Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonN

formulář ekonomický a bankovní

nastavení moduluzákladní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE

tento modul slouží k nastavení pro některé výpočty

CO NASTAVUJEME : Období úrokové sazby, kdy můžeme určit, po jaké periodě bude počítán úrok. K dispozici máme 5 druhů délky období , což je období denní, měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční. délku ročního období - kdy se podřídíme typu finančního období, jaké může používat naše oslovená banka. Jsou zde odlišnosti v pojetí počtů dnů a počtů dnů v měsíci. přestupný rok - kdy určujeme, zda se bude zohledňovat výpočet pro přestupný rok, tedy jeden rok má v průměru 365,25 dne.

velikost písma na některých záložkách, nastavení hlášení o neschopnosti splácet - kdy jsme upozorněni na takový případ, spolu s uvedením maximální výše splátky a jistiny k zapůjčení, Nastavení akce G-Direct pro přímou akci, nastavení , zda je o úvěr, či půjčku, EXPORT DO EXCELU, zaokrouhlení na Kč u nákladů a úroku, povolení počítat dle period, tedy například dle denní sazby.

Nastavení, zda se poplatek při uzavření smlouvy počítá z jistiny, či z nesplacené jistiny po úhradě akontace a nastavení směru zaokrouhlení, nahoru, dolů

...


 

POPIS TOHOTO FORMULÁŘE

Období úrokové sazbyDélka ročního období -  Přestupný rok - Velikost písma na některých záložkáchNastavení hlášení o neschopnosti splácet - Nastavení akce G-Direct , Úvěr nebo Půjčka , Export do Excelu, - Zaokrouhlení na Kč u nákladů a úroku Povolení počítat dle period -  Poplatek při uzavření smlouvy -  Nastavení směru zaokrouhlení

 

Obrázek číslo 1 - Nastavení výpočtu, zejména pro základní formulář

 

Období úrokové sazbyk dispozici máme 5 možností, jaké období pro připisování úroku si vybereme. Můžeme si vybrat období roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční a denní.  Denní období se hodí pro penalizaci a účet, či spoření, měsíční období pro úhradu dlouhodobých úvěrů a hypoték, roční období pro cenné papíry a pod. Pokud si vybereme například měsíční období, pak se vypočte i měsíční úrok a dodá se do pole "úroková sazba období" a do pole "počet období " se dopočítá počet daného období v jednom roce krát počet let.

Období úrokové sazby - Délka ročního období -  Rok můžeme mít 366, 365, nakonec i 360 dnů.. Pole skutečný počet dnů odpovídá skutečnému počtu dnů, například u zaplnění pole od - do. Jedná se o implicitní nastavení. Skutečný počet dnů je vždy 365, nebo 366 dnů v roce. Pole 360 dnů - rok 360/365 se používá  tehdy, pokud se hradí splátky po měsíci. Pak 365 dnů je skutečně počítáno jako, kdyby uteklo 360 dnů. Používá se při měsíčním splátkovém režimu, když jsme vypočetli denní úrok a z něho jsme vypočetli úrok měsíční.  Častější využitá má pole " 30 dní v měsíci" , kdy jde o měsíční splátky a byl nejdříve zadán roční úrok a pak zpětně jsme získali úrok měsíční.Použití je na splácení hypoték a dlouhodobých úvěrů. Pole 360 dnů  365/360 = rok je použití tehdy, pokud máme k dispozici ročně  počet let, ale přepočítáváme z denního úroku, kdy tento denní úrok je dodán.

Rozdíl mezi 360/365 a 365/360První případ je dodaná  sazba roční a počet dnů, v druhém případě jde, když byla dodána sazba denní, ale počet let, například 0,00306% za den a 1,23 roku. . Pole 30 dní v měsíci - jde o měsíční období, anebo pokud je dodán počet let, roční úroková sazba a denní období. Záleží tedy na úhlu pohledu a způsobu, jakým se dostaneme k výpočtu dat. V těchto 3 případech nám jde vždy o to, jaký je měsíční úrok.

Přestupný rok - Je nutné určit, zda bude mít rok i přechodný 365 dnů, nebo ne. Pokud počítáme třeba v rámci 2-3 let, tak snad ani přestupný rok není třeba zohledňovat. Pokud je ale období delší, než 3 roky, či jistina je vysoká, pak je vhodné zavést , aby průměrný rok měl 365,25.dnů. Pokud se ale není zadáno denní období, pak přestupný rok se neprojeví. Pole "365 dnů" pak nemá smysl měnit.

Velikost písma na některých záložkách "Velikost písma hlavních výpočtů" - jedná se o jistinu, období, úrokovou sazbu a úrok a úrok a jistina. Pro zvětšení lze použít na klávesnici klávesu "PageUp"  a pro zmenšení klávesu "Pagedown", "Velikost písma ostatních výpočtů" - jedná se o velikost písma v záložce "Základní formulář" ostatních polí mimo hlavní výpočty.

Nastavení hlášení o neschopnosti splácet - Pokud jsme zadali příjem v záložce rozpočet, pak se přepočítává schopnost splácet náš úvěr. I při jednorázovém splácení si můžeme pro sebe stanovit spoření pro každý měsíc, abychom věděli, zda na to máme, či ne. Pokud splátka bude vyšší, než částka, povolená v záložce rozpočet, bude zvýrazněn nápis o neschopnosti splácet, včetně návrhu na výši splátky a jistinu, kterou si můžeme dovolit splácet.Název pole "ukazovat nápis o schopnosti uhradit měsíční splátku či spoření"

Nastavení akce G-Direct , Jedná se o funkci, kdy po výběru nastavení se provede rovnou i akce. Platné pro všechny volby v MENU, začínající na "Akce". Např. u "Akce faktur" jsou všechny části podmenu v tomto ohledu také aktivní.

Úvěr nebo Půjčka , -  Můžeme se rozhodnout, zda si spočítáme zisk pro sebe, anebo jaké jsou náklady pro mě. Pokud zvolím pole "Jedná se o čerpání financí", budu hradit náklady, úrok a jistinu. Pokud si vyberu pole "Jedná se o poskytnutí financí", pak hradíme tzv.. oboustranné náklady, ale úrok, splátky  a poplatky hrazené dlužníkem jsou v náš prospěch.

Export do Excelu,Nastavujeme zvýraznění nadpisů a a jejich ztučnění v tabulce Excel Jedná se o pole "zvýraznit nadpisy a důležité údaje v exportu do Excelu"

Zaokrouhlení na Kč u nákladů a úrokuU nákladových částek a částek úroku není nutné, abychom zbytečně znali desetinou část , je vhodné zaokrouhlovat na Kč. Vypnutí této funkce by se hodilo pouze tehdy, pokud bychom chtěli znát přesný rozsah chyby, či u velmi malých hodnot.. Jedná se o pole "výpočty úroků a nákladů zaokrouhlit na celé Kč."

Povolení počítat dle period -  Funkčnost počítání dle period, tedy stanovení měsíčních sazeb a počtu měsíců je výrazným doplňkem pro výpočet základních údajů. Přesto pro zjednodušení můžeme chtít počítat pouze v ročních sazbách, například u cenných papírů a zde se pak vyplatí si formulář zpřehlednit.Jedná se o pole "vypočítat část období"

Poplatek při uzavření smlouvy -  Některé finanční společnosti si účtují poplatek i při splátce mimořádné zálohy, jako kdybychom si půjčili stejnou částku. Takové chování mají například nají pojišťovny a leasingové společnosti.Pak v poli "poplatek z celé jistiny" provedeme označení.

Nastavení směru zaokrouhlení - Můžeme chtít zaokrouhlovat určitým směrem, abychom se vyvarovali špatných středových odhadů. Pak budeme vědět, že více, anebo zrovna méně být tato částka nemůže. Například ú úrokové sazby denní je pak takové zaokrouhlení již významné a můžeme si pro jistotu v odhadu přidat nějakou hodnotu, abychom měli rezervu.


 

příklady

Užití Nastavení je použito v příkladech pro záložku "Základní formulář", zde je odkaz.