Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekon2

záložka č. 7 - základní formulář - jednorázový splatný úvěr

formulář ekonomický a bankovní

 

příklady

postup

klávesy pro tento modul

 

 


základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - celkový zisk (cfr)  --  příklady - přímé odkazy na záložky - CFR vysvětlení


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

Systémové nastavení : Vyhrazeno pro autora


 

POPIS ZÁLOŽKY HLAVNÍ FORMULÁŘ

příklady zde

 

Tato záložka slouží pro pro výpočet základních, nákladových,efektivních a Cash Flow ukazatelů a při uskutečnění půjčky, anebo úvěru. Tato záložka je brána jako nejzákladnější formulář, při kterém jsou vypočítány veškeré nejdůležitější základní ukazatele. Přes tuto záložku jsou uskutečněny i ostatní produkty. Význam této záložky tedy spočívá v tom, že manažer, uskutečňující finanční operaci se dozví velké množství informací, převedených na srozumitelné ukazatele, které stanoví, zda se akce vyplatí, či ne.

Silným nástrojem jsou zde možnosti stanovit období, které může být denní, měsíční, čtvrtletní,pololetní a roční. Úrokovou míru můžeme vztahovat k tomuto období. Tento formulář spolupracuje  s dalšími nastaveními, kdy můžeme určit, zda se bude započítávat přestupný rok, zda má měsíc průměrně 30 dnů atd. Možnost stanovit, že rok má 360 dnů, čili že měsíc má 30 dnů , což se provádí u měsíčních splátek.

Nejzákladnější informace : jsou pak k dispozici všechny ukazatele, jako jsou jistina, druh období, úroková sazba období, počet let, úroková sazba roční, úrok, a jistina s úrokem.. Je možné stanovit období i od-do dle data.

Jednoduché, nebo složené úročení, tedy úrok z úroku, výpočet diskontu.

započítáváme skutečné a veškeré náklady .Další ukazatele se věnují měsíčním poplatkům, poplatkům jednorázovým při uzavření smlouvy, paušálnímu poplatku a poplatku provize z jistiny. Tyto poplatky jsou v případě čerpání úvěru považovány jako nákladové..

Skutečná úroková míra po započtení nákladů a inflace . Ukazatel druhá Efektivní úroková roční míra po započtení všech nákladů započítává tedy i úrok i náklady na produkt.. Dalším ukazatelem je procentní sazba nákladů na produkt. Třetí efektivním ukazatelem je započtení nákladové inflace, tedy taková úroková roční míra, která nám stanoví efektivní sazbu po odečtení inflace, přičtení úroku a nákladů na produkt.

Můj zisk. Dalším ukazatelem jsou požadované vnitřní výnosové procento a rozdíl k tomuto procentu, tedy náš požadovaný zisk v roční úrokové sazbě.

Pravdivé roční náklady v %. Je zaveden ukazatel T- RPS, takzvaná pravdivá roční procentní sazba nákladů. Od nereálné roční procentní sazby nákladů, kde dle zákona je povoleno některé poplatky nezapočítat. jsou zavedeny doprovodné poměrové ukazatele nákladů na jistinu a zaveden ukazatel celkových nákladů a k úhradě celkem.

Ukazatel Cash Flow - konečný skutečný zisk z produktu. Jsou zavedeny velmi důležité ukazatele jako získané roční Cash Flow v % na jistinu, dále diskontované CF v % na jistinu, procentní změna vzhledem k budoucím příjmům, tedy započtená příjmová inflace a ukazatel výsledný zisk v % na 1 rok, čili čisté Cash Flow na 1 rok, které informuje manažera o skutečném zisku z produktu.

Variace jedním stiskem klávesy - využíváme zde funkce, které mohou variovat náš produkt. Pomocí šipkových kláves  si upravujeme výši hodnoty v aktivním poli. Můžeme ihned získat jiný a požadovaný výpočet, nebo požadovaný ukazatel. Můžeme vcelku rychle za sebou mačkat klávesy pro změnu hodnoty a tak za minutu získat  třeba 100 variant výpočtů, dokud nebudeme s ukazateli spokojeni.

Variantu lze stiskem jedné klávesy či tlačítka uložit do souboru variant pro další posouzení.

Varianty lze vytisknout taktéž pro další porovnání s jinými varianty. Lze vytisknout i výběr variant, anebo seznam variant.

Variantu lze vrátit do záložky a znovu s ní počítat.

výpočet chybějící jistiny, nebo sazby, nebo délky období. Kromě toho lze pomocí výběru funkce určit, zda budeme vypočítávat chybějící jistinu, úrok, úrokovou sazbu, anebo délku období, podle toho, jaký údaj je k dispozici.

výpočet závěrečného zisku  - CFR Na závěr se dozvíme kompletní výsledek po započtení zisku Cash Flow a započtení budoucích navýšení příjmů.-Dozvíme se tak informaci o celkové úspěšnosti . K dispozici jsou tři ukazatele a to Celkový součet Cash Flow a zisku z budoucího rozpočtu = CFR., roční CFR v %, a celkový procentní podíl CFR na úročeno jistinu.

 


 

POPIS ZÁLOŽKY HLAVNÍ FORMULÁŘ podrobně

příklady zde

Jednoduchý formulář a viditelnost prvků - Popisy nastavení - Help box - Základní vstupy - Nákladové údaje - Vypočtené údaje - Změna hodnoty - Druhy výpočtu z různého hlediska - Tlačítka - Tisk - Důsledek zaokrouhleníPříklady - Funkční klávesy

 

Obrázek č. 1 - Jednoduchý formulář pro základní zpracování dat - viditelné zóny

Modré šipky a body na obrázku ukazují na vliv na nastavení viditelnosti jednotlivých prvků


 

Jednoduchý formulář a viditelnost prvků 

tato záložka může měnit vzhled některých prvků tím, že  se některé prvky uschovají a některé prvky se zobrazí. Tak, jak je vidět na obrázku, je provedeno maximální zpřehledněn formuláře. K vidění jsou tak v naší záložce pouze ovládací prvky pro zobrazení, tlačítko "Vyčisti údaje" a nejdůležitější údaje - Základní vstupy. Kromě toho je zobrazeno žluté textové pole, spolu s ovládacím prkem pro změnu hodnoty. Ve spodní části obrazovky jsou k dispozici dvě velká hlášení, a to o informační pole hlášení druhu akce a informační pole hlášení o výsledku. Tento výsledek sestává z poměru celkových nákladů s úroky vůči a jistinou celkem původní jistině. Tento údaj nám tedy sděluje nákladovost celého produktu za celé období.

Ovládací prvky pro viditelnost prvků  "Základního formuláře" : Zatrhávací pole "Ukaž popisy"  rozhoduje o zobrazení polí "úrokové období", polí " číslo varianty", pole "počítání období roku", textového pole "vlastní popis" , ovládacího textového pole "snížit hodnotu...." a ovládacího pole "zvýšit hodnotu..."  . Kromě toho je tímto prvkem povoleno zobrazení pole na horní části modulu o druhu produktu.

Zatrhávací pole "Jednoduchý formulář" skrývá veškerá pole "Nákladových" a "Vypočtených údajů" a místo toho zobrazuje "informační pole hlášení druhu akce" a "informační pole hlášení o výsledku".

Zatrhávací pole Zvětšit Help zvětšuje pole Helpu. Toto pole, nazývané "Help box" , je umístěné na horní části této záložky a informuje nás o tom, jaká akce by se měla provést a jaké hodnoty by se měly vyplnit. Zatrhávací pole "Zvětšit Help" pak tento Help zvětší, aby se mohl celý projít. Po odkliknutí na tomto poli se  Help opět zmenší.

 

Popis nastavení - pole "úrokové období" nám ukazuje, jak jaké je nastaveno období. Toto období se nastavuje v záložce "Nastavení formuláře". Období můžeme mít 5 druhů a to roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční a denní. pole "Číslo varianty" nám sděluje počet uložených variant v souboru variant. Při každém stisku tlačítka "Vložit do historie" se uloží další varianta výpočtu a toto číslo se zvýší o jedno.

 

Obrázek č. 2 - Záložka Základní formulář se všemi výpočtovými prvky

 


 

 Základní vstupy -  modré pole povinně vyplnitelná

Základními  vstupy jsou jistina, úroková sazba, období a úrok. My máme ale rozšířené možnosti a můžeme si určit délku období, období od do, a periodu v rámci období, tedy, že například nám jde o 24 měsíčních období. Můžeme si také určit, jakou hodnotu budeme chtít vypočítat, tedy zda jistinu, anebo období, úrokovou sazbu, apod.

Jistina je základem pro výpočet úroku. Může se ale stát, že bude uzavřena záloha mimořádná, která v podstatě jistinu sníží. Pokud budeme ale  procentní poplatek počítat poplatek z jistiny, je nutné uvést jistinu včetně zálohy a mimořádnou zálohu uvést do záložky ekonomika. do pole"mimořádná splátka, anebo první splátka". Je také nutné nastavit pole "poplatek z celé jistiny"

Úroková sazba - můžeme vyplnit úrokovou sazbu období, anebo úrokovou sazbu roční a to v procentech. Pokud vyplníme obě sazby, přednost pro výpočet má sazba období. Pokud je vyplněna sazba období, je nutné vyplnit počet období. Pokud je vyplněna sazba roční, je nutné vyplnit pak počet ročních období.

Období. Zde máme k dispozici tři možnosti, jak zapsat období. Jedná se textové pole "období od - do  ", kdy je nutné vyplnit obě data, dále je možnost vyplnit pole počet období, anebo je možné vyplnit pole počet ročních období - pole "počet let".

Výše úroku - úrok se počítá z jistiny krát úroková sazba  / 100 ..

Jistina a úrok celkem nám sdělují, celkové množství financí, které se musí vrátit do poskytovateli úvěru.


 

Nákladové údaje -  Modré pole - nepovinně vyplnitelné, Bílé pole - nelze vyplnit, pole budou vypočtena.slouží k evidenci veškerých nákladů na produkt a současně započtení do ceny produktu.

Nákladové údaje se dělí na dva druhy. První druh nákladů - jednostranné je takový druh nákladů ,který je pro příjemce úvěru nákladem a pro poskytovatele úvěru je opakem, tedy příjmem. Takovým nákladem můžou být poplatky ze uzavření smlouvy, měsíční poplatky za vedení úvěrového účtu.Tyto náklady jsou v poli "měsíční náklady, hrazené poskytovali úvěru". Jsou měsíční náklady poskytovatele, což jsou náklady, hrazené každý měsíc opakovaně. Dalším polem jsou "poplatky a další náklady paušálně". To jsou náklady za uzavření úvěru, či další náklady na úvěr - provize, znalecký posudek, další poplatky, cestovné, apod. Tyto náklady se hradí s počátkem poskytnutí produktu a neúročí se. Další pole pro náklady jsou "procentní poplatek v měně", což je míra provize za úvěr, například při 1,5 % z jistiny  1 mil to činí 15 000 Kč.Vypočtený procentní jednorázový poplatek..." je vypočtené pole, čil právě těch vypočtených 15 000 Kč.Dalším vypočteným polem jsou celkové měsíční náklady za dobu celého produktu. Pole "Celkem náklady" jsou vypočtené veškeré náklady, hrazené poskytovateli úvěru.

Jednostranné náklady celkem = Tedy ( měsíční náklady x počet měsíců ) + pevné náklady + ( procento provize * jistina /100 )

Druhý druh nákladů - oboustranné je takový druh nákladů ,který je pro příjemce úvěru nákladem a pro poskytovatele úvěru je také nákladem.. Takovým nákladem můžou být, měsíční poplatky za vedení úvěrového účtu, pokud poskytovatelem úvěru není banka..Tyto náklady jsou v poli "Náklady, ztracené...". Jsou to "měsíční náklady poskytovatele P", což jsou náklady, hrazené každý měsíc bance opakovaně. Dalším polem jsou "přímé náklady poskytovatele úvěru". To jsou náklady za otevření účtu u banky, či další náklady na úvěr - provize zástupci , znalecký posudek ze své strany, další poplatky, cestovné, apod. Tyto náklady se hradí s počátkem poskytnutí produktu a neúročí se. jsou . Dalším vypočteným polem jsou celkové měsíční náklady P za dobu celého produktu. Pole "Celkem náklady P" jsou vypočtené veškeré náklady, hrazené poskytovateli úvěru.

Oboustranné náklady celkem P = Tedy ( měsíční náklady P x počet měsíců ) + pevné náklady P.


 

Vypočtené údaje -  veškerá bílá a žlutá pole mimo náklady v pravé dolní části záložky.

Efektivní úroková sazba I - roční - je to průměrná roční úroková sazba, která je diskontována právě v případě, že existuje více úrokových období a po obdobích se připisuje úrok. Jinými slovy, pokud se provádí úrok z úrok po stanovených obdobích. V případě, že se úročí i úrok, je tato sazba vyšší, než úroková roční míra.V našem případě na obr.č.2 to je 12%.

Poznámka : Efektivní roční sazba je vypočtena tak, že celkový úrok vydělíme jistinou a počtem let a násobíme stem. Není to tedy sazba složeného úroku za 1 rok, ale průměrná sazba za celé období..Výpočet lze provést také pomocí diskontu, čili : Při 5 letech a sazby 11% procent to je tedy ((1,11 x 1,11 x 1,11 x 1,11 x 1,11) -1 ) / 5 *100  = 13,71 %.průměrné sazby , kdy po prvním roce by bylo úročeno 11% a v posledním roce - přesněji za těch 5 let to je   jakoby 68,5%. - pokud se nesplácí. A protože za 5 let uhradíme 68,5%, pak za jeden rok průměrně 13,71%.Tento výpočet je ale platný pouze pro jednorázovou úhradu, při splátkovém režimu je to zcela jiné, kdy se může splácet různým způsobem, z čehož vyplývá jiný výpočet úroku a tím pádem průměrné sazby.

Procentní sazba nákladů na jistinu bez úroků - ostatní náklady. Vypočítá se ze souhrnu všech nákladů a dělí se počtem ročních období, násobí stem. V našem případě to je 0,93 % ročně průměrně. Náklady jsou započteny veškeré, bez ohledu na zákonem dovolené "nezapočítání " některých nákladů., například od RPSN.

Výše inflace. Jedná se o nákladovou inflaci. Je možné doplnit. Toto pole pak slouží k tomu, abychom si stanovili, jakou hodnotu budou mít půjčené, anebo vložené finance na konci produktu. Inflace snižuje náklady na produkt vzhledem k počátku čerpání produktu, což je právě pro poskytovatele nevýhodné,protože vrácené splátky jistiny jsou sníženy inflací  a mají v té době menší hodnotu, než v současné hodnotě.

Pole Roční efektivní úroková míra III po odečtení inflace a započtení nákladů . Je vypočítána jako Efektivní úroková míra 1 + nákladová míra - nákladová inflace, v našem případě to je 12 + 0,9 3 - 3,5 = 9,43 %..

Z toho důvodu je nutné určit  Vnitřní výnosové procento, která je jakousi hranicí pro stanovení ztrát, či zisku.Pokud chceme ne poskytnutí úvěru vydělat, je nutné, aby výnosové procento bylo vyšší, než náklady oboustranné a inflace minus V našem případě je stanoveno výnosové procento na 10%. 

Pole rozdíl mezi požadovanou a efektivní sazbou III nám sděluje, jak jsme úspěšní při dosažení zisku, či ztráty z produktu.V našem případě to je -0,57 %, což znamená, že je nutné zvýšit úrokovou míru, anebo zvýši sazbu z nákladů, anebo snížit odhad v inflaci. Pokud tedy změníme sazbu období na 1,05 % a přepočítáme, pak jsme splnili naše požadavky a překročili jsme je o 0,03 %, kdy efektivní úroková míra má celkem 10,03 %.

Pro naše účely dále pokračujeme beze nynější změny, vzhledem ke statickému obrázku č. 2.

Pokud budeme tedy postupovat dále podle obrázku č. 2, pak máme k dispozici další pole a to pole "úrok i náklady celkem", což činí 270600 Kč. To je příjem pro poskytovatele úvěru.

Nově zavedený ukazatel pravdivá TRPSN - ve výši 13,53 %. To znamená, že každý rok bude průměrně uhrazeno 13,53 % z jistiny poskytovateli navíc. Tato sazba se podobá sazbě RPSN. Zde ale zákonem není přikázáno započítat určité bankovní poplatky a některé jiné náklady. Z toho důvodu i tato sazba je často nižší, než skutečné procento nákladů.

Pole poměr mezi celkem k úhradě a jistinou - nám dává na vědomí, kolikrát skutečně uhradíme jistinu navíc. Lépe řešeno, kolik nás doopravdy jistina úvěru stála.

Pole Celkem k úhradě je vyjádřením součtu veškerých plateb, jistiny, úroků a nákladů, které musíme zpět uhradit, i když některé částky je nutné uhradit ihned při poskytnutí úvěru.

Pole získané roční CF v % na jistinu - nám dává výši skutečného zisku, či ztráty za provedení finančního produktu.Tento ukazatel by měl být pro příjemce úvěru  kladný.  Pro poskytovatele úvěru by měl být naopak záporný. Získané CF jsou vlastně prostředky, které jsme získali na základě uskutečněného produktu. I přesto, že úvěr obdržíme, můžeme na tom získat, protože Cash Flow v sobě zohledňuje odečteno daň z úroků, odečtenou daň z odpisů, a především se navyšuje o zisk, vytvořený tím, že  uspořené finanční prostředky, které jsme získali úvěrem, místo toho, abychom je utratili hotové. jsme zhodnotili svým obratem výrobků, či služeb. Aby tedy Cash Flow bylo kladné, je nutné, aby ziskovost z uspořených hodnot, daň na odpisech a úrocích převýšila výši nákladů, úroků a splátek jistiny. Práce s Cash Flow je na příkladu zde.. Cash Flow v tomto ukazateli není diskontované inflací.

Pole diskontované Cash Flow v % navazuje na pole Cash Flow v %. Určitým způsobem (diskontování Cash Flow je možné několik způsobů dle úhlu pohledu) se diskontuje Cash Flow právě o inflaci nákladovou.To znamená, že Cash Flow z produktu pro příjemce úvěru inflace znehodnocuje.V tomto případě je znehodnocení paradoxně i pro příjemce úvěru, protože nákladová inflace zvyšuje ceny pro obě strany a tak budou mít obě strany méně prostředků na další nákupy majetku. Nákladová inflace tak znehodnocuje Cash Flow a v podstatě, čím dříve lépe, tím lépe.Našem případě tak dva roky inflace po 3,5% znamená snížení Cash Flow budoucích prostředku v dnešní hodnotě na 8,42% ztráty pro příjemce úvěru a pro poskytovatele to je snížení zisku.

Pole procentní změna vzhledem k budoucím příjmům. zde se započítává inflace příjmová, ale přes veškeré  příjmy za celé jedno období. Tyto příjmy se nastavují v záložce "Rozpočet" . je nutné zadat  jeden příjem a také zadat výši příjmové inflace.Díky příjmové inflaci rostou měsíční. (Nominálně).  Navýšení budoucích příjmů je v poli "nárůst v Kč v budoucích příjmech" a pro nás to znamená, že dlužník lépe splácí s vyšší příjmovou inflací. Příjmová inflace se zjistí z příjmové inflace odhadem, dle státních ukazatelů jako nárůst mzdy, anebo si zjistíme příjmovou inflaci tak, že si spočítáme vývoj mezd za poslední léta a odhadneme další vývoj mezd. U podnikatel se pak příjem má rovnat nákladové inflaci.Pokud ale inflace jeho produktu stoupá, je ve výhodnější pozici a mlže si zadat vyšší příjmovou inflaci.Pole procentní změna .... se vypočítá tak, že zjistíme výši nárůstu příjmu za dané období a odečteme tento nárůst od nákladů na produkt. Zjistíme tak, kolik jsme tratili, anebo získali na finančním produktu. U dlužníka je záporná částka ztrátou. Pokud bude tedy roční příjem 750000, tak při příjmově inflaci bude poslední příjem mít hodnotu. 807688 Kč třetím, posledním rokem produktu. Za tři roky produktu budeme mít celkem na příjmech při inflaci 2,5% hodnotu 2 364 386 Kč. Celkový nárůst příjmů bude tedy 2 364 386 Kč minus 3 x 750 000 Kč. To činí rozdíl 114387 Kč. Pokud odečteme náklady na úvěr,  78955 Kč pak je nárůst 34432 Kč.To po 3 letech produktu činí 1,58 % a na rok to činí 0,53 % z celkových budoucích příjmů. Ukazatel nám tedy sděluje, Jak pokryjeme náklady prostou inflací příjmovou. V tomto případě ano. Činitelem č. 1 je příjmová inflace a výše příjmu za období.

Pole  výsledný zisk v % na 1 rok je vypočten jako (zisk z nárůstu příjmů)  minus náklady na produkt lomeno počet let.  Záporné procento sděluje dlužníkovi, že si nemá půjčovat, pokud nemusí, protože úvěr je nevýhodný.

 

Změna hodnoty HODNOTU v každém modře zbarveném poli v tomto formuláři lze měnit pomocí šipky, tedy na jeden úhoz klávesy. Pokud stojíme na určitém poli a stlačíme šipku dolů, sníží se nám hodnota tohoto pole právě o hodnotu, která je definované v textovém poli "skok". Opakovaným mačkáním lze pak hodnotu urychleně měnit. Při každé změně dojde k přepočítání a my snáze nalezneme potřebné řešení. Můžeme i přeskočit na jiné pole a opět mačkat šipky nahoru a dolů. Pokud jsme alespoň jednou stlačili šipku nahoru, či dolů. můžeme použít šipku vpravo a vlevo , která upravuje urychleně výši skoku. Při použití znaménka plus se hodnota skoku zdesateronásobí a při stlačení hodnoty minus se sníží hodnota na jednu desetinu původní hodnoty skoku. Hodnoty ve skoku se zaokrouhlují na celé jednotky. při použití kolečka myši lze měnit hodnoty pole, jako při užití šipky vpravo a šipky vlevo. Viz obrázek č. 3


 

provádění výpočtů dle produktu

V této záložce lze provést následující výpočty :

Hledisko A z hlediska chybějící proměnné - Výpočet jistiny - Výpočet úroku - výpočet délky období - výpočet úrokové míry (jednoduché úročení)

Hledisko B : z hlediska úročení úroků - Výpočet jednorázové splátky úvěru při jediném připisování úroků. Výpočet jednorázové úhrady při připisování úroků po obdobích - složené úročení, kdy se pak připsaný úrok také úročí.

Hledisko C - z Hlediska CF - Půjčujeme si nebo půjčujeme -  Záložka dále navazuje na rozbor ekonomický, kde je přesně vypočítáno, zda se nám produkt vyplatí z hlediska uspořeného Cash Flow, pokud jsme si raději půjčili a uspořené prostředky investovali do výnosnějších aktivit firmy. Výsledek je, zda máme kladné, anebo záporné Cash Flow, z hlediska dlužníka, opačně z hlediska věřitele.

Hledisko D - Z hlediska schopnosti splácet - Záložka dále navazuje na záložku "Rozpočet" . Tato záložka nám sdělí, zda máme vůbec možnost uhradit průměrné měsíční splátky, dále nám provede měsíční rozbor, doporučí maximální výši jistiny pro úvěr a na závěr vypočte budoucí příjmy a porovná je s příjmy současnými a náklady na produkt. Výsledkem je porovnání, zda budoucí hodnota současných příjmů a jejich nárůst pokryje náklady na úvěr a zda nemáme raději změnit hodnoty jistiny pro úvěr a tak i další následné ukazatele.

Hledisko E - Z hlediska toků peněz a konečného zisku - Záložka spolupracuje s ostatními záložkami dlouhodobých produktů a následně převádí dlouhodobé splácení, či spoření na jakoby jednorázovou akci, pomocí které zjistíme opět výsledné Cash Flow a ukazatele, která nám sdělí, jak je produkt z hlediska Cash Flow pro nás ve skutečnosti výhodný, či nevýhodný a zda není lépe pořizovat finanční produkt jinde a lépe s lepšími obchodními podmínkami.


 

jak rychlé tvořit varianty hodnot a  ukládání řešení do souboru řešení

slouží nám k uskutečnění rychlých variací výpočtů, abychom nalezli co nejdříve ideální řešení

 

krok A:  Výběr pole, které se bude měnit - krok B a C: rychlá změna hodnot - krok D: - případná změna výše skoku - krok E: - uložení do souboru řešení  

 

obrázek č. 3 - ovládání změny hodnot - popis možností, jak rychle měnit hodnoty

 

krok A:  Výběr pole, které se bude měnit  - abychom mohli měnit hodnotu v poli, máme několik možností. Nejdříve je ale nutné pole, které budeme měnit, vybrat kurzorem, anebo klávesou TAB.. Poté, co se pole vybere, vždy v obou oranžových polích se objeví stejná hodnota. Pokud budeme chtít využít rozšířené ovládání změny hodnoty, pak potom klikneme na jednou z obou oranžových polí. Menší oranžové pole je přístupné vždy z jakékoliv záložky.Zde v příkladu jsme klikli na pole s hodnotu 10.

krok B a C: rychlá změna hodnot - Máme několik možností měnit hodnotu : 1/ Hodnotu lze změnit tím, že vepíšeme hodnotu novou - samozřejmě jde pouze o nevýpočetní pole , hodnotu pak dále můžeme změnit tak, že klikneme na ovládací prvky vedle velkého oranžového pole a tím změníme výší hodnoty nahoru, anebo dolů. Viz obrázek 3, krok B a C.2/ Klikneme na šipky vedle velkého oranžového textového pole. Dále je možné změnit hodnotu tím, že u malého oranžového textového pole klikneme na šipky. Další možností je stlačit přímo na klávesnici šipku nahoru, anebo dolů. Poslední, ale velmi účinnou možností je pootáčení kolečkem myši. Hodnoty se pak budou měnit rychleji. U poslední možnosti je nutné , aby bylo aktivní jakékoliv oranžové pole, nelze tedy stát na poli jiném.(Předtím ovšem musí být vybráno pole, které chceme měnit a následně přeskočit na nějaké oranžové textové pole)

Upozornění - po každé změně hodnoty dojde k přepočítání celé varianty. Upozornění 2 - hodnota je vždy změněna o výši skoku - dále viz krok D.

krok D: - případná změna výše skoku - výše změna hodnoty ve vybraném poli pomocí ovládacího prvku, šipky, kolečka myši je dána hodnotu, kterou si sami definujeme. Implicitní definice je hodnota 1. Pokud chceme, aby po každém stisku klávesy, či tlačítka, se hodnota změnila například o 2, tak do textového pole "výše skoku" zadáme hodnotu 2. O tuto hodnotu se pak bude vždy měnit hodnota v našem poli. Pokud je tedy v oranžovém poli hodnota 10, pak příští zvýšení hodnoty je na 12, 14, 16 , 18 , 20 .... atd. .Pokud bychom v poli "výše skoku" byla hodnota 0,1, tak při snížení hodnoty z hodnoty 10 ba hodnota klesala postupně na 9,9 - 9,8 -9,7 ...... atd. Čím rychleji za sebou pak dáme povel ke snížení hodnoty, pak tím rychleji dojde ke změně hodnoty v našem oranžovém poli a následně v poli, které je s polem oranžovým momentálně spjaté. Pokud měníme hodnotu pomocí kolečka myši, dochází tak rychle ke změnám po jedné desetině a vcelku rychle dochází následně k přepočtům všech hodnot. měnit hodnotu "výši skoku" lze třemi způsoby - manuálně zapíšeme hodnotu, což se hodí pro desetinná čísla.

Dále je tu možnost pomocí klávesy vpravo a vlevo přímo na klávesnici, musí být ale aktivní jakékoliv oranžové pole. Při stisku klávesy vpravo dojde ke zvýšení skoku o hodnotu 1, tedy, pokud zde byla hodnota 2, pak je tu hodnota 3. Při stisku klávesy vlevo dochází k snížení hodnoty skoku o jedno. Pokud zde byla například hodnota 5,5 a stlačíme klávesu vlevo, příští hodnota bude 4,5. Při hodnotě 0,1 pak bude hodnota 0. Další možností je zvýšit hodnotu v tomto poli desetkrát a to vždy po stisku klávesy +. Pokud bude tedy v poli "výše skoku" hodnota 4, po stisku klávesy "+" zde bude hodnota 40. Pokud bude předtím hodnota 50, po stisku klávesy "-" zde bude hodnota 5. Po dalším stisku klávesy minus zde bude hodnota stále 5, my si můžeme dále pomoci šipkou vlevo. Při dělení deseti se od hodnoty 10 "výše skoku" nemění. Při dělení deseti vždy od čísla 11 je výsledek zaokrouhlen na celá čísla dolů. Při čísle 11 tak bude po stisku tlačítka výsledek 11. Při stisku tlačítka minus a hodnotě "výše skoku" 20,2 bude hodnota : 20,2/10=2,02 = 2.

krok E: - uložení do souboru řešení  Po každém výpočtu, který nám vyhovuje lze řešení uložit do souboru variant. Pokud budeme měnit tedy výši hodnoty, bude vše přepočteno a my uložíme současnou variantu pomocí tlačítka F3 do souboru řešení. Uložit variantu lze i pomocí klávesy - vložit do historie.


 

Tlačítka

Tlačítko přepočítat - Po stlačení tohoto tlačítka budou přepočteny údaje v záložkách " základní formulář" , "ekonomika" , "rozpočet"..další záložky nebudou vypočteny. Tlačítko přepočítat je spuštěno i klávesou mezerníku

tlačítko "vyčisti údaje"  - budou v základním formuláři, ekonomice a rozpočtu vynulovány veškeré údaje.

tlačítko "vymazat náklady a mimořádné splátky" - budou vynulovány náklady v této záložce a některé další údaje, mající vliv na výpočet v modulu ekonomika.


Tisk

V režimu Jednoduchého úročení a složeném úročení lze využít následující sestavy :

Sestava dle vlastního výběru 1F (0) - Sestava, která převezme již vybrané položky z jiných sestav. Pokud ale bude sestava prázdná , provede se základní navržení sestav. Sestava bude rozdělena na tři části - Základní - Cash Flow a část Rozpočet. Jedná se o tisk jedné varianty s jakkoliv stanoveným počtem hodnot. Hodnoty si můžeme dále stanovit sami v záložce  Nastavení tisku řádků.
Sestava Cash Flow 2 (1) -
Sestava nepřebírá žádné položky. Jedná se o tisk řádků, jak jdou jednotlivé roky Cash Flow za sebou. Údaje jsou převzaty ze záložky "Ekonomika".
Sestava splátek 3 (2) -
Sestava nepřebírá žádné položky. Jedná se o tisk řádků, jak jdou jednotlivé splátky za sebou. U Jednorázové úhrady přichází v úvahu pouze doba půjčky a doba úhrady všech nákladů a jistiny zpět. Jedná se o údaje ze záložky "Splátky"
Sestavy podrobná 1ALL (3)  -
Sestava nepřebírá žádné položky. V sestavě se totiž objeví všechny hodnoty jedné varianty  Pokud budeme chtít ale nějaké prvky odebrat, je to možné  formou záložky "Nastavení tisku řádků"

 Položky sestavy se nastavují formou záložky "nastavení tisku řádků" . tip: pokud budeme chtít nastavit počáteční hodnoty a pak teprve upravovat, postačí si zvolit počáteční nastavení přes náhled na tisk.


důsledek výpočtu zaokrouhlení

jedná se o velmi závažnou funkčnost.

Pokud budeme chtít vypočítat denní sazbu ze sazby roční, je velmi důležité nastavení zaokrouhlení. Například při roční sazbě 12% a dvou desetinách zaokrouhlení a při zjištění denní sazby vypočte při délce roku 365,25 dnů, že sazba je 0,03 % na den. Pokud provedeme opakovaný výpočet, bude již přednostní výpočet dle části období a to právě 0,03 % na den. Následně vypočtená roční sazba je 10,95 % , Tedy chyba 0,05% ročně , při jistině 1 mil. Kč to dělá 500 Kč. I počet dnů je zaokrouhlen na 365, protože počet období je u dnů a jednoduchém úročení vždy celé číslo.

Pokud upravíme desetinná místa na 4 desetiny, projeví se výpočet ve všech ostatních polích. V našem případě při zadání 11 % na rok bude denní sazba 0,0301. Následně pro roční sazbu to bude činit 10,9865 %, což činí chybu ve výši 0,0135 %, na 1 mil. Kč to je chyba 135 Kč.

Abychom předešli těmto chybám, je lepší neprovádět dvojité výpočty, kdy se mění pořadí důležitosti prvků, ale provádět od počátku takový výpočet, který se nám více hodí, anebo v záložce "nastavení  formuláře "zrušíme možnost "vypočítat část období" Provádějme tedy výpočty tak, abychom nevypočetli nejdříve denní úrokovou míru a zpětně pak znovu nepočítali jistinu. Dojde tak vždy k chybě zaokrouhlení.


CELKOVÝ ZISK CFR

výpočet závěrečného zisku  - CFR   -  Na závěr se dozvíme kompletní výsledek po započtení zisku Cash Flow a započtení budoucích navýšení příjmů.-Dozvíme se tak informaci o celkové úspěšnosti . K dispozici jsou tři ukazatele a to Celkový součet Cash Flow a zisku z budoucího rozpočtu = CFR., roční CFR v %, a celkový procentní podíl CFR na úročeno jistinu.

Zde na obrázku číslo 5 vidíme zobrazené CFR, které lze zobrazit pomocí přecházení kurzoru myši přes žlutá tlačítka. Pokud je ale pole "Zobrazit součet CF + Rozpočet" zatržené, pak pokud se kurzor myši objeví na těchto žlutých polích, pak se objeví naopak náklady a další ukazatele.

CFR vypočítává 3 druhy ziskových ukazatelů. První "Součet Cash Flow a Rozpočtu (ZISKU CFR)" je součtem Cash Flow a Rozpočtu. Z tohoto součtu je odečten úrok + náklady, protože při  užití obou výpočtů pro Cash Flow i Rozpočet se odečtou tyto náklady s úroky dohromady 2x. Musíme tedy nazpět vrátit to, co jsme odečetli 2x. K odečtu dochází pouze tehdy, pokud obě záložky prošly výpočtem a jsou nenulové.Zde na obrázku je vidno, že záložka Rozpočet nepracovala, a tak základní CFR vychází z Cash Flow.

Připomínáme, že, aby záložka Cash Flow (Ekonomika) pracovala, jen nutné, aby byla vyplněna daňová sazba, a aby minimálně jedna položka v poli  "procentní zisk na 1 Kč příjmu za rok" byla nenulová. Pokud doplníme ziskovost manuálně, je k tomu nutné zatrhnout pod polem zatrhávací pole.

Aby pracovala záložka rozpočet, je nutné vyplnit průměrný pravidelný příjem v současnosti za období, příjmovou inflaci, režie měsíční, omezení výše splátky vůči příjmu.

Další pole roční průměrný zisk CFR k úročené jistině je vlastně průměrný roční zisk vůči jistině a to v procentech. Známe tak ziskovost produktu pro naše účely za rok. Počet let je vždy o jeden vyšší, než je počet období. Je tomu tak proto že Cash Flow se z důvodu zisku a odepsaných daní projevuje ještě v následujícím roce po ukončení produktu.

Pole Zisk CFR na úročenou jistinu v % celkem je získaný zisk CFR / jistina a to v %. Čili celková procentní ziskovost, anebo ztrátovost. z finančního produktu.

Je nutné si uvědomit, že v případě, že používáme i záložku Rozpočet do hodnocení, tak záložka rozpočet počítá maximální možný úvěr a současné náklady z úvěru. Čili za současných podmínek, kdy již po dobu produktu není pořízen další produkt. Pak by se muselo počítat zprůměrovaně.

Máme ještě volbu, jak zpřesnit výpočet, a to pokud zatrhneme pole "Pro výpočet CFR bude použita jistina bez akontace.". To znamená, že budou odečten případně splátky předem. Jistina je pak ve skutečnosti menší a ztráta, či zisk se projeví ve vyšší míře.

Pozn. :  Výhledově uvažujeme o dlouhodobém CF, kdy produkt je krátkodobý, ale CF je po dobu , kterou si stanovíme. Což je z hlediska dlouhodobých investic, například stavby, kterou musíme ovšem uhradit formou nějakého finančního produktu dříve.

Pro odhad dlouhého CF je možné využít vývoj zisku a CF ze sestavy CF,ale především ze skutečnosti, zda je vývoj zisku stoupající, či klesající . Pak je nutné uvažovat i o vývoji inflace a dalších možných obecných vlivů.

Vlastní CF může být ovlivněno jednorázovou velkou úhradou a částečnou, například v posledním roce, včetně úroků.


 

Jak  interpretovat výsledek CFR.:

Dejme tomu, že náklady jsou celkem 37 000 Kč a počet let jsou tři. Pak dle dalších nastavení máme ztrátu v Cash Flow 11014 Kč. Ve skutečnosti tedy není ztráta z produktu 37000 Kč, ale pouze 11014 Kč, čili z výtěžku, že jsme ušetřili své vlastní finance jsme na to konto něco vydělali také. Správně by mělo být CF ale kladné. Pokud ne, měly by to být už pouze závažný důvod, proč volíme produkt, který nás stojí více peněz. Jeden z důvodů je, že Cash Flow se počítá pouze po dobu produktu +1 rok, a ne podobu životnosti stroje, či celých odpisů, či stavby a podobně.. Je velice diskutabilní totiž  počítat s CF za 5 let, že se se nám prostředky budou vracet, jak odhadujeme nyní., ovšem ale viz poznámka výše.

Dejme tomu, že zisk navýšení příjmů, (tedy navýšení příjmů minus náklady na produkt jsou ), jsou kladné ,například 10000 Kč. Pak -11014 + 10000 + 37000 Kč je 35986 Kč. Odpověď zní, Po ukončení doby produktu můžeme očekávat zisk ve výši 35986 Kč, protože současně narostly příjmy a CF srazilo náklady o  dvě třetiny. Víme tedy, že z produktu získáme. Pokud si v průběhu tohoto produktu pořídíme další, jiný produkt, je nutné provést samostatný výpočet a dle sestav VF pro určitý rok převzít částku z daného roku a sečíst je k sobě. Pro zjištění příjmu postačí zadat do základní záložky potřebný počet období a přepočítáme. I když základní záložka samozřejmě zcela změní výsledky, včetně Cash Flow, záložka Rozpočet částečně v budoucích příjmech zobrazí budoucí příjmy.

 

Obrázek č. 5 - základní záložka s CFR

 

Příklady - druhy výpočtů stručně

Jednoduché úročení - výpočet úroku - úprav jistiny - úprava trpsn, období a des. míst  - změny druhu období - různé změny nastavení pro denní období - poskytnutí úvěru - mimořádná záloha - období od-do - výpočet jistiny - výpočet období - výpočet úrokové míry - složené úročení roční a porovnání - složené úročení měsíční a denní


Příklady

 

příklad 001/1 - úprava úrokové sazby měsíční

   Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - 2 roky - měsíční období - výnosové procento 10 % - úroková sazba měsíční - 1%

požadavek: výpočet úroku a následná zavedení procentní sazby za měsíc tak, aby byl rozdíl k výnosovému procentu  +/- 0,05 %.

V záložce "Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba období zadáme částku 1 a pole počet období bude mít částku 24. Pod polem úroková sazba klikneme na období, až se období změní ne "měsíční". Takto vyplněné tři údaje postačí pro výpočet. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Pak stlačíme tlačítko "Přepočítat" Pro kontrolu : Celkem k úhradě je 1240000 Kč. Protože rozdíl mezi požadovaným výnosem a rozdíl mezi roční sazbou III je 2, z hlediska dlužníka jde o velmi vysoký úrok. Změníme tedy podmínky a to tak, že v měsíční sazbě zadáme menší procentní hodnotu. Protože je zde hodnota jedna,, musíme sazbu změnit tak, že do pole "skok" zadáme hodnotu 0,01.Pak skočíme kurzorem na pole měsíční sazby. Postupným mačkáním klávesy šipky dolů ubíráme na procentní sazbě za měsíc. Mačkáme tak dlouho, dokud se rozdíl mezi výnosovou sazbou a efektivní sazbou nepohybuje mezi hodnotami -0,05 a +0,05. Hodnota by měla skončit na -0,04. Tedy úroková sazba za měsíc na hodnotě 0,.83. K úhradě celkem to pak je 11999200 Kč, tedy poměr 1,2.


 

příklad 001/2   - úprava jistiny

Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - 2 roky - měsíční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - úroková sazba měsíční - 1%

požadavek: výpočet úroku a následné snížení jistiny tak, aby maximální úrok  a náklady byly 200 000 Kč.

V záložce "Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba období zadáme částku 1 a počet období bude 24. Pod polem úroková sazba klikneme na období, až se období změní ne "měsíční". My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pak stlačíme tlačítko "Přepočítat" Pro kontrolu : Celkem k úhradě je 1260280 Kč. Protože nechceme platit navíc více, jak 200 000 Kč. Změníme tedy podmínky a to tak, že budeme měnit výši jistiny -  klikneme na pole "skok" a zadáme hodnotu 1000. Pak se přesuneme na pole "jistina" . Postupným mačkáním klávesy šipky dolů ubíráme na procentní sazbě za měsíc. Můžeme také kolečkem myši upravovat výši jistiny a to značně rychleji, podmínkou je, aby jsme předtím po poli jistina klikli na oranžové pole. Mačkáme šipky nebo točíme kolečkem myši tak dlouho, dokud se pole "úrok i náklady celkem" nesníží pod hodnotu 200000. Měli bychom se u jistiny zastavit na hodnotě 763000 a zaplatíme navíc 199845 Kč. 

příklad 001/3   - úprava TRPSN - změna des. míst - období

Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - 4,5 roky - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11%

požadavek: výpočet úroku a následné poplatku z úvěru tak , aby procentní sazba nákladů - skutečná (T-RPSN) byla maximálně 11,5 %. (víc nechceme do toho dát). změnu budeme provádět kolečkem myši.

V záložce "Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba roční zadáme částku 11 a počet let na 4,5. Pozor pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nesmí být vyplněno. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pak stlačíme tlačítko "Přepočítat" Pro kontrolu : Celkem k úhradě je 1521880 Kč. Protože nechceme platit navíc více, jak 11,5% ROČNÍCH NÁKLADŮ NA CELÝ ÚVĚR, BUDME SNIŽOVAT POPLATEK Z UZAVŘENÍ SMLOUVY. Kč. Nejdříve v poli "výše skoku" změníme hodnotu na 0,1. Dále  -  klikneme na pole "procentní poplatek v měně" a následně na velké oranžové pole, v kterém bude hodnota 1,5. Pak již pootáčíme kolečkem myši tak, aby částka v poli TRPSN byla pod, anebo se rovnala hodnotě 11,5.

Výsledek - Otáčíme tedy kolečkem (ladíme výsledky) tak dlouho, dokud se pole "T-RPSN" nesníží pod hodnotu 11,49.a  zaplatíme navíc 516880 Kč.

část 2 - změníme počet desetinných míst na 5 a období změníme na denní . vymažeme úrokovou sazbu období a počet období a přepočítáme.

Vidíme, že některé hodnoty se přepočítaly. TRPSN je nyní zpřesněna na 11,48622%. . Úroková sazba období denního byla vypočtena na 0,03014. Počet dnů na 1642..

část 3 -pouze znovu stlačíme tlačítko přepočítat.hodnoty se změnily, proč, když jde o stejné zadání hodnot?

odpověď: . vypočtená hodnota 0,3014 procenta za den a 1642 dnů nyní zaplnily textové pole, které předtím byly prázdné. Hodnoty byly vypočteny z ročních údajů. Tento formulář , pokud jsou údaje o období částečném i období ročním současně vyplněny, dává přednost období částečnému. Tedy období dennímu s hodnotou 0,03014 před hodnotou roční 11 % úrokové míry. To samé platí pro délku období - přednost má období částečné - tedy denní s počtem dnů 1642, před číslem 4,5 roku. Došlo tedy ke zpětnému výpočtu na roční sazbu ze sazby denní a to na 11,0011 % a 4,4986 roku.Náklady se změnily o 105 Kč na 516775 Kč  a tedy TRPSN kleslo na 11,48746 %. Konečný výsledek je na obrázku. č 4.

 

obrázek č. 4 - výpočet sazby roční ze sazby denní

 


 


příklad 001/4 - výpočty při změně období

Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - 1 rok - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11%

požadavek: výpočet denní úrokové sazby a následném přepočtu na roční období při různém nastavení délky ročního období a 2 a 5 desetinných míst. sledujeme vývoj úroku.

V záložce "Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba roční zadáme částku 11. Pole počet let bude mít částku 1. Pozor pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nesmí být vyplněno. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pak stlačíme tlačítko "Přepočítat"  Pro kontrolu : Vypočtený úrok je  110 000 Kč.Stlačíme opět tlačítko přepočítat. Vypočtený úrok je 109500 Kč. Roční úroková sazba je 10,95 Kč.

ČÁST 2 - ZMĚNA NA 5 DES. MÍST. STEJNÉ ZADÁNÍ. Vymažeme pole úroková sazba období a pole počet období a úrokovou sazbu období roční přepíšeme na 11.Počet desetinných míst změníme na 5 a stlačíme tlačítko "přepočítat" .  Výsledek je 0,03014 denní úroková sazba a 365 dnů, úrok je také 110 000. Stlačíme tlačítko přepočítat podruhé. Dostali jsme se k roční sazbě 11,0011 procenta, jednomu roku a úroku 110011 Kč.

ČÁST 3 - ZMĚNA délky roku na 365,25 dnů. STEJNÉ ZADÁNÍ. Vymažeme pole úroková sazba období a pole počet období a úrokovou sazbu období roční přepíšeme na 11. Pole počet let bude mít částku 1. V záložce "Nastavení formuláře" změníme délku roku na 365,25. Stlačíme tlačítko "přepočítat" . Vrátíme se do záložky Základní formulář Výsledek je však 0,03012 , místo  0,03014 % denní úroková sazby a 365 dnů přitom zůstává, i když rok má 365,25 dnů průměrně.., Úrok je také 110 000. Je to proto, že jsme údaj počítali z celého roku. Stlačíme tlačítko přepočítat podruhé. Dostali jsme se k roční sazbě 10,9938 procenta, 0,9993 let  a úroku 109861 Kč. Důvodem je, že počet období se rovná vždy celému číslu, na rozdíl od ostatních polí. Zpětným propočtem tak při roku 365,25 sami sebe jaksi "mateme." Vše má ale svůj důvod. Ten je ten, že pokud například již půjde o více let a vyšší částku, pak se již přestupné dny načítají a stejně tak s vyšší jistinou se částky násobí. Používat tedy rok o délce 365,25 dnů se vyplatí při delším období.


 

příklad 001/5 - výpočty při různém počítání dnů v měsíci

Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - 1 rok - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11%

požadavek: výpočet měsíční úrokové sazby a následném přepočtu na roční období při různém nastavení období úrokové sazby - kdy se řeší, jak je vlastně při měsíčním období dlouhý měsíc.a to při 3 desetinných místech. sledujeme vývoj úroku za rok a roční úrokové sazby.

V záložce "Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba roční zadáme částku 11. Pole počet let bude 1.  Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nesmí být vyplněno. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů"

Pak stlačíme tlačítko "Přepočítat"  Pro kontrolu : Vypočtený úrok je  110 000 Kč.Sazba měsíčního období je 0,91667. Stlačíme opět tlačítko přepočítat. Vypočtený úrok je 110004 Kč. Roční úroková sazba je 11,0004 Kč.

ČÁST 2 - ZMĚNA v nastavení NA denní období. Vymažeme pole úroková sazba období a pole počet období a úrokovou sazbu období roční přepíšeme na 11. Počet let přepíšeme na hodnotu 1 a úrokovou roční sazbu 11 %. Použijeme tlačítko "přepočítat" .  Výsledek je 0,0301 denní úroková sazba a 365 dnů, úrok je také 110 000. Stlačíme tlačítko přepočítat podruhé. Dostali jsme se k roční sazbě 10,9865 procenta, jednomu roku a úroku 109865 Kč..Důvodem je , že zaokrouhlení na 4 desetinná místa je nedostatečné.

ČÁST 3 - ZMĚNA délky roku na 360 dnů = 1 rok ( 12 x 30 dnů) . STEJNÉ ZADÁNÍ. V záložce "Nastavení formuláře" změníme pole Období úrokové sazby na 360 dnů za rok.Opět přepočteme bez mazání jakýkoliv údajů. Denní sazba bude vždy 0,0301 procenta a počet dnů 365. Přesto je ale rok počítán jako 12x30 dnů = 360, což činí na úrocích 109866 za rok při roční sazbě 10,836 %. Některé ústavy takto počítají úroky. Pro přesnější zadání se pak do kolonky počet období dodá 360 dnů.Číslovka 365 dnů totiž nám v tomto nastavení říká, že už běží 5 dnů druhého roku. Procento musí být tedy (roční úroková sazba ) menší.

ČÁST 4 - ZMĚNA délky roku na 365 dnů  - speciální výpočet . STEJNÉ ZADÁNÍ. V záložce "Nastavení formuláře" změníme pole Období úrokové sazby na 365 dnů za rok.volby "360 dnů rok - 365/360 " - Opět přepočteme bez mazání jakýkoliv údajů. Denní sazba bude vždy 0,0301 procenta a počet dnů 365. Přesto je ale rok počítán jako 12x30 dnů = 360, což činí na úrocích 108360 za rok při roční sazbě 10,836 %. Opět záleží na přístupu banky, jaké počítání počtů dnů použije. Některé banky používají  i tento přístup.U nás je tento přistup nejméně výhodný ze strany poskytovatele úvěru, ze strany dlužníka je však výhodný.- pokud například vkládáme své prostředky na účet. U nás ale tento přístup není obvyklý.

ČÁST 5 - ZMĚNA délky dnů v měsíci na 30 dnů   -  měsíční splácení speciální výpočet . STEJNÉ ZADÁNÍ. V záložce "Nastavení formuláře" změníme pole Období úrokové sazby na 30 dní v měsíci -  Smažeme pole úroková sazba období. Poet období také. Počet let 1, úroková sazba 11 %. Přepočteme. Všimněme si, že počet dnů je vypočten na 360, úroková sazba na 0,0306. Úrok na 110 000. Pokud znovu stlačíme tlačítko přepočtu, dostaneme se k číslu 11,016 úrokové sazby a 110160 Kč úroku.

ČÁST 6 - ZMĚNA OBDOBÍ NA MĚSÍČNÍ   -  měsíční splácení speciální výpočet . STEJNÉ ZADÁNÍ. V záložce "Nastavení formuláře" změníme pole Období úrokové sazby na 30 dní v měsíci -  Smažeme pole úroková sazba období. Počet období také. Počet let 1, úroková sazba 11 %. OBDOBÍ ZMĚNÍME NA MĚSÍČNÍ. Přepočteme. Počet měsíců je 12, úroková sazba na měsíc je 0,9167 .Úrok na 110 000. Pokud znovu stlačíme tlačítko přepočtu, dostaneme se k číslu 11,0004 úrokové sazby a 110004 Kč.Takový způsob výpočtu úroku se používá při úročení měsíčních splátek většiny úvěrů a hypoték. Pokud zvýšíme počet desetinných míst na 6, pak chyba v zaokrouhlení je u 1 mil Kč za 1 rok menší, než 1 Kč.

 


 

příklad 001/6 - změna úvěru na půjčku, tedy investici

Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - 1 rok - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11%

požadavek: - jaký je ukazatel úrok a náklady na základě druhů nákladů a druhu produktu (Úvěr - investice)

V záložce " Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba roční zadáme částku 11. Nastavíme roční období . Pole počet let bude 1.  Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nesmí být vyplněno. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Po přepočtu je vypočteno 110000 Kč. Úrok i náklady jsou ale 122640 Kč.

ČÁST 2 - náklady další  -  i poskytovatele - 5000 Kč. Do nákladů ztracených, pole "náklady poskytovatele přímé P" zadáme hodnotu 5000 Kč.. Provedeme nový přepočet. Vidíme, že se částka nákladů sečetl s .Změníme v záložce "Nastavení formuláře" náklady provozovatele.při započtených příjmech jsou -7640 Kč, jeho příjem z poplatků je tedy vyšší, než náklady na produkt. Výnos z úroků a nákladů činí 117640 Kč, z úroků je to pořád stejná částka a to 110000 Kč.


 

příklad 001/7 - splátka mimořádné zálohy

Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - 2 roky - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11% - mimořádná splátka ve výši 200 000 Kč. 2 desetinná místa.

požadavek: - zjistit rozdíl, o kolik je T-RPSN vyšší, než kdyby byla jistina o mimořádnou splátku nižší

V záložce " Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba roční zadáme částku 11. Nastavíme roční období . Pole počet let bude 2.  Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 2 a úroková sazba období také 11. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Po přepočtu je vypočteno 220000 Kč. jako úrok. S náklady to je  ale 227640 Kč., TRPSN = 11,382 Kč.

ČÁST 2 - úhrada mimořádné splátky ve výši 200 000 Kč. Do pole  "mimořádná splátka anebo první splátka" v záložce "ekonomika zadáme částku 200 000 Kč. Provedeme nový přepočet. .Výnos z úroků a nákladů činí 196280 Kč, TRPSN však bude 12,27 Kč. .

ČÁST 3 - úhrada mimořádné splátky ve výši 200 000 Kč - základ pro výpočet provize je snížen o uhrazenou mimořádnou zálohu. Do pole  "mimořádná splátka anebo první splátka" v záložce "ekonomika zadáme částku 200 000 Kč. V záložce nastavení formuláře změníme pole "Poplatek z celé jistiny" na nezatržené . Provedeme nový přepočet.. Výše úroku a nákladů bude jen 193280 Kč. TRPSN však bude 12,08 Kč.Při výpočtu provize po úhradě z jistiny jsme tak vypočetli, že při takovém výpočtu poplatků ušetříme 0,19 procenta z průměrných úroků (TRSPN)


 

příklad 001/8 - zadání období od-do

Jednoduché úročení  - Půjčka 1 mil Kč - - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11% - 2 desetinná místa.

požadavek: - zadat datum od 1.února do 31.května 2010 a zadat různá období, sledovat úrok

V záložce " Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-001. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba roční nebo pole sazba období zadáme částku 11. Nastavíme roční období . Pole počet let, nebo počet období  bude 1.  Zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Po přepočtu je vypočteno 35860 Kč. jako úrok. S náklady to je  ale 51740 Kč., TRPSN = 15,87 Kč.

ČÁST 2 - změna období na měsíční. Období změníme na měsíční, zrušíme úrokovou sazbu období a ponecháme úrokovou sazbu roční. Zrušíme počet období a počet let také. Datum od - do ponecháme, ostatní  jinak necháme. Přepočteme..Výnos z úroků a nákladů činí 35860 Kč, TRPSN bude 18,87 Kč. .

ČÁST 3 -změna období na čtvrtletní - Období změníme na čtvrtletní, zrušíme úrokovou sazbu období a ponecháme úrokovou sazbu roční. Zrušíme počet období a počet let také. Datum od - do ponecháme, ostatní  jinak necháme. Přepočteme..Výnos z úroků a nákladů činí 35860 Kč, TRPSN bude 18,87 Kč. .

ČÁST 4 - změna období na denní - Období změníme na denní, zrušíme úrokovou sazbu období a ponecháme úrokovou sazbu roční. Zrušíme počet období a počet let také. Datum od - do ponecháme, ostatní  jinak necháme. Přepočteme..Výnos z úroků a nákladů činí 35860 Kč, TRPSN bude 18,87 Kč. .

ČÁST 5 - změna období na měsíční 30 - denní - Období změníme v záložce nastavení na 30 dní v měsíci, ponecháme denní období, zrušíme úrokovou sazbu období a ponecháme úrokovou sazbu roční. Zrušíme počet období a počet let také. Datum od - do ponecháme, ostatní  jinak necháme. Přepočteme..Výnos z úroků a nákladů činí 363660 Kč, TRPSN bude 15,8 Kč.Po druhém přepočtu bude vzat v potaz denní vypočtený úrok, pak by úrok činili 35705 Kč.Sami vidíme, jak je důležité, zda budeme počítat období dle 2 desetinných míst, dle 5 desetinných míst, zda si ponecháme roční úrok, apod..Doporučení : Ponechat si roční období. Při denní přepočtené sazbě se pak neřídíme sazbou za den, ale přepočtenou sazbou z části roku.


 

příklad 001/9 - výpočet jistiny, pokud známe úrok, nebo částku celkem

Jednoduché úročení  - výpočet jistiny -  úrok 300000 Kč  -  2 roky - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11% -  2 desetinná místa.

požadavek: - vypočítat jistinu, známe úrok

Z předcházející příkladu - vymažeme i datum od-do. V záložce " Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Úročení, úroky, jednorázová úhrada - 001", ve středním poli si vybereme volbu "Jistina - výpočet jednorázově 01-01-001. (Lze také v horním pravém rozvíracím poli zvolit možnost "Vypočítej jistinu" Do pole úrok zadáme částku 300000, do pole úroková sazba roční zadáme částku 11. Nastavíme roční období . Pole počet let bude 2.  Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 2 a úroková sazba období také 11. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Po přepočtu je vypočteno 1363636  Kč. jako jistina. S náklady to je  ale 325735 Kč., jistina a úrok jsou 1 763 636 kč.

ČÁST 2 - zavedení mimořádné splátky ve výši 100 000 Kč.  -  Zrušíme vypočtenou jistinu, a jistinu a úrok celkem,  Ostatní  jinak necháme. V záložce ekonomika do mimořádné zálohy zavedeme 100 000 Kč. Přepočteme. Zjistíme, že se úročilo opět 1 363 636 Kč, i když původní jistina je  1 463 636 Kč.V rámci poplatku z úvěru se ale poplatek dle nastavení počítal z jistiny, takže TRPSN stouplo na 12.(Poplatek stoupl o 2000 Kč)

ČÁST 3 - známe údaj jistina + úrok celkem  -  Ponecháme mimořádnou zálohu. Zrušíme vypočtenou jistinu, a tentokrát úrok celkem,  Ostatní  jinak necháme. V záložce ekonomika do mimořádné zálohy ponecháme 100 000 Kč. Přepočteme. Zjistíme, že se úročilo opět 1 363 636 Kč, i když původní jistina je  1 463 636 Kč.V rámci poplatku z úvěru se ale poplatek dle nastavení počítal z jistiny, takže TRPSN je stále 12.


 

příklad 001/9 - výpočet období, pokud známe úrok, nebo částku celkem

Jednoduché úročení  - výpočet délky období  -  úrok 300000 Kč  - jistina 1 400 000kč - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11% -  4 desetinná místa.mimořádná záloha ve výši 100 000 Kč.

poznámka : mimořádná záloha nemění nic na délce období, ale mění výši úročené jistiny

požadavek: - vypočítat období, známe úrok celkem

V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "zavřít" zvolíme "Vypočítej období". Do pole úrok zadáme částku 300000, do pole jistina zadáme  1400 000 Kč. Bude hrazena  mimořádná záloha, je nutné si ověřit v poli "mimořádná záloha....", že je zde uvedeno 100000 Kč. Období zadáme roční. Úroková sazba roční zadáme částku 11. Nastavíme roční období . Pole počet let nevyplněn..  Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také nula a úroková sazba období také 11. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na 4. Po přepočtu je vypočteno 2,0979 let jako délka období  TRPSN je 11,9797procenta.

ČÁST 2 - pololetní období  -  Zrušíme vypočtenou délku období, i počet období, zrušíme počet let. Do pole jistina a úrok celkem zadáme hodnotu 1 700 001, úrok bude 300000 Kč. Úrok tedy smažeme. a jistinu ponecháme. Přepočteme. Objevilo se hlášení " vzhledem k výpočtu zpětně došlo k úpravě dopočtu a proto byla opravena celková částka o následující rozdíl v zaokrouhlení. Rozdíl činí 1 Kč. " Jedná se totiž o to , že jistina a úrok musí být kontrolně shodné s pole jistina + úrok. Pokud tomu tak není, toto pole bude opraveno o součet jistiny a úroku automaticky.

ČÁST 3 - známe údaj jistina + úrok celkem  -  měsíční období .  Zrušíme vypočtený počet období, úrokovou sazbu období, počet let. ponecháme úrok i jistinu. Ponecháme úrokovou sazbu roční na 11% . Ostatní  jinak necháme. V záložce ekonomika do mimořádné zálohy zrušíme zálohu 100 000 Kč. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná a počet období se dopočítal. Sazba období je 0,9167 % TRPSN je 11,9633. Počet let je 1,9481

ČÁST 4 - denní období  a  Vše ponecháme  Zrušíme vypočtený počet období, a počet let. a sazbu období.. Jinak vše ponecháme.  Ostatní  jinak necháme. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná a počet období se dopočítal. Sazba období je 0,0306 % TRPSN je 11,9633. Počet let je 1,9481.

ČÁST 5 - denní období a procentní sazba   Zavedeme procentní sazbu 0,05% denního období. Počet období ponecháme 701 dnů. Zrušíme vypočtený počet období, a počet let. a sazbu období.. Jinak vše ponecháme. Co vše se stalo : Změnila se roční sazba na 18%. Počet let na 1,1905 roku a počet dnů na 429. Tolik je úrok 300 0000 z jistiny 1 400 000 při denní sazbě 0,05 %.

ČÁST 6 - změna denní sazby při požadavku 365 dnů a výdělku penále 300 000 z jistiny 1 400 000 Kč.   Jde nám o to, že obchodnímu partnerovi stanovíme podmínky, že za rok zaplatí 300 000 Kč, při jistině 1400 000. můžeme použít výpočet denní sazby z období. My ale sledujeme, jak se vyvíjí počet dnů při určité denní sazbě. Zavedeme procentní sazbu 0,050 % denního období.Do jistiny ponecháme 1 400 000 Kč. Penále 300 000 Kč. Počet období vymažeme a ponecháme denní sazbu...Výši skoku upravíme na 0,001.Jinak vše ponecháme.

Co vše se stalo : Změnila se roční sazba na 18%. Počet let na 1,1905 roku a počet dnů na 429. Tolik je úrok 300 0000 z jistiny 1 400 000 při denní sazbě 0,05 %. Máme 429 dnů a chceme ale zajistit si penále pro 365 dnů. Klikneme tedy na úrokovou sazbu období a vzápětí na oranžové textové pole. Pak kolečkem myši pootáčením se přiblížíme k hodnotě 367. dnů. V poli "výše skoku" pak zadáme hodnotu 0,0001.Přeskočíme opět na oranžové pole a pootáčením se dostaneme na hodnotu.0,0587 procenta za den. Tedy penále 0,557 promile z částky denně.


 

příklad 001/10 - výpočet úrokové sazby, pokud známe úrok, nebo částku celkem

Jednoduché úročení  - výpočet úrokové sazby  -  úrok 300000 Kč  - jistina 1 400 000kč - roční období - výnosové procento 10 % , měsíční poplatky 220 Kč, poplatek za uzavření smlouvy = 1,5% - inflace 3,5% - úrok 11% -  4 desetinná místa.

požadavek: - vypočítat úrokovou sazbu, známe úrok celkem

V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "zavřít" zvolíme "Vypočítej sazbu období". Do pole úrok zadáme částku 300000, do pole jistina zadáme  1400 000 Kč.  Nebude hrazena žádná mimořádná záloha, je nutné si ověřit v poli "mimořádná záloha....", že  zde není uvedeno 100000 Kč. Období zadáme roční. Počet let zadáme 2. Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 2 a úroková sazba období také nula. My zadáme ještě požadované výnosové procento ve výši 10 %. Do měsíčních nákladů vložíme částku 220 Kč , do pole procentní poplatek v měně vložíme částku 1,5. Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na 4. Po přepočtu je vypočtena úroková sazba jako 10,7143   let jako délka období  TRPSN je 11,6529

ČÁST 2 - známe údaj jistina + úrok celkem  -  měsíční období .  Vymažeme úrokovou sazbu období, počet let. ponecháme úrok i jistinu. Neponecháme úrokovou sazbu a přepneme na období měsíční.. Ostatní  jinak necháme. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná a počet období se dopočítal. Sazba období je 0,8929  - roční sazba je opět 10,7143.

ČÁST 3 - známe údaj jistina + úrok celkem  -  denní období .  Vymažeme úrokovou sazbu období, počet let. ponecháme úrok i jistinu. Neponecháme úrokovou sazbu a přepneme na období denní... Ostatní  jinak necháme. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná a počet období se dopočítal. denní Sazba období je 0,0298  - roční sazba je opět 10,7143.

ČÁST 4 - výpočet úroku z předchozích údajů a výpočet chyby zaokrouhlení .  Vše ponecháme. přepneme pouze v rozvíracím poli na výpočet jistiny. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná a počet období se dopočítal. denní Sazba období je 0,8929  - roční sazba je ale díky zaokrouhlení  10,728, liší se tedy o 0,0137 %..jistina je 300384 Kč. Tedy za rok to činí  384 Kč.

Nyní do pole denní úroková sazba  zapíšeme naši zjištěnou chybu, tedy hodnotu 0,0137. Do pole jistina zavedeme 1 000 000. Do pole počet období zavedeme číslo 365, anebo do pole počet let zavedeme hodnotu 1.Výsledek je, že úroková sazba období je vzhledem ke 4 des, místům nulová. Výše úroku činí 139 Kč. Nyní víme, že výpočet dle denního úroku a dle ročního úroku se liší na 1. miliónu ,1 roku a 4 desetinách přesnosti 0 139 Kč. Je nás si zvolit způsob výpočtu.


 

příklad 001/11 - výpočet - složené úročení a porovnání s jednoduchým úročení-efektivní úroková sazba 1

Pro účely porovnání nebudeme zavádět nyní náklady do produktu.to umíme v příkladech 1-10

jednoduché úročení a složené  - výpočet jistiny  -  jistina 1 000 000kč - roční období - úrok 11% -  4 desetinná místa.

požadavek: - vypočítat roční úrokovou sazbu mezi jednoduchým a ročním úročení

V MENU - Přepni na akci ,zvolíme  produkt Složené úročení - V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "zavřít" zvolíme "Vypočítej úrok a ostatní ukazatele". Do pole jistina zadáme částku 1 000 000, nastavíme roční období -  zadáme roční sazbu 11 % .Pro počet let zadáme 1 rok. Pro výmaz všech nákladů také můžeme použít tlačítko "Vymazat náklady a mimořádné splátky". Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 1 a úroková sazba období také 11.  Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na 4.  Výše inflace bude nula. Provedeme přepočet.Vidíme, že úrok je 110000. Efektivní úroková sazba 1 je 11 %.

Nyní provedeme změnu a to tak, že změníme výpočet na složené úročení. To provedeme takto : V záložce " Výběr funkce" si vybereme v levém stromovém poli "úročení, úroky, úvěr - jednorázově", v nižší úrovni si vybereme Jednorázově - úvěr nebo investice, úročení ...", ve středním poli si vybereme volbu "Úrok a jistina celkem .....06-04-002. Do pole jistina zadáme částku 1000000, do pole úroková sazba roční zadáme částku 11. Nastavíme roční období . Pole počet let bude 1. Období změníme na měsíční. Spustíme opět přepočet. Zjišťujeme, že efektivní sazba je také 11%. Nezměnila se oproti jednoduchému úročení. Je to tím, že připsání úroků bylo jenom jednou, což je shodné s úročením jednoduchým..

 

ČÁST 2 -  měsíční období a denní období.  Vymažeme úrokovou sazbu období, počet let. ponecháme úrok i jistinu. Neponecháme úrokovou sazbu a přepneme na období měsíční.. Ostatní  jinak necháme. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná a počet období se dopočítal. Roční úroková sazba je 11 procent, ale efektivní sazba 1 je 11,5719 %.Je to tím, že po měsíci byl připsán úrok k jistině a tento úrok byl následně úročen.úrok je tak vyšší o  (1+0,1/12 ) na dvanáctou , jako dvanáct měsíců. Tomu se říká diskont a je to 1,115719 v našem případě.

Poté změníme období na denní. Abychom si zjistili denní úročení, musíme vymazat počet období a sazbu období. Ponecháme roční sazbu 11% a počet let 1. Provedeme nový přepočet. Vidíme, že efektivní úroková sazba se změnila a ještě vyšší a to na 11,6272.

ČÁST 3 -  výpočet jistinyV rozvíracím poli změníme druh výpočtu na "Vypočítej jistinu" . Do roční úrokové sazby zadáme 11%. Ponecháme dobu 1 roku. Výši jistiny zadáme na 110000 . Zajímá nás tedy, jaká jistina postačí, abychom si vydělali právě 110 000. Což se hodí pro určité druhy cenných papírů, kdy složíme určitou hodnotu, ale určitou hodnotu máme zaručenu. Vymažeme počet období a sazbu období.Druh období ponecháme na denní. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná. Požadavek na jistinu je 946059. Kč. Což je právě výhoda složeného úročení, pokud jde o naši investici. Pokud to je dluh, bohužel složené úročení je pro nás nevýhodnější.

ČÁST 4 -  výpočet sazbyV rozvíracím poli změníme druh výpočtu na "Vypočítej sazbu období" . Do jistiny zadáme 1000000 - Ponecháme dobu 1 roku. Výši jistiny zadáme na 1000000 . Zajímá nás tedy, jaká jistina postačí, abychom si vydělali právě 110 000. Což se hodí také pro určité druhy cenných papírů, kdy složíme určitou hodnotu, ale určitou hodnotu máme zaručenu. Vymažeme sazbu období .Druh období ponecháme na denní. Přepočteme. Zjistíme, že délka ročního období zůstala stejná. Požadavek na úrokovou sazbu roční je tedy 10,439 %

ČÁST 5 -  výpočet dobyV rozvíracím poli změníme druh výpočtu na "Vypočítej období" . Do jistiny zadáme 1000000 - Ponecháme úrok 10%po dobu 1 roku.  Ponecháme 4 desetinná místa.Výši jistiny zadáme na 1000000 . Zajímá nás tedy, jaká doba je nutná, abychom si při denním úročení vydělali na milionu 110 tis. Kč.  Což se hodí také pro určité druhy cenných papírů, kdy složíme určitou hodnotu, ale určitou hodnotu máme zaručenu. Vymažeme sazbu období a počet období. .Druh období ponecháme na denní. Zjistíme, že se jedná o 1,0436 let, tedy cca 381 dnů. Efektivní sazba je 10,54 %.