Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekon1

formulář ekonomický a bankovní

záložka č. 1 - výběr funkce

příklady

postupzákladní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - přímé odkazy na záložky


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

Systémové nastavení : Vyhrazeno pro autora


 

POPIS ZÁLOŽKY VÝBĚR FUNKCE

příklady zde

Pole pro výběr základního produktu - pole pro konkrétní výběr - historické pole - infopole - tlačítko "Načti všechny položky" - Hlavní kódy akcí

Tato záložka slouží pro pro výběr produktu, s kterým budeme provádět ekonomické výpočty. Je nutné, abychom si před vlastním výpočtem nejdříve vybrali produkt, s kterým budeme počítat. Podle toho bude nastaven způsob výpočtu. Nelze tedy přímo přikročit k výpočtu nějakého ekonomického produktu, aniž bychom si jej předtím nevybrali. Nelze pouze přeskočit do záložky, protože  přeskok do jiné záložky lze také chápat, jako informační záležitost, bez jakéhokoliv přenastavení. Spolu s výběrem záložky také není vybrána konkrétní akce.

V záložce se tedy nejdříve proklikem vybere hlavní produkt ve stromovém poli.  Poté se vybere produkt v druhém poli.. Produkt lze také vybrat přes volbu v hlavním MENU, anebo přes přímé tlačítko. Po výběru produktu ve stromovém poli se objeví podrobnější, anebo alespoň jedna z konkrétních možností v druhém poli. Zde vybíráme konkrétní ekonomickou akci. Pod tímto polem je informační pole, které nám sděluje obsah výpočtů ke každému výpočtu - zhruba. V pravém poli se do historie se ukládají veškeré vybrané typy produktů, z kterých je pak možné zrychlenou volbou přejít k určitému typu produktu. Tlačítko "Načti všechny produkty"  slouží k tomu, aby se ve druhém poli, pro krok 2, objevil veškerý seznam dostupných ekonomických produktů a mohlo se tak přímou volbou vybrat z některých ekonomických produktů.

 

Obrázek záložky

popis variantvolba produktu

 

Pole první pro výběr základního produktu - krok 1

V záložce se tedy nejdříve vybere hlavní produkt ve stromovém poli. Zde máme k dispozici množství ekonomických  funkcí. Pomocí stromové struktury se tak můžeme dostat po kapitolách k určité ekonomické funkci. Po každém konkrétním výběru  v této stromové struktuře se zaplní informační pole.

 

Pole pro konkrétní výběr - krok 2

Poté se vybere produkt v druhém poli.prokliknutím myši, anebo postačí pouhý výběr .Produkt lze také vybrat přes volbu v hlavním MENU, anebo přes přímé tlačítko. Po výběru produktu ve stromovém poli se objeví podrobnější, anebo alespoň jedna z konkrétních možností v tomto druhém poli. Zde vybíráme konkrétní ekonomickou akci. Pod tímto polem je informační pole, které nám sděluje obsah výpočtů ke každému výpočtu - zhruba. V okamžiku, kdy, si vybereme  a proklikneme akci v tomto poli se provede nastavení pro tuto akci a současně se do vedlejšího pole historie zapíše druh vybrané akce, abychom se případně mohli rychle k tomuto druhu akce vrátit. Poté budeme přepnuti do určité záložky s daným druhem akce.

 

Historické pole -  případný krok 3

V pravém poli historie, označeném jako "Poslední použité funkce", se ukládají veškeré vybrané typy produktů, z kterých je pak možné zrychlenou volbou přejít k určitému typu produktu.Výběry se provádějí opakovaně a známe tak i historii výběrů. Může tedy dojít i k opakovanému výběru stejné akce.Výhodou tohoto pole je, že známe historii akcí, a že se můžeme kdykoliv k akci vrátit. Pokud vybereme určitou akci v poli historie, bude to mít stejný účinek, jako kdybychom vybrali akci v kroku 2 - v druhém poli pro konkrétní výběr.

Tlačítko "Načti všechny produkty"  slouží k tomu, aby se ve druhém poli, pro krok 2, objevil veškerý seznam dostupných ekonomických produktů a mohlo se tak přímou volbou vybrat z některých ekonomických produktů.

 

Infopole

Pod druhým pole pro konkrétní výběr je informační pole, které nám sděluje obsah výpočtů ke každému výpočtu - zhruba. Informační pole reaguje na výběr akcí ve stromovém - prvním poli .

 

tlačítko "Načti všechny položky"

Tlačítko "Načti všechny produkty"  slouží k tomu, aby se ve druhém poli, pro krok 2, objevil veškerý seznam dostupných ekonomických produktů a mohlo se tak přímou volbou vybrat z některých ekonomických produktů.

 


 

Příklad : A až F

Vybereme akci - A - Jednorázový úvěr -  Výpočet jistiny, poté  akci  B - leasing,  pak akci C - odpisy a pak z historie opět akci D - leasing. Přímým tlačítkem vybereme E- měnové operace. Na závěr si vybereme z celkového seznamu produktů F - investice.

A: První volba  - Spustíme ekonomický modul. V kroku 1 vybereme ze stromového pole volbu " Úročení - úroky - úvěr - jednorázově ", pak vybereme podrobnější volbu, také ve stromovém poli a to volbu  " úročení - úroky jednorázová úhrada - 001 ". Tuto volbu proklikneme. Ve druhém poli se objeví seznam konkrétních akcí. My si vybereme akci "Jistina výpočet jednorázově 01-01-001".. Budeme přepnutí do záložky "Základní formulář"

B: Druhá volba  - Přeskočíme zpět do záložky "Výběr funkce" - . V kroku 1 vybereme ze stromového pole volbu " Leasingové operace", pak vybereme podrobnější volbu, také ve stromovém poli a to volbu  "Leasingové operace 1-02-009 ". Tuto volbu proklikneme . Ve druhém poli se objeví seznam konkrétních akcí. My si vybereme akci ""Leasingové splátky 01-02  009..Budeme přepnutí do záložky  "Leasing".

C: Třetí volba  - Přeskočíme zpět do záložky "Výběr funkce" - . V kroku 1 vybereme ze stromového pole volbu " Odpisy", pak vybereme podrobnější volbu, také ve stromovém poli a to volbu  "Účetní a daňové odpisy 1-01-015 ". Tuto volbu proklikneme . Ve druhém poli se objeví seznam konkrétních akcí (Nebo alespoň jedna akce k výběru). My si vybereme akci ""Účetní a daňové odpisy 01-02-015..Budeme přepnutí do záložky  "Odpisy".

D: Čtvrtá volba  - Přeskočíme zpět do záložky "Výběr funkce" - . V poli historie  "Poslední použité funkce"  vybereme volbu " Leasingové splátky 01-02-009" . Budeme ihned přemístění do záložky "Leasing"

E: Pátá volba  - Stlačíme tlačítko "Eur" nahoře na nástrojové liště. Budeme přímo převedení do první funkce záložky "Měnové operace".

F: Šestá volba  - Přeskočíme zpět do záložky "Výběr funkce" - . Zde ale stlačíme tlačítko "Načti všechny položky" . Pokračujeme ihned krokem 2 a to tak, že nalezneme ve druhém poli akci ""Investice 01-02-013..Budeme přepnutí do záložky  "Investice a spoření".

 


KÓDY HLAVNÍCH AKCÍ

Úvěr s jednorázovou úhradou - 001

Úvěr s jednorázovou úhradou s úročením úroků po obdobích - 002

Penále ze závazku - 003

Eskont - 004

Diskont - 005

Dvojité procento, marže, rabat - 006

úměra a dělení dle poměrů - 007

měnové operace - 008

Leasing - 009

Přehled Cash Flow - 010

Varianty produktů - 011

Úvěry, hypotéky,, změny splátek - 012

Investice, spoření a pojištění - 013

Úročení účtů a kontokorentu - 014

Účetní a daňové odpisy - 015