Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekon1

formulář ekonomický a bankovní

záložka č. 10 - SPLÁTKY

 

PŘÍKLADY

 základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - přímé odkazy na záložky - popis záložky - příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

Systémové nastavení : Vyhrazeno pro autora


 

POPIS ZÁLOŽKY SPLÁTKY

Box Splátkový kalendář - Tlačítko Nastavit jako sestavu  - Tisk a Export kalendáře

Jedná se o výpočet splátkového režimu. Období jedné splátky je dán dle nastavení období. Lze tedy splátkový režim využit jako měsíční, anebo jako čtvrtletní, či roční.

Tato záložka slouží pro ukázku splátek jednotlivých finančních produktů, od splátkových sestav s jednou, nebo dvěmi řádky až po dlouhodobé finanční splácení..Počet splátek v této záložce je závislý na druhu finančního produktu. Některé finanční produkty tuto záložku nevyužívají.

Každý řádek záložky představuje údaje o datu, úroku, sazbě, jistině, zůstatku jistiny, uhrazené listiny a vlastní výš splátky. Jeden řádek se rovná vždy jedné splátce.

 

Obrázek číslo 1, velmi jednoduchý splátkový režim pro produkt - Jednorázová úhrada 001 a 002

 

Box Splátkový kalendář

Je největším prvkem záložky. Do tohoto boxu se ukládají veškeré informace a to po každém výpočtu, co se týče možností splácení. Box tedy slouží pro ukázku splátek jednotlivých finančních produktů, od splátkových sestav s jednou, nebo dvěmi řádky až po dlouhodobé finanční splácení..Počet splátek v této záložce je závislý na druhu finančního produktu. Některé finanční produkty tuto záložku nevyužívají.

Produkt Jednorázová úhrada jednoduché úročení 001 - podmínkou funkčnosti je vyplněný měsíční příjem v záložce  Rozpočet. Splátky sestávají ze dvou řádků, z řádku poskytnutí finančního produktu a řádku úhrady finančního produktu.

Produkt Jednorázová úhrada složené úročení 002 - podmínkou funkčnosti je vyplněný měsíční příjem v záložce  Rozpočet. Splátky sestávají ze dvou řádků, z řádku poskytnutí finančního produktu a řádku úhrady finančního produktu.

Produkty, které využívají splátkový kalendář jsou : Jednoduché jednorázové úročení, Složité jednorázové úročení, Penalizace, Leasing, úvěry, účet a kontokorent, odpisy

Každý řádek záložky představuje údaje o datu pohybu financí po každém příjmu, či splátce., Na řádku je uvedeno::

Částka splátky nebo příjmu -  případné datum, počet let - sazba roční -  úroku, výše splacené jistiny - výše splaceného úroku - vlastní splátka - zůstatek jistiny a uhrazeno celkem


Tlačítko Nastavit jako sestavu 

Po stisku tohoto tlačítka bude vybrána v rozvíracím boxu sestava splátek č.3. Tisk, ani náhled nebudou spuštěny. Sestavu je možné vybrat normálně i   přes rozvírací box s druhem sestav.


 

Tisk a Export kalendáře splátek

Tisk tohoto modulu je možný po výběru sestavy s názvem "Sestava splátek 3 (2)" v rozvíracím boxu sestava, anebo tlačítkem "Nastavit jako sestavu"

Poté je nutné stisknout tlačítko "Náhled", anebo "Tisk"

Splátky je možné exportovat do Excelu. Je v však nutné v prvním rozvíracím boxu vybrat druh exportu pod názvem "Export splátkového kalendáře". Poté je nutné stlačit tlačítko pro Export do Excelu.

 

Obrázek číslo 2 - sestava splátek k příkladu č. 1

 


příklady

Příklad č. 1 - Splátky u Produktu jednorázové úhrady

zadání : složené úročení - počet let 3, jistina 500 000 Kč, roční sazba 4,67%, 1% nákladů. - měsíční průměrný příjem 40000 Kč - měsíční náklad 220 Kč. inflace nákladová 3,5% - inflace příjmová 2,5%

úkol:  vypracovat splátkový kalendář. připravit sestavu a připravit export.

V MENU - Přepni na akci ,zvolíme  produkt Složené úročení -,V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "Zavřít" zvolíme "Vypočítej úrok a ostatní ukazatele". Pokud nejsme v záložce "základní formulář", na tuto záložku přepneme. Do pole jistina zadáme částku 500000, nastavíme roční období -  zadáme roční sazbu 4,67 % .Pro počet let zadáme 3 roky.    Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 3 a úroková sazba období také 4,67.  Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na  2. Měsíční náklady budou 220 Kč. Procento z nákladů bude 1%. Výše inflace bude 3,5. Výše příjmové inflace bude 2,5. Výše příjmu bude 40000.. Provedeme přepočet. Pro kontrolu :, že veškeré náklady jsou 86292 Kč. . Efektivní úroková sazba průměrná -  je 11 %.Výsledný rozpis "splátek", kdy je v tomto produkt pouze o dva řádky, je na obrázku č. 1

Tisk tohoto příkladu je možný po výběru sestavy s názvem "Sestava splátek 3 (2)" v rozvíracím boxu sestava, anebo tlačítkem "Nastavit jako sestavu"

Poté je nutné stisknout tlačítko "Náhled", anebo "Tisk" Výsledná sestava je uvedena na obrázku č. 2

Export do Excelu. Je  nutné v prvním rozvíracím boxu vybrat druh exportu pod názvem "Export splátkového kalendáře". Poté je nutné stlačit tlačítko  Export do Excelu.