Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonr

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu nastavení tisku řádků - 6základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formulářepříklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE

Lze si upravit sestavu i trochu jinak ? Jaké mám možnosti ? Velikost písma také ?. Mohu si to nastavení uložit a otevřít ?

NASTAVENÍ KAŽDÉHO ŘÁDKU - tato záložka umí nastavit každý jednotlivý řádek, tučnost, sklon, velikost a pozici.  Mezi řádky lze vložit mezeru, anebo linku.

DEFINICE ŘÁDKŮ  - umíme se vrátit na záložku Nastavení tisku a opět definovat nový řádek. Lze řádek vyloučit ze sestavy,

NASTAVENÍ KAŽDÉHO ŘÁDKU - tato záložka umí nastavit každý jednotlivý řádek, tučnost, sklon, velikost a pozici.  Mezi řádky lze vložit mezeru, anebo linku.

VELIKOST PÍSMA U NĚKTERÝCH SESTAV - můžeme u těla sestav Cash Flow, splátek, a variant změnit velikost písma těla sestavy.Lze provést další nastavení, jako jsou informační pole, lze zakázat i toto nastavení, pokud je uživatelské.

MOŽNOST ULOŽENÍ DEFINICE SESTAVY A OBNOVENÍ DEFINICE SESTAVY - tato záložka umí uložit definovanou sestavu a opět ji obnovit.


 

 

POPIS FORMULÁŘE

Pole řádků  a zatrhávací pole - Uložení a otevření sestavy - Nastavovací prvky - Postup pro nastavení v heslech  - Příklady práce s touto záložkou

 

Obrázek č. 1 záložka  Nastavení tisku řádků


Pole řádků  a zatrhávací pole - Po vybrání konkrétní sestavy, mimo sestavu Cash Flow a splátek, je automaticky provedena předvolba řádků. Každá tato předvolba má své vlastní nastavení. Řádky jsou očíslovány, aby bylo možné lépe najít hodnotu v hlavním poli a přiřadit k ní jinou, podobnou hodnotu se stejnou tématikou. Levé pole je tedy seznamem řádků. Po odkliknutí jakéhokoliv řádku se celý řádek vybarví a my víme, jaké zatrhávací pole k němu pasují. Existuje několik dalších seznamů ve tvaru sloupce se zatrhávacími poli a každý seznam je stejně veliký jako hlavní levé pole. Pomocí jednotlivých políček lze tak pro každý řádek zvolit jeho způsob tisku v sestavě. Lze tak zvolit, aby byl za tento řádek vložen prázdný řádek, nebo aby za tento řádek byla vložena linka, můžeme nastavit tisk  tučného písma, nastavit tisk v kurzivě. Lze určit, aby se vytisklo o něco větší písmo. Poslední volba je, aby se mohlo tisknout na střed. Jedno z takových obecných přednastavení pro sestavu "Penalizace" JE NA OBRÁZKU Č. 2

Než začneme v vlastním označováním řádků, a přitom bychom chtěli i měnit počet řádků a ubírat , či přidávat si nějaké další řádky a seřadit si je, je nutné, abychom přeskočili nejdříve na záložku "Nastavení tisku" a zde abychom definovali nové řádky, které bychom chtěli přidat do sestavy. Stejně tak můžeme některé řádky zrušit. Lze také změnit pořadí řádků, pokud zrušíme volbu automatického seřazení řádků. Poté můžeme teprve přeskočit zpět na záložku "Nastavení tisku řádků" a definovat způsob tisku jednotlivých řádků. V opačném pořadí byly byly změny v nastavení záložky 

Pro tento postup je ale k dispozici ještě jedno řešení, a to, pokud u záložky "Nastavení tisku řádků" nebude zaškrtnuté zatrhávací pole "Neměnit nastavení  při vstupu na tuto záložku" (Tato volba je nová a proto není ještě na obrázku č. 1 vidět, protože je prvek skrytý)  Pak můžeme definovat i dříve, ale nemůžeme pro změnu rušit a přidávat řádky, protože definice se nebude měnit.

Nastavení původní definice je vždy provedeno tehdy, pokud provedeme jakýkoliv výběr jiné sestavy, anebo pokud změníme produkt. Třeba z penalizace na diskont.

Pro jednotlivé řádky neplatí změna velikosti tisku z pole "velikost písma řádků", protože to pole obsluhuje velikost písma těla sestav Cash Flow a splátkového kalendáře.

 

Obrázek č. 2 - přednastavená sestava Penalizace

 

Uložení a otevření sestavy - Tlačítko "Uložit sestavu" slouží k uložení vlastní nadefinované sestavy. Ukládají se pouze kostry sestav a definice, data se neukládají. Tlačítko otevřít sestavu slouží k otevření kostry takové sestavy. Tlačítko "Otevřít sestavu", slouží k otevření šablony tisku. Pole  "popis sestavy" slouží k informaci o otevření sestavy.Lze do něj napsat popis sestavy. Doporučujeme sestavu nazvat stejně, jako je popis sestavy.

Nastavovací prvky  - Pole "Neměnit nastavení  při vstupu na tuto záložku". Jedná se o nastavení, kdy při přechodu na tuto záložku se nebudou definovat na implicitní (tovární) nastavení. Pokud bude toto pole zatrženo, při přechodu na tuto záložku, když jsme definovali například jiné řádky, se definice nových řádků neprojeví a naše nastavení zůstane zachováno. Nevýhodou je, že i když změníme řádky, skladba řádků se při přechodu na tuto záložku nezmění. Pokud toto pole bude zatrženo, změna řádků se projeví i na této záložce, ale vždy s implicitní definicí. Jinými slovy nelze navázat na starou sestavu tak, abychom po přidání nebo odebrání řádků zachovali naše nastavení tisku řádků.

Pole "Informovat o tom, že sestava Cash Flow a sestava splátek mají svou vlastní definici.Při každém tisku a prohlížení sestav Cash Flow a splátek jsme informování o tom, že zde nelze nastavit vlastní definici řádků . Při každém náhledu na tento druh sestav se tedy objeví hlášení "Tento druh sestavy je nezávislý na výběru. Pole "Informovat o tom, že sestava Cash Flow a sestava splátek mají vlastní definici řádků" se odškrtne a nápisy již nebudou zobrazovány.

Velikost písma řádků - platné pouze pro sestavy Cash Flow a splátkovou sestavu a výběrové sestavy sestavy variant . Určujeme, jakou velikost bude mít tisk řádků těla sestavy.

Nepoužívat toto nastavení - platné pro sestavy mimo Cash Flow a splátkovou sestavu a výběrové sestavy sestavy variant . Určujeme, že nebude brán ohled na nastavení řádků. Řádky budou tištěny za sebou, bez linek a vlevo od okraje. Taková sestava je na obrázku č. 4.


Postup pro nastavení v heslech - tisk

Tisk  Cash Flow - výběr typu sestavy CFPříkaz k tisku

Tisk Splátkového kalendáře - výběr typu sestavy - splátkového kalendáře -  Příkaz k tisku

Změna nastavení sestavy - Výběr typu sestavy - nastavení funkcí - změna sestavy v počtech řádků a seřazení - změna nastavení jednotlivých řádků - uložení sestavy

Otevření sestavy - přiřazení varianty - tisk

Tisk bez nastavení  - výběr sestavy  - výběr varianty - nastavení á výběr polí - přepnutí na záložku definice řádků - zrušení tisku bez nastavení - tisk sestavy

 


 

příklady

PŘÍKLAD 1  

CASH FLOW : TISK A EXPORT, změna písma

SESTAVA  PENALIZACE - REPOSAZBA - DOPLACENO - ZADÁNÍ PRO ZÁLOŽKY CASH FLOW A ROZPOČET

ZADÁNÍ:  A / DOPLNIT POPISY - SPLATNOST 26.6.2010 - ČÁSTKA FAKTURY -  112500 - SPLÁTKY 25.5.2009 - 30 000 Kč , 20.8.2010 - 50 000 Kč - 30.11.2010 - 2500 Kč. 12.4.2011 - SPLÁTKA POSLEDNÍ - UPOMÍNKA - 120 KČ. - REPOSAZBA . ZÁKLADNÍ DATA - MĚSÍČNÍ POPLATEK 20 KČ ZA VEDENÍ ÚČTU ZÁVAZKU - INFLACE 3,5%CASH FLOW - DANĚ 20%, 3% ZISKU Z OBRATU - žádná záloha , i když bylo předběžně uhrazeno 30 tis. Kč.ROZPOČET - DENNÍ PŘÍJEM 1500 KČ, 40% NA SPLÁCENÍ - INFLACE 2,5% - REŽIE 500 KČ.

 

A- POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS SITUACE CASH FLOW : TISK A EXPORT.

B - změna velikosti písma těla

Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli ve volbě "Penále na pohledávku, či fakturu - 3" - penále dle reposazby,  02  03 -003, nebo pomocí tlačítka FAK a přepnutím dole v přepínacích polích na službu "výpočet penále" -, či pomocí hlavního MENU ..  Pak  se zadá popis a zapíše se datum splatnosti - 26.06.2010. Do masky nepíšeme tečky, ale ddmmyyyy, tedy "26062010". Zadáme částku faktury a to 112500 Kč. Do pole poplatku vložíme částku 150 Kč za došlou případně upomínku. Dále Do data úhrady zapíšeme datum  25.5.2009 , do pole úhrady částku 30000 Kč. Stlačíme tlačítko "Vložit platbu a přepočítat". Dole v boxu se nám objeví první řádek s údaji :"řádek č.1, 30000Kč, do 25.5.2009, penále 0, penále celkem.Všimněme si, že penále není žádné, počet dnů není žádný a nahoře se objevilo hlášení "BEZ PENÁLE A POPLATKŮ" Stejným způsobem pak vložíme splátku 20.8.2010 na 50000 Kč a splátku na den 30.11.2010 na 2500 Kč.

Vidíme, že hlášení již zmizelo, protože se již poplatky účtují. Dále , že je v nabídce stále 30 000 Kč a skutečně je 30000 Kč neuhrazených.Dole vidíme penále na 1669,57 Kč.

TISK penále : - Můžeme vytisknout sestavu "Penalizace" , k tomu nyní postačí tlačítka "Tisk", nebo "Náhled", protože sestava je již nastavena., dále můžeme vytisknout sestavu splátek, kde je rozbor splátek. To provedeme tak, že v boxu pro  výběr sestav vybereme sestavu "Sestava splátek" a vytiskneme.

EXPORT penále do Excelu - je jednoduché - Najedeme si na první rozevírací pole pro export a vybereme volbu "Export splátkového kalendáře". pak stiskneme tlačítko "Export do Excelu"

B - změna velikosti písma těla - Přistoupíme ke změně velikosti písma.Přepneme se do záložky "Nastavení tisku řádků" a u pole "velikost písma řádků zvolíme velikost 10. Ihned po té stlačíme tlačítko pro náhled a prohlédneme si sestavu, zda nám velikost písma vyhovuje.


 

PŘÍKLAD 2  

 SESTAVA SPLÁTEK - TISK A EXPORT,   zrušeni HLÁŠENÍ

SESTAVA  PENALIZACE - REPOSAZBA - DOPLACENO

Jedná se o stejné daty sestavy, jako v příkladu č. 1 - lze tedy případně navázat na předchozí případ.

ZADÁNÍ:  A / DOPLNIT POPISY - SPLATNOST 26.6.2010 - ČÁSTKA FAKTURY -  112500 - SPLÁTKY 25.5.2009 - 30 000 Kč , 20.8.2010 - 50 000 Kč - 30.11.2010 - 2500 Kč. 12.4.2011 - SPLÁTKA POSLEDNÍ - UPOMÍNKA - 120 KČ. - REPOSAZBA . ZÁKLADNÍ DATA - MĚSÍČNÍ POPLATEK 20 KČ ZA VEDENÍ ÚČTU ZÁVAZKU - INFLACE 3,5%CASH FLOW - DANĚ 20%, 3% ZISKU Z OBRATU - žádná záloha , i když bylo předběžně uhrazeno 30 tis. Kč.ROZPOČET - DENNÍ PŘÍJEM 1500 KČ, 40% NA SPLÁCENÍ - INFLACE 2,5% - REŽIE 500 KČ.

 

A- POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS SITUACE SPLÁCENÍ : TISK A EXPORT.

můžeme vytisknout sestavu SPLÁTEK, kde je rozbor pohybů peněz. To provedeme tak, že v boxu pro  výběr sestav vybereme sestavu "Sestava splátek" a vytiskneme. EXPORT penále do Excelu - je jednoduché - Najedeme si na první rozevírací pole pro export a vybereme volbu "Export splátkového kalendáře". pak stiskneme tlačítko Export do Excelu"

B - změna NASTAVENÍ HLÁŠENÍ

Při každém tisku a prohlížení sestav Cash Flow a splátek jsme informování o tom, že zde nelze nastavit vlastní definici řádků . Při každém náhledu na tento druh sestav se tedy objeví hlášení "Tento druh sestavy je nezávislý na výběru." Pokud nechceme informovat o tom, že sestava Cash Flow a sestava splátek mají vlastní definici řádků" se odškrtne a nápisy již nebudou zobrazovány.

 


PŘÍKLAD 3a  

nastavení řádků

SESTAVA  PENALIZACE - REPOSAZBA - DOPLACENO

Jedná se o stejné daty sestavy, jako v příkladu č. 1 - lze tedy případně navázat na předchozí případ.

ZADÁNÍ:  A / DOPLNIT POPISY - SPLATNOST 26.6.2010 - ČÁSTKA FAKTURY -  112500 - SPLÁTKY 25.5.2009 - 30 000 Kč , 20.8.2010 - 50 000 Kč - 30.11.2010 - 2500 Kč. 12.4.2011 - SPLÁTKA POSLEDNÍ - UPOMÍNKA - 120 KČ. - REPOSAZBA . ZÁKLADNÍ DATA - MĚSÍČNÍ POPLATEK 20 KČ ZA VEDENÍ ÚČTU ZÁVAZKU - INFLACE 3,5%CASH FLOW - DANĚ 20%, 3% ZISKU Z OBRATU - žádná záloha , i když bylo předběžně uhrazeno 30 tis. Kč.ROZPOČET - DENNÍ PŘÍJEM 1500 KČ, 40% NA SPLÁCENÍ - INFLACE 2,5% - REŽIE 500 KČ.

 

A - POŽADAVEK - upravit tisk vs na počátek, netučně a malým písmem, výši faktury doprostřed umístit,  umístit penále na počátek, zbývá uhradit z jistiny umístit mezi linky a doprostřed s velkým písmem a tučně.

B - PŘIDAT DVA ŘÁDKY. PRVNÍ ŘÁDEK BUDE MÍT HODNOTU CASH FLOW ZA PRVNÍ ROK A DRUHÝ TRPSN. BEZ DALŠÍHO NASTAVENÍ.

C - ZRUŠIT ŘÁDEK  DATUM PLNĚNÍ

D - POČET DNŮ PRODLENÍ UMÍSTIT NAD VYPOČTENÉ PENÁLE

 

ŘEŠENÍ:

A - POŽADAVEK - upravit tisk vs........ .. nelze nyní provést. provedeme kroky b,c,d -  nejdříve vložení a rušení řádků . pak se provede seřazení řádků. po vlastní definici řádků můžeme přistoupit k definici tisku řádků.

Pokud není vybrána sestava Penalizace, učiním tak dle rozevíracího pole a vyberu sestavu "Penalizace (6), Poté vytisknu tuto sestavu, abych měl k dispozici předlohu. Předloha přednastavené sestavy penalizace je na obrázku č. 2.

Poté přeskočím na záložku "Nastavení tisku řádků" a vyberu si řádek s VS (3) . Zruším zaškrtnutí políček pro umístění na střed, tučný tisk a velikost. U řádku s výší faktury (46) zatrhnu pole pro umístění na střed, u řádku "vypočtené penále" (78) zruším zaškrtnutí , u hodnoty "zbývá uhradit z jistiny" (77)  zatrhnu "vložit linku". Musím také zatrhnout linku u hodnoty uhrazeno (76). U hodnoty vypočtené penále(78) zatrhnu dále volby "tučně", "větší písmo" a "na střed".

B - PŘIDAT DVA ŘÁDKY . PRVNÍ ŘÁDEK BUDE MÍT HODNOTU CASH FLOW ZA PRVNÍ ROK A DRUHÝ TRPSN. BEZ DALŠÍHO NASTAVENÍ.

Přeskočím do záložky "Nastavení tisku" . Zde v   se všemi hodnotami vyberu řádek č. 67 a 25 v levém poli všech hodnot. Oba řádky se nyní objevily na dolní pozici v pravém poli výběru hodnot k tisku.

Pozor : Abychom věděli, jaká hodnota je ta správná, je vhodné se podívat na aktuální řešení všech proměnných, které jsou v záložce "varianty". Tam pak vidíme, že hodnoty jsou nenulové. Některé názvy hodnot se totiž opakují v jiných formulářích, zrovna jako je T-RPSN i CASH-FLOW

C - ZRUŠIT ŘÁDEK  DATUM PLNĚNÍ

Přeskočím do pravého pole "Nastavení tisku" . Zde vyberu řádek č.7 . Řádek se ihned odstraní z výběru.

D - POČET DNŮ PRODLENÍ UMÍSTIT NAD VYPOČTENÉ PENÁLE

Přeskočím do zatrhávacího pole u tlačítka "Nahoru". Toto pole zatrhnu a zruším tak rušení výběru řádků a povolím tak řazení jednotlivých řádků. Zatrhnu pole "neseřazovat" . Protože umíme pouze posouvat hodnoty nahoru, provedeme posun  dolů nepřímým způsobem, čili ostatní hodnoty posunu nad něj. Přeskočím na pravé výběrové pole a vyberu si řádek č. 49. Zmáčknu tlačítko nahoru, nebo 1x klávesu Enter. Po jednom stisku se řádek dostal nad řádek č. 47, který chci umístit k řádku č.78. Nyní vyberu řádek č.50 a pak opět stlačím Enter, aby se dostal nad řádek č. 47, který jakoby tímto způsobem posouvám dolů. Postupně posunu takto tedy řádky 49,50,76 a 77.

konečně nyní provedeme požadavek A.

A - POŽADAVEK - upravit tisk "vs" na počátek, netučně a malým písmem, výši faktury doprostřed umístit,  umístit penále na počátek, zbývá uhradit z jistiny umístit mezi linky a doprostřed s velkým písmem a tučně.

Implicitní definice řádků je prováděna dle pořadí řádků. Nezná tedy číslo řádků, ale jeho pořadí. Pokud například jeden řádek smažeme, posunou se všechny definice o jedno místo nahoru. Totéž platí pro změnu pořadí. Pokud dojde ke změně, bude definice číslo 5 platit vždy pro pátý řádek. Z toho důvodu po změně počtu řádků, aby se nové řádky projevily i v záložce pro definici řádků, musí se nějakým způsobem znovu implicitně.nadefinovat Pokud jsme změnili pořadí a přidali dva řádky a jeden řádek ubrali, je nutné, aby pole "Neměnit nastavení  při vstupu na tuto záložku" bylo zaškrtnuté. Pak je nutné si provést opětovný náhled a podívat se teprve tehdy, jak se sestava změnila. Teprve poté můžeme definovat vlastnosti řádků.

provedu tedy náhled a tisk a teprve poté krok A.

 

Obrázek č. 3 - Náhled po změně řádků - odebrání, přidání a změna pořadí

Upozornění : hodnota získané CF celkem : 0 již v nové nápovědě není, na obrázku se jedná  o chybu.

Poté přeskočím na záložku "Nastavení tisku řádků" a vyberu si řádek s VS (3) . Zruším zaškrtnutí políček pro umístění na střed, tučný tisk a velikost. U řádku s výší faktury (46) zatrhnu pole pro umístění na střed, u řádku "vypočtené penále" (78) zruším případně všechna zaškrtnutí , u hodnoty "zbývá uhradit z jistiny" (77)  zatrhnu "vložit linku" . Musím také zatrhnout linku u hodnoty uhrazeno (76). U hodnoty vypočtené penále(78) zatrhnu dále volby "tučně", "větší písmo" a "na střed".

Po shlédnutí vidím, že se mi nelíbí linky po řádku 49, zruším tučné písmo a velikost a mezeru na tomto řádku, u řádku 50 zruším velikost a tučnost i mezeru, řádek 46 ztučním, po řádku 76 zruším vložení linky, po počtu dnů prodlení zruším linku (47) , po poplatku za upomínku zadám prázdný řádek. U řádku 67 zruším všechna zaškrtnutí.

Výsledek by měl vypadat takto :

Obrázek č. 4 - konečná úprava sestavy penalizace

 


 

PŘÍKLAD 3b  

ULOŽENÍ SESTAVY A DAT, OTEVŘENÍ SESTAVY A DAT

SESTAVA  PENALIZACE - REPOSAZBA - DOPLACENO

 

A - ULOŽENÍ SESTAVY Z PŘÍKLAD 3a

B - OBNOVA ULOŽENÉ SESTAVY 

ŘEŠENÍ: Lze sestavu přímo uložit, my si ale nejdřív připravíme historii, abychom mohli vůbec porovnat, že je uložení a obnova funkční.

Navážeme na příklad 3A, kdy jsme si sami vyrobili sestavu, která nám více vyhovuje.Tuto sestavu bychom rádi uložili. Uložit se sestava dá pouze jako šablona, bez dat. Do sestavy pak můžeme doplnit aktuální řešení, anebo vyvolanou variantu.

Nejdříve se přesvědčíme, že pole "neměnit nastavení  při vstupu na tuto záložku" je zaškrtnuté.

poznámka: Následující odstavec lze vynechat, pokud již máme k dispozici jiné varianty.

Abychom si variantu mohli vyvolat, je nutné tuto variantu uložit do souboru řešení. Provedeme uložení varianty přes volbui "Uložit variantu". (Také může být "Vložit do historie" Kromě toho změníme údaj o datu splatnosti faktury na záložce faktura na 26.07.2010 , dále v záložce základní formulář zadáme do nákladů měsíčních 100 Kč. Stlačíme tlačítko přepočítat. Změnila se TRPSN na 4,1024 i úrok a náklady celkem na 3666,77 Kč. Změnily se samozřejmě i další ukazatele.

Poté opět tuto variantu uložíme do souboru variant, kde tedy máme celkem tři varianty. V záložce varianty si vyvoláme naši variantu s datumem splatnosti 26.06.2010. Můžeme se také orientovat podle poplatku měsíčního (řádek č. 29), nebo třeba podle nějakého popisu, pokud má varianta jiný popis.

Pak přejdeme na záložku Nastavení tisku řádků, kde je stále naše nastavení. Do pole popis sestavy zadáme například : "Penalizace UZ1" a stlačíme tlačítko "Uložit sestavu". Do dialogového pole můžeme uložit stejný název, jako je popis sestavy., tedy Penalizace UZ2. Penalizace UZ1 je taková, která je připravená ze strany autora a měla by se v podstatě shodovat s tou, kterou nyní ukládáme.

Nyní poklikneme na rozevírací pole výběru sestav a vybereme si úplně stejnou sestavu - penalizace. Jde nám o to, abychom aktivovali přenastavení sestavy. Kromě toho v záložce varianty produktů si vybereme zcela poslední sestavu a stlačíme tlačítko "Obnovit vybrané" (Nebo "vložit zpět do záložky") . Pokusně nyní stlačíme tlačítko pro náhled.

Ověříme si, že máme nastaveno v nastavení tisku - "tisk aktuální varianty" Čili varianty, kterou  jsme si vybrali k tisku.

Vrátíme se do záložky "Nastavení tisku řádků" a stlačíme tlačítko Otevřít sestavu.. Obnovíme naši nahrávku a v hlášení se objevilo - Penalizace UZ2 nahráno. Vidíme sami, že skutečně nastavení změnilo. Nyní stlačíme tlačítko pro náhled.Vidíme poslední sestavu napasovanou na naši úpravu.

Nyní konečně po všech těch přípravných pracích můžeme opět otevřít naši sestavu. To uděláme tak, že ve variantách vybereme sestavu číslo 2 a pomocí tlačítka "Vložit zpět do výpočtu"  ji zpětně naimportujeme.Máme tedy zpět naši sestavu


 

příklad 4

sestava bez nastavení

SESTAVA  PENALIZACE - REPOSAZBA - DOPLACENO

 

A - navazujeme na naši původní sestavu, varianty č.2

B - ZRUŠENÍ NASTAVENÍ

 

ŘEŠENÍ:

A/ - Navážeme na příklad 3B kdy jsme si sami OBNOVILI sestavu, která nám více vyhovuje. Data i typ sestavy je připraven k použití.

B/ - V záložce "Nastavení tisku řádků" - zaškrtneme pole "Nepoužívat toto nastavení"  . Pak provedeme znovu výběr stejného typu sestavy v rozvíracím poli pro výběr sestav a vybereme sestavu "penalizace", která je již vybrána. Pak se opět přepneme do záložky "Nastavení tisku řádků". Dojde k tomu, že bude vše nadefinováno znovu. Protože bude ale zákaz nastavit dle implicitního nastavení, nastaví se řádky jenom pod sebe bez dalších úprav. Výsledek je na obrázku č. 5. Dokud nezrušíme pole "Nepoužívat toto nastavení ", budou všechny sestavy produktů vypadat takto.

 

obrázek č. 5 - Výsledná sestava příkladu 3, bez nastavení.