Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekon11

záložka č. 11 - základní formulář - varianty řešení  a práce s nimi

formulář ekonomický a bankovní

 

příklady

postupzákladní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - export variant - tisk variant - tisk (náhled) jednotlivých variant za sebou - funkční klávesy - příklady - přímé odkazy na záložky - ULOŽENÍ A OTEVŘENÍ VARIANT


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

Systémové nastavení : Vyhrazeno pro autora


stručný popis záložky Č 11 - VARIANTY

Záložka "Varianty"  slouží k tomu, abychom mohli pracovat se všemi uloženými variantami. Varianty se ukládají na povel a ukládají se pouze takové, které jsme záměrně uložili pomocí tlačítka "Vložit do historie", anebo klávesy F3, či pomocí MENU, či pomocí pravého tlačítka myši..

První varianta je nesmazatelná varianta a je vždy to poslední provedený výpočet bez ohledu na záměr uložení. Uložení probíhá automaticky. Při novém výpočtu se nové výpočty uloží do varianty číslo 1 a tak starou variantu vždy přepíše.

Seznam variant se objeví právě v této záložce.Se seznamem se dá pracovat. Při výběru každé varianty v levém seznamu se objeví jeho podrobné hodnoty s seznamu levém. Lze si tak prohlížet jednotlivé varianty i její položky.

Každou jednotlivou variantu lze smazat. Lze také smazat mimo poslední - současné varianty kompletně všechny ostatní.. Jednotlivou variantu můžeme vždy vrátit jako aktuální. Není ale možné vždy dodržet přesný stav, je proto nutné zkontrolovat, zda výpočty mají shodné nastavení.

Varianty lze exportovat dvojím způsobem. Export je proveden tak, že všechny varianty jsou exportovány do tabulky Excel, se všemi uloženými hodnotami. Druhý způsob je tem že všechny varianty jsou sice exportovány do Excelu, ale s rozsahem pouze vhodným pro  daný druh výpočtu.

Seznam variant lze také tisknout a to jak ve formě A4 na stojato, či ve formě  na ležato.

SEZNAM VARIANT LZE ULOŽIT NA DISK A ZPĚTNĚ OTEVŘÍT. Lze tak všechny varianty opětovně vyvolat a pracovat s nimi.

 


popis záložky varianty

příklady zde

seznam variant - podrobnosti varianty - funkční tlačítka - funkční klávesy - ULOŽENÍ A OTEVŘENÍ

 

Obrázek č. 1 - seznam variant , vytvořeno i pro příklad č. 1


 

pole seznam variant -  Seznam variant  je v levém poli záložky varianty. První varianta je nesmazatelná varianta a je vždy to poslední provedený výpočet bez ohledu na záměr uložení. Uložení probíhá automaticky. Při novém výpočtu se nové výpočty uloží do varianty číslo 1 a tak starou variantu vždy přepíše.Seznam variant se objeví právě v této záložce.Se seznamem se dá pracovat. Při výběru každé varianty v levém seznamu se objeví jeho podrobné hodnoty s seznamu levém. Lze si tak prohlížet jednotlivé varianty i její položky..Počet variant je omezen na 250.

První varianta je nesmazatelná varianta a je vždy to poslední provedený výpočet bez ohledu na záměr uložení. Uložení probíhá automaticky. Při novém výpočtu se nové výpočty uloží do varianty číslo 1 a tak starou variantu vždy přepíše.

pole podrobnosti variantyKaždá varianta v okamžiku, kdy je  vybrána, je promítnuta se všemi hodnotami do pravého pole podrobnosti varianty. . Viz obrázek č. 1


 

 

funkční tlačítka

Tlačítko  smazat vybraný -  Každou jednotlivou vybranou variantu lze smazat. nelze pouze smazat poslední variantu.

Tlačítko  smazat vše  -  Lze také smazat mimo poslední - současné varianty kompletně všechny ostatní.. Jednotlivou variantu můžeme vždy vrátit jako aktuální. Není ale možné vždy dodržet přesný stav, je proto nutné zkontrolovat, zda výpočty mají shodné nastavení.

Tlačítko  vložit zpět do výpočtu  - Jednotlivou variantu můžeme vždy vrátit jako aktuální. Není ale možné vždy dodržet přesný stav, je proto nutné zkontrolovat, zda výpočty mají shodné nastavení..S jednotlivou variantou lze také dál počítat.

upozornění : nelze zajistit, aby zcela veškerá data byla na 100 %  zpět přenesena z varianty do základního výpočtu. je nutné si nejdříve praxí ověřit, jaká data přenášena nejsou. většina dat přenesena je, a současně proběhne opakovaný výpočet, který doplní data ostatní. většina produktů má ohledně výpočetních a číselných vstupních polí stoprocentní přenos zpět. popisová textová pole  stoprocentní přenos zpět již nemají.

Tlačítko  TISKNE SE VŽDY VYBRANÁ VARIANTA   - Jednotlivou variantu můžeme vždy vytisknout. Jednotlivou variantu tiskneme implicitně vždy jako poslední. Lze ale vybrat režim, že když si vybereme nějakou jinou uloženou variantu, lze ji také vytisknout. Je nutné ale tuto funkci zapnout. Což lze také pomocí tohoto tlačítka. Přepínaní mezi oběmi režimy je v nastavení tisku , anebo lze kliknout na 1. nadpis na stavovém řádku, kdy nám ukazuje jaký je režim tisku.K tomu, abychom nastavili režim, kdy se tiskne vždy poslední výpočet, lze také stisknout tlačítko TISKNE SE VŽDY poslední výpočet.

Tlačítko Varianty uložit  -  Slouží k uložení všech variant do souboru na disk. Tlačítko Varianty otevřít  - Slouží k otevření uložených variant ze souboru z disku. dále viz zde.

 


 

 

funkční klávesy

odkaz na přehled kláves je zde

F6 : Výmaz variant - budou vymazány všechny varianty, jako po tlačítku "Smazat vše"

F9 : O historii dopředu, a obnovit, v tisku nový tisk - Bude vytištěna aktuální varianta. Podmínkou pro tisk aktuální varianty je ale nastavení tisku aktuálních variant. To lze přes tlačítko "Tiskne se vždy vybraná varianta"

F10 : O historii dopředu, a obnovit, v tisku nový tisk - Bude vytištěna aktuální varianta. Podmínkou pro tisk aktuální varianty je ale nastavení tisku aktuálních variant. To lze přes tlačítko "Tiskne se vždy vybraná varianta"

F11: O variantu dopředu - bude ukázána a vybrána další varianta (uložená)

F12: O variantu zpět - bude ukázána a vybrána předchozí varianta (uložená)

Poznámka : Při užití klávesy F9 a F10 nebude automaticky zvolen režim tisku aktuální varianty. uživatel si musí tento režim nastavit sám. (jinak bude tištěn stále poslední výpočet. důvodem je skutečnost, že v případě, že režim nastaví automaticky tisk aktuální varianty, bude tento režim již i nadále zapnutý a uživatel při tisku jiné varianty si neuvědomí, že není nastaven tisk posledního výpočtu.


 

export variant do excelu

 

Lze exportovat dvojím způsobem. Vždy se ale exportují všechny uložené varianty. Export je prováděn do souboru Excel. Soubor Excel se sestává nejdříve z prvních řádků, které mají úvodní řádky, ale varianty jsou především očíslovány. Druhá část souboru Excel je sestavena ze sloupců. Každý sloupec představuje jednu variantu. Každý řádek představuje jednu určitou hodnotu pro každou variantu. Můžeme rozlišovat dva druhy sestav. Způsob exportu se určuje v prvním rozvíracím poli pod tlačítkem Přepočítat a Export do Excelu. Pro varianty lze využít první volbu s polem " Export porovnání variant"   Tato varianta představuje export všech variant a především export všech hodnot pro každou variantu. takový export může být rozsáhlý, nicméně, může být velice užitečný pro kontingenční tabulku. Druhý typ exportu je možné vybrat ve stejném rozvíracím poli a to pod položkou "Exportuj výběr"..

Výběr se provádí automaticky na základě druhu produktu a sestavy. Předtím je možné změnit výběr v záložce "Nastavení tisku". Pokud před exportem zpracujeme výběr v této záložce, výběr se změní. Hodnoty lze přidat i ubrat.

Všechny exporty se provádí pomocí tlačítka "Exportuj do Excelu", nebo pravým tlačítkem myši, nebo z hlavního MENU. 

Uložený soubor Exportu výběru pro příklad 1 (viz níže) je viz zde :

Kromě exportu do Excelu lze také varianty uložit do souboru na disk a zpětně ze souboru otevřít . Viz zde.


 

tisk variant

Tisk variant může mít dvě dvojí pojetí. První způsob tisku variant je jednotlivý tisk celé varianty. Tedy tisk jedné varianty a to pro každou sestavu. Výběr konkrétní varianty je možný.

Druhý způsob tisku varianty je seznam vybraných hodnot všech variant. Tedy netiskne se plně jedna varianta, ale všechny varianty, pouze s několika vybranými ukazateli.

Implicitní tisk posledního výpočtu - Implicitně je nastaven tisk poslední vypočtené varianty, která ani ještě nemusí být uložena. Toto nastavení je v přepínacím poli "tisk posledního výpočtu" záložky Nastavení tisku. Jedná se tedy vždy o poslední vypočtenou variantu bez ohledu na uložení do historie variant.Důsledek stisku klávesy "náhled", či "Tisk" je v tom, že bude vytištěna poslední  varianta a tedy bude ve výpočtech i nastavena poslední varianta. Změna je také možná pomocí tlačíte "Tiskne se vždy poslední výpočet" a "Tiskne se vždy aktuální varianta" - přímo zde na této záložce.

tisk AKTUÁLNÍ varianty  - Implicitně je nastaven tisk poslední vypočtené varianty, která ani ještě nemusí být uložena. Toto nastavení je v přepínacím poli "tisk posledního výpočtu" záložky Nastavení tisku. Pokud ale zapneme přepínací pole "Tisk aktuální varianty", bude vytištěna varianta, která Jedná se tedy vždy o poslední vypočtenou variantu bez ohledu na uložení do historie variant. Pohyb po variantách je možný přímo v záložce "Varianty produktů" . Pohyb po variantách je také možný

Seznam názvů sestav, které lze vytisknout jako jednotlivé varianty..Jako druh sestavy lze vytisknout všechny sestavy , mimo sestavu číslo 4 (Výběrová sestava variant 4)  a a sestavy číslo 5. Výběrová Sestava variant L4 (5) :

Sestava dle vlastního výběru 1F (0)
Sestava Cash Flow 2 (1)
Sestava splátek 3 (2)
Sestavy podrobná 1ALL (3)
Penalizace (6)
Eskont (7)
Diskont (8)
Dvojité procento (9)
Procento (10)
Marže a rabat (11)
Trojčlenka - úměra (12)
Rozdělení na poměry (13)
Měnová operace (14)
Leasing - rekapitulace (15)
Úvěr a hypotéka - rekapitulace (16)
Investice(17)
Spoření(18)
Pohyby na účtu a kontokorent(19)

tisk všech variant  - sestava, která shrnuje výčet veškerých variant s omezeným počtem proměnných. Výběrová sestava variant 4 shrnuje veškeré varianty a můžeme zde vybrat až 9 hodnot z jednotlivých variant. Výběrová Sestava variant L4 (5) - Shrnuje výčet některých hodnot všech variant. Počet hodnot může být až 14. Sestava je orientována na ležato.

Tisk sestav je možný po tlačítku "Tisk", anebo prohlížení sestavy po tlačítku "Náhled"


 

 

tisk (náhled) jednotlivých variant za sebou

K dispozici máme možnost tisknout varianty i za sebou. Lze to provádět dvěma způsoby. Tisk variant není nikdy hromadný. Je nutné pro každý tisk stlačit tlačítko k tisku, anebo k náhledu. Abychom mohli tisknout jednotlivé varianty, je nutné stlačit tlačítko "Tiskne se vždy vybraná varianta".

1. způsob znamená vždy vybrat jakoukoliv variantu a stisknout tlačítko pro náhled, nebo Tisk.K dalšímu tisku je nutné opět vybrat jinou variantu a opět stlačit tlačítko pro náhled, či tisk. Mezi jednotlivými výběry je nutné v případě náhledu uzavřít vlastní vytvořený Náhled na tisk. Z náhledu lze také tisknout.

2. Způsob urychluje práci a pomáhá tisknout jednotlivé varianty za sebou. Využíváme funkčních kláves F9, nebo F10. Klávesy slouží k tisku, anebo náhledu variant, jak jdou za sebou, nebo vedle sebe. Popis těchto kláves je zde. Pomocí jednoho stisku klávesy bude vybrána předchozí, či následující varianta poslána k náhledu , či k tisku.


 

 

příklady a práce s variantami

příklad 0011/1 - výpočet - jednorázová úhrada - složené úročení, změna ukazatele - měsíčního příjmu. 

složené úročení, -  výpočet úroku -  jistina 1 000 000 Kč  - měsíční období - počet let 5 - roční úrok 5,6% -  4  desetinná místa - 150 Kč měsíční platba - poplatek 1,5 % z uzavření smlouvy  - inflace nákladová 3,5 % - inflace příjmová - 2,5 % - Vnitřní výnosové procento  8% - 30 dní v měsíci - úvěr - počáteční měsíční příjem 20 000 Kč. 50% maximu ze splátky - 20% spoluúčast v %.

 

požadavek: - nalézt výši příjmu, která dostačí pro průměrnou měsíční úsporu.- nejedná se o klasický úvěr, pouze nás zajímá průměrný výdaj a jeho měsíční pokrytí (na klasický úvěr je k dispozici jiná záložka)

V MENU , volba "Přepni na akci" - "Složené úročení" . V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "zavřít" zvolíme "Vypočítej úrok a ostatní ukazatele". Do pole jistina v záložce Základní formulář zadáme částku 1 000 000, nastavíme měsíční období -  ale zadáme roční sazbu 5,6  %. Pro počet let zadáme 5 rok. Pro výmaz všech nákladů také můžeme použít tlačítko "Vymazat náklady a mimořádné splátky". Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku" (V záložce nastavení)  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nebude vyplněno. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na 4.  Výše inflace bude 3,5%. Měsíční poplatek zadáme 150 Kč. Procentní poplatek bude 1,5%. Příjmovou inflaci v záložce Rozpočet zadáme 2,5%. Vnitřní výnosové procento bude 8% a Jako roční období v záložce nastavení zadáme "30 dní v měsíci" . Bude se jednat o úvěr. Do pole  rozpočet - příjmy za období zadáme 20000 Kč. Maximální procento z rozpočtu bude 50%. Příjmová inflace bude 2,5%. Spoluúčast necháme 20%. Provedeme přepočet a ihned druhý přepočet, který zpětně přepočítá úrok na roční období..(Prostě tlačítko přepočítej stlačíme 2x)

Nahoře na formuláři se objevilo hlášení - Výše příjmu nestačí na splátku - z příjmu lze mít 443853 Kč. Pro nás to znamená, že tato varianta je bezpředmětná, ale pro náš účel variantu uložíme tlačítkem "Vložit do historie".nebo klávesou F3.

požadavek 2 :  budeme provádět navýšení příjmů a až bude příjem dostačující, prohlídneme si historii. do té doby budeme jednotlivé varianty ukládat.

Do hodnoty "výše skoku " zadáme hodnotu 3000..Klikneme na pole rozpočet - měsíční příjmy a a pak se přeneseme do oranžového textového pole pomocí klávesy F5. Pak vždy střídavě stlačíme klávesu šipky nahoru (přidej hodnotu) a k tomu klávesu F3 (Vložit do historie). Budeme ukládat řešení, až  Pole "maximální vypočtený úvěr" bude vyšší, než původní jistina. Současně vpravo na formuláři zmizí hlášení o neschopnosti splácet.

 


 

ULOŽENÍ A OTEVŘENÍ VARIANT

(mimo soubor Excel)

 

Do Varianty můžeme ukládat.. K tomu slouží tlačítko "Varianty uložit " anebo příkaz k uložení variant je v MENU - SOUBOR - Uložit varianty  Lze tak všechny varianty uložit do souboru na disk. Lze to využít tématicky pro jakýkoliv produkt a soubor lze tak přeposlat  jinému uživateli.

Varianty lze opět otevřít - K tomu slouží tlačítko "Varianty otevřít" anebo příkaz k otevření variant je v MENU - SOUBOR. - Otevřít varianty  Lze tak otevřít všechny uložené, anebo v souboru od jiného uživatele došlé varianty.