Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonmU

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu ODPISY - 18základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE -  popis formuláře  -  variabilní náklady ostatní - příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI  FORMULÁŘE  ODPISY - 18

Jaké jsou účetní a daňové odpisy ? jaký je mezi nimi rozdíl? Umíme vypočítat odloženou daň? Umíme si poradit s odpisy rovnoměrnými i zrychlenými ? Mohu rozdělit odpisy dle měsíců, anebo dní? Mohu použít i měsíc a den včetně ? Mohu stanovit účetní odpisy jako daňové ? Mohu použít i časové rozdělení na účetní odpisy , Mohu stanovit účetní odpisy počtem, let částkou nebo procenty? Mohu změnit v průběhu odpisů daňovou sazbu? Mohu použít snížené, nebo nulové daňové odpisy, například při ztrátě pro vybraný rok? Mohu navyšovat pořizovací cenu? Mohu i pro navýšenou pořizovací cenu použít různá nastavení. mohu funkce "jedním prstem" použít pro tvorbu variant i na tvorbu odpisů?


 

Pomocí této záložky se vytvoří karta odpisů pro určitý odpisovaný předmět. karta se zabývá daňovými i účetními odpisy. tyto odpisy pak porovnává mezi sebou. Z rozdílu mezi těmito odpisy se vypočítá odložená daň pro každý rok. odloženou daň pak vysčítáme celkem. U daňových odpisů je možné použít všech šest skupin. Lze se rozhodnout pro rovnoměrné, anebo zrychlené odpisování a v průběhu návrhu toto rozhodnutí změnit.Při výpočtu odpisů se můžeme dále rozhodnout, zda budeme odpisy počítat na celé roky, anebo v případě prvního a posledního odpisu na část roku, dle data zařazení. Část roku lze tak rozdělit na měsíce, anebo na dny. Lze se dále rozhodnout, zda budeme počítat období včetně měsíce zařazení, anebo včetně dne zařazení. Účetní odpisy můžeme vypočítat nezávisle na daňových, kdy odpis stanovíme pomocí ročního procentního odpisu, anebo pomocí pevně stanovené částky, anebo pomocí stanovení počtu let  Pro účetní odpisy lze použít i poměrnou část pro první rok, tedy dle měsíců, či dnů. Odpisy lze v průběhu odepisování změnit pomocí navýšení ceny, Lze pak použít pro navýšení další uvedená nastavení. U navýšení se ručně určuje výše dalších účetních odpisů, v opačném případě zůstává původní výše účetního odpisu. Protože se sazba daně v průběhu let mění, je možné pro každý rok stanovit odlišnou sazbu daně. Totéž platí pro skutečně provedený daňový odpis. Pokud se tak stane, lze opravit daňový odpis na nižší, anebo žádný. Další výpočet je ale proveden u zrychlených odpisů tak, že od koeficientu se odečítá skutečný počet uplynulých let od počátku odepisování. K dispozici je několik sestav pro tisk. Varianty sestav lze uložit do tabulky Excel.


ZÁKLADNÍ STUPNÍ POLE -  k dispozici máme základní vstupní proměnné, jako je číslo odpisové skupiny, pořizovací cena a cena navýšení. K pořizovací a navyšovací ceně jsou připojena pole zápis datumu. Následují pole pro určení hodnoty účetního odpisu na počátku i po navýšení odepisování předmětu. je nutné doplnit číslo skupiny a zda budou účetní odpisy vyžadovat i dělení na měsíce, či dny. Pole je doplněno výpočtem účetního odpisu pro druhý a další rok.

NASTAVENÍ ODPISŮ : Můžeme si určit ODPISY LINEÁRNÍ (ROVNOMĚRNÉ), anebo ZRYCHLENÉ . Z hlediska časového určíme denní, měsíční, anebo roční období. Z hlediska stanovení výše účetního odpisu se rozhodneme pro způsob a to pomocí pevné částky, dle počtu let, anebo dle sazby v %. K účetním odpisům je dále volba , zda účetní odpisy jsou stejné, jako daňové. Poslední volbou je stanovení počítání času včetně, anebo ne, kdy se rozhodneme, zda do 1. roku odpisu zařadíme období včetně , tedy den, nebo měsíc a ne až následující po dni zařazení odepisovaného předmětu.U této volby je ještě textové pole procentní sazby daně z příjmů.

POPIS PŘEDMĚTU ODPISŮ : Popisová pole jsou  Název předmětu, popis předmětu, číslo inventární, středisko a datum pořízení.

 POLE PRO ZMĚNU SAZBY A VÝŠE ODPISŮ: V dolní části záložky jsou pole, pomocí kterých lze změnit výši daňových odpisů pro určitý rok, výši sazby pro určitý rok a zatrhávací pole, pomocí kterého lze nastavit nulový daňový odpis pro daný rok. vše začíná polem pro určení roku, v kterém má dojít ke změně.

TLAČÍTKA FUNKCÍ  -  K dispozici máme tlačítko pro přepočet odpisů, tlačítko pro nastavení druhu sestavy, tlačítko pro vložení změny k určitému rok, tlačítko pro zobrazení těchto změn a tlačítko pro zrušení těchto změn.

VLASTNÍ ZOBRAZENÍ ODPIS  - Disponujeme dvěmi poli, kde v levém poli je seznam daňových odpisů a v pravém poli je seznam účetních odpisů.pravé pole také slouží pro zobrazení změn v sazbě a výši daňových odpisů. U obou polí lze měnit velikost písma. K dispozici je možnost nastavit si, aby při přejetí kurzorem myší přes nějaké pole, se toto pole zvětšilo.

 TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK(2) , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.Sestava Cash Flow se netiskne.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - Cash Flow exportovat nelze..

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". 

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.

 


stručný popis formuláře

ZÁKLADNÍ vstupní POLE -  NASTAVENÍ ODPISŮ - POPIS PŘEDMĚTU ODPISŮPOLE PRO ZMĚNU SAZBY A VÝŠE ODPISŮ - TLAČÍTKA FUNKCÍ  -  VLASTNÍ ZOBRAZENÍ ODPISŮ  -  TISKOVÉ SESTAVY - EXPORT - CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - VARIANTY A TVORBA VARIANTROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT - odložená daň a rozdíly

 

Obrázek číslo 1 - záložka odpisy


 

ZÁKLADNÍ STUPNÍ POLE -  k dispozici máme základní vstupní proměnné, jako je "číslo odpisové skupiny", pokud bude vložené jiné číslo, než 1 až 6, bude generována chyba. Pole "pořizovací cena" je vstupní cena bez DPH a pole "cena navýšení". Jedná se o částku, o kterou se cena navyšuje, tedy při navýšení ze 100000 na 150000 bude mít toto pole hodnotu 50000. K pořizovací a navyšovací ceně jsou připojena pole zápis datumu, tedy pole "den zařazení majetku", což je den dle protokolu o zařazení .Datum  "den zhodnocení majetku" by měl být dle data uskutečněného plnění, anebo dle data, která budou uvedena v kartě.  Následují pole pro "hodnota pro  účetního odpis", kdy je dle nastavení způsobu určení  nutné zadat nějakou hodnotu. Pokud jde o nastavení dle pevné částky, zadá se do tohoto pole částka, která se bude ročně odepisovat, pokud je nastaveno "účetní odpis dle počtu let", zadá se do tohoto pole počet let, po kterých se budou provádět účetní odpisy. Pokud bude nastavení podle počtu procent, zadá se do tohoto pole výše ročního odpisu pořizovací ceny v %. V horní části těchto polí je zatrhávací pole "účetní odpisy také poměrně z roku", což znamená, že při výběru výpočtu odpisů na měsíce, anebo dny, bude toto pravidlo použito u výpočtu pro první rok pro účetní odpisy a nebude brát pak tento první rok ohled na pole "hodnota pro účetní odpis". Pole "roční účetní odpis po navýšení" je hodnota, která upraví výši účetních odpisů od roku navýšení předmětu odepisování. V roce navýšení se použije pro roční odpis původní vypočtený odpis, anebo právě také tato hodnota ve zmiňovaném poli..    skupiny a zda budou účetní odpisy vyžadovat i dělení na měsíce, či dny. Oblast vstupu  je doplněna výpočtovým polem účetního odpisu pro druhý a další rok, jehož je název "roční výše účetního odpisu"


NASTAVENÍ ODPISŮ : Můžeme si určit "ODPISY LINEÁRNÍ" (ROVNOMĚRNÉ), anebo ODPISY "ZRYCHLENÉ" . Z hlediska časového určíme denní, měsíční, anebo roční období, pomocí přepínacích polí "daňový odpis na dny", "daňový odpis na měsíce" a "daňový odpis na celé roky" . Pokud bude tedy zařazení  dne 15.11.2011, pak se jedná o jeden následující měsíc, anebo o 46 kalendářních dnů. také se může ale i jednat o celý jeden rok. V pravé střední straně záložky je k tomuto nastavení další doplňující možnost "odpisy včetně sledovaného dne , nebo měsíce". Pokud bude tato funkce zvolena, byl by pak počet měsíců 2 a kalendářních dní 47

Z hlediska stanovení výše účetního odpisu se rozhodneme pro způsob a to jak "účetní odpis dle  pevné částky", kde přímo stanovíme výši odpisu pro každý rok, nebo možnost "účetní odpis dle počtu let", kdy velikost odpisu se vypočte dle počtu let, anebo možnost "účetní odpis dle sazby v %", kdy se výše ročního odpisu určí dle zvolené výše roční sazby odpisu v %.K účetním odpisům je dále volba , zda účetní odpisy jsou stejné, jako daňové, k tomu slouží pole "účetní odpisy jsou stejné, jako daňové"

U této volby je ještě textové pole procentní sazby daně z příjmů.Tato sazba slouží pro výpočet odložené daně, která se v účetnictví vykazuje.


POPIS PŘEDMĚTU ODPISŮ : Popisová pole jsou  Název předmětu, popis předmětu, číslo inventární, středisko a datum pořízení. Tato pole pak vstupují do záhlaví sestavy. Měla by být všechny vyplněna.


 POLE PRO ZMĚNU SAZBY A VÝŠE ODPISŮ: V dolní části záložky jsou pole, pomocí kterých lze změnit výši daňových odpisů pro určitý rok, uvedené polem "výše skutečného daňového odpisu",  výši sazby pro určitý rok,  za polem " jiná sazba pro výpočet odložené daně"a zatrhávací pole, " nulový daňový odpis pro toto období" , pomocí kterého lze nastavit nulový daňový odpis pro daný rok. vše začíná polem pro určení roku změny., uvedené polem " pořadí roku, kde bude provedena změna" Nelze zadat změnu pro první rok, hodnotu nula a nelze zadat změnu vyšší, než je počet let daňových odpisů.Výše změněného daňového odpisu nesmí být vyšší, než je plánovaný daňový odpis. Plánovaný daňový odpis lze zobrazit po každém výpočtu.

Příklad, A pokud budeme chtít u třetího roku, druhé skupiny daňových odpisů ( čili počet let = 5), zadat u roku změny hodnotu 1, nebude to dovoleno. Pokud zadáme hodnotu 6, nebude to dovoleno. Pokud zadáme například hodnotu tři, bude změna povolena.

Příklad B - změna v sazbě na 22% u roku 4 a 5. Změna výše odpisů u roku 3 na nulový a u roku 4 na 10000 Kč.

Zadáme rok 3, výši odpisu prázdné pole, pole bude zatrženo a roční sazba bude mít hodnotu prázdnou, stlačíme tlačítko "Vložit změnu a ....", dále

Zadáme rok 4, výši odpisu 10000, pole nebude zatrženo a roční sazba bude mít hodnotu 22, stlačíme tlačítko "Vložit změnu a ....", dále

Zadáme rok 5, výši odpisu prázdné pole, pole nebude zatrženo a roční sazba bude mít hodnotu 22, stlačíme tlačítko "Vložit změnu a ....", .

Změny lze zrušit pomocí tlačítka "Zrušit změny" a lze si jej prohlédnout pomocí tlačítka "Ukázat změny"

Po každém vložení a zrušení změn nebudou provedeny přepočty a je vždy případně nutné provést přepočet přeS tlačítko "přepočítat, včetně navýšení ceny"


 

TLAČÍTKA FUNKCÍ  -  K dispozici máme tlačítko "Přepočítat, včetně navýšení ceny", kde dojde k přepočtu a výpočtu odpisů, změn, odložené daně a rozdílů dle nastavení. Tlačítko pro nastavení druhu sestavy, kdy se mezi sebou mění nastavení na sestavy rekapitulace "Odpisy" , se sestavou "Sestava splátek 3 (2),  tlačítko "Vložit změnu na dani a výši daňových odpisů", kde dojde k zavedení změn v průběhu odepisování . Pomocí tohoto tlačítka zavedeme možný daňový odpis pro zvolený rok. Stejně tak můžeme určit, že daňový odpis bude nulový. Lze také zavést jinou sazbu daně pro daný rok pro výpočet odložené daně. Pro každý rok musí být vždy 1x uplatněno toto tlačítko. Změnu lze tak vkládat vždy po rocích. Pro zobrazení přehledu těchto změn lze využít tlačítko "Ukázat změny", kde bude pravý box pro účetní odpisy změněn na přehled o ročních změnách. a tlačítko pro zrušení těchto změn s názvem "Zrušit změny" Po každém vložení a zrušení změn nebudou provedeny přepočty a je vždy případně nutné provést přepočet pře tlačítko "přepočítat, včetně navýšení ceny"


VLASTNÍ ZOBRAZENÍ ODPIS  - Disponujeme dvěmi poli, kde v levém poli je seznam daňových odpisů a v pravém poli je seznam účetních odpisů. Každý řádek obsahuje jeden účetní rok, zůstatek na počátku, odpis provedený daňový, odpisy daňové celkem, navýšení, a odpis plánovaný.Pravé pole slouží pro zobrazení účetních odpisů a to ve stejné podobě. Pravé pole také slouží pro zobrazení změn v sazbě a výši daňových odpisů, po stlačení tlačítka "Ukázat změny". Pole bude přemazáno zpět na daňové odpisy vždy po každém dalším výpočtu . U obou polí lze měnit velikost písma. Pole pro změnu velikosti písma je pod levým polem. K dispozici je možnost nastavit si, aby při přejetí kurzorem myší přes nějaké pole, se toto pole zvětšilo.(pole "zvětšovat box při najetí ukazatelem myši na něj"). K dispozici jsou ještě dvě pole "počet let" pro daňovou i účetní tabulku. Počet daňových letech z účetního hlediska může trvat o jeden rok déle, protože při výpočtu na části ročního období pak se skutečně odepisuje ve více daňových obdobích. Také je možné, že po navýšení se zvýší počet let odepisování.


 TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK(2) , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato. Sestava Cash Flow se netiskne. Nastavení sestavy lze provést v rozvíracím poli nad záložkou vlevo nahoře, kde lze vybrat více sestav, anebo pomocí tlačítka "Změnit na druhou sestavu", kde se mezi sebou přepínají sestavy rekapitulace a sestavy dle účetních období.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - Cash Flow exportovat nelze..


CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". 

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.


obrázek číslo 2 - sestava  rekapitulace


 

obrázek číslo 3 - sestava dle ročních období


 

ODLOŽENÁ DAŇ A ROZDÍLY- Sestava vypočítá jednotlivé rozdíly mezi účetním a daňovým odpisem. Nakonec součet těchto rozdílu musí být nulový. Každý rozdíl za jednotlivé období se pak násobí platnou daní , následující po tomto období. Zjistí se tak odložená daň. Součet této daně musí být také nula.Výjimky : Součet rozdílu není nula, pokud dojde k jinému daňovému odpisu, než vypočtenému. V sestavě se ale tento rozdíl neprojeví, pouze při kontrolním součtu, pokud je vytvořena nová sestava pouze pro správné účetní odpisy, pokud mají účetní odpisy být shodné jako daňové. V takovém případě nelze ale účetní odpisy na rozdíl od daňových zrušit a tak se dostanou do převahy nad daňovými. Sestav pak není správná a je nutné vytvořit dvě sestavy, nezávislé na sobě a proškrtnout nesprávné části sestavy.Jedině takto bude přehledné, jak měly odpisy vypadat, a jaké odpisy byly ve skutečnosti. Odložená daň se také může lišit, pokud byla zadána změna a to v sazbě daně. Pokud neplatí stejné sazby  daně pro odpisy účetní a daňové a to ve stejné míře, je pak logické, že při výpočtu odložené daně dochází k rozdílům.

 

obrázek číslo 4 - sestava dle ročních období , odložená daň a rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

 


PŘÍKLAD 1 

Rovnoměrné (lineární) odpisy a stejné účetní odpisy, roční období

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O STROJ NA ZPRACOVÁNÍ DŘEVA V HODNOTĚ 750000 KČ BEZ DPH. DATUM ZAŘAZENÍ BUDE 15.11.2011. SKUPINA BUDE 2. ÚČETNÍ ODPISY BUDOU STEJNÉ, JAKO DAŇOVÉ. NEBUDE ŽÁDNÉ ZHODNOCENÍ. OBDOBÍ BUDE ROČNÍ. ODPISY ROVNOMĚRNÉ. DAŇOVÁ SAZBA 20%. DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO OSTRAVA PORUBA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO 17-2011-16/B. POPIS - VELKOKAPACITNÍ ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. DRTIČ XB 820.

 

A/ Jaké jsou daňové odpisy ?  B/ jaké jsou účetní odpisy? C/ Proveď změnu daňové skupiny na 3

ŘEŠENÍ A a B: Do pole pořizovací ceny zadáme hodnotu 750000 Kč. Datum zařazení zadáme 15.11.2011. Daňová skupina bude mít hodnotu 2. Výše účetního odpisu bude hodnota nula. Bude zatrženo pole - "účetní odpisy jsou stejné jako daňové", bude zatrženo, "odpisy lineární", z časového údaje zatrhneme pole "daňový odpis na celé roky". DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO - OSTRAVA PORUBA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO bude 17-2011-16/B. POPIS  bude - VELKOKAPACITNÍ ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. DRTIČ XB 820. Procentní sazba daně z příjmů bude 20 (%). 

Poté stlačíme tlačítko "Přepočítat, včetně navýšení ceny" (je také možné nastavení provést  přes MENU - Akce odpisy - příklad na shodné odpisy A.

Rekapitulace :  rok 2011 má odpis 82500, druhý rok 166875. Stejně tak ostatní roky. Účetní odpisy jsou stejné. Jedná se o 5 let odpisů.

ŘEŠENÍ C: Do pole "číslo odpisové skupiny" zadáme hodnotu 3. Opět přepočteme. Počet let se zvýšil na 10. První roční odpis se snížil na 41250 Kč. Ostatní roční odpisy jsou 78750 Kč.


PŘÍKLAD 2 

Zrychlené  odpisy. Účetní odpisy dle pevně stanovené částky, roční období

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O SKLADOVACÍ HALU NA ÚSCHOVU DŘEVA V HODNOTĚ 1250000 KČ BEZ DPH. DATUM ZAŘAZENÍ BUDE 15.11.2011. SKUPINA BUDE 3. ÚČETNÍ ODPISY NEBUDOU STEJNÉ, JAKO DAŇOVÉ. VÝŠE ROČNÍCH ÚČETNÍCH ODPISŮ BUDE 90000 KČ. NEBUDE ŽÁDNÉ ZHODNOCENÍ. OBDOBÍ BUDE ROČNÍ. ODPISY ZRYCHLENÉ. DAŇOVÁ SAZBA 20%. DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO PRAHA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO 2011-128-13A. POPIS - PRO ÚSCHOVU HOBLOVANÉHO MATERIÁLU. NÁZEV: SKLADOVACÍ HALA..

 

A/ Jaké jsou daňové odpisy ?  B/ jaké jsou účetní odpisy? C/ Vytiskni kartu odpisů a okomentuj ji.

ŘEŠENÍ A a B: Do pole pořizovací ceny zadáme hodnotu 1250000 Kč. Datum zařazení zadáme 15.11.2011. Daňová skupina bude mít hodnotu 3. Výše účetního odpisu bude hodnota 90000. Nebude zatrženo pole - "účetní odpisy jsou stejné jako daňové", bude zatrženo, "zrychlené", z časového údaje zatrhneme pole "daňový odpis na celé roky". DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO - PRAHA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO bude -2011-128-13A. POPIS  bude - PRO ÚSCHOVU HOBLOVANÉHO MATERIÁLU. Název: SKLADOVACÍ HALA.. Procentní sazba daně z příjmů bude 20 (%). 

Poté stlačíme tlačítko "Přepočítat, včetně navýšení ceny" (je také možné nastavení provést  přes MENU - Akce odpisy - příklad na neshodné....... odpisy B.

Rekapitulace :  rok 2011 má odpis 125000, druhý rok 225000, TŘETÍ ROK 200000 Kč.. Účetní odpisy jsou stejné, po 90000 Kč, jedná se o 14 let odpisů. Poslední účetní odpis je 80 tis. Kč.

ŘEŠENÍ C: Stlačíme tlačítko "Změnit na druhou sestavu" . Sestava se změní na "sestava splátek" 3 (2).Poté stiskneme tlačítko "náhled", anebo tlačítko "Tisk"

Obrázek číslo 5 - sestava k příkladu 2

Komentář :  Všimněme si, že daňové odpisy mají 10 let na sestavě a zbytek jsou nuly. Účetní odpisy mají delší rozpětí a podle toho je i dlouhá sestava.Pokud se podíváme na rozdíly, vidíme, že jsou některé minusové a a některé plusové. To je dáno tím, jak jsou proti sobě veliké daňové a účetní odpisy v jednom roce. Nakonec ale součet rozdílů musí být roven nule, protože účetní i daňové odpisy mají nakonec stejnou velikost. Pokud je po celou dobu daňová sazba shodná, pak odložená daň kopíruje v určitém poměru rozdíl a proto musí být odložená daň nakonec také nulová.


PŘÍKLAD 3

Zrychlené  odpisy. Účetní odpisy dle pevně stanovené částky, měsíční období, navýšení ceny.

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O AUTOMOBIL NA PŘEPRAVU DŘEVA V HODNOTĚ 7 450 000  KČ BEZ DPH. DATUM ZAŘAZENÍ BUDE 15.11.2011. SKUPINA BUDE 2. ÚČETNÍ ODPISY NEBUDOU STEJNÉ, JAKO DAŇOVÉ. VÝŠE ROČNÍCH ÚČETNÍCH ODPISŮ BUDE 12 LET. BUDE ZHODNOCENÍ. DATUM ZHODNOCENÍ BUDE 12.11.2013. OBDOBÍ BUDE MĚSÍČNÍ. ODPISY ZRYCHLENÉ. DAŇOVÁ SAZBA 20%. DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO PRAHA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO 2007-14-14A. POPIS - PRO PŘEPRAVU HOBLOVANÉHO MATERIÁLU. NÁZEV: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN. NAVÝŠENÍ BUDE O 1250000 KČ. ÚČETNÍ ODPISY BUDOU PAK 1350000 KČ.

 

A/ Jaké jsou daňové odpisy ?  B/ jaké jsou účetní odpisy? C/ vytiskni sestavu odpisů

ŘEŠENÍ A a B: Do pole pořizovací ceny zadáme hodnotu 7450000 Kč. Datum zařazení zadáme 15.11.2011. Daňová skupina bude mít hodnotu 2. Výše účetního odpisu bude hodnota 12 v letech.. Nebude zatrženo pole -" účetní odpisy jsou stejné jako daňové", bude zatrženo, "zrychlené", z časového údaje zatrhneme pole "daňový odpis na měsíce". DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO - PRAHA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO bude -2007-14-14A POPIS  bude - PRO přepravu HOBLOVANÉHO MATERIÁLU. Název: Nákladní automobil MAN... Procentní sazba daně z příjmů bude 20 (%).  Navýšení bude 1250000 Kč. Do pole "roční účetní odpis po navýšení" zadáme hodnotu 1350000.Zatrhneme pole "počet let účetních odpisů"

Poté stlačíme tlačítko "Přepočítat, včetně navýšení ceny" (je také možné nastavení provést  přes MENU - Akce odpisy - příklad na zhodnocení C.

Rekapitulace :  rok 2011 má odpis 248334, druhý rok 2880667, TŘETÍ ROK 2171817 KČ.. Účetní odpisy jsou stejné, po 60833 Kč dva roky, pak jsou 1350000 Kč. Nakonec se jedná o 8 let účetních odpisů. Poslední účetní odpis je 708334 tis. Kč.

ŘEŠENÍ C: V kroku bude hodnota 1. Vymažeme pole "roční účetní odpis po navýšení" , dále Přeskočíme na na pole "hodnota pro účetní odpis" Pak přeskočíme na oranžové pole. Provádíme variace šipkami, anebo pomocí kolečka myši.

Postřeh: Všimněme si, jak se vyvíjí počet let celkem, i když určujeme počet let odpisů. Mezi počtem původních let a počtem po zvýšení pořízení se zvyšuje rozdíl. Od počtu let 3 je to rozdíl o jeden rok. Od počtu let 6 to je už o dva roky a od počtu 12 let to je již o tři roky.


PŘÍKLAD 4

Zrychlené  odpisy. Účetní odpisy dle počtu let, měsíční období. Navýšení ceny. Změna daňové sazby a výše odpisů v průběhu let.

 

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O AUTOMOBIL NA PŘEPRAVU DŘEVA V HODNOTĚ 7 450 000  KČ BEZ DPH. DATUM ZAŘAZENÍ BUDE 15.11.2011. SKUPINA BUDE 2. ÚČETNÍ ODPISY NEBUDOU STEJNÉ, JAKO DAŇOVÉ. VÝŠE ROČNÍCH ÚČETNÍCH ODPISŮ BUDE 12 LET. BUDE ZHODNOCENÍ. DATUM ZHODNOCENÍ BUDE 12.11.2013. OBDOBÍ BUDE MĚSÍČNÍ. ODPISY ZRYCHLENÉ. DAŇOVÁ SAZBA 20%. DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO PRAHA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO 2007-14-14A. POPIS - PRO PŘEPRAVU HOBLOVANÉHO MATERIÁLU. NÁZEV: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN. NAVÝŠENÍ BUDE O 1250000 KČ. ÚČETNÍ ODPISY BUDOU PAK 1350000 KČ.

NAVÍC JSOU ALE PROVEDENY ZMĚNY - VÝŠE SKUEČNÉHO DAŇOVÉHO ODPISU BUDE 500000 KČ V ROCE 3. V ROCE 4 V POŘADÍ BUDE DAŇ 22%.

A/ Jaké jsou daňové odpisy ?  B/ jaké jsou účetní odpisy? C/  Zkus měnit výši účetních odpisů v letech. Jak se bude vyvíjet délka odpisů v letech, pokud nebudeme měnit odpisy účetní, ani po navýšení? ?

ŘEŠENÍ A a B: Do pole pořizovací ceny zadáme hodnotu 7450000 Kč. Datum zařazení zadáme 15.11.2011. Daňová skupina bude mít hodnotu 2. Výše účetního odpisu bude hodnota 12 v letech.. Nebude zatrženo pole - "účetní odpisy jsou stejné jako daňové", bude zatrženo, "zrychlené", z časového údaje zatrhneme pole "daňový odpis na měsíce". DATUM POŘÍZENÍ BUDE 15.10.2011. STŘEDISKO - PRAHA. INVENTÁRNÍ ČÍSLO bude -2007-14-14A POPIS  bude - PRO přepravu HOBLOVANÉHO MATERIÁLU. Název: Nákladní automobil MAN... Procentní sazba daně z příjmů bude 20 (%).  Navýšení bude 1250000 Kč. Do pole "roční účetní odpis po navýšení" zadáme hodnotu 1350000.Zatrhneme pole "počet let účetních odpisů"

A/ Poté stlačíme tlačítko "Přepočítat, včetně navýšení ceny" (je také možné nastavení provést  přes MENU - Akce odpisy - příklad na změny daně a daňového odpisu D. Zde ale musí být zatrženo nastavení ,a by se akce provedl se rovnou - viz Gdirect v záložce nastavení formuláře.

B/ Poté je nutné pět do pole pořadí roku změny zadat číslo 4 a do pole jiná roční sazba pro výpočet odložené daně, zadat hodnotu 22. a stlačit tlačítko "vložit změnu na dani a výši daňového odpisu".

 

Rekapitulace :  rok 2011 má odpis 248334, druhý rok 2880667, TŘETÍ ROK 2171817 KČ.. Účetní odpisy jsou stejné, po 60833 Kč dva roky, pak jsou

Poté je nutné do pole pořadí roku změny zadat číslo 3 a do pole výše skutečného odpisu zadat hodnotu 500000 a stlačit tlačítko "vložit změnu na dani a výši daňového odpisu".

 1350000 Kč. Nakonec se jedná o 8 let účetních odpisů. Poslední účetní odpis je 708334 tis. Kč.

ŘEŠENÍ C: Pokud není nastavena sestava "Sestava splátek 3 (2) " , nastavíme tak pomocí tlačítka "změnit na druhou sestavu" .

Postřeh: Všimněme si, jak se vyvíjí odložená daň. Vidíme, že celkový součet již není nulový. Je dán rozdílem mezi daní 20 a 20%. tedy rozdílem 2% z roku číslo 4.

 

Obrázek číslo 6 - sestava k příkladu č. 4