Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonmL

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu PŮJČKY - 15základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEpopis formuláře  -   příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI  FORMULÁŘE  PŮJČKY - 15

Jaké  splátky budu hradit ? Jaká  bude velikost pojištění? Platíme i provizi za uzavření úvěru. Rádi bychom provedli změnu splácení. Chtěli bychom uhradit mimořádnou splátku, můžeme dostat nový rozpis splátek ? Jsme schopni dostat přehled o ročních úhradách jistiny, úroku a ostatních nákladů , Můžeme si vybrat období? Můžeme zvolit i splácení pravidelnou jistinou ? Rád bych si své varianty porovnal s jinými variantami. Mohu si porovnat rekapitulaci původního splácení s novou ? Dozvím se, jak jsme na tom třeba po dvou letech splácení ? Jak se mění splátka od splátky, o kolik je úrok menší a jistina větší? 

Pomocí tohoto formuláře si můžeme sami vypočítat velikost splátek poskytnutého úvěru. Můžeme si sami určit, jak budou splátky sestaveny. Zda jako zcela stejně velké splátky, které v počátku splácení úvěru mají vyšší úrok, a menší splácenou jistinu, než na konci, kdy je splácení úroku již nižší a jistina ve splátce je vyšší. V případě, že je konstantní výše splátek jistiny, jsou splátky zpočátku vyšší, spolu s nejvyšším úrokem.K dispozici můžeme nastavit výši spoluúčasti dle pevné částky, či procentní částky.Úvěr můžeme kdykoliv pojistit. Výpočet je proveden dle procentní části, anebo dle pevně stanovené částky.Období - lze zvolit různé období splácení. Můžeme dále úvěr po nějaké době změnit, část úvěru doplatit, změnit sazbu i splátky a dokážeme opět provést nový rozpis splátek i s novou rekapitulací. Máme k dispozici přehled všech druhů spláte, s celkovým rozložením. Do úvěru je možné započítat poplatek procentní, pevný, i pravidelný. Porovnáváme změnu úvěru s původní podobou úvěru. Máme k dispozici službu stavu splácení úvěru k určité splátce. Máme k dispozici roční přehled vyplacených jistin, úroků , poplatků a pojištění. K dispozici jsou sestava splátek, cash Flow, informace o úvěru a další sestavy výběrové, a 2 sestavy tisku variant. Lze tvořit varianty a to ukládat a to velmi rychlým způsobem.

 


VSTUPNÍ POLE  ÚVĚR -  k dispozici máme vstupní proměnné, jako je výše mimořádné zálohy po fixaci, číslo splátky konce fixace, nebo požadavku, spoluúčast v %, kupní hodnotu, výši úvěru, spoluúčast v Kč. Pojištění jako roční sazba pojištění z jistiny a výši měsíční pojistky.  Zaokrouhlení na celé jednotky, počet desetinných míst, typ období, první datum splátky. Roční úrokovou sazbu, celkový úrok budoucích splátek, budoucí počet splátek a průměrná splátka budoucích splátek.

POPLATKY : Můžeme si určit fixní poplatek, poplatek z ceny pořízení, a kdy poplatek uhradíme, zda část, nebo celý poplatek a nakonec poplatek při změně splátkovému režimu.

POJIŠTĚNÍ : Můžeme si určit, zda bude předmět leasingu pojištěn. Výši pojištění lze stanovit roční sazbou., anebo na jednu splátku.

DALŠÍ POPLATEK VE SPLÁTCE  : Můžeme si určit ještě další poplatek a to při každé splátce. Poplatek je bez DPH a bude umístěn do sloupce spolu s pojištěním

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou jistina, úrok, náklady, a pojištění za tento celý rok.

NASTAVIT SYSTÉM SPLÁCENÍ : MŮŽEME ZVOLIT DVA DRUHY SPLÁCENÍ. A/ SPLÁCENÍ S KONSTANTNÍ JISTINOU A ÚROK ZA MINULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍ SPLÁTKY = NESTEJNÉ SPLÁTKY A B/ ZPŮSOB SHODNÝCH SPLÁTEK, VČETNĚ ÚROKU.ZDE JSOU ÚROKY VYŠŠÍ NA POČÁTKU VE SPLÁTCE, NEŽ NA KONCI.TEDY JISTINA NA KONCI JE VYŠŠÍ, NEŽ NA POČÁTKU.

REKAPITULACE SPLÁTEK - Disponujeme 5 druhy splátek.Jsou , průměrná splátka, první splátka, změna splátky po každé následující splátce, výše nové splátky po změně podmínek splácení, výše splátky při určitém číslu splátkového kalendáře. Každá splátka je rozdělena na základ bez DPH, DPH, pojištění a splátka celkem,

ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU . S možností změny úrokové sazby, změny počtu splátek, změny průměrné splátky Na základě tohoto nového vstupu můžeme definovat nový kalendář, který se projeví v další rekapitulaci. 

REKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ, : JAKO JSOU: Splátky celkem, splátky celkem v jistině, splátky celkem v úrocích, splátky celkem jako poplatky a pojištění, skutečnou efektivní sazbu I, a T-RPSN.

PŘEKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  Po změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, která je věnována právě pro změnu splátek K této rekapitulaci je ještě jeden sloupec údajů, pomocí kterých porovnáváme rozdíly..

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK A  PŘEHLED O SPLÁCENÍ , výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.


stručný popis formuláře

VSTUPNÍ POLE -  POPLATKY - POJIŠTĚNÍ - PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH - NASTAVENÍ SYSTÉMU SPLÁCENÍ - REKAPITULACE SPLÁTEK - ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU - REKAPITULACE  DALŠÍCH ÚDAJŮ - PŘEKAPITULACE  DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  - TISKOVÉ SESTAVY - EXPORT - CASH FLOW  ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - ROZPOČET  - úrokové ukazatele - VARIANTY A TVORBA VARIANT

 

Obrázek č. 1 - popis záložky  PŮJČKY A HYPOTÉKY - k příkladu č. 2

 


OBLAST ZÁLOŽKY (A) - VSTUPNÍ POLE  -  Prvním polem je zatrhávací pole "vymazat ostatní výdaje a náklady", která zabezpečí případný výmaz ostatních nákladů v jiných záložkách.Dalším polem "číslo splátky konce fixace, nebo požadavku na rekapitulaci" toto pole ukazuje na číslo splátky, u které dochází k zjištění momentální rekapitulace či dojde po ní ke změně splátkového režimu. Po této splátce dojde případně k úhradě mimořádné zálohy, apod. Pokud je vyplněno toto pole, dojde i rekapitulaci základních dat k této splátce, jako je zatímní úmor, zůstatek jistiny a výše uhrazených úroků. Pole "spoluúčast v%" zadává, z kolika procent bude "kupní hodnota" předmětu půjčky hrazena dlužníkem. Pole "spoluúčast" je již peněžní vyjádření spoluúčasti v %. Pole výše úvěru je tedy již vlastní jistina.

Samostatným vstupem je zde "výše mimořádné splátky po fixaci", kdy po uplynutí fixace je možné změnit podmínky pro úvěr i složit mimořádnou splátku

POJIŠTĚNÍ (A): Můžeme si určit, zda bude schopnost splácet pojištěna. Výši pojištění lze stanovit smluvní roční sazbou., anebo na jednu splátku. Můžeme se rozhodnout, zda bude pojistka hrazená spolu se splátkou, ale samostatně, anebo bude v jistině splátky.Pole "přepočtená částka na splátku...." je částka,která se bude případně hradit  spolu se splátkou. Pokud bude vyplněno pole "roční sazba pojištění z jistiny", a pole s názvem "měsíční pojistka" nebude vyplněno, pak bude vypočteno pojištění z této sazby. Při sazbě 2,16 a částce 100000 Kč tak je za jeden rok částka 100000 x 0,0216 = 2160 Kč ročně. Při  měsíčním pojištění bude tak částka 180 Kč Při čtvrtletním pojištění to bude 180 x 3 = 540 Kč. Pokud je ale pole "měsíční pojistka" a vyplněno, tak vždy to bude 150 Kč bez DPH, ať to je měsíční, anebo čtvrtletní splátka. Zatrhávací pole "úvěr bude pojištěn" povoluje počítat s náklady na pojištění úvěru splácet.


OBLAST ZÁLOŽKY (B) - NASTAVENÍ A FUNKČNÍ TLAČÍTKA PRO PŘEPOČET  : Možnost "zaokrouhlení na celé jednotky" - můžeme také určit počet "desetinných míst" zaokrouhlení . Máme tři druhy období k dispozici a to "měsíční" období , "čtvrtletní " a "roční". Pole "datum první splátky" je dnem splatnosti první splátky. Od tohoto data se dále odvíjí rozpis splátek a výpočet Cash Flow. Čerpání úvěru je stanoveno na 1 období před splatností 1. splátky. Důvodem je fakt, že čerpání je přísun financí a současně se hradí poplatky. Pokud je datum první splátky dne 10.1.2011, tak čerpání úvěru je dne 10.12.2010. To platí i pro čtvrtletní a roční období, kdy posun nastane zpět o jedno čtvrtletí, anebo rok.

Tlačítko "Přepočítat" způsobí veškerý přepočet vstupních údajů. Do rozpisu splátek, Cash Flow, rozpočtu, ekonomiky, základního formuláře a rekapitulace. Pokud jsou doplněny i vstupní údaje pro změnu, budou přepočteny údaje i po změně a provedena předběžná rekapitulace pro takovou změnu.

Tlačítko "Nový výpočet" provede převod nových údajů do základních údajů. Údaje v poli (C) - "po ukončení fixace" budou převedeny do údajů "na počátku úvěru" . Do pole jistina bude převeden zůstatek nesplacené jistiny. Poplatky a pojištění měsíční zůstanou zachovány. Záloha již bude zrušena, pevné poplatky a pole  pro zadání čísla splátky a o informaci bude přepsáno. Pokud bude zatrženo pole "měnit datum s převodem", bude změněno i datum a bude nastaveno takové datum, které platí ke dni splátky poslední z posledního výpočtu.


VSTUPNÍ POLE (C) :SKLÁDAJÍ SE ZE DVOU HLAVNÍCH POLÍ. První pole "zadání na počátku úvěru" má pole"roční úroková sazba", což je úrok, jakým je úročen náš zůstatek, pole "celkový úrok budoucích splátek" což je vypočtený úrok z úvěru celkem, pole "budoucí počet splátek", což je počet splátek, které budeme mít v rozpise. Pokud máme období roční a potřebujeme splátky zadat v měsících, je nutné  období přepnou na "měsíční".Pole "průměrná splátka budoucích splátek" je zprůměrovaná jedna splátka za jedno období. Tato splátka nemá zahrnuto pole pojištění a poplatek za období.. Druhé pole má název "Po ukončení fixace" a obsahuje stejné názvy polí, jako pole "zadání na počátku úvěru"

Zadání : Vždy musí být zadány roční úroková sazba, jako povinné pole. Dále je možné zadat jedno z polí počtu splátek, anebo výši splátky, druhý z dvojice bude vždy dopočten. Pokud jsou ale již doplněny všechny údaje, a pokud změníme počet splátek, změní se výše splátky. Pokud změníme výši splátky a počet splátek bude již doplněn také, má tento počet splátek přednost a výše splátky po výpočtu dostane původní hodnotu. Aby se přepočetl počet splátek, je tedy buď hodnotu počet splátek vynulovat, anebo zrušit přednost dole na stavové liště poklepáním na pole "výpočet dle přednosti". Pak se bude vždy měnit počet splátek.

Počet splátek není nikdy  necelé číslo. Pokud bychom chtěli například splácet 10 tis. Kč a úvěr je 55 tis Kč, tak nelze napsat 5,5 splátky. Splátek bude 6, anebo 5 a toto číslo i výše splátky budou přepočteny.
Vstupní pole má ještě volbu povolení režimu změny splátek, která slouží k tomu,  aby formulář nebyl zbytečně zanesen nepotřebnými výpočty. Volba "bude změna po fixaci" tak povoluje vstoupit do nastavení pro změnu splátek.Volba "žádná změna" pole znepřístupní.


POPLATKY (D) : Můžeme si určit fixní poplatek, platí pro něj pravidlo, s, nebo i bez DPH dle nastavení,  pole "poplatek v % z ceny pořízení%", kdy se poplatek počítá z ceny pořízení. Všechny  poplatky se mohou sčítat. Pole "což představuje celkem" vypočítá procentní poplatek v Kč. Pole "pravidelný poplatek při úhradě splátky" je pravidelným nákladem a může to být například poplatek za BÚ. Pole "náklady na poplatcích celkem" spočítají fixní i procentní poplatek a pojištění, . pravidelný poplatek se spolu s pojistkou zahrnují do splátky společně ve sloupci pojištění a poplatek.Poplatek, který se pravidelně opakuje, jako například při běžném účtu, je v poli "pravidelný poplatek při úhradě splátky"


PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH (E) : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou výdaje, za jistinu, výdaje za úrok a ostatní platby.  Tento přehled je velmi důležitý pro účtování o daních. Vzhledem k tomu, že je nutné vše zpracovávat z hlediska daňového. K dispozici pro tuto problematiku je vhodná sestava "Cash Flow" .  K dispozici je nad tímto seznamem také suma celkových výdajů, kdy jsou sečteny jistina, veškeré úroky a poplatky s pojištěním dohromady.


TISKOVÉ SESTAVY (F) : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, pomocí tlačítka "Tisk Cash Flow", která nám podá zprávu o celkovém toku Cash Flow, daňové úspoře, zisku z Cash Flow, porovnání Cash Flow, nákladech ročních,  výdajích ročních, sestava SPLÁTEK , která se tiskne pomocí tlačítka "Tisk splátek",  kde lze zjistit všechny splátkové režimy, jistinu úroky, poplatky s pojištěním a splátky celkem, po změně sestava  ÚVĚR A HYPOTÉKA - REKAPITULACE, kde jsou podrobně vypsané položky, vlastně informace o celém ÚVĚRU. Sestavu je možné změnit, přidávat a mazat řádky, měnit pořadí řádků, nastavovat a upravovat umístění textu v řádku. (V záložce nastavení tisku a nastavení tisku řádků.) K dispozici jsou dále i sestavy výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

TISKOVÉ SESTAVY MŮŽEME TISKNOUT ROVNOU PŘES TLAČÍTKA DOLE, I NAHOŘE NA ZÁLOŽCE.  VÝBĚR TISKOVÝCH SESTAV PRO NÁHLED JE V ROZEVÍRACÍM POLI POD TLAČÍTKEM TISK. VÝBĚR SESTVAY K EXPORTU JE V ROZEVÍRACÍM POLI POD TLAČÍTKEM EXPORT DO EXCELU. VÝBĚROVÉ SESTAVY LZE NEJDŘÍVE UPRAVIT V ZÁLOŽCE NASTAVENÍ TISKU A V ZÁLOŽCE NASTAVENÍ TISKU ŘÁDKŮ. TA, LZESESTAVU ULOŽIT V OBECNÉM FORMÁTU, BEZ DAT.


REKAPITULACE SPLÁTEK (G) - Disponujeme 6 druhy splátek.Jsou to "průměrná splátka",což je zprůměrovaná splátka, dozvíme se tak přibližně, kolik hradíme měsíčně úroku a pod.,  řádek "první splátka", která má v případě konstantních splátek nejvyšší úrok. Takový úrok je pro nás odrazovým můstek pro další výpočty, snad nás může těšit, že s každou další splátkou úrok vždy klesá. Záleží ovšem na režimu, jaký jsme si zvolili a to dle konstantních splátek, anebo stejných splátek jistiny, kdy splácení jistiny je stejné, ale úrok se vypočítá vždy od období do období další splátky.Řádek - "měsíční změna", je nutné chápat jako změna mezi splátkami, kdy se stanoví rozdíl mezi uhrazenou jistinou a úrokem z předchozí splátky a současné splátky. protože úrok má vždy klesající tendenci, musí být změna u úroku vždy. U jistiny je změna pouze v případě, pokud je režim splátek celkově shodných. Rozdíl se vypočítá vždy u čísla splátky, zadaného jako informativní. Řádek "průměrná výše nových splátek", je vypočten pouze vždy po zadání nových podmínek a případném přepočtu. " jednotlivých splátek", řádek  " při určité splátce" je vypočtena momentální velikost splátky dle dodaného požadavku o potřebě zjistit stav při určité splátce - a řádek  "poslední splátka"  (trochu víc vpravo a dole) .Tento řádek je vypočten pouze tehdy, jedná-li se o výpočet dle stejných celkových splátek a současně byla dodána velikost splátky a počet splátek dodán nebyl.U tohoto speciálního druhu výpočtu vypočten určitý počet splátek a  současně bude vypočtena i výše poslední splátky, která pak není nikdy v podstatě shodná s ostatním splátkami.

Splátky jsou rozděleny na jistinu, úrokovou část, pojištění a pravidelný poplatek a splátka celkem, kdy se sečtou veškeré položky za jeden řádek.


REKAPITULACE CELKOVÝCH ÚDAJŮ, (H): JAKO JSOU: "Splátky celkem BEZ POJ." - což je veškeré uhrazené Cash Flow za celé období,pojištění a poplatků, pole , "JISTINA"" , což je výše úvěru celkem, "ÚROK" , což je výše veškerých vypočtených úroků,  "NÁKLADY", což je součet pojistného a poplatků celkem, spolu s úroky.= daňově odpočitatelné údaje, pole "EFEKT1", které vyjadřuje složenou úrokovou míru, jako kdyby šlo o jednorázový produkt. je to v podstatě údaj, který nám říká, kolikaprocentní roční úrokovou míru bychom museli nanejvýš sjednat, kdybychom chtěli celý úvěr ve stejné době splatnosti uhradit naráz. tato míra je jakýmsi sjednotitelem všech finančních produktů. .Pole " průměrné roční náklady v %" jsou náklady , vyjádřená jako roční úroková míra, roční sazba procentních nákladů (TRPSN), tedy kolik nás stojí úvěr ročně v porovnání s jistinou úvěru.


ZPŮSOB VÝPOČTU SPLÁTEK (I) - Máme k dispozici DVA ROZDÍLNÉ ZPŮSOBY. PRVNÍ ZPŮSOB JE "STEJNÉ SPLÁTKY, VČETNĚ ÚROKU (ANUITY)", kdy je výše celkové splátky naprosto stejná. Jednotlivá splátka má v sobě zahrnutou jistinu a úrok, kdy každá splátka má úrok i jistinu jiné, než splátka například po ní následující. Tento druh splácení má u první splátky úrok vždy nejvyšší a jistinu nejnižší . S každou následující splátkou úrok klesá a jistina ve splátce stoupá.Existuje jediná výjimka, kdy splátka je menší, než všechny předchozí a to je poslední. To se stane ale pouze v případě, kdy je známe předem výše splátky a my potřebujeme znát počet splátek. Pak právě poslední splátka nemůže být většinou stejně veliká, jako ostatní splátky. Poslední splátka je stejně veliká tehdy, pokud z počtu splátek vypočítáme velikost jistiny.(Obráceně tedy)  DRUHÝ ZPŮSOB JE SPLÁCENÍ STEJNOU JISTINOU. Tedy splácení jistiny je vždy stejné a výše úroku se vypočítá za období mezi jednotlivou splátkou a zůstatkem před poslední splátkou. První splátka je tak vždy nejvyšší o nejvyšší úrok a poslední splátka je vždy nejmenší, s opravdu minimálním úrokem. Přehled o splátkách je k dispozici v sestavě "PŘEHLED SPLÁTEK"

ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU S MOŽNOSTÍ  ZMĚNY POČTU SPLÁTEK, NOVÉHO NAVÝŠENÍ A DALŠÍHO POPLATKU. Máme k dispozici významnou funkci a to možnost si v průběhu úvěru změnit splátky. Splácení je možné prodloužit i zkrátit. K tomu, abychom změnili tento splátkový režim, je nutné zadat pouhé 2 hodnoty. A to roční úrokovou sazbu, hodnotu výše splátky, či nový počet splátek v oblasti (C), oddíl "po ukončení fixace".´Je možné upravit dále pojištění, poplatky, a je možné zadat mimořádnou splátku. Výpočet změny spouštíme zásadně tlačítkem "Přepočítat" Následně lze údaje převést tlačítkem "Nový výpočet"


INFORMACE K URČITÉ SPLÁTCE. URČITÉ SPLÁTCE, JEJÍŽ POŘADÍ ZADÁME VE POLI " ČÍSLO SPLÁTKY KONCE FIXACE....",  MŮŽEME ZJISTIT MOMENTÁLNÍ STAV. To znamená, že například k číslu splátky č. 3 budeme vědět, kolik jsme ještě neuhradili na jistině,  pole "zůstatek jistiny po této splátce", dále informaci uhrazené výši jistiny k určité splátce v poli "úmor jistiny po této splátce" a informaci o výši uhrazených úroků - pole "uhrazeno úroků po této splátce".

PŘEKAPITULACE - (K)  DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEKPo změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, jsou následující hodnoty :: "Splátky celkem bez poj." - což je veškeré uhrazené za celé období splácení,bez pojištění a poplatků,   roční sazba procentních nákladů (TRPSN), Tedy kolik nás stojí úvěr ročně z pořizovací ceny po změně splátek, pole "ÚROK"  pole "změna v úroku", která nám sděluje výši změny v úroku, pole "změna v počtu splátek", která nám říká, kolik splátek to bude navíc, či méně,pole změna ve výši splátky, kdy je vyjádřen rozdíl bez poj mezi původní a novou podobou splátky a pole "změna v úrokové sazbě".


CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ekonomika". Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.


PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou Základní formulář"  Zde jsou zpracovány míry nákladů, úrok, úroková míra, úroková míra období a počet období, inflace, roční sazba nákladů, výnosové procento, výsledky porovnání s Cash Flow, příjmovou inflací a  a vstupní částkou, takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech. Zjistíme efektivní úrokovou nákladovou míru a třetí efektivní úrokovou míru.


VARIANTY A RYCHLÁ TVORBA VARIANT- Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Lze také zrušit přednost pro pole akontace, pole koeficientu a navýšení a pole pro výpočet pojištění. Lze také tvořit rychlé varianty pomocí kláves, nebo kolečka myši a ukládat je pomocí klávesy F3. Tvorba variant je popsána zde.

 


PŘÍKLAD 1 

STŘEDNĚDOBÝ ÚVĚR

Jaké budou splátky, pokud si  ZAKOUPÍME ZAŘÍZENÍ ZA 1 MIL Kč. pomocí úvěru?  Chtěli bychom  znát roční přehled nákladů a výdajů, Cash Flow, splátky. Rádi bychom zkusili varianty ve velikosti splátek. JAK SI BUDEME STÁT NA KONCI TŘETÍHO ROKU?

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O NÁKUP STROJE ZA 1000000 KČ. ÚHRADA BUDE PO MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH.  ZÁPISY BUDEME PROVÁDĚT BEZ DPH. AKONTACE BUDE 10%. POJIŠTĚNÍ STROJE BUDE SPOLU SE SPLÁTKOU. POJIŠTĚNÍ BUDE 1% Z POŘIZOVACÍ CENY.POPLATEK ZA UZAVŘENÍ  SMLOUVY BUDE 0 KČ. VÝŠE ÚROKOVÉ MÍRY BUDE 7,8%. MĚSÍČNÍ NÁKLADY BUDOU 80 KČ. SMLOUVA BUDE UZAVŘENA NA 5 ET. POPLATEK BUDE VE VÝŠI 0,5% .SPLÁCET SE BUDE SE SPLÁTKAMI SE STEJNOU JISTINOU .ZAJÍMÁ NÁS STAV SPLÁCENÍ PO 3. ROCE. PRVNÍ SPLÁTKA BUDE DNE 15.3.2011.

INFLACE NÁKLADOVÁ BUDE 3,5%. INFLACE PŘÍJMOVÁ BUDE 2,5%.  ZISKOVOST BUDE 5%. MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BUDE 180000. REŽIE BUDOU ZA MĚSÍC 147000. POVOLENO DO SPLÁCENÍ BUDE MAXIMÁLNĚ 20% Z HODNOTY PŘÍJMŮ.

ZAJÍMÁ NÁS ROZPIS SPLÁTEK, REKAPITULACE, NÁKLADY A VÝDAJE, SESTAVA CASH FLOW, PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, ROZBOR CASH FLOW, ROZBOR PŘÍJMŮ A ROZPOČTU.

B/ ZA STROJ SI ALE MŮŽEME PORVÉST ODPISY. ZAVEDEME TEDY ODPISY A PŘEPOČTEME ZNOVU.

C/ JAKÁ BY MUSELA BÝT VÝNOSOVÁ MÍRA, ABYCHOM ZAČALI BÝT ZTRÁTOVÍ ? JAKÁ BY MUSELA BÝT VÝNOSOVÁ MÍRA, ABYCHOM MĚLI ZISK 250 TIS. KČ. (POUZE Z CASH FLOW)  - TVORBA VARIANT

 

ŘEŠENÍ - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UVER", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Úvěr. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "číslo splátky konce fixace ...." zadáme hodnotu (3x12=) 36. Do pole kupní hodnota zadáme částku 1000000.". Pole výše úvěru a pole spoluúčast budou prázdné. Pole "spoluúčast v %" bude mít hodnotu 10. Pole roční sazba pojištění z jistiny " bude mít hodnotu 1. Pole "úvěr bude pojištěn" bude mít hodnotu zatrženo. Pole "měsíční pojistka" bude mít hodnotu 0.

Pole "zaokr. na celé jednotky " nebude zatrženo. Období bude "měsíční" . Do pole "datum první splátky" zadáme hodnotu "15032011".

Pole "žádná změna" bude zvoleno. Pole "roční úroková sazba" bude mít hodnotu 7,8. Pole "budoucí počet splátek" bude mít hodnotu 60 (5 let = 60 měsíců). 

Pole  "stejné splátky jistiny" bude zvoleno.

Pole "fixní poplatek" bude mít hodnotu 0. Pole poplatek v % z poř. ceny .." bude mít hodnotu 0,5. Pole "pravidelný poplatek při úhradě splátky" bude mít hodnotu 80.

Základní záložka : Inflace 3,5%. Záložka ekonomikaSazba daně 20% . Zadaná výše zisku = 5%, pole u slova "zadaný" bude zatrženo.. Záložka "rozpočet": Měsíční příjem bude 180000 Kč. Maximální procento bude 20. Režijní výdaje budou 147000 Kč.Inflace bude 2,5%.

Provedeme stlačení tlačítka "Přepočítat"

REKAPITULACE :  Akontace (spoluúčast) bude 100000 Kč, celková výše úvěru bude 900000 Kč. Měsíční pojistka bude 750 Kč. Velikost 1.splátky bude 21680 Kč, z toho bude 830 Kč pojištění, pravidelný poplatek, 5850 Kč bude úrok . Pravidelná splátka jistiny bude mít 15000 Kč. Celkové poplatky a pojištění budou činit 54300 Kč.  Splátky celkem bez pojištění a poplatků budou 1078425 Kč.  Poslední splátka bude mít velikost 18267,5 Kč, kdy úrok bude hodnotu 97,5 K. Výše změny pro každou splátku bude mít snížení úroku o 97,5 Kč, tedy cca o 100 Kč.Úroky celkem budou činit 178425 Kč. Průměrné se vydá cca 18 tis. kč měsíčně.

Ke konci třetího kalendářního roku 2013 splácení známe tyto údaje : Z ročního přehledu se dozvídáme, že třetí rok bude splaceno 180000 Kč. Na úrocích to bude 38025 Kč, na poplatcích 9960  Kč. K 36. splátce, což je ale dne 15.02.2014, víme, že bude splaceno 540000 Kč a k úhradě bude zbývat 360000 Kč. Úroků bude uhrazeno z celkových 178425 již 149175 Kč.

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ: roční úroková sazba coby jednorázového úvěru je 3,96%. U nákladů to činí 1,21 %. Celkem se za dobu 6 let zaplatí 1,26 jistiny zpět, v TRPSN, tedy průměrných ročních nákladech to činí 5,17 % z jistiny. 

EKONOMIKA : Daně vypomáhají  z  20%,v přepočtu k jistině tedy 5,17 %. Tolik dostaneme zpět. Bez DPH. Z hlediska Cash Flow je První rok výdělek 727588 Kč. Za celé období klesneme na 91786 Kč ztráty.  Ztráta z Cash Flow nakonec činí pouze 1,69% na jistinu ročně - z původních  nákladů 232725 Kč, viz základní záložka.

ROZPOČET : Naše prostředky nám stačí na úvěr dokonce až 1714286 Kč. Za dobu 5 let se nám příjmy zvýší na 203941 za měsíc. Celkem navýšení z budoucích příjmů tak po odečtení nákladů budeme mít zisk s porovnáním s náklady 482513 Kč. Po sečtení příjmové a složky CF bude roční zisk 11,55% vůči jistině bez akontace, čili oproti sazbě 5,17 TRPSN podstatné zlepšení.

Odpověď zní :  Za 5 let produktu (CFR). Máme zisk z investice, spolu s příjmovou inflací 11,55% ročně z jistiny. Pokud nebudeme započítávat jistinu, Cash Flow se nám sníží náklady na 91786 Kč ztráty, ale pořád jde o ztrátu.

Poznámka. LZE VYTISKNOUT SESTAVU - SPLÁTEK, CASH FLOW, LEASING, VÝBĚR, VÝBĚR PODROBNÝ, VARIANTY, VARIANTY NA LEŽATO.

LZE PROVÉST EXPORT PODROBNÝ, VÝBĚROVÝ , CASH FLOW, A SPLÁTEK.


 

ŘEŠENÍ 2 :  V záložce "Ekonomika" zadáme parametry pro odpisy. Jedná o vcelku jednotlivý úkon. Do pole Odpisy celkem zadáme 900000 Kč.(Utratíme sice 1 milión, ale pokud jde o produkt úvěr, pořídili jsme si pouze za 900000 Kč, zbytek byly naše finance. Do pole prům. počet let odpisů zadáme hodnotu 5. Do pole Odpisy 1. rok můžeme zadat jakoukoliv hodnotu, ale pokud možnou reálnou. Odpisy se provádějí dle zákona o daní z příjmu, tedy co se týče daňových odpisů. My pro lepší orientaci nyní zadáme 200000 Kč. Přepočteme znovu, pomocí tlačítka "Přepočítat",které je umístěno zcela vlevo nahoře.Odpisy budou z hlediska daní započteny do Cash Flow a celkové cash Flow se změní v náš prospěch.

EKONOMIKA : Daně vypomáhají  z  20%,v přepočtu k jistině tedy ji 25,17 %. Tolik dostaneme zpět. Bez DPH. Z hlediska Cash Flow je První rok výdělek 767588 Kč. Za celé období už máme zisk a to  108828 Kč. Pokud tedy umíme zúročit uspořené peníze 5% ročně, pak je tedy za 5 let zisk vyšší, než 100000 Kč a produkt se nám vyplatí.

ŘEŠENÍ 3 :  VRÁTÍME SE DO NAŠÍ ZÁLOŽKY PŮJČEK. Do pole skok zadáme  0,1  Poté klikneme na pole "Roční úroková sazba". Pak opět klikneme na oranžové pole vpravo na liště a překlikneme záložku na ekonomika . Můžeme provádět variace kolečkem myši. Sledujeme vývoj  zisku Cash Flow v poli  "získané EF4 Cash Flow za celé období" Zastavíme se tak na úrokové míře 12,8, abychom věděli, do jaké hodnoty můžeme jít, aniž bychom byli ztrátoví. Při míře 12,8 totiž konečně je CF v zisku 628 Kč, avšak při míře 12,9% roční úrokové sazby nastane již ztráta. Na druhou stranu, abychom měli zisk 250 tis. Kč, museli bychom dostat úrok 1,2 %, což není možné. Takhle by banka nic nevydělala.


 

PŘÍKLAD 2 

KRÁTKODOBÁ PŮJČKA SE ZMĚNOU

Jaké bude vysoký úrok, splátky, pokud si pořídíme vybavení do kanceláře?  Kolik nás bude tento úvěr vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady stát ? Jak budou klesat splátky, pokud budu splatnost protahovat ?

Zadání viz obrázek č. 1.

 

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O NÁKUP VYBAVENÍ ZA 1000000 KČ. ÚHRADA BUDE PO MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH.  ZÁPISY BUDEME PROVÁDĚT BEZ DPH. AKONTACE BUDE 0%. POJIŠTĚNÍ STROJE BUDE SPOLU SE SPLÁTKOU. POJIŠTĚNÍ BUDE 200 KČ MĚSÍČNĚ. POPLATEK ZA UZAVŘENÍ  SMLOUVY BUDE 3000 KČ. VÝŠE ÚROKOVÉ MÍRY BUDE 10%. MĚSÍČNÍ NÁKLADY BUDOU 100 KČ. SMLOUVA BUDE UZAVŘENA NA 5 MĚSÍCŮ POPLATEK BUDE VE VÝŠI 1% .SPLÁCET SE BUDE SE SPLÁTKAMI SE STEJNOU ANUITOU .ZAJÍMÁ NÁS STAV SPLÁCENÍ PO 3. MĚSÍCI. PRVNÍ SPLÁTKA BUDE DNE 1.2.2011.

INFLACE NÁKLADOVÁ BUDE 3,5%. INFLACE PŘÍJMOVÁ BUDE 2,5%.  ZISKOVOST BUDE 5%. MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BUDE 55000. REŽIE BUDOU MÍT ZA MĚSÍC NAPSÁNY 0 KČ, TEDY JE NESLEDUJEME. POVOLENO DO SPLÁCENÍ BUDE MAXIMÁLNĚ 33% Z HODNOTY PŘÍJMŮ.

ZAJÍMÁ NÁS ROZPIS SPLÁTEK, REKAPITULACE, NÁKLADY A VÝDAJE, SESTAVA CASH FLOW, PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, ROZBOR CASH FLOW, ROZBOR PŘÍJMŮ A ROZPOČTU.

B/ ZA POŘÍZENÍ VYBAVENÍ SI ALE MŮŽEME PROÉST SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU. PROVEDEME TO PŘES KOLONKY ODPISŮ.

C/ JAKÉ BY MUSELA BÝT SPLÁTKY, ABYCHOM MĚLI DLE NAŠICH PŘÍJMŮ NA SPLÁCENÍ ?

D/ PRODLOUŽENÍ PO TŘETÍ SPLÁTCE NA DALŠÍCH 5, ÚHRADA MIMOŘÁDNÉ ZÁLOHY.

 

ŘEŠENÍ - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UVER", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Úvěr. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "číslo splátky konce fixace ...." zadáme hodnotu 3. Do pole kupní hodnota zadáme částku 100000.". Pole výše úvěru a pole spoluúčast budou prázdné. Pole "spoluúčast v %" bude mít hodnotu 0. Pole roční sazba pojištění z jistiny " bude mít hodnotu 0. Pole "úvěr bude pojištěn" bude mít hodnotu zatrženo. Pole "měsíční pojistka" bude mít hodnotu 200.

Pole "zaokr. na celé jednotky " nebude zatrženo. Období bude "měsíční" . Do pole "datum první splátky" zadáme hodnotu "01022011".

Pole "žádná změna" nebude zvoleno. Pole "roční úroková sazba" bude mít hodnotu  10 . Pole "budoucí počet splátek" bude mít hodnotu 5. 

Bude zvoleno pole  "stejné splátky,včetně úroku" .

Pole "fixní poplatek" bude mít hodnotu 3000. Pole "poplatek v % z poř. ceny .." bude mít hodnotu 1 .Pole "pravidelný poplatek při úhradě splátky" bude mít hodnotu 100.

Základní záložka : Inflace 3,5%. Záložka ekonomikaSazba daně 20% . Zadaná výše zisku = 5%, pole u slova "zadaný" bude zatrženo.. Záložka rozpočet: Měsíční příjem bude 55000 Kč. Maximální procento bude 33. Režijní výdaje budou 0 Kč.Inflace bude 2,5%.

 


B - SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU

Záložka ekonomika. Protože nemáme jinou možnost, zadáme do odpisů náklady do vybavení. Protože se bude nakupovat  pouze drobné zboží do 70 tis. Kč, provede se jednorázové zařazení do daní. Provedeme to přes odpisy, kde do odpisů zadáme celých 100000, počet let odpisů zadáme 1 a odpis 1. rok zadáme 100000.

Provedeme stlačení tlačítka "Přepočítat"

REKAPITULACE :  Akontace (spoluúčast) bude 0 Kč, celková výše úvěru bude 100000  Kč. Měsíční pojistka bude 200 Kč. Velikost 1.splátky bude 20802 Kč, z toho bude 300 Kč pojištění, pravidelný poplatek, 833,33 Kč bude úrok . Celkové poplatky a pojištění budou činit 5500 Kč.  Splátky celkem bez pojištění a poplatků budou 102514 Kč.  Poslední splátka bude mít velikost 20803 Kč. Výše změny pro u splátky č. 3 bude mít snížení úroku o 166,6 Kč.Úroky celkem budou činit 2514 Kč. Průměrné se vydá cca 20803 Kč měsíčně.

K 3. splátce, což je ale dne 15.08.2011, víme, že bude splaceno 59501 Kč a k úhradě bude zbývat 40499 Kč. Úroků bude uhrazeno z celkových 2513 již 2007 Kč.

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ: roční úroková sazba coby jednorázového úvěru je 6,03%. U nákladů to činí 13,2 %. Celkem se za dobu 5 měsíců zaplatí 1,08 jistiny zpět, v TRPSN, tedy průměrných ročních nákladech to činí 19,23 % z jistiny. 

EKONOMIKA : Daně vypomáhají  z  15%,v přepočtu k jistině tedy 16,2 %. Tolik dostaneme zpět. Bez DPH. Z hlediska Cash Flow je První rok je v CF prodělek stejným jako za celou dobu. Za celé období klesneme na 4647 Kč ztráty.  Ztráta z Cash Flow nakonec činí pouze 4% na jistinu ročně  z původních  nákladů 8013 Kč, viz základní záložka.

ROZPOČET : Naše prostředky nám stačí na úvěr pouze do 86536 Kč. Za dobu 5 měsíců se nám příjmy zvýší na 55580 za měsíc. Celkem navýšení z budoucích příjmů tak po odečtení nákladů budeme mít ztrátu 6276 Kč. Po sečtení příjmové a složky CF bude roční ztráta 2,05% vůči jistině bez akontace, čili oproti sazbě 19,23 TRPSN podstatné zlepšení. Přes to je ztráta patrná.

Odpověď zní :  Za 5 měsíců produktu (CFR).  Nemáme zisk z investice, .

Poznámka. LZE VYTISKNOUT SESTAVU - SPLÁTEK, CASH FLOW, LEASING, VÝBĚR, VÝBĚR PODROBNÝ, VARIANTY, VARIANTY NA LEŽATO.

 

Obrázek č.2 Sestava Cash Flow příkladu č. 2

 

Obrázek č. 3 - sestava splátek k příkladu č. 2

 

 

LZE TAKÉ PROVÉST EXPORT PODROBNÝ, VÝBĚROVÝ , CASH FLOW, A SPLÁTEK.


 

C - NALEZENÍ TAKOVÉ VÝŠE SPLÁTEK, ABYCHOM SE VEŠLI DO NAŠEHO ROZPOČTU.

ŘEŠENÍ : V tomto případě budeme tedy pracovat s výší splátek. Do pole skok zadáme hodnotu 500 Kč. Protože budeme měnit nepřednostní pole, musíme změnit přednost výpočtu, což provedeme pokliknutím na pole "Výpočet dle přednosti" na stavové liště a tím změníme režim na výpočet bez přednosti. Pak skočíme na pole s výší splátky. (průměrná splátka) .Z něj přeskočíme na oranžové pole vpravo a zkusíme provádět variace.Hned prvním klikem vidíme, že stačí počet splátek 6 a jsme s to schopní splácet.


D/ PRODLOUŽENÍ PO TŘETÍ SPLÁTCE NA DALŠÍCH 5, ÚHRADA MIMOŘÁDNÉ ZÁLOHY.

ŘEŠENÍ :  Protože budeme tentokrát měnit splátky, je nutné přednost opět zavést. To provedeme opět kliknutím na stavovou lištu, kde je "výpočet bez přednosti", anebo v MENU - Nastavení (volba zcela dole..)  Do pole počet splátek vrátíme hodnotu 5. Do pole roční úroková sazba  v oblasti  "po ukončení fixace"  zavedeme také hodnotu 10. Do pole budoucí počet splátek zavedeme v oblasti "po ukončení fixace" hodnotu  5. Do pole "Výše mimořádné splátky" zavedeme hodnotu 10000. Opět přepočteme. Na obrázku č. 1 bychom měli vidět zadání, i výsledky.

VIDÍME, ŽE SPLÁTKY POKLESLY NA HODNOTU 6873 KČ. ÚROK SE ZVÝŠÍ O 234 KČ. CELKOVÝ ÚROK TAK BUDE ČINIT 2874 KČ.

Nyní stlačíme klávesu "Nový výpočet " a provedeme převod nových podmínek do základního zadání : Pokud budeme samozřejmě předtím souhlasit s předchozími výsledky.  Můžeme  opět stlačit tlačítko "Přepočítat", pro jistotu, anebo pokud jsme změnili nějaký údaj. Výsledek je na obrázku č. 4.

 

Obrázek č. 4. - po převodu do základního nastavení.


 

 

PŘÍKLAD 3 

HYPOTÉKA A ZMĚNA PO FIXACI - PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA

NEPODNIKATELSKÝ ÚVĚR

Radí bychom změnili dobu splatnosti, pokud složíme po 1 roce mimořádnou zálohu.

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O NÁKUP NEMOVITOSTI  ZA 1850000 KČ. ÚHRADA BUDE PO MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH.  ZÁPISY BUDEME PROVÁDĚT BEZ DPH. SPOLUÚČAST BUDE 350 TIS. KČ.  POJIŠTĚNÍ PROTI NESCHOPNOSTI SPLÁCET BUDE 850 KČ MĚSÍČNĚ, SPOLU SE SPLÁTKOU.  POPLATEK ZA UZAVŘENÍ  SMLOUVY BUDE 1%. VÝŠE ÚROKOVÉ MÍRY BUDE 4,69%  MĚSÍČNÍ NÁKLADY BUDOU 150 KČ. SMLOUVA BUDE UZAVŘENA NA 22 LET . SPLÁCET SE BUDE SE SPLÁTKAMI SE STEJNOU ANUITOU . PO SKONČENÍ FIXACE , ČILI PO 1 ROCE, SE SPLATÍ 200000 KČ. ANUTIA ZŮSTANE ZCELA SHODNÁ.. PRVNÍ SPLÁTKA BUDE DNE 1.2.2011.

INFLACE NÁKLADOVÁ BUDE 3,5%. INFLACE PŘÍJMOVÁ BUDE 2,5%.  ZISKOVOST BUDE 0%. MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BUDE 30000. REŽIE BUDOU MÍT ZA MĚSÍC NAPSÁNY 0 KČ, TEDY JE NESLEDUJEME. POVOLENO DO SPLÁCENÍ BUDE MAXIMÁLNĚ 50% Z HODNOTY PŘÍJMŮ.

ZAJÍMÁ NÁS POUZE , NA KOLIK SE ZKRÁTÍ DOBA HYPOTÉKY. ÚROKOVÁ MÍRA PO FIXACI BUDE O 0,02% NIŽŠÍ.

 

ŘEŠENÍ - Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UVER", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Úvěr. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "číslo splátky konce fixace ...." zadáme hodnotu 12. Do pole kupní hodnota zadáme částku 1850000.". Pole výše úvěru BUDE MÍT HODNOTU 1500000 a pole spoluúčast budou prázdné. Pole "spoluúčast v %" bude mít hodnotu 0. Pole "roční sazba pojištění z jistiny " bude mít hodnotu 0. Pole "úvěr bude pojištěn" bude mít hodnotu zatrženo.Pole "měsíční pojistka" bude mít hodnotu 850

Pole "zaokr. na celé jednotky " nebude zatrženo. Období bude "měsíční" . Do pole "datum první splátky" zadáme hodnotu "01022011".

Pole "žádná změna" nebude zvoleno. Pole "roční úroková sazba" bude mít hodnotu  4,69 .Pole "budoucí počet splátek" bude mít hodnotu 264.

Bude zvoleno pole  "stejné splátky,včetně úroku" .

Pole "fixní poplatek" bude mít hodnotu 0. Pole "poplatek v % z poř. ceny .." bude mít hodnotu 1 .Pole "pravidelný poplatek při úhradě splátky" bude mít hodnotu 150.

POLE MIMOŘÁDNÁ splátka BUDE MÍT HODNTU 200000. POLE ROČNÍ ÚROKOVÁ MÍRA V OBLASTI "PO UKONČENÍ FIXACE" BUDE MÍT HODNOTU 4,57. PROZATÍM DO POLE "BUDOUCÍ POČET SPLÁTEK" V POLI "PO UKONČENÍ FIXACE" ZAVEDEME HODNOTU 252 (PROZATÍM) = (264-12=252.)

Základní záložka : Inflace 3,5%. Záložka ekonomikaSazba daně 0% . Zadaná výše zisku = 0%, pole u slova "zadaný" MŮŽE BÝT zatrženo.. Záložka rozpočet: Měsíční příjem bude 30000 Kč. Maximální procento bude 50. Režijní výdaje budou 0 Kč.Inflace bude 2,5%.

 

REKAPITULACE :  Akontace (spoluúčast) bude 350000 Kč, celková výše úvěru bude 1500000  Kč. Měsíční pojistka bude 850 Kč. Velikost 1.splátky bude 10118 Kč, z toho bude 1000 Kč pojištění, pravidelný poplatek, 5862 Kč bude úrok . Celkové poplatky a pojištění budou činit 279000 Kč.  Splátky celkem bez pojištění a poplatků budou 2407306 Kč.  Výše změny pro splátky č. 12 bude mít snížení úroku o 13,3 Kč.Úroky celkem budou činit 907306 Kč. Průměrné se vydá cca 10119 Kč měsíčně.

K 3. splátce, což je ale dne 012.2012, víme, že bude splaceno 39924 Kč a k úhradě bude zbývat 1460076 Kč. Úroků bude uhrazeno 64500 Kč.

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ: roční úroková sazba coby jednorázového úvěru je 2,75%. U nákladů to činí 0,85 %. Celkem se za dobu 22 LET zaplatí 1,79 jistiny zpět, v TRPSN, tedy průměrných ročních nákladech to činí 3,59 % z jistiny. 

EKONOMIKA : POUZE SI MŮŽEME VŠIMNOUT ZTRÁTY V CF. ZA TU DOBU PŘIJDEME O 1186306 KČ.  NA ROK TO ČINÍ 51578 KČ A NA MĚSÍC TO ČINÍ 51578/12 =  CCA  4300 KČ. TEDY 4300/ 10119 , ČILI ROVNÝCH 42% NENÍ CENA OBJEKTU, ALE NÁKLADY.

ROZPOČET : Naše prostředky nám stačí na úvěr do 2209000 Kč. Za dobu 22 LET se nám příjmy zvýší na 51968 za měsíc. Celkem navýšení z budoucích příjmů tak po odečtení nákladů budeme mít ZISK 1460229 Kč. Po sečtení příjmové a složky CF bude roční ZISK 4,23% vůči jistině bez akontace, čili oproti sazbě 3,59 TRPSN podstatné zlepšení. jE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE KDYBYCHOM SI POŘÍDILI MOVÝ ÚVĚR, TAK JIŽ BUDOUCÍ PŘÍJMY MUSÍ POKRYT I TENTO ÚVĚR A BUDOU SE K NĚMU ZAPOČÍTÁVAT TAKÉ.

Odpověď zní :  Za 22 let produktu (CFR), díky příjmu a inflaci se zlepší naše příjmy, která tak sníží reálnou hodnotu splátky" na minimum.

Poznámka. LZE VYTISKNOUT SESTAVU - SPLÁTEK, CASH FLOW, LEASING, VÝBĚR, VÝBĚR PODROBNÝ, VARIANTY, VARIANTY NA LEŽATO


 

B- pokračujeme : nyní známe výši splátky. Po splacení 200000 jsou splátky nižší. Pokud si ale splátky necháme ve stejné výši, měli bychom tak snížit počet let na hypotéce a současně snížit náklady na úrocích. Do pole "počet budoucích splátek" v oblasti "po skončení fixace" zadáme hodnotu 0.Do pole výše budoucí splátky v oblasti "po skončení fixace" zadáme stejnou výši splátky. Nyní provedeme nový výpočet.

Pozor, pokud provedeme opět ještě jednou přepočet, systém provede výpočet přesně podle splátek a trochu změní výši splátky (o 10Kč)

Počet splátek se změnil na 199, čili 16,58 = 16 let a 7 měsíců.  Celou dobu jsme si tak zkrátili o 252-199=53 měsíců ! Úroky poklesly o 286154 Kč. Po druhém přepočtu o 285190 Kč.

Provedeme stlačení tlačítka "Nový výpočet" . Došlo k nastavení nových podmínek. Splátka se zastavila na 9109 Kč.TRPSN ale zůstalo na 3,6 %. Průměrné náklady se zvedly, právě proto, že provize se tak dělí o menší počet měsíců. Poplatky se snížily na 199000 z původních 279000, ale zčásti byl již uhrazeny, tedy 15000+ 12*1000=27000 Kč. Poplatky se tak snížily o 53 měsíců, čili o 53000 Kč. Poměr  nákladů poklesl na 37,36% z původních 42%

POZNÁMKA  ÚROK ČINÍ 907306 KČ. ČILI ÚLEVY NA DANÍCH BY MOHLY ČINIT 136095 Kč.