Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonr

formulář ekonomický a bankovní

záložka č. 9 - ROZPOČET

PŘÍKLADzákladní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - přímé odkazy na záložky - STRUČNÝ POPIS - popis záložky - TISK A EXPORT - příklady - KLÁVESY


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

Systémové nastavení : Vyhrazeno pro autora


STRUČNÝ POPIS ZÁLOŽKY ROZPOČET - 9

Řeší otázku - mám na to ? Na kolik vůbec mám ?. Jaká bude síla mého příjmu na konci produktu ?

Záložka rozpočet se zabývá především schopnosti si našetřit na daný produkt. Využívá různá platební období. Dále zohledňuje příjmovou inflaci. Analyzuje se tak i budoucí příjem v současné hodnotě.

Záložka pracuje s příjmy. Ŕíká nám,zda vůbec budeme mít na produkt. Rozpočet příjmu. Z vloženého odhadu příjmu za určité období roku se stanoví, anebo vypočte maximální vložené hranice čerpání  z tohoto příjmu Z  celého příjmu dochází odečtení nákladů. Jsou zde zohledněny i dotace a příspěvky.

Pouhým průměrem, bez složených výpočtů je zde vypočtena průměrná splátka. Je vypočten zůstatek po odečtení příjmu a nákladů. Ze zůstatku odhadujeme platební schopnost, či neschopnost uživatele produktu.  Zůstatek je pak poměřován s povolenou výší čerpání v procentech, vůči celému příjmu, vzhledem k budoucímu příjmu

Významnou funkcí je zde informace o maximální výši splátky z vložených údajů. Víme na základě příjmů a veškerých dodaných podmínek, kolik si dokonce můžeme dovolit půjčit. Řeší, na kolik uživatel vlastně má doopravdy.

Pro informaci zde dodáváme i vedlejší náklady, které nesouvisí s výpočtem. Vedlejším nákladem je zde i spoluúčast na projektu.

Další funkcí je zde výpočet budoucího příjmu za jedno období a výpočet budoucího příjmu za všechna období. Nárůst porovnáváme s náklady na produkt. Výsledkem porovnání je jakýsi zisk z navýšení díky inflaci z příjmů. Pro porovnání mezi sílou současného a budoucího příjmu poměřujeme náklady celkem a jistinu se současným a budoucím příjmem.

Na závěr zjišťujeme počet "výplat" (za jakékoliv období) - které nám umoří celý produkt. Něco jako počet výplat pro nákup automobilu, televize, dovolené, domu, atd.


 

POPIS ZÁLOŽKY ROZPOČET

Výše rozpočtu - Hranice splátky z rozpočtu - příjmová inflace - náklady za období - Zůstatek po odečtení splátky a nákladů - Porovnání splátky s různými hodnotami - Rekapitulace o úvěru - Spoluúčast - výpočet maximální jistiny - Budoucí navýšení příjmů - Porovnání příjmů

 

Obrázek č. 1 - záložka Rozpočet a  pro příklad č. 1

 

Výše rozpočtuAbychom mohli porovnat schopnost splácet, je nutné mí zajištěn nějaký příjem a to za určité období. Tato záložka nevyžaduje měsíční období. Je jedno,zda to bude příjem denní, měsíční, nebo roční. Do pole "Rozpočet za jedno období" tedy vložíme takovou hodnotu, jaká odpovídá délce období, definovaného v záložce "Nastavení formuláře", anebo v záložce "Základní formulář". Pokud je období pololetní, vložíme sem částku, odpovídající šesti měsícům našich měsíčních příjmů, anebo jedné polovině ročního příjmu, záleží na tom, jaká je původní základna pro výpočet příjmu.celý systém pak takový vložen\ý příjem pokládá za základnu pro schopnost uhradit jednu splátku, či si naspořit zamýšlenou sumu.

Rozpočet může být součet výplat, odměn, příjem z podnikání, anebo tržby organizace.

Hranice splátky z rozpočtuNelze samozřejmě použít celý příjem na splácení závazků z našeho finančního produktu. Je proto nutné si stanovit maximální strop, do jaké výše můžeme z našeho příjmu zajít.Pole " Maximální procento z rozpočtu" stanoví počet procent z rozpočtu, které můžeme věnovat na úhradu. Hodnotu si stanovíme sami. Pole "Maximální částka z rozpočtu" je námi případně pevně vložená částka, kterou hodláme věnovat na splátku. Pole "Vypočtená maximální splátka" je vypočtená hodnota z procentního údaje pole "maximální procento z rozpočtu" a pole "rozpočet za jedno období" Pokud jsou vyplněna obě pole, tedy maximální procento i námi vložená maximální částka, má ve výpočtu přednost  dle stanoveného maximálního procenta z rozpočtu.

Příjmová inflace - Tak, jako se zvedají ceny materiálu a služeb, tak se zvedají i příjmy. reálný příjem je pak poměr anebo rozdíl mezi příjmovou a nákladovou inflací. My v této záložce počítáme s inflací příjmovou, kterou zadáme do pole "Odhad příjmové inflace, anebo mezd"  V případě organizace je příjmová inflace rovna inflaci nákladové., proto je možné doplnit inflaci shodnou s inflací nákladovou. Reálná inflace pak ale pro organizaci zůstane stejná. Spíše se jedná tedy o inflaci služeb, které prodáváme. Například - kupujeme práci a materiál DVD a elektroniku. Zde inflace v podstatě není. Na druhou stranu prodáváme nosiče CD a software, jehož hodnota mírně stoupá, stejně jako mzdy. Pole "Rozdíl nákladové a příjmové inflace v %" je porovnáním mezi inflacemi nákladovými a inflacemi příjmovými. V našem případě počítáme inflaci rozdílem. Někde je možné počítat inflací podílem, při inflaci 3,5 a 2,5 je rozdíl 1%. Při podílu je inflace 3,5/2,5= poměr 1,4. Tedy rozdíl o 40%. při výpočtu typu 103,5/102,5=1,0098 a při výpočtu typu (3,5-2,5) / 2,5 = 0,4 a při výpočtu typu (103,5-102,5)/102,5= 0,0098. každý výpočet se hodí pro něco jiného a zejména pro určitý záměr a úhel pohledu. Poměrové ukazatel nám vždy sdělují, kolikrát je něco vyšší. Rozdílové ukazatel, o kolik je vyšší a poměry s rozdílem nám ukazují velikost poměru  rozdílu s původní hodnotou.V našem případě při základní inflace 3,5 a 2,5 % a příjmu 20000 Kč má příští náklad hodnotu 20700 Kč a příští mzda (příjem hodnotu 20500 Kč.Rozdíl je tedy 200 Kč, čili 1 %., Reálná inflace se snížila o 200 Kč, tedy 200/20000 = 1% . Náš úhel pohledu i další výpočty pracují s rozdílem obou inflací. Pokud by někdo chtěl počítat s poměry, je nutné změnit úhel pohledu i následující postavené výpočty, což není možné. Musíme se totiž rozhodnout pouze pro jeden způsob a to ten nejjednodušší a to rozdíl, což je v našem případě 1%.. Pole "prům zisk z inflace na rozpočet" nám říká, kolik jsme získali průměrně díky příjmové inflaci na splácení. Pokud byla jedna splátka nebo jedno spoření ve výši 176319 Kč (viz obr. 3), tak za tři roky produktu při roční splátce, Můžeme průměrně počítat s vyšším rozpočtem o 38129 Kč.  pro nás to znamená, že můžeme počítat se splátkou vyšší až o 38129 x 0,25 (maximum z příjmu) o 9532 Kč.

Náklady za období - každé období má i své náklady. Náklady můžou být osobní, anebo nutné Pole " výdaje režijní za období" jsou náklady, které je nutné utratit, abychom mohli my, nebo organizace dále existovat. Jsou zde i náklady organizace celkem, mimo odpisů a výdajů, započitatelných do základu daně.Pole "výdaje osobní a nepovinné" jsou takové výdaje, které jako soukromá osoba slouží k jiným výdajům, než pro zajištění existence. U organizace to jsou všechny výdaje, které se nezapočtou do základu daně, včetně DPH, protože nám jde o peníze a ne o náklady, které jsou ve finančním pojetí položkou pro tvorbu zisku, či ztráty, zatímco výdaje jsou z hlediska účetnictví.. .položkou hmotně finanční, což jsou právě nyní utracení finanční prostředky a je mi jedno, co to bylo, ale prostě "zmizely" finance.dalším polem jsou "státní příspěvky za jedno období" a my můžeme dodat průměrně. Jedná se o poskytnutí příspěvku ke spoření, sociální příplatek, státní příplatek pro pojištění, dále dotace na zaměstnance, na podnikání, stejně i  produkt a záměr.  Protože dotace se při vyšší sumě hradí průběžně, můžeme zprůměrňovat dotaci na více období a tak si zajistit , že nečerpáme dotaci ihned na počátku úvěru. Pokud je dotace jednorázová, je nutné rovnou upravit příjmy, anebo je zadat do Cash Flow jako mimořádnou splátku, což je částka, s kterou dostaneme na počátku pro hospodaření.

Zůstatek po odečtení splátky a nákladů - pole "zůstatek z příjmu za období " nám říká, kolik nám zůstalo po odečtení nákladů z příjmu za období.Pole "průměrná vypočtená splátka na období" nám říká výši požadované průměrné splátky, či spoření po celé období. Tento průměr pak vstupuje jako výdaj do našeho příjmu za období. Pole "zůstatek po odpočtu splátkynám říká, kolik prostředků nám zůstalo po odpočtu splátky a ostatních výdajů.

Porovnání splátky s různými hodnotami -  Pole " splátka z příjmu v % k  současnému příjmu"  nám říká, kolik jsme uhradili na jednom spoření, či splátce z našeho příjmu za období. Pole " Uvažovaný počet měsíců" nám sděluje počet měsíců produktu. Tento údaj nám říká případný počet měsíčních splátek ale především počet měsíčních udržovacích poplatků za účet a podobně.Pole " splátka v % vzhledem k budoucím příjmům" nám sděluje, výši splátky v % k poslednímu vypočtenému budoucímu příjmu .je to docela důležitý údaj, neboť při porovnání obou posledních ukazatelů z obrázku č. 2 vidíme, že se poměr snížil o 1,7 %. To je vlastně náš zisk z inflace.Pole "rozdíl do maximální výše splátky" nám říká, kolik jsme mohli ještě věnovat na produkt. Pole "současná splátka v % z toho" , kde na obrázku č. 2 je vidět hodnota 94,1% nám říká, že do celkového maximálního limitu pro splátky můžeme ještě vyčerpat 5,9 %.

Rekapitulace o úvěru - Pole "náklady na úvěr celkem" nám připomínají, kolik nás celkem bude finanční produkt stát.Údaj je převzat ze "Základního formuláře" .

Spoluúčast -  Pole "spoluúčast v %", si zadává uživatel sám. Tím sděluje, že jej produkt bude stát ještě více. Tuto spoluúčast můžeme zahrnout do jistiny a současně zavést mimořádnou splátku a současně nastavit, aby se poplatek počítal při uzavření smlouvy po odečtu první mimořádné splátky.Pak ale nemůžeme zadat spoluúčast, ta musí být nulová.  Pole "Nutná spoluúčast k jistině" je již vypočtena právě z dodané sazby v %. Tato částka se pak projeví v poli "hodnota předmětu úvěru (investice) " , kdy je spoluúčast přičtena k jistině.

Výpočet maximální jistiny -  Jedná se o jeden z důležitých ukazatelů. Můžeme si tak jednoduše při hledání variant nalézt, jaká jistina nám vyhovuje.Pole "Maximální vypočtený úvěr je tak vlastně vypočtená jistina na základě dostupných údajů, která je pro nás akceptovatelná. Pokud je jistina menší, než jistina na záložce "Základní formulář", dojde k vytvoření hlášení o neschopnosti splácet.

Budoucí navýšení příjmů -  Pole "Nárůst v Kč v budoucích příjmech " je součet nárůstu všech postupně rostoucích příjmů za všechna období .. V našem případě za tři splátky to činí 114387 Kč.  Pole "celkový zisk v Kč ze všech budoucích příjmů"  výsledek odečtu celkového součtu nárůstů příjmu a celkových nákladů na úvěr.. Pokud byl celkový nárůst příjmů 114387  Kč a celkové náklady 78955 Kč, tak nárůst příjmů stačil "uhradit" náklady na příjem a zisk tak je 34532 Kč. Tento zisk vůči celkovým budoucím příjmům činí 1,58 %. a pole se jmenuje " celkový zisk v % ze všech budoucích příjmů".  Na každý rok to činí 1,58 / 3 = 0,53 %, což je uvedeno jako "procentní změna vzhledem k budoucím příjmům" v záložce "Základní formulář" a říká nám, kolik jsme vydělali jenom na produktu průměrně ročně z příjmové inflace.

Porovnání příjmů -  "Pole Výše budoucího příjmu za období po poslední splátce "  je vypočítaný budoucí příjem dle příjmové inflace.  tato hodnota nám říká, kolik budeme pobírat příjmů na konci období, pokud zachováme stejnou kupní sílu. Pole "počet současných splátkových příjmů za jedno období z celkové půjčky"  nám říká, kolik potřebujeme současných celých příjmů, abychom uhradili veškeré náklady. Pole "počet současných příjmů dělá navýšení" - nám říká, jak velká část současného příjmu dělá navýšení nad jistinu - tedy nákladu produktu. V našem případě to je 78955 Kč v úrocích a nákladech lomeno 750000 současný příjem = 0,1053 = 0,11. Čili jedna devítina současného příjmu spadá na navýšení. Pole " počet budoucích příjmů (příjem - za jedno zvolené období) )za jedno období z celkové půjčky",  je celkový počet budoucích příjmů,a bychom uhradili celý produkt. Pole " Navýšení - počet budoucích příjmů" BI nám říká, kolik činí náklady na úvěr v porovnání s jedním budoucím příjmem. Vidíme, že to je jedna desetina.

Obrázek č. 2 - Záložka Cash Flow - zadání k popiskům a současně pro příklad č. 1

 

 

Obrázek č. 3 - k popisu záložky - nastavení záložky "Hlavní formulář" a k příkladu č. 1


 

Výstupní údaje Cash Flow na záložce Základní formulář.  

Pole získané roční CF v % na jistinu - Ukazatel se pouze promítá do této záložky z pole procent získaného ročního CF na jistinu - dává výši skutečného zisku, či ztráty za provedení finančního produktu.Tento ukazatel by měl být pro příjemce úvěru  kladný.  Pro poskytovatele úvěru by měl být naopak záporný. Získané CF jsou vlastně prostředky, které jsme získali na základě uskutečněného produktu. I přesto, že úvěr obdržíme, můžeme na tom získat, protože Cash Flow v sobě zohledňuje odečteno daň z úroků, odečtenou daň z odpisů, a především se navyšuje o zisk, vytvořený tím, že  uspořené finanční prostředky, které jsme získali úvěrem, místo toho, abychom je utratili hotové. jsme zhodnotili svým obratem výrobků, či služeb. Aby tedy Cash Flow bylo kladné, je nutné, aby ziskovost z uspořených hodnot, daň na odpisech a úrocích převýšila výši nákladů, úroků a splátek jistiny. Práce s Cash Flow je na příkladu zde.. Cash Flow v tomto ukazateli není diskontované inflací.

Pole diskontované Cash Flow v % navazuje na pole Cash Flow v %. Určitým způsobem (diskontování Cash Flow je několik způsobů) se diskontuje Cash Flow právě o inflaci nákladovou.To znamená, že Cash Flow z produktu pro příjemce úvěru inflace znehodnocuje.V tomto případě je znehodnocení paradoxně i pro příjemce úvěru, protože nákladová inflace zvyšuje ceny pro obě strany a tak budou mít obě strany méně prostředků na další nákupy majetku. Nákladová inflace tak znehodnocuje Cash Flow a v podstatě, čím dříve lépe, tím lépe.Našem případě tak dva roky inflace po 3,5% znamená snížení Cash Flow budoucích prostředku v dnešní hodnotě na 8,42% ztráty pro příjemce úvěru a pro poskytovatele to je snížení zisku.

Pole procentní změna vzhledem k budoucím příjmům. zde se započítává inflace příjmová, ale přes veškeré měsíční příjmy za celé období. Tyto příjmy se nastavují v záložce "Rozpočet" . je nutné zadat měsíční příjem a také zadat výši příjmové inflace. Díky příjmové inflaci rostou příjmy měsíční. Navýšení budoucích příjmů je v poli "nárůst v Kč v budoucích příjmech" a pro nás to znamená, že dlužník lépe splácí s vyšší příjmovou inflací. Příjmová inflace se zjistí z příjmové inflace odhadem, dle státních ukazatelů jako nárůst mzdy, anebo si zjistíme příjmovou inflaci tak, že si spočítáme vývoj mezd za poslední léta a odhadneme další vývoj mezd. U podnikatel se pak příjem má rovnat nákladové inflaci. Pokud ale inflace jeho produktu stoupá, je ve výhodnější pozici a mlže si zadat vyšší příjmovou inflaci. Pole procentní změna .... se vypočítá tak, že zjistíme výši nárůstu příjmu za dané období a odečteme tento nárůst od nákladů na produkt. Zjistíme tak, kolik jsme tratili, anebo získali na finančním produktu. U dlužníka je záporná částka ztrátou. Pokud bude tedy roční příjem 750000, tak při příjmově inflaci bude poslední příjem mít hodnotu. 807688 Kč třetím, posledním rokem produktu. Za tři roky produktu budeme mít celkem na příjmech při inflaci 2,5% hodnotu 2 364 386 Kč. Celkový nárůst příjmů bude tedy 2 364 386 Kč minus 3 x 750 000 Kč. To činí rozdíl 114387 Kč. Pokud odečteme náklady na úvěr,  78955 Kč pak je nárůst 34432 Kč.To po 3 letech produktu činí 1,58 % a na rok to činí 0,53 % z celkových budoucích příjmů. Ukazatel nám tedy sděluje, Jak pokryjeme náklady prostou inflací příjmovou. V tomto případě ano. Činitelem č. 1 je příjmová inflace a výše příjmu za období..tento ukazatel nám sděluje také, jak příjmová inflace nám pomůže při rostoucích tržbách při určitém tempu.

Pole  výsledný zisk v % na 1 rok je vypočten jako (zisk z nárůstu příjmů) minus náklady na produkt lomeno počet let. Záporné procento sděluje dlužníkovi, že si nemá půjčovat, pokud nemusí, protože úvěr je nevýhodný. Tento ukazatel je součtem ročního zhodnocení z Cash Flow a zhodnocení z budoucích inflačních příjmů.Jedná se tedy o hodnotu budoucích peněz a budoucího procenta.

 


Tisk a Export kalendáře CASH FLOW

Tisk sestav Cash Flow je možný po výběru sestavy s názvem "Sestava dle vlastního výběru" v rozvíracím boxu sestava

Poté je nutné stisknout tlačítko "Náhled", anebo "Tisk"

Splátky je možné exportovat do Excelu. Je v však nutné v prvním rozvíracím boxu vybrat druh exportu pod názvem "Export porovnání variant,  anebo  Exportuj výběr ". Poté je nutné stlačit tlačítko pro Export do Excelu.


 

příklad

Příklad č. 1 - rozpočet u Produktu jednorázové úhrady - složené úročení

zadání : složené úročení - počet let 3, jistina 500 000 Kč, roční sazba 4,67%, 1% nákladů. - příjem roční 750000 - roční období - roční (rozpočet) průměrný příjem 750000 Kč (ekonomika) - měsíční náklad 220 Kč. inflace nákladová 3,5% - inflace příjmová 2,5% - vnitřní výnosové procento 2,1% - nedaňové výdaje 380 000 - sazba daně 20% - DPH 41666 kč - mimořádná splátka 50000 - akontace - 50000 - odpisy celkem 355 000 - odpisy 1. rok 125000 - roční zisk 125000 - maximální procento rozpočtu 25% - počet let odpisů = 8

úkol:  vypracovat CASH FLOW kalendář. provést vyhodnocení z hlediska rozpočtu , pokud jde o obdržení úvěru  - připravit sestavu skutečných splátek a připravit export.

C - další úkol:  zjistit, kolik bychom museli stanovit maximální hranic z příjmů, pokud bychom chtěli si půjčit 1 mil Kč. jaké jsou pak výsledky ?

D- poslední úkol : - jaká postačí inflace, abychom byli co se týče zisku z budoucích příjmů, na nule? tato otázka je pokládána z hlediska rizika. čím střízlivější odhad, tím menší riziko. chceme tedy vědět, kam až můžeme zajít.

V MENU - Přepni na akci ,zvolíme  produkt Složené úročení -,V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "Zavřít" zvolíme "Vypočítej úrok a ostatní ukazatele". Produkt lze také vybrat pomocí záložky "Výběr" - (Složené úročení)  Nejdříve přepneme na záložku "Základní formulář" . Do pole jistina zadáme částku 500000, nastavíme roční období -  zadáme roční sazbu 4,67 % .Pro počet let zadáme 3 roky.    Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí bý,t vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 3 a úroková sazba období také 4,67.  Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na  2. Měsíční náklady budou 220 Kč. Procento z nákladů bude 1%. Výše inflace bude 3,5. vnitřní výnosové procento bude 2,1%

 Záložka rozpočet : Výše příjmové inflace bude 2,5. Výše ročního rozpočtu v záložce rozpočet  bude 750000,   maximální procento z příjmů bude 25%

Záložka ekonomika : počet let odpisů bude 8.. Výše průměrných ročních příjmů v záložce ekonomika bude 750000. ., nedaňové výdaje budou 380000, sazba daně 20%, DPH 41666 Kč, mimořádná splátka 50000, akontace 50000, pole odpisy celkem bude mít hodnotu 355000 a pole pro první rok odpisů zadáme 125000. Roční zisk pod pole příjmy bude 125000..

Na obrázku č. 3  je vidět zadání a výsledky k příkladu u "Základní záložky". Na obrázku č. 3  je vidět zadání a výsledky k příkladu u "Rozpočet"

 Na obrázku č. 2  je vidět zadání a výsledky k příkladu u "Ekonomika" Na obrázku č. 1 je vidět zadání k příkladu 1 - záložka Rozpočet.

Řešení úkolu  vypracovat CASH FLOW kalendář. provést vyhodnocení z hlediska rozpočtu , pokud jde o obdržení úvěru  - připravit sestavu skutečných splátek a připravit export.ŘEŠENÍ

A/  Při příjmech 750 tis. ročně máme maximální hranic splátek 25%. Maximální splátka je 187 500 Kč, průměrná teoretická splátka je 176319 Kč. Nejsou vyplněny náklady, takže předpokládáme, že povolených 75 % bude pro náklady stačit. Povolenou výši splátky čerpáme z 94,1 %, čili nepřesáhli jsme stanovenou mez a z hlediska rozpočtu můžeme říci, zda jsme schopni splátku splácet, anebo po třech letech uhradit splátku naráz. K tomu nám pomáhá i ukazatel, kdy vidíme, že nám stačí 0,78 současných příjmů na úhradu celého dluhu.Kromě toho máme informaci, že při našich možnostech lze splácet až jistinu 531350 Kč.Můžeme tedy dokonce obdržet úvěr o 31350 Kč vyšší.

B/ Při inflaci 2,5% na příjmech bude příjem za rok na poslední splátce o 57668 Kč vyšší. Celkový nárůst všech příjmů dohromady činí 114387 Kč, což znamená, že při nákladech na úvěr  78955 Kč a navýšení všech příjmů činí zisk z příjmové inflace celkem 34432 Kč, což při všech budoucích příjmech činí 1,58 % z těchto příjmů. Z hlediska budoucích příjmu také vidíme, že navýšení činí celou jednu desetinu z budoucích příjmů.

´C - Úkol další : zjistit, kolik bychom museli stanovit maximální hranic z příjmů, pokud bychom chtěli si půjčit 1 mil Kč. jaké jsou pak výsledky ? Klikneme na pole "Maximální procento z rozpočtu" a pak na oranžové pole vpravo. Pomocí kolečka myší pak hledáme nejbližší údaj k jistině 1 000 000 Kč. Tento údaj se objevuje v poli "Maximální vypočtený úvěr" Na tuto hodnotu bychom se dostali i ze "Základního formuláře"

Dostali jsme se k číslu 47 % a jistině 998004 Kč. Pokud bychom chtěli zpřesnit údaj, zadáme do pole skok 0,01 a opět se kurzorem přemístíme do oranžového malého pole vpravo.Opět točíme kolečkem myši, až se dostaneme na hodnotu 47,02 až 47,11. % z příjmů. Všimněme si, že ostatní údaje se neměnily, jenom, které se bezprostředně týkaly povolené výši splátky a současné čerpání splátky.

ŘEŠENÍ POLEDNÍHO ŮKOLU d - : - jaká postačí inflace, abychom byli co se týče zisku z budoucích příjmů, na nule? tato otázka je pokládána z hlediska rizika. čím střízlivější odhad, tím menší riziko. chceme tedy vědět, kam až můžeme zajít.

Klikneme na pole "Maximální procento z rozpočtu" A DOSADÍME ZPĚT 25% . PAK KLIKNEME NA POLE "ODHAD INFLACE PŘÍJMOVÉ NEBO MEZD". v POLI SKOK PONECHÁME HODNOTU 0,01. klikneme pak na oranžové pole vpravo. Pomocí kolečka myší pak hledáme nejbližší údaj k hodnotě nula v poli Celkový zisk v Kč ze všech budoucích příjmů.

Dostali jsme se k číslu +258 a - 203 Kč, tedy přibližně uprostřed je nula. V poli inflace to je tedy interval mezi 1,73 a 1,74 %.


Tisk sestav Cash Flow je možný po výběru sestavy s názvem "Sestava dle vlastního výběru" v rozvíracím boxu sestava

Poté je nutné stisknout tlačítko "Náhled", anebo "Tisk"

Splátky je možné exportovat do Excelu. Je v však nutné v prvním rozvíracím boxu vybrat druh exportu pod názvem "Export porovnání variant,  anebo  Exportuj výběr ". Poté je nutné stlačit tlačítko pro Export do Excelu.