Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekon10

záložka č. 4 - nastavení tisku

formulář ekonomický a bankovní

 

příklady

postupzákladní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - sestavy - výběr položek - příklady - přímé odkazy na záložky - nastavení tisku řádků


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

Systémové nastavení : Vyhrazeno pro autora


stručný popis záložky nastavení tisku - 4

Záložka nastavení tisku slouží k nastavení způsobu tisku sestavy, výčtu položek sestavy, druhu sestavy a formy sestavy.

Pomocí této záložky lze definovat základní popis sestavy  Popis sestavy je složen z 9 prvků, jako je název organizace, Období, Popis, Předmět, Zpracováno pro, Zpracoval, Období, Místo a Datum. T těchto 9 údajů budou 3 vytištěny a o zbylých údajích se můžeme rozhodnout, zda budou vytištěny.

Tisk určité varianty. Lze určit, zda se bude tisknout vždy poslední varanta, anebo aktuálně vybraná varianta ze souboru variant. Dále nastavujeme volbu tisku ohraničení, hustoty řádků, tisku nadpisu a popis u sloupcové sestavy, tisk zápatí.

Sestavu lze rozdělit na tři díly, podle typů dat a lze určit, aby každý díl byl na samostatné stránce.

Výběr položek do sestavy. - K dispozici máme dva seznamy, z nichž jeden seznam je výčet veškerých možných a vypočtených položek a druhý seznam je výčet položek, které budeme chtít tisknout do sestavy. Každý druh sestavy má svůj implicitní výčet položek a každá sestava má svůj povolený počet položek. Některé sestavy mohou tisknout všechny položky. S vybranými položkami lze pracovat tak, že je můžeme zase všechny zrušit, co se týče výběru, nebo rušit po jedné položce z výběru. Lze také položky posouvat v pořadí směrem nahoru, aby měly v sestavě jiné místo. Některé sestavy neberou ohled na výčet položek, jako je Cash Flow a splátkový režim.

O celkovém počtu vybraných položek a povoleném počtu vybraných položek jsme informováni. Položky lze i automaticky seřadit dle svých čísle pořadí uložení v rámci databáze.

Vybrané položky lze nejenom vytisknout, ale lze určit i jejich formu, velikost a zda budou odděleny mezi sebou řádky, nebo linkami.. Takové nastavení se provádí v záložce "Nastavení tisku řádků" . Nadefinovanou sestavu lze uložit i vyvolat také a právě v záložce Nastavení tisku řádků.


 

 

podrobný popis záložky nastavení tisku - 4

Popisové pole sestavy - Povolení tisku části sestavy - Nastavení tisku určité varianty - Dělení a ohraničení a řádkování sestavy - Výběrová pole jednotlivých polí k tisku a ovládací prvky - Informační pole o počtu položek - Forma řádků sestavy - Uložení na disk a otevření vlastní formy sestavy

 

Obrázek č.1 - Definice položek  pro investici, z výpočtu pro jednorázovou úhradu.

 

Popisové pole sestavy - Jedná se celkem o devět polí, které jsou ukládány také do jednotlivých variant. Pole popisují údaje o sestavě. Jsou nepovinně vyplnitelná a pokud nebudou vyplněna, nebude se tisknou žádný údaj. Pole v prvním řádku popisu sestavy "Název sestavy" , Popis sestavy" a Zpracoval" jsou vytištěna v záhlaví sestavy vždy. Další pole "Organizace", Předmět" a "Datum" jsou v druhém  řádků popisu sestavy, které lze tisknout volitelně.Třetí řádek popisu sestavy , který obsahuje pole "Období", "Zpracováno" a "Místo" je také volitelný pro tisk.

 

Povolení tisku části sestavy - Zatrhávací pole druhého řádku popisu sestavy a třetího řádku popisu sestavy určuje, zda budou tyto údaje vytištěny. Kromě toho je k dispozici Volba zatrhávacího pole "Tiskni nadpis a popis u sloupcové sestavy". Volba je však přístupná pouze pro tvůrce software. Zaškrtávací pole "Tisk zápatí" určuje, zda se bude tisknout poslední linka pod formulář s informací o programu.

Nastavení tisku určité variantyTisk určité varianty není součástí této záložky, ale velice úzce s touto záložkou souvisí.. Pro informaci - sestava se vybírá pomocí druhého rozevírací boxu pod tlačítkem "Tisk" a "Náhled". Pole "Tisk poslední varianty" znamená, že bude vždy vytištěn poslední výpočet, bez ohledu na výběr varianty. Pole " tisk aktuální vybrané varianty" znamená, že bude tištěna ta varianta, která je vybrána ve variantách. Přepnutí režimu tisku variant je možné také pomocí tlačítka v záložce "varianty", anebo na stavovém řádku, kde lze pokliknout myší na první řetězec, který udává způsob tisku variant.

Neseřazovat podle čísla názvu položky - pokud vložíme jakýkoliv další řádek, bude vždy umístěn na místo dle pořadí čísla, ne tedy na konec. Pokud toto pole zatrženo nebude, umístí se řádek vždy na poslední místo výběru. Pak je dále možné si seřadit řádky dle vlastního uvážení, navíc pomocí tlačítka "nahotu", pole u něj a klávesy Enter.

Dělení a ohraničení a řádkování sestavy - Dělit sestavu můžeme do bloků, která začínají na jednotlivých stránkách. - Hlavní údaje, Cash Flow údaje a údaje rozpočtové, které jsou nejrozsáhlejší. Týká se tedy pro sestavu číslo 1 - "Sestava dle vlastního výběru 1F (0)" a sestava podrobná "Sestavy podrobná 1ALL (3)"

Vlastní výběr polí: provádí se pomocí výběru pole v levém velkém poli hodnot. Po výběru bude řádek v levém poli označen a současně se objeví tato hodnota v pravém poli hodnot k tisku. Pokud opakovaně stlačíme stejnou hodnotu v levém poli, nebude podruhé hodnota do nového pole definována . Pokud vybereme jakoukoliv hodnotu v pravém poli hodnot k tisku bude to považováno za pokyn k odstranění položky ze seznamu  k tisku. Položky v takovém režimu nelze přesunovat, protože jakýkoliv výběr řádku vede k jeho zrušení pro tisk. Řešením je tlačítko "Nahoru".Tlačítko "Nahoru" umožní přemisťovat pořadí tištěného pole směrem nahoru. Pokud je zatrženo zatrhávací pole u tlačítka "Nahoru", je tlačítko "Nahoru" funkční. Pokud toto pole není zatrženo, po výběru položky v pravém poli hodnot k tisku bude daná hodnota vypuštěna ze seznamu hodnot k tisku. Posun po poli položky ve výběru k tisku zajišťuje tedy tlačítko nahoru, anebo v tomto režimu zcela postačí stisk klávesy Enter.

 

Výběrová pole jednotlivých polí k tisku a ovládací prvky  - Velké pole hodnot  - První velký seznam, kde jsou uvedeny veškeré prvky varianty, kterých je až několik set.stovek. Všechny tyto prvky jsou nahrány do seznamu, který slouží k výběru prvků pro tisk sestavy. Vybrané prvky se zobrazují v pravém poli záložky , poli položek k tisku. Každá sestává má nastaveny různé podmínky pro položky. Počet vybraných položek může být omezen.Pokud je nějaká položka vybrána k tisku, je současně i označena ve zdrojovém levém seznamu. Je tak si i v levém seznamu možné prohlížení již vybrané položky, které jsou umístěny dle tématických skupin a přehledně lze porovnávat nevybrané položky s vybranými. Tlačítko "Vybrat vše " vybere k tisku všechny položky. Sestava je pak ale velmi rozsáhlá. Tlačítko "Zrušit vše" umožní všechny prvky odznačit tak, že můžeme vybírat pole k tisku od počátku.

Informační pole o počtu položek - každá sestava disponuje nastavením maximálního počtu položek. Některé sestavy jsou v podstatě neomezené a některé sestavy mohou mít velmi omezený počet položek. Výše omezení je v informačním poli s názvem "povolený počet polí" . Počet již vybraných položek k tisku se zobrazuje v poli "vybraný počet polí"

Forma řádků sestavy -  Vybrané položky lze nejenom vytisknout, ale lze určit i jejich formu, velikost a zda budou odděleny mezi sebou řádky. Takové nastavení se provádí v záložce "Nastavení tisku řádků" .

Uložení na disk a otevření vlastní formy sestavy - Nadefinovanou sestavu lze uložit i vyvolat také a právě v záložce Nastavení tisku řádků. Ukládá se pouze forma řádků. Neukládá se nastavení tisku a hodnoty sestavy. Sestava se tedy ukládá pouze obecně. Variantu si ale můžeme exportovat do Excelu a tam s ní dále pracovat, kde je variantu možné už uložit.


název sestavy

Název sestavy se ukládá pro každou variantu. Záleží na tom, jaká byla v době uložení vybraná sestava, pokud zmáčkneme tlačítko náhled, pak název sestavy je dle doby uložení. Pokud tedy v době uložení byla nepřímá úměra, objeví se na sestavě název "Přímá úměra", i když budeme tuto variantu pak vyvolávat z jiného produktu.

druhy sestav

Rozeznáváme následující druhy sestav:

Sestava dle vlastního výběru 1F (0) - s rozdělením na Hlavní údaje, Cash Flow a Rozpočet. Údaje o rozpočtu jsou nejrozsáhlejší. Značný počet povolených  položek
Sestava Cash Flow 2 (1) - Sestava pro hospodaření penězi po letech. Nelze definovat položky k tisku
Sestava splátek 3 (2) - Sestava, která zobrazuje splátkový režim. Nelze určovat položky k tisku.
Sestavy podrobná 1ALL (3) - Sestava všech položek k tisku. Je velmi rozsáhlá a je nutné si ujasnit, zda opravdu takto rozsáhlou sestavu si přejeme tisknout. Lze omezovat jednotlivé položky
Výběrová sestava variant 4 (4) - Sestava až 9 hodnot za všechny varianty - položky si můžeme definovat sami.
Výběrová Sestava variant L4 (5) - Sestava až 14 hodnot za všechny varianty - položky si můžeme definovat sami Jedná se o sestavu A4 na ležato.

Další sestavy, u kterých jsou předdefinovány položky. Lze je tedy tisknout tématicky. Položky si můžeme definovat i sami.

Penalizace (6)
Eskont (7)
Diskont (8)
Dvojité procento (9)
Procento (10)
Marže a rabat (11)
Trojčlenka - úměra (12)
Rozdělení na poměry (13)
Měnová operace (14)
Leasing - rekapitulace (15)
Úvěr a hypotéka - rekapitulace (16)
Investice(17)
Spoření(18)
Pohyby na účtu a kontokorent(19)

Upozornění - výběr sestavy je možné i z jiné finanční záložky. Je ale nutné si uvědomit, zda všechny potřebné údaje máme vypočítány, pokud pracujeme v jiné záložce, než by odpovídalo druhu sestavy.


 

výběr položek sestavy

Výběrová pole jednotlivých polí k tisku a ovládací prvky  - Velké pole hodnot  - První velký seznam, kde jsou uvedeny veškeré prvky varianty, kterých je až několik set.stovek. Všechny tyto prvky jsou nahrány do seznamu, který slouží k výběru prvků pro tisk sestavy. Vybrané prvky se zobrazují v pravém poli záložky , poli položek k tisku.Každá sestává má nastaveny různé podmínky pro položky. Počet vybraných položek může být omezen.Pokud je nějaká položka vybrána k tisku, je současně i označena ve zdrojovém levém seznamu. Je tak si i v levém seznamu možné prohlížení již vybrané položky, které jsou umístěny dle tématických skupin a přehledně lze porovnávat nevybrané položky s vybranými. Tlačítko "Vybrat vše " vybere k tisku všechny položky. Sestava je pak ale velmi rozsáhlá. Tlačítko "Zrušit vše" umožní všechny prvky odznačit tak, že můžeme vybírat pole k tisku od počátku.

Vlastní výběr polí: provádí se pomocí výběru pole v levém velkém poli hodnot. Po výběru bude řádek v levém poli označen a současně se objeví tato hodnota v pravém poli hodnot k tisku. Pokud opakovaně stlačíme stejnou hodnotu v levém poli, nebude podruhé hodnota do nového pole definována . Pokud vybereme jakoukoliv hodnotu v pravém poli hodnot k tisku bude to považováno za pokyn k odstranění položky ze seznamu  k tisku. Položky v takovém režimu nelze přesunovat, protože jakýkoliv výběr řádku vede k jeho zrušení pro tisk. Řešením je tlačítko "Nahoru".Tlačítko "Nahoru" umožní přemisťovat pořadí tištěného pole směrem nahoru. Pokud je zatrženo zatrhávací pole u tlačítka "Nahoru", je tlačítko "Nahoru" funkční. Pokud toto pole není zatrženo, po výběru položky v pravém poli hodnot k tisku bude daná hodnota vypuštěna ze seznamu hodnot k tisku. Posun po poli položky ve výběru k tisku zajišťuje tedy tlačítko nahoru, anebo v tomto režimu zcela postačí stisk klávesy Enter.

Informační pole o počtu položek - každá sestava disponuje nastavením maximálního počtu položek. Některé sestavy jsou v podstatě neomezené a některé sestavy mohou mít velmi omezený počet položek. Výše omezení je v informačním poli s názvem "povolený počet polí" . Počet již vybraných položek k tisku se zobrazuje v poli "vybraný počet polí"

 


 

příklady

Příklad č. 1 -  výběr řádků k tisku, výběr sestavy

zadání : složené úročení - počet let 3, jistina 500 000 Kč, roční sazba 4,67%, 1% nákladů. - měsíční průměrný příjem 40000 Kč - měsíční náklad 220 Kč. inflace nákladová 3,5% - inflace příjmová 2,5%

úkol:  zrušit ostatní ukazatele a upřednostnit v pořadí jeden z ukazatelů , přidáme ukazatel nflace a efektu1

V MENU - Přepni na akci ,Složené úročení " -,V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "Zavřít" zvolíme "Vypočítej úrok a ostatní ukazatele". Do pole jistina zadáme částku 20000, nastavíme roční období -  zadáme roční sazbu 4,67 % .Pro počet let zadáme 3 roky.    Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 3 a úroková sazba období také 4,67.  Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na  2. Měsíční náklady budou 220 Kč. Procento z nákladů bude 1%. Výše inflace bude 3,5. Výše příjmové inflace bude 2,5. Výše měsíčního příjmu bude 40000.. Provedeme přepočet. Pro kontrolu:, že veškeré náklady jsou 11055 Kč. . Efektivní úroková sazba průměrná -  je 4,89 %.

Příprava tisku : Tisk tohoto příkladu je možný po výběru sestavy s názvem "Sestava dle vlastního výběru (1) v rozvíracím boxu sestav. Po výběru v rozvíracím poli sestavy se zřejmě přeneseme do záložky nastavení tisku. Zde se jako implicitní nastavení vybere 32 položek do pravého pole.

nyní zrušíme všechny položky, které nepatří do hlavní části. a to položky od čísla 46. Zrušíme tyto položky tak, že každou takovou položku v pravém poli s výběrem polí k tisku vybereme. (Nesmí  být ale zatrženo pole u klávesy "Nahoru". Po výběru polí se vždy pole k tisku zruší a zůstanou tak pouze pole do čísla 45. Mělo by zůstat k tisku 13 položek

Upřednostnění položky - Vybereme si například položku 17, která je pro náš účel nyní důležitá. Před vlastním výběrem ale zatrhneme pole před Tlačítkem "nahoru", jinak by došlo k výmazu položky. Současně se zatržením tohoto políčka dojde ke  zatržení pole "Neseřazovat podle čísla názvu položky", takže nebudou položky v poli k tisku řazeny od nejmenší k největší, dle čísla pořadí. Pak klikneme na pole číslo 17. Toto pole upřednostníme úplně na první místo. To takovým způsobem, že klikáme nyní na tlačítko "Nahoru", anebo prostě mačkáme klávesu "Enter", která také reaguje na náš pokyn jako povel přesunu nahoru.

přidání položky - Položka, kterou máme přidat , je ukazatel inflace a ukazatel efektivní sazby 1. Položky mají v levém zdrojovém poli číslo pořadí 19 a číslo 20. Klikneme na obě položky, které se tak vybarví a současně přenesou do pravého pole položek k tisku. Položek k tisku tak bude 15.

Jak bude vypadat záložka "Nastavení tisku je na obrázku č. 2

Poté je nutné stisknout tlačítko "Náhled", anebo "Tisk" Výsledná sestava je uvedena na obrázku č. 3

Poznámka : - Do sestavy byly zadány v záložce Nastavení tisku i nějaké popisy, viz nyní v záhlaví.

 

Obrázek č. 2 - záložka Nastavení k tisku - k příkladu 1 - Pouze nejdůležitější .

 

Obrázek č. 3 - sestava k příkladu 1 - Pouze nejdůležitější .