Ekonomická kalkulačka -  Srážky ze mzdyVýpočet náhrad cestovného

Emailem:  mailto:bohemius@bohemius.cz , naše stránky:  www.bohemius.cz ,    Náš rozcestník:


ekonomicKá  A ÚČETNÍ kalkulačka

Seznam modulů

Seznam formulářů - Stručně , Seznam modulů - Podrobněji, Licence a instalace,

MENU Hlavní kalkulačky, rejstřík hlavní kalkulačky
Pravidla pro práci v Excelu
EKONOMICKÝ MODUL

ODKAZ NA ROZDĚLOVNÍK OBRÁZKOVÝ

Obrázek sdílí odkaz na popis formuláře

Nadpis sdílí odkaz na příklady

 

NÁSTROJE PRO EXCEL:

Excel 1 se zabývá hromadným zpracováním jednotlivých buněk podle filtru a významným způsobem dokáže upravit řetězcové proměnně a taktéž dokáže pracovat s proměnnými číselnými a hromadně zaokrouhlovat. Taktéž umí v rámci tabulky přiřadit intervaly a pořadí proměnných. Filtr je zde maximálně variabilní.

Excel 2  se zabývá slučováním celých tabulek Excel, jejich rozdělením, slučováním tabulek Excel podle zvolených sloupců. Tento formulář taktéž umí při slučování filtrovat data. Filtr je zde maximálně variabilní.

Inventarizace - mohutný nástroj pro porovnávání dvou sloupců dat. Stejná data lze párovat proti sobě, lze párovat do dvojic, anebo přiřazovat data k sobě podle nějakého parametru. Umí seřadit a párovat proti sobě osnovy data. Tento významný nástroj zkrátí vyhledávání stejných dat na 10% procent času.  Například vypáruje proti sobě hodnoty se stejným variabilním symbolem, nebo cenou apod. Lze použít i filtr. Nejvýznamnější funkcí je zde seřazení dvou sloupců proti sobě podle velikosti hodnoty a nabídnou se tak data, která jsou jediná a nemají proti sobě druhou stranu. Lze použít i na osnovy účetní a pod.

          Excel1                     Excel 2              Inventarizace

http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/excel1.jpg    http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/excel2.jpg    http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/inventarizace.jpg                    

           

ZDARMA TAKÉ K DISPOZICI:

Kromě toho jsou k dispozici zdarma i nástroje Výpočet cestovního listu a kalkulačka srážek a exekucí, které jsou k tomuto modulu ekonomiky a účetnictví zdarma.

Exekuční kalkulátor slouží jako profi kalkulačka pro výpočet srážek. Kalkulátor umí podle toho, o jaký typ pohledávky se jedná ( běžné výživné - dlužné výživné - přednostní pohledávka - dohoda o srážce - dohoda o srážkách dle občanského zákoníku. Kalkulátor pak na základě dodaných údajů vypočte nesrazitelnou částku, částku ke sražení, rozdělí na třetiny a vypočte srážku bez omezení. Poté automaticky přiřadí pořadí přednostním pohledávkám a v rámci přednostní třetiny vypočte srážky, včetně srážek poměrných. Nesražená částka z částky bez omezení se dále přidá pro srážky pohledávek dle pořadí. Automaticky se určí pořadí srážek, včetně poměrných a vypočtou se srážky pro pohledávek dle pořadí. Jako třetí kolo se dopočtou srážky pro dohody dle OZ do výše 50% čisté mzdy. Lze takto vypočítat najednou 6 exekucí, srážky lze uložit do souboru a lze další měsíc tento soubor opět otevřít. Do takto uloženého souboru lze provést nápočet další měsíční srážky. Formulář má přehlednou rekapitulaci a je možný export do Excelu. Tisková sestava k dispozici není, vše se exportuje do prostředí Excel.

Kalkulátor pro výpočet cestovních příkazů  pracuje i se zahraničním cestovním příkazem. Na základě povinných dat lze pak vygenerovat jednotlivé časové úseky, do kterých postačí doplnit poskytnutou stravu. Dále se vygenerují  výpočty stravného a kapesného, včetně krácení. kalkulátor umí pracovat i se souběhem zahraniční a tuzemské pracovní cesty. tento souběh a jeho řešení si lze nastavit. Další možností je výpočet náhrady pro užití AUV, včetně použití vozidla v zahraničí, včetně nákladů v jiné měně. Vozidlo lze uložit do číselníku vozidel. Kalkulátor umožní vkládat jednotlivé náklady tuzemské i zahraniční, umí počítat se zálohami v Kč i v měně a umí pracovat i dle toho, jakým způsobem bude měna vyplacena. Lze zvolit i výplatu v Kč, případně částečné vrácení měny, apod. V nastavení dat lze provést nastavení různých zaokrouhlení. Lze taktéž pracovat s různou formou krácení stravného. pracuje se s měnou, přepočítává se na měnu hlavní i na Kč. Výsledkem je velmi přehledná rekapitulace dat tuzemských, zahraničních, dle typů nákladů, na zálohy, převody z měny, vyúčtování a zaokrouhlení. Rekapitulace umí data zobrazit i formou účetního zaúčtování. Celý soubor lze uložit a opět vyvolat.

 

Exekuční kalkulátor              Výpočet cestovních příkazů

http://www.webareal.cz/fotky6709/MZDY/srazky.png                              http://www.webareal.cz/fotky6709/MZDY/prumery.png 

 

 

DALŠÍ NÁSTROJE PRO ÚČETNÍCTVÍ

Běžná kalkulačka je běžným nástrojem pro výpočet nejrůznějších hodnot. Je to klasická administrativní kalkulačka, která má však velmi zajímavý design, lze ji nastavit do různých forem a velikosti. Lze upravovat velikost písma a nastavit si zobrazení dle libosti. kromě toho lze kalkulačce nadefinovat neomezený počet barev, škálu jednotlivých prvků, ladění a podobně. Funkce kalkulačky jsou běžné, jako u normální nevědecké kalkulačky. Kalkulačka umí navíc zaokrouhlovat na určitý počet desetinných míst a umí zaokrouhlovat i na násobky, třeba po 10,21, 50, 1000 a podobně.  Zajímavou funkcí kalkulačky je možnost zápisu každého výpočtu, a uložení do historie výpočtů, možnost sledovat předchozí výpočty a nastavení zobrazení výpočtů , jak šly za sebou. Po celou dobu lze sledovat průběžný výpočet, tento uložit a sledovat nový průběžný výpočet. Tím se dostáváme k jádru věci, a to, je k dispozic nejenom administrativní kalkulačka, ale i kalkulačka, u které je možné zobrazit průběžný výpočet a lze tak inventarizovat , jaké výpočty šly za sebou. Tedy součty hodnot , jako při inventarizaci, třeba skladu. Pokud si uvědomíme, že kalkulačku lze barevně, velikostí a zarovnáním nastavit, máme k dispozici velice zajímavou a jedinečnou kalkulačku.

DPH - Rychlý výpočet DPH - pro 10,15, a 21 %. Můžeme odsadit do jakéhokoliv pole a doplní se ihned zbývající části výpočtu. Kromě toho lze urit způsob zaokrouhlení, na setiny, desetiny a určit, kam se přidá nezaokrouhlená část, tedy k základu, či k dani. Počítat lze i počty výrobků, tedy například při ceně 125 Kč bez daně a 5 ks se vypočte základ, základ celkem a cena celkem. Vypočítat DPH lze i zpětně z celkové ceny.

Diskont, Eskont - V případě, že máme k dispozici fakturu, a tedy celkovou částku, umíme při zadání dat spočítat eskont i diskont, včetně případného poplatku. Víme tak dopředu, kolik nás bude stát, když si necháme z banky proplatit faktur ještě před jejím zaplacením ana účet a obráceně budeme vědět, kolik nás bude stát takový bonus. Vše je ve spolupráci s úrokovým modelem, který nám sdělí, jaká to je skutečná procentní roční úroková míra a RPSN, ve vztahu nákladu a původní ceny a úročení za rok. Zjistíme tak, jak hodně při eskontu zaplatíme a že prostý provozní úvěr je levnější.

Zpětný výpočet - pomocí tohoto výpočtu, což je velice zajímavá funkce lze zpětně zjistit hodnotu, která byla na původní straně výpočtu. Takový formulář potřebujeme, pokud hledáme například chybu ve zdravotním, či sociálním pojištění. Například víme, u účetnictví že jsme někde uhradili o nějakou částku více, než nám ukazuje rekapitulace mezd. Tato chyba by se mohla rovnat třebas nějaké dohodě o pracovní činnosti, anebo například náhradě za mzdu během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, kde došlo k nesprávnému odvodu. Pokud například jsme uhradili o 125 Kč více na zdravotním pojištění, než jsme měli, měli bychom najít potřebný vyměřovací základ, který by byl určitě roven nějaké dohodě (DPČ), anebo náhradě. Pak 125 / 0,135 = 925,92 Kč = zřejmě 925 Kč základu. Při odvodu zálohové daně  například při platbě o 65 Kč navíc to znamená, že byl vyšší základ o  75 /0,15 = 500 Kč. při zaokrouhlování na stovky u výpočtu zálohové daně to znamená, že základ daně je vyšší v intervalu od 401 do 500 Kč.

Odpisy - formulář umí vypočítat odpisy účetní - lineární, anebo daňové lineární, nebo zrychlené. Podle data zařazení umí vypočítat odpis v roce a sestavit plán odpisů. Lze porovnat mezi účetním a daňovým odpisem. Kromě toho lze zpracovat  technické zhodnocení a znovu přepočítat kartu odpisů. Na samý závěr se vypočte i odložená daň.

 http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/hlkalk1.jpg  http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/diskont.jpg  http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/male_DPH.jpg http://www.webareal.cz/fotky6709/hlavni.jpg  http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/ODPISY.jpg

  Běžná kalkulačka        Diskont – Eskont           DPH                     Zpětný výpočet            Odpisy

  

FINANČNÍ NÁSTROJE: 

Všechny nástroje jsou napojeny na formuláře úrok - budoucí náklady a Cash Flow. Díky tomu umíme porovnat produkty z těchto pozic:

- jednotný převodní můstek na produkt, jako kdybychom si půjčili jednorázově a vrátili ho naráz zpět po nějaké době.   Zjistíme tím, jaká skutečná úroková míra zatížila náš produkt. To vše s poplatky, náklady a s RPSN.

- jakou bude mít hodnotu (kupní) výše určité částky v budoucnosti

- požadovanou výši určitého parametry

- na základě toků peněz, jak se bude tento tok po letech vyvíjet

- v rámci měsíčních příjmů - porovnat výši nákladů s příjmem a Cash Flow

- zda se vyplatí leasing, úvěr nebo přímý nákup

 

Úvěry - Nástroj, který poskytuje veškeré informace k poskytovanému úvěru. Úvěr lze nastavit i jako hypotéku. Pracuje se s úrokovou sazbou, výší splátky, poskytované jistině, frekvence splácení, vlastní účastí, doby splácení. Při výpočtu úvěr rozloží vše na splátky, umí vypočítat splátky stejnoměrné i splácení stejnou výši jistiny. Umíme tak určit první splátku, poslední splátku a průměrnou splátku. Počítá se včetně poplatků variabilních, fixních, včetně odměny za uzavření smlouvy, za vedení úvěru. Rovněž pojištění úvěru dle %, či pevnou částkou. Dostaneme informaci o splácení v jednotlivých letech i měsících. Dostaneme údaj o celkovém nákladu úvěru. Při zadání lze dále dostat informaci stavu úvěru po určité splátce. Po této splátce můžeme refinancovat a nastavit jiné parametry. Opět dostaneme celkové náklady úvěru a rozdíl nákladů mezi prvním a druhým úvěrem. K dispozici je silná funkce více variant, kdy pomocí tlačítka ukládáme jednotlivé námi navolené varianty úvěru. Při hledání variant lze použít i rychlejší hledání, kdy se mění jeden z parametrů pomocí kolečka myši a my tak vidíme vývoj ostatních parametrů. Zvolená varianta lze uložit do seznamu variant a tyto všechny varianta pak uložíme do souboru, který lze opět vyvolat, včetně určité varianty. Lze i vytisknout splátkový plán.

Leasing - má téměř obdobné funkce, jako při úvěru, je zde však jeden parametr navíc a tím je koeficient nárůstu, Kromě toho je pak poskytovaná služba včetně nějakého DPH. Varianty lze ukládat stejně a ukládat je. Můžeme tak během několika chvilek zjistit rozdíl mezi oběma produkty.

Spoření a Investice - Máme zde nejdříve spoření, můžeme si vybrat typ, životní, důchodové, stavební. Můžeme zadat cílovou částku, výši splátky, úrok a podobně. Při nejrůznějších parametrech nám pak se vypočte cílová cena. Velkým přínosem pro tento formulář je zohlednění inflace příjmové a nákladové. Systém tak umí přepočítat vše tak, že budeme znát skutečnou cenu hodnoty po ukončení spoření a budeme vědět, jak se nám spoření vyplatilo, či ne. Součástí formuláře je i vyplácení důchodu zpět, kde můžeme započítat i výši další inflace, uhrazené daně a výši měsíčního důchodu. Dokážeme i vypočítat výši měsíční splátky, která byse nikdy nezmenšovala a byla by vlastně výší úroků z vkladu. Tento formulář umí vklad a spoření přenést do investice a na základě parametrů - daně, poplatků, inflace a úrokové sazby, počtu let návratnosti vypočet požadovaný parametr. Zde více, než jindy se hodí zrychlené generování variant pomocí kolečka myši.

Měnové operace - operace - všechny základní druhy operace s měnou a jejím převodem na jinou měnu. Operace v čase, ihned, budoucí apod. Zjistíme tak, kolik nás stojí taková operace - směna měny v nabídce i s poplatky. Vše je propojeno s úrokem

Kontokorent - jedná se o výpočet úroku z účtu. Tedy kolik nás stojí prostředky na kontokorentním účtu během roku. Po každé operaci se vypočte úrok a tento se přičte k úroku minulému. Včetně případných sankcí.

http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/investice.jpg   http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/penale_a_diskont.jpg   http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/leasing2.jpg  http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/mna.jpg  http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/urok_na_utu.jpg

        Spoření                        Úvěry                        Leasing                  Měnové operace         Kontokorent

 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE

Úroky - (Základní formulář) - jednoduché - převodový můstek - nejdůležitější pomocný formulář. Pokud například si půjčíme 100 tis. Kč a splácíme ve formě půjčky 1000 Kč měsíčně. Kolik vlastně zaplatíme navíc. Řekněme , že zaplatíme za celou dobu úvěru 140 tis. navíc. Úvěr bude například při 120 měsících splácení mí splátku ve výši 2000 Kč. Z toho vyplývá roční úrok ve výši 21,01 %.  Ve skutečnosti, pokud bychom si půjčili 1000 tis. a vrátili je naráz za 10 let, platíme z něj 14% ročně. Tento převodní můstek nám pak ukáže nákladovost na určité finanční produkty. Převodový můstek navíc umí vypočítat samostatně různá období, i denní, s různými poplatky. Vše se pak dá promítnout do Cash Flow výpočtu a Budoucích hodnot (formuláře)

 Poměry, marže, trojčlenka - jedna z velmi žádaných pomocných operacích. Umíme tak vypočítat například procento z procenta - tedy, přičtením násobením, dělením. V případě trojčlenky automaticky se dopočte čtvrtý člen. Možnost přepínání trojčlenky na přímou a nepřímou úměru. Z celkového základu - výpočet marže z ceny celkem a rabatu z původní ceny a porovnáním. Prohoz jedné hodnoty do více hodnot, pokud za sebou napíšeme poměry. Například lze číslo 100 rozdělit v poměru 2 , 3 , 5 na 20, 30 a 50. Ale lze také počítat takt, že zadáme nějakou hodnotu a systém aktuálně počítá poměr. Příklad: máme celkovou hodnotu 100. Zadáme první hodnotu = 2. Výsledná hodnota stále 100. Zadáme druhou hodnotu 3. Výsledná hodnota = 2 + 3 versus  40 + 60 = 100.  Při další hodnotě  např. 4 = 2 + 3 + 4  versus 22,22 + 33,33 + 44,44. = 100 Při další hodnotě 1 = 2+ 3 + 4 + 1 versus 20+30+40+10= 100.

 Budoucí příjmy - Pokud máme současné příjem a spoříme, tak za 10 let například si naspoříme nějakou částku. Ale tato částka bude znehodnocena o inflaci. Jakou kupní sílu  bude mít tedy tato částka. Například. Spoříme nyní 1000 Kč měsíčně (formulář spoření). Za nějakou dobu budeme mít naspořeno například 684 452 Kč, včetně úroků a prémií. Pokud to vydělíme zpětně počtem měsíců, zjistíme, že díky úrokům a prémiím, jako bychom ukládali  (spořili si třebas 1260 Kč měsíčně. Při zadané inflaci zjistíme, že kupní síla je jako kdyby tato částka měla hodnotu 456 411 Kč. To tedy znamená pokles na 0,66682 původní kupní síly. Pak, jako bychom spořili jenom 1260 x 0,66682 = 840,2 Kč měsíčně. Takže kupní síla v budoucnosti klesla o 16%. Tento formulář je napojen na finanční produkty a rekapituluje výnosy a ztráty z produktů jiných. Určeno pro sofistikované ekonomy.

Cash Flow - co je lepší - nakoupit a nemít peníze, ale mít zařízení, anebo si půjčit a mít peníze i zařízení. Se zařízením lze točit rychleji zboží. Zařízení si vydělá na úroky, anebo ne. Máme také odpisy a splátky na dlouhou dobu a nějakou návratnost. Jak tedy točit peníze. tento formulář v podstatě říká, kolik bychom si vydělí s úvěrem, anebo bez něj. Je ale zapotřebí nastavit několik parametrů a to například inflaci, odpisy a výtěžnost projektu - zisk. Tento formulář je napojen na ostatní produkty a je určen pro sofistikované ekonomy.

http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/zakladni.jpg   http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/Obrazek15.jpg  http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/Bud_CF.jpg  http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/cf.jpg

       Můstek                 Poměry a procenta          Budoucí příjmy         Cash Flow

 

NÁSTROJE STATISTICKÉ

Průměrování skladů - Umíme pak zprůměrovat všechny položky, skupiny a zboží ve skladu. Vycházíme ze souboru Excel, kde je seznam položek s potřebnými daty. Pokud jsou zde příjemky a výdejky, umíme vypočítat zůstatek ve skladě, a to pro určené skupiny zboří. Zboží lze počítat metodou FIFO i průměrem. Formulář je sofistikovaný a k dispozici je šiší nabídka různých funkcí v rámci výpočtu skladových položek.

 http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/prumerovani.jpg

Statistika - Tento formulář umí porovnat dvě tabulky dat proti sobě a sdělit výši shody. Dokáže porovnat jednotlivá data a určit různé prvky v rámci tabulky. Jejich umístění v intervalu, intervalech, medíán, průměr, rozptyl, maximum, minimum, rozdělení na centily a podobně. Formulář pracuje s jednou, nebo dvěma datovými tabulkami. Je sofistikovaný a a pracuje se v rámci Excelu

http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_zaobleno/statistika.jpg 

 

DALŠÍ NÁSTROJE:

Finanční varianty - v průběhu výpočtů finančních produktů můžeme ukládat jednotlivé varianty. Tyto varianty se pak ukládají vedle sebe do jednoho souboru. Soubor lze pak uložit celý. Varianty lze generovat v podstatě pomocí kolečkem myši, kdy změníme jeden z parametrů, kdy po změně parametr se provede převýpočet dat a vzápětí tlačítkem uložíme.

Sestavy - množství sestav lze obměnit vlastním nastavením - sofistikované

Tisk řádků - řádky v sestavě informační - lze nastavit způsob zobrazení.

http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_rovne/TISK.png    http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_rovne/TISKY2.png

 

OSTATNÍ MOŽNOSTI:

Výběr - ekonomika - volíme z množství uložených variant a zpětně natahujeme do příslušné tabulky

Odkazy na rozcestník - dostaneme se tak na hlubší Help a příklady s těmito formuláři

Emailové připomínky - lze odesílat připomínky k formuláři a žádat o rady 

Roční aktualizace - každý rok je na základě připomínek možné prodloužit právo aktualizace.

http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/male_rovne/PREH3.png        EMAIL   http://www.webareal.cz/fotky6709/BIUS22/Obrázek2.png  HELP