíčních splátkách mohli natahovat délku období,.

C/ stanovíme počet splátek na  36 splátek v měsíčních období. provádíme variaci ceny pořízení. Nyní klikneme na výši skoku 2500, pak klikneme na cenu pořízení.Započneme s hodnotu 100000 Kč. V okamžiku, kdy se objeví hlášení o neschopnosti splácet, zjišťujeme, že 2500 je příliš málo a zadáme hodnotu 20000 do výše skoku. Pak provádíme další variace.Při hodnotě 1902500 pořizovací ceny nastalo hlášení o neschopnosti splácet. Do výše skoku zadáme 1000 a vracíme se zpět, tedy snižujeme základ. Pokud se díváme na hlášení, doporučuje jistinu splácení bez DPH, pojištění a poplatků. Skutečně při 1884500 Kč s DPH a 1570 tis. Kč bez DPH je hranice, do které můžeme zajít, tak, jak přibližně oznamuje hlášení o doporučení jistiny.Můžeme si tedy o 1,2, resp. 1. mil Kč bez DPH půjčit méně . Na této hranici možností je zisk CFR 315 tis. Kč

Závěr pomocí variant jsme nalezli nějaká řešení, která vždy znamenají za současných příjmových situací omezení z nějakého hlediska. Buď se prodlouží počet čtvrtletních splátek na téměř deset let (43), nebo se splátky se stejným počtem a koeficientem změní na měsíční, anebo se splátky, anebo se sníží pořizovací hodnota na 1.884 mil. s DPH, tedy o 1,15 mil. méně, než zní požadavek a to při zachování velikosti první splátky a akontace.