EX3

formulář Excel 1 - příklady

odkazy na zdrojový soubor

 hlavní externí odkazy - seznam příkladů


Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Příklady na excel1 - Příklady na Excel 2 - Formulář Excel 2seznam příkladů

Upozornění : Akční tlačítko, či povel je závislý na zatrhávacím boxu "Akce MENU - přenastavit provést". Pokud je toto pole zatrženo, provede se nastavení, i akce, tedy GD. Pokud není toto pole aktivní, provede se pouze přenastavení, tedy typ akce QP.

SEZNAM


Otevření a import souboru  (1a)

Příklad 1b - import pouze číselných hodnot

Excel  Zdrojová data 2A - prohození řádků a sloupců

Excel  Zdrojová data 2B - příprava pro kontingenční tabulku

Tisíce a milióny  - 3A  - zaokrouhlení na násobky tisíců

Tisíce a milióny  - 3B  - zaokrouhlení na násobky tisícovek - nadpisy jako řádky i sloupce

Tisíce a milióny  - 3c1  - zaokrouhlení na násobky hodnoty 50  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje

Tisíce a milióny  - 3cB  - zaokrouhlení na násobky hodnoty 50  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení nahoru

Tisíce a milióny  - 3cC  - zaokrouhlení na násobky hodnoty 5  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení Dolů

Tisíce a milióny  - 4  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení matematické

Tisíce a milióny  - 5A  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení matematické - výsledovka do zdroje

Tisíce a milióny  - 5B  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení matematické - rozvaha do zdroje

Tisíce a milióny  - 5C  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - bez zaokrouhlení nahoru - rozvaha do zdroje

 Intervaly  - 6A  - pořadí prvků - bez nadpisů - s nulami

Intervaly  - 6B  - pořadí prvků - bez nadpisů - bez nul

Intervaly  - 7A  - pořadí intervalů - bez nadpisů - s nulami

Intervaly  - 7B  - pořadí intervalů - bez nadpisů - s nulami - pouze v rámci intervalu

Intervaly  - 7C  - počátky hodnot intervalů - bez nadpisů - s nulami - pouze v rámci intervalu -

Typy 8 - Vymazání dle typů - zbarvení dle typů - označení dle typů

Hodnoty číselné - 9A - zaokrouhlení na desetinná místa

Hodnoty číselné - 9B - zaokrouhlení na násobky

Hodnoty číselné - 9C - absolutní hodnoty

Hodnoty číselné - 9D - export zbytků a následně zaokrouhlení k nule

Hodnoty číselné - 9E - export výše zaokrouhlení a následně zaokrouhlení na Kč dolů.

Řetězce  - 10A - přidání znaků  - od počátku znaků / do pozice hledej  - od pozice znaků

Řetězce  - 10B - odstranění znaků  - od pozice hledej a na konci znaků

 Řetězce  - 10C - Vyměnit nálet  - V celém výrazu a Do pozice hledej

Řetězce  - 10D - délka výrazu - doplnění všech výrazů na stejný počet

Řetězce  - 10E - odstranění buněk  -  u nenalezených znaků

Filtr - 11A - vyhledání hodnoty u čísel,  u všech typů, u datumu

Filtr 11B - vyhledání větších hodnot , menších hodnot a výmaz těchto dat

Filtr 11C - Hledání v rámci intervalu a zobrazení výsledku v bitovém vyjádření

Filtr 11D - hledání podřetězců , bitové zobrazení , začátky a konce

Filtr 11 E - práce s datumy


 

otevření a import souboru - Excel  Zdrojová data - Nastavení A - Tisíce a milióny - Intervaly - Typy - Hodnoty číselné - Řetězce - filtr

 

otevření a import souboru  (1a)

(Nastavení A, Excel - zdrojová data)

A- zadání :  Import tabulky číslo 1 , provedeme otevření souboru a bez jakýchkoliv nastavení provedeme import a následný export.

POSTUP : Otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři tabulku Excel ". Soubor se jmenuje "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1". . Vybereme list TAB1 rozpočet.. Dále vybereme pole od buňky A1 až po buňku J41. Vzápětí zvolíme tlačítko "Načti data". Po ukončení procesu zvolíme tlačítko "proveď úpravu tabulky s exportem do Excelu.

Výsledek je následující :  JEDINOU změnou je, že byly odstraněny všechny vzorce.

 

Příklad Pro import bez nastavení - obr.č.1 /1A

 / 1a
1021 223 10 21 5169 16915 Likvidace komunálního odpadu 50 -10 40
1021 223 10 19 5169 16912 Dodavatelská ostraha 765 -40 725
1021 223 10 19 5169 16960 Projektová dokumentace k opravám 0 40 40
1021 223 10 21 5169 16914 Likvidace odpadu 70 -23 47
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 23 23
1021 223 10 21 5139 13920 Materiál pro vl. údržbu 1 2 3
1022 223 10 1 5153 15390 Plyn 300 -8 292
1022 223 10 17 5154 15490 Elektrická energie 12 6 18
1022 223 10 1 5161 16190 Ostatní služby pošt 42 -4 38
1022 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 11 -5 6
1022 223 10 21 5151 15190 Voda 80 10 90
1022 223 10 21 5166 16670 Geometrické plány 50 -30 20
1022 223 10 1 5169 16910 Revize 40 -5 35
1022 223 10 21 5169 16915 Likvidace komunálního odpadu 41 10 51
1022 223 10 19 5169 16912 Dodavatelská ostraha 711 12 723
1022 223 10 19 5169 16960 Projektová dokumentace k opravám 1 -15 -14
1022 223 10 21 5169 16914 Likvidace odpadu 20 -20 0
1022 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 14 14
1022 223 10 21 5139 13920 Materiál pro vl. údržbu 6 2 8
1023 223 10 1 5153 15390 Plyn 100 51 151
1023 223 10 17 5154 15490 Elektrická energie 20 6 26
1023 223 10 1 5161 16190 Ostatní služby pošt 44 -15 29
1023 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 52 8 60
1023 223 10 21 5151 15190 Voda 12 17 29
1023 223 10 21 5166 16670 Geometrické plány 41 -40 1
1023 223 10 1 5169 16910 Revize 36 -36 0
1023 223 10 21 5169 16915 Likvidace komunálního odpadu 60 60 120
1023 223 10 19 5169 16912 Dodavatelská ostraha 800 -700 100
1023 223 10 19 5169 16960 Projektová dokumentace k opravám 1 0,5 1,5
1023 223 10 21 5169 16914 Likvidace odpadu 100 16 116
1023 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 0,11 0,11
1023 223 10 21 5139 13920 Materiál pro vl. údržbu 0 0,12 0,12

 

příklad 1b - import pouze číselných hodnot

B- zadání a postup  Otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři tabulku Excel ". Soubor se jmenuje "C.\BOHEMIUS\TabulkyExcel\Uzivatel1\Zdrojtable1"..Změníme oblast pouze na 11 řádků. V původním listu "TAB 1" Rozpočet. Dále změníme POLE U nadpisů za zatržené a vybereme volbu  více nadpisů - sloupce.. Zrušíme volbu opravu v buňkách v Excelu provádět IHNED. Zatrhneme volbu "Ponechat pouze tyto druhy hodnot" a ponecháme zatržené přepínací pole "číselné hodnoty". Dále přepínací volbu "Nuly za prázdné řetězce zatrhneme a provedeme opět nový import dat. Poté nový export dat.

 

Obrázek č. 2 - příklad import po některých změnách / 1b

středisko SU       AU Činnost Položka komodita NÁZEV POLOŽKY          UPRAVENÝ rozpočet ZMĚNA +/- ROZPOČETpozměně
1021 223 10 1 5153 15390 260 -10 250
1021 223 10 17 5154 15490 10 5 15
1021 223 10 1 5161 16190 37 -5 32
1021 223 10 17 5169 16990 12 5 17
1021 223 10 21 5151 15190 73 50 123
1021 223 10 21 5166 16670 40 -20 20
1021 223 10 1 5169 16910 35 -10 25
1021 223 10 21 5169 16915 50 -10 40
1021 223 10 19 5169 16912 765 -40 725
1021 223 10 19 5169 16960 40 40


 

Excel  Zdrojová data 2A - prohození řádků a sloupců

poznámka - není zde brán ohled na nadpisy i přes nastavení

zadání :  Import tabulky číslo 1 , vybereme si ale s názvem listu "TAB 2  doklady". Transponujeme tuto tabulku tak, že vyměníme řádky se sloupci.

POSTUP :  Otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři tabulku Excel ". Soubor se jmenuje "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1". . Vybereme list TAB2 doklady.. Dále vybereme pole od buňky A1 až po buňku G11. V nastavení Excelu odškrtneme "zrušení mezer" , " opravu v buňkách provádět ihned".Vzápětí zvolíme tlačítko "Načti data". Po ukončení procesu zvolíme kartu "Excel a transfer",zatrhneme pole "vyměnit řádky se sloupci"  a spustíme přepočet s exportem, přes hlavní tlačítko  - "proveď úpravu tabulky s exportem do Excelu.".  Druhý kratší způsob:   Na kartě "Excel - zdrojová data použijeme zelené tlačítko "Akce transfer", které je typu GD, tedy provede přenastavení na příslušný typ akce a rovnou spustí přepočet s exportem. třetí a čtvrtý způsob lze spustit z MENU - Akce , anebo z místní nabídky.

 

Výsledek je na obrázku č. 3 / 2A

Fe 17 Fe 27 Fe 27 Fe 17 Fe 12-1 Fe 06 Fe 19-1 Pb 02 Zn 01 Fe A0 75
Sklad 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Cis_dokl P-09000001 P-09000001 P-09000001 P-09000001 P-09000001 P-09000001 P-09000001 P-09000001 P-09000001 P-09000001
Datum_pr 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009
Druh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Množství  100000 100000 -98900 -99400 200 100 30 0 45 3
Prod_cena_v_mene 207000 340000 -336260 -205758 876 525 294 245,2 887,4 39,78

Výsledná tabulka je nyní skutečně taková. Nyní pro kontrolu si provedeme následující postup. Výsledek této operace je v našem souboru již uložen v listu s názvem TAB 3 trans1.My nyní provedeme nejdříve  změnu výběru. Přímo v nové tabulce, kde je exportován výsledek s názvem "Transformovaná tabulka" provedeme výběr a to od buňky A1 až do buňky K7. Provedeme opět nejdříve import dat a poté stiskneme tlačítko k exportu. Akce je již  nastavená na transfer, protože vidíme, že tlačítko pro transfer je zelené. A opět vidíme, že po provedení exportu byl list s názvem "Transformovaná tabulka" opět přemazán na původní tabulku. provedli jsme opět tu samou operaci, ale obráceně a proto musel přijít opět původní stav.

Excel  Zdrojová data 2B - příprava pro kontingenční tabulku

zadání :  Import listu TAB 3 trans 1. V nastavení změníme zatrhávací box na připravit pro kontingenční tabulku..

POSTUP :  Otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři tabulku Excel ". Soubor se jmenuje "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1". . Vybereme list TAB3 trans1.. Dále vybereme pole od buňky A1 až po buňku G11. V nastavení Excelu odškrtneme "zrušení mezer" , " opravu v buňkách provádět ihned".Vzápětí zvolíme tlačítko "Načti data". Po ukončení procesu zvolíme kartu "Excel a transfer",zatrhneme pole "PŘIPRAVIT PRO KONTIGENČNÍ TABULKU"  a spustíme přepočet s exportem, přes hlavní tlačítko  - "proveď úpravu tabulky s exportem do Excelu.".  Druhý kratší způsob:   Na kartě "Excel - zdrojová data použijeme zelené tlačítko "Akce transfer", které je typu GD, tedy provede přenastavení na příslušný typ akce a rovnou spustí přepočet s exportem. třetí a čtvrtý způsob lze spustit z MENU - Akce , anebo z místní nabídky.Jako výsledek je základ pro kontingenční tabulku. Tento výsledek je uložen do listu s názvem "základ pro KT". Z tohoto základu se pak vytvoří například kontingenční tabulka,která je na obrázku č.4..

Obrázek č. 4 - vytvořená kontingenční tabulka - 2B

Součet z Kč Sloupce        
Řádky Druh Množství  Prod_cena_v_mene Sklad Celkový součet
Fe 06 100 100 525 101 826
Fe 12-1 100 200 876 101 1277
Fe 17 200 600 1242 202 2244
Fe 19-1 100 30 294 101 525
Fe 27 200 1100 3740 202 5242
Fe A0 75 100 3 39,78 101 243,78
Pb 02 100 245,2 101 446,2
Zn 01 100 45 887,4 101 1133,4
Celkový součet 1000 2078 7849,38 1010 11937,38

 


 

Tisíce a milióny  - 3A  - zaokrouhlení na násobky tisíců

zadání :  Import listu TAB 1 rozpočet. .V nastavení chceme vše zaokrouhlit na dvě desetinná místa na tisíce.Nechceme mazat nečíselné hodnoty a exportujeme do nového pole.

POSTUP :  Otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři tabulku Excel ". Soubor se jmenuje "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1". . Vybereme list TAB1 rozpočet.. Dále vybereme pole od buňky A1 až po buňku G40. V nastavení Excelu odškrtneme "zrušení mezer" , " opravu v buňkách provádět ihned".Vzápětí zvolíme tlačítko "Načti data". Na kartě Excel - zdrojová data" také zaškrtneme "S ohledem na nadpisy" a pak přepínací pole "více názvů - sloupců", protože jsou názvy pouze na 1. řádku - tedy názvy sloupců. Přejdeme na kartu "Tisíce a milióny" prostřednictvím tlačítka "Tisíce a milióny".Počet desetinných míst necháme na dvě, ponecháme zaokrouhlení na tisíce. Pole "zbavit se nečíselných hodnot" ponecháme nezaškrtnuté. Pak stlačíme tlačítko "proveď úpravu tabulky s exportem do Excelu.Výsledek je na obrázku č. 5.Vidíme, že všechna pole jsou zaokrouhlená na tisíce a na dvě desetinná místa..

 

Obrázek č. 5 k příkladu 3A - Zaokrouhlení na násobky na tisíce s nadpisy sloupců

středisko SU       AU Činnost Položka komodita NÁZEV POLOŽKY          UPRAVENÝ rozpočet ZMĚNA +/- ROZPOČET po změně
1,02 0,22 0,01 0 5,15 15,39 Plyn 0,26 -0,01 0,25
1,02 0,22 0,01 0,02 5,15 15,49 Elektrická energie 0,01 0 0,01
1,02 0,22 0,01 0 5,16 16,19 Ostatní služby pošt 0,04 0 0,04
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,99 ostatní služby j.n. 0,01 0 0,01
1,02 0,22 0,01 0,02 5,15 15,19 Voda 0,07 0,05 0,12
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,67 Geometrické plány 0,04 -0,02 0,02
1,02 0,22 0,01 0 5,17 16,91 Revize 0,04 -0,01 0,03
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,92 Likvidace komunálního odpadu 0,05 -0,01 0,04
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,91 Dodavatelská ostraha 0,76 -0,04 0,72
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,96 Projektová dokumentace k opravám 0 0,04 0,04
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,91 Likvidace odpadu 0,07 -0,02 0,05
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,99 ostatní služby j.n. 0 0,02 0,02
1,02 0,22 0,01 0,02 5,14 13,92 Materiál pro vl. údržbu 0 0 0
1,02 0,22 0,01 0 5,15 15,39 Plyn 0,3 -0,01 0,29
1,02 0,22 0,01 0,02 5,15 15,49 Elektrická energie 0,01 0,01 0,02
1,02 0,22 0,01 0 5,16 16,19 Ostatní služby pošt 0,04 0 0,04
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,99 ostatní služby j.n. 0,01 0 0,01
1,02 0,22 0,01 0,02 5,15 15,19 Voda 0,08 0,01 0,09
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,67 Geometrické plány 0,05 -0,03 0,02
1,02 0,22 0,01 0 5,17 16,91 Revize 0,04 0 0,04
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,92 Likvidace komunálního odpadu 0,04 0,01 0,05
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,91 Dodavatelská ostraha 0,71 0,01 0,72
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,96 Projektová dokumentace k opravám 0 -0,02 -0,02
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,91 Likvidace odpadu 0,02 -0,02 0
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,99 ostatní služby j.n. 0 0,01 0,01
1,02 0,22 0,01 0,02 5,14 13,92 Materiál pro vl. údržbu 0,01 0 0,01
1,02 0,22 0,01 0 5,15 15,39 Plyn 0,1 0,05 0,15
1,02 0,22 0,01 0,02 5,15 15,49 Elektrická energie 0,02 0,01 0,03
1,02 0,22 0,01 0 5,16 16,19 Ostatní služby pošt 0,04 -0,02 0,02
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,99 ostatní služby j.n. 0,05 0,01 0,06
1,02 0,22 0,01 0,02 5,15 15,19 Voda 0,01 0,02 0,03
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,67 Geometrické plány 0,04 -0,04 0
1,02 0,22 0,01 0 5,17 16,91 Revize 0,04 -0,04 0
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,92 Likvidace komunálního odpadu 0,06 0,06 0,12
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,91 Dodavatelská ostraha 0,8 -0,7 0,1
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,96 Projektová dokumentace k opravám 0 0 0
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,91 Likvidace odpadu 0,1 0,02 0,12
1,02 0,22 0,01 0,02 5,17 16,99 ostatní služby j.n. 0 0 0
1,02 0,22 0,01 0,02 5,14 13,92 Materiál pro vl. údržbu 0 0 0

 

Tisíce a milióny  - 3B  - zaokrouhlení na násobky tisícovek - nadpisy jako řádky i sloupce

zadání :  stále stejná data z listu TAB 1 rozpočet. .V nastavení chceme vše zaokrouhlit na jedno desetinné místo na tisíce.Nechceme mazat nečíselné hodnoty a exportujeme do nového pole. Současně nechceme 1. sloupec zaokrouhlovat, tak jej uvedeme také jako nadpis. Příklad navazuje na příklad předchozí.

POSTUP : protože data jsou ze stejného listu, nebudeme znovu data importovat  V nastavení pouze změníme  v nadpisech přepínací pole na oba nadpisy  - pole "více názvů ve sloupcích i řádcích.Počet desetinných míst změníme v záložce "Tisíce a milióny na 1. Jinak se měnit nic nebude. Protože budeme vycházet ze stejného pole, tak abychom nemuseli detekovat stejná data, stačí nám opakovat export, ale s jinými podmínkami a to za pomocí tlačítka - Znovu úpravu tabulky s exportem do Excelu. Všimněme si , že první sloupec nebyl zaokrouhlen.

 

obrázek výsledek č. 6 k příkladu 3B - Zaokrouhlení na násobky

středisko SU       AU Činnost Položka komodita NÁZEV POLOŽKY          UPRAVENÝ rozpočet ZMĚNA +/- ROZPOČET po změně
1021 0,2 0 0 5,2 15,4 Plyn 0,3 0 0,3
1021 0,2 0 0 5,2 15,5 Elektrická energie 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,2 16,2 Ostatní služby pošt 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,2 17 ostatní služby j.n. 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,2 15,2 Voda 0,1 0 0,1
1021 0,2 0 0 5,2 16,7 Geometrické plány 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,2 16,9 Revize 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,2 16,9 Likvidace komunálního odpadu 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,2 16,9 Dodavatelská ostraha 0,8 0 0,8
1021 0,2 0 0 5,2 17 Projektová dokumentace k opravám 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,2 16,9 Likvidace odpadu 0,1 0 0,1
1021 0,2 0 0 5,2 17 ostatní služby j.n. 0 0 0
1021 0,2 0 0 5,1 13,9 Materiál pro vl. údržbu 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 15,4 Plyn 0,3 0 0,3
1022 0,2 0 0 5,2 15,5 Elektrická energie 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 16,2 Ostatní služby pošt 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 17 ostatní služby j.n. 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 15,2 Voda 0,1 0 0,1
1022 0,2 0 0 5,2 16,7 Geometrické plány 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 16,9 Revize 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 16,9 Likvidace komunálního odpadu 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 16,9 Dodavatelská ostraha 0,7 0 0,7
1022 0,2 0 0 5,2 17 Projektová dokumentace k opravám 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 16,9 Likvidace odpadu 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,2 17 ostatní služby j.n. 0 0 0
1022 0,2 0 0 5,1 13,9 Materiál pro vl. údržbu 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,2 15,4 Plyn 0,1 0,1 0,2
1023 0,2 0 0 5,2 15,5 Elektrická energie 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,2 16,2 Ostatní služby pošt 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,2 17 ostatní služby j.n. 0,1 0 0,1
1023 0,2 0 0 5,2 15,2 Voda 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,2 16,7 Geometrické plány 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,2 16,9 Revize 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,2 16,9 Likvidace komunálního odpadu 0,1 0,1 0,2
1023 0,2 0 0 5,2 16,9 Dodavatelská ostraha 0,8 -0,7 0,1
1023 0,2 0 0 5,2 17 Projektová dokumentace k opravám 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,2 16,9 Likvidace odpadu 0,1 0 0,1
1023 0,2 0 0 5,2 17 ostatní služby j.n. 0 0 0
1023 0,2 0 0 5,1 13,9 Materiál pro vl. údržbu 0 0
0

 

 

Tisíce a milióny  - 3c1  - zaokrouhlení na násobky hodnoty 50  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje

zadání :  stále stejná data z listu TAB 1 rozpočet. .V nastavení chceme vše zaokrouhlit na jedno desetinné místo, ale  na hodnoty násobků 50. .Nechceme mazat nečíselné hodnoty. Příklad navazuje na příklad předchozí. Tentokrát ale jako pole si vybereme sloupce s hodnotami, tedy budeme prakticky pracovat. s rozpočtem. Pole vybereme bez nadpisů a opravu provedeme přímo do zdroje.

POSTUP : Data jsou ze stejného listu, ale budeme vybírat pouze tři sloupce, kde jsou praktické hodnoty a také méně řádků, abychom mohli porovnávat výsledky.. Zde se jedná o plán původní, dále změnu a v posledním sloupci je zůstatek po změně . My tyto hodnoty převedeme na tisíce. Budeme znovu data importovat  Provedeme nejdříve v  souboru Excel, TAB 1- rozpočet nový výběr dat a to H2 - J40 . V nastavení zrušíme zaškrtnutí zatrhávací pole " s ohledem na nadpisy" . Provedeme také změnu v exportu a zrušíme zaškrtnutí pole "do nového listu" .V kartě Tisíce a milióny" provedeme změnu. Zaškrtneme přepínací pole "Zaokrouhlit na jiné jednotky"  . Do textového pole vedle zapíšeme hodnotu 50. Jinak se měnit nic nebude. Protože budeme vycházet z nového  pole, provedeme nejdříve detekci a import dat - a pak provedeme stlačení tlačítka  - Provést úpravu tabulky s exportem do Excelu. Výsledek následuje :

Obrázek č.7 - násobky na 50 - / 3C1

středisko SU       AU Činnost Položka komodita NÁZEV POLOŽKY          UPRAVENÝ rozpočet ZMĚNA +/- ROZPOČET po změně
1021 223 10 1 5153 15390 Plyn 250 0 250
1021 223 10 17 5154 15490 Elektrická energie 0 0 0
1021 223 10 1 5161 16190 Ostatní služby pošt 50 0 50
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 0 0
1021 223 10 21 5151 15190 Voda 50 50 100
1021 223 10 21 5166 16670 Geometrické plány 50 0 50
1021 223 10 1 5169 16910 Revize 50 0 50
1021 223 10 21 5169 16915 Likvidace komunálního odpadu 50 0 50
1021 223 10 19 5169 16912 Dodavatelská ostraha 750 -50 700
1021 223 10 19 5169 16960 Projektová dokumentace k opravám 0 50 50
1021 223 10 21 5169 16914 Likvidace odpadu 50 0 50
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 0 0
1021 223 10 21 5139 13920 Materiál pro vl. údržbu 0 0 0

 

 

Tisíce a milióny  - 3cB  - zaokrouhlení na násobky hodnoty 50  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení nahoru

zadání a postup : Jediná změna bude zaokrouhlení směrem nahoru, což přenastavíme v COMBOBOXU - způsob zaokrouhlení. Použijeme tentokrát reexport - tlačítko C2 - tedy opakovaný export. Výsledek se liší, maximálně vždy o hodnotu 50.

Obrázek č.8 - násobky na 50 - / 3C2

středisko SU       AU Činnost Položka komodita NÁZEV POLOŽKY          UPRAVENÝ rozpočet ZMĚNA +/- ROZPOČET po změně
1021 223 10 1 5153 15390 Plyn 300 0 300
1021 223 10 17 5154 15490 Elektrická energie 50 50 100
1021 223 10 1 5161 16190 Ostatní služby pošt 50 0 50
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 50 50 100
1021 223 10 21 5151 15190 Voda 100 50 150
1021 223 10 21 5166 16670 Geometrické plány 50 0 50
1021 223 10 1 5169 16910 Revize 50 0 50
1021 223 10 21 5169 16915 Likvidace komunálního odpadu 50 0 50
1021 223 10 19 5169 16912 Dodavatelská ostraha 800 0 800
1021 223 10 19 5169 16960 Projektová dokumentace k opravám 0 50 50
1021 223 10 21 5169 16914 Likvidace odpadu 100 0 100
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 50 50
1021 223 10 21 5139 13920 Materiál pro vl. údržbu 50 50 100

 

Tisíce a milióny  - 3cC  - zaokrouhlení na násobky hodnoty 5  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení Dolů

zadání a postup : Jediná změna bude zaokrouhlení směrem dolů, což přenastavíme v COMBOBOXU - způsob zaokrouhlení. Použijeme opět reexport - tlačítko C2 - tedy opakovaný export. Výsledek se liší, maximálně vždy o hodnotu 5.

Obrázek č.9 - násobky na 50 - / 3CC

středisko SU       AU Činnost Položka komodita NÁZEV POLOŽKY          UPRAVENÝ rozpočet ZMĚNA +/- ROZPOČET po změně
1021 223 10 1 5153 15390 Plyn 260 -10 250
1021 223 10 17 5154 15490 Elektrická energie 10 5 15
1021 223 10 1 5161 16190 Ostatní služby pošt 40 -5 35
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 15 5 20
1021 223 10 21 5151 15190 Voda 75 50 125
1021 223 10 21 5166 16670 Geometrické plány 40 -20 20
1021 223 10 1 5169 16910 Revize 35 -10 25
1021 223 10 21 5169 16915 Likvidace komunálního odpadu 50 -10 40
1021 223 10 19 5169 16912 Dodavatelská ostraha 765 -40 725
1021 223 10 19 5169 16960 Projektová dokumentace k opravám 0 40 40
1021 223 10 21 5169 16914 Likvidace odpadu 70 -20 50
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 25 25
1021 223 10 21 5139 13920 Materiál pro vl. údržbu 5 5 10

 


 

Tisíce a milióny  - 4  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení matematické

zadání a postup : Změna bude zaokrouhlení matematické, což přenastavíme v COMBOBOXU - způsob zaokrouhlení. Dále změníme textové pole hodnoty na 0,001.Přepneme zatrhávací pole na "vydělit tímto číslem" . Použijeme opět reexport - tlačítko C2 - tedy opakovaný export. Výsledek je v Kč, místo v původních tisích.

 

Výsledkem bude, jako kdyby byly tisíce nazpět zaokrouhleny na jednotky.

Obrázek č.10 - násobky na 0,001 - / 4

středisko SU       AU Činnost Položka komodita NÁZEV POLOŽKY          UPRAVENÝ rozpočet ZMĚNA +/- ROZPOČET po změně
1021 223 10 1 5153 15390 Plyn 260000 -10000 250000
1021 223 10 17 5154 15490 Elektrická energie 10000 5000 15000
1021 223 10 1 5161 16190 Ostatní služby pošt 37200 -5000 32200
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 12000 5000 17000
1021 223 10 21 5151 15190 Voda 73000 50000 123000
1021 223 10 21 5166 16670 Geometrické plány 40000 -20000 20000
1021 223 10 1 5169 16910 Revize 35000 -10000 25000
1021 223 10 21 5169 16915 Likvidace komunálního odpadu 50000 -10000 40000
1021 223 10 19 5169 16912 Dodavatelská ostraha 765000 -40000 725000
1021 223 10 19 5169 16960 Projektová dokumentace k opravám 0 40000 40000
1021 223 10 21 5169 16914 Likvidace odpadu 70000 -23000 47000
1021 223 10 17 5169 16990 ostatní služby j.n. 0 23000 23000
1021 223 10 21 5139 13920 Materiál pro vl. údržbu 1000 2000 3000

 

Tisíce a milióny  - 5A  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení matematické - výsledovka do zdroje

ZADÁNÍ : Otevřeme výsledovku, která je v tisících a převedeme ji na Kč. Pozor na to, abyste nezadali rušení vzorců při importu.

postup : Provádíme otevření nového souboru na adrese C:\BOHEMIUS\TABULKY EXCEL\SABLONYE1\VÝSLEDOVKA PŘÍKLAD", List 1. Vybereme si číselnou část a vzorce nemusíme rušit, budou tak buňky přepočítány.Výběr je "y16 :aj81" . Nový list nebude zatržen, Bez nadpisů, Vzorce nemazat.Pak provedeme import .  Dále nastavení pro tisíce a milióny.Stlačíme tlačítko ´Tisíce milióny" . Zaokrouhlení matematické, což přenastavíme v COMBOBOXU - způsob zaokrouhlení. Dále změníme textové pole hodnoty na 0,001.Přepneme zatrhávací pole na "vydělit tímto číslem" . POČET DESETINNÝCH MÍST NEBUDE ZAŠKRTNUT. Použijeme - tlačítko C1 - export. Výsledek je v Kč. Zobrazení výsledku je v Kč.

 

Tisíce a milióny  - 5B  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - zaokrouhlení matematické - rozvaha do zdroje

ZADÁNÍ : Otevřeme rozvahu, která je v Kč a převedeme ji na tisíce, s jedním desetinným místem.. Pozor na to, abyste nezadali rušení vzorců při importu. Zajímá nás, o kolik se bude lišit výsledek aktiv celkem.

postup : Provádíme otevření nového souboru na adrese C:\BOHEMIUS\TABULKY EXCEL\SABLONYE1\rozvaha", List 2. Vybereme si číselnou část a vzorce nemusíme rušit, budou tak buňky přepočítány.Výběr je "u16 :aj161" . Nový list nebude zatržen, Bez nadpisů, Vzorce nemazat.Pak provedeme import .  Dále nastavení pro tisíce milióny.Stlačíme tlačítko ´Tisíce milióny" . Zaokrouhlení matematické, což přenastavíme v COMBOBOXU - způsob zaokrouhlení. Dále změníme textové pole hodnoty na 1000. (Můžeme použít horní předvolbu, zaokrouhlení na tisíce, ale tu již známe a proto zkusíme nyní tento způsob. Přepneme zatrhávací pole na "vydělit tímto číslem" . POČET DESETINNÝCH MÍST BUDE ZAŠKRTNUT.a bude tam hodnota 1. Použijeme - tlačítko C1 - export. . Zobrazení výsledku je v tisících.Je v Listu1. V listu bylo potřeba ještě naformátovat buňky na 1 desetinné místo.V Kč byla rozvaha v aktivech čistých celkem 46 442 359 Kč, po přepočtu byl součet 46442,8.

Poznámka - výkaz rozvaha a výsledovka  je převzat z volně přístupných zdrojů. Tento výkaz je určen především pro ukázku a příklad. Lze s ním také i ovšem pracovat.

Poznámka . zaokrouhlení v tomto případě se nemusí ihned projevit. Je nutné mít i naformátované buňky v Excelu. V tomto případě v Excelu se ještě naformátovaly buňky na 1 desetinné místo.

Tisíce a milióny  - 5C  - vydělit tímto číslem -  0,001  - bez nadpisů - oprava přímo do zdroje - bez zaokrouhlení nahoru - rozvaha do zdroje

ZADÁNÍ : Otevřeme rozvahu, která je v Kč a převedeme ji na tisíce. Použijeme k tomu funkcí násobku na tisíce, bez zaokrouhlení a zaokrouhlení směrem nahoru.  Pozor na to, abyste nezadali rušení vzorců při importu. Zajímá nás, o kolik se bude lišit výsledek aktiv celkem. Příklad není nikdy ilustrován.Pro stejný rozsah stačí reexport.

Výsledek je 46 444 tis. Tedy + 1,2 tis. při zaokrouhlení na 0,1 tisíce. Zde je možné Excel upravit na 0 počet desetinných míst.

 


 

 Intervaly  - 6A  - pořadí prvků - bez nadpisů - s nulami

ZADÁNÍ A POSTUP : Otevřeme soubor  "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1" , list "tržby." .V souboru provedeme výběr buněk D5 : G22 Nebude zatržen Nový list, nebudou zatrženy nadpisy. Počet desetinných míst změníme na 1. Počet intervalů změníme na 10. Minimum a maximum ponecháme, tak , jak jsou. Pomocí tlačítka "Intervaly a pořadí" přejdeme na tuto záložku.Odškrtneme pole "Nebrat v úvahu nulové hodnoty". Necháme zatrženo "pořadí prvků." Provedeme nyní import prvků (Zde vidíme, že se načetlo minimum a maximum ) a pak rovnou provedeme export prvků dle tlačítka CA.Výsledek lze porovnat na samém listu s tabulkou - pořadí prvků s nulami. Kopírování se ale provedlo s nadpisy pro lepší přehlednost. Poslední sloupec rok sčítá pořadí a tak známe výsledek zaměstnance za jednotlivý rok, jak to činí například v některých obchodních řetězcích.Pozor na to, abyste nezadali rušení vzorců při importu. pozor na nadpisy.

 

  obr. č. 11 k 6A 

  1Q 2Q 3Q 4Q rok
PA 43 21 49 36 149
ZU 5 39 36 57 137
ON 13 47 41 22 123
DR 50 35 2 38 125
LE 34 17 11 31 93
KA 22 10 51 30 113
VL 39 42 9 44 134
SA 15 52 26 44 137
ST 16 55   35 106
EV 16 7 36 27 86
KO 19 54 3 24 100
MLO 22 18   23 63
KAT 14 45 36 32 127
VLAK 25 48 4 46 123
JI 40 20 1 58 119
SA 51 29 8 37 125
BE 53 28 12 33 126
E8 19 56 13 6 94

 

 


Intervaly  - 6B  - pořadí prvků - bez nadpisů - bez nul

ZADÁNÍ A POSTUP : Je zcela stejný. Změníme pouze zatrhávací pole" Nebrat v úvahu nulové hodnoty". Všimněme si rozdílu v řazení

obr. č. 11 k 6B

  1Q 2Q 3Q 4Q rok
PA 40 20 46 33 139
ZU 0 36 33 54 123
ON 12 44 38 21 115
DR 47 32 2 35 116
LE 31 16 10 28 85
KA 21 9 48 27 105
VL 36 39 8 41 124
SA 14 49 0 41 104
ST 15 52   32 99
EV 15 6 33 24 78
KO 18 51 3 23 95
MLO 21 17   22 60
KAT 13 42 33 29 117
VLAK 24 45 4 43 116
JI 37 19 1 55 112
SA 48 26 7 34 115
BE 50 25 11 30 116
E8 18 53 12 5 88

 

Poznámka pro manažery:

V případě, že to samé provedeme v tabulce Excel a na celkovém průměru pořadí obou tabulek, zjistíme následující výsledek u sloupce pořadí II, zjistíme, že se změnila pořadí prodejců. Pokud jsem tedy do jejich tržeb započítal i nulové dny, kdy například nemohli za to, že jejich provozovna byla uzavřena, změnilo se tím jejich pořadí k horšímu, bez ohledu na skutečné schopnosti prodejců. Pořadí II je uvedeno pouze v tabulce Excel.


 

 

Intervaly  - 7A  - pořadí intervalů - bez nadpisů - s nulami

ZADÁNÍ A POSTUP : Je zcela stejný, jako  u příkladu 6a . Změníme pouze zatrhávací pole "Nebrat v úvahu nulové hodnoty na nezaškrtnuté. Dále oba nadpisy zůstávají nezaškrtnuté a zaškrtneme políčko na "doplnit číslo intervalu".

obr. 12  7A - Pořadí dle čísla intervalu

  1Q 2Q 3Q 4Q rok
PA 8 4 9 7 28
ZU 1 7 7 10 25
ON 3 9 7 4 23
DR 9 6 1 7 23
LE 6 3 2 6 17
KA 4 2 9 5 20
VL 7 8 2 8 25
SA 3 9 1 8 21
ST 3 10   6 19
EV 3 2 7 5 17
KO 4 10 1 5 20
MLO 4 4   5 13
KAT 3 8 7 6 24
VLAK 5 9 1 8 23
JI 7 4 1 10 22
SA 9 5 2 7 23
BE 10 5 3 6 24
E8 4 10 3 1 18

 

Intervaly  - 7B  - pořadí intervalů - bez nadpisů - s nulami - pouze v rámci intervalu

ZADÁNÍ A POSTUP : Je zcela stejný, jako  u příkladu 6a . Změníme pouze zatrhávací pole "Nebrat v úvahu nulové hodnoty na nezaškrtnuté. Dále oba nadpisy zůstávají nezaškrtnuté a zaškrtneme políčko na "doplnit číslo intervalu". zrušíme možnost práce mimo interval a to v poli" pracovat na obě strany donekonečna" . Změníme minimum na +500 a maximum na +5000. Poté použijeme tlačítko reexport. Výsledek je na obrázku, vidíme, že hodnoty mimo interval se staly "prázdnými" V souboru Excel je vedle této tabulky i soubor, kde se mimi interval pracuje. To jsou ty čísla -1 a 11.

obr. 12  7A - Pořadí dle čísla intervalu - bez práce mimo interval

1Q 2Q 3Q 4Q
PA 10 2   9
ZU   9 9  
ON 1   9 2
DR   8   9
LE 8 1   6
KA 2     4
VL 9 9    
SA 1      
ST 1     8
EV 1   9 2
KO 1     2
MLO 2 1   2
KAT 1   9 6
VLAK 2      
JI 9 1    
SA   3   9
BE   2   8
E8 1   1  

 

Intervaly  - 7C  - počátky hodnot intervalů - bez nadpisů - s nulami - pouze v rámci intervalu -

ZADÁNÍ A POSTUP : Je zcela stejný, jako  u příkladu 6a .  Změníme zatrhávací pole  upravit na dolní hranici intervalů na zatržené. Minimum bude stále 500 a maximum 5000. Postačí použít reexport. V dalším příkladu bylo pole "upravit na střed intervalu zatrženo. Opět postačí použít reexport. Oba výsledné příklad jsou v souboru Excel.


 

TYPY - 8  - VYMAZÁNÍ DLE TYPŮ, ZBARVENÍ DLE TYPŮ , OZNAČENÍ DLE TYPŮ

ZADÁNÍ :  Otevřít stejný soubor "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1" , list  "Typy." .V souboru provedeme výběr buněk B3:H27 : Nebude zatržen Nový list, Budou zatrženy tentokrát i nadpisy.  Provedeme nyní import prvků . Vstoupíme do záložky "Typy" přes tlačítko "Typy". Zde provedeme nastavení dle obrázku č.13.  a pak rovnou provedeme export prvků dle tlačítka CA.Výsledek lze porovnat na samém listu s tabulkou dole. Výsledek je v souboru Excel. Pozor na nadpisy.

Obrázek č. 13 - zadání pro typy

Hodnoty číselné - 9A - zaokrouhlení na desetinná místa

Poznámka. Stlačení tlačítka CA nebo CB zde na této záložce provede poslední akci záložky "hodnoty číselné" pokud  nebyla provedena ještě žádná akce, bude provedeno zaokrouhlení

ZADÁNÍ :  Otevřít stejný soubor "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1" , list  "Filtr." .V souboru provedeme výběr buněk D6:I31 : Nebude zatržen Nový list. Nebudou zatrženy nadpisy.  Provedeme nyní import prvků . Vstoupíme do záložky "Hodnoty číselné" přes tlačítko "Hodnoty číselné". Zde provedeme nastavení dle obrázku č.14. Zaokrouhlení pak přenastavíme na "matematické".  a pak rovnou provedeme export prvků dle tlačítka "Zaokrouhlit / Zaokrouhlit na násobky.Výsledek lze porovnat na samém listu s tabulkou dole s názvem Zaokrouhlení na 2 desetinná místa  Výsledek je v souboru Excel. Pozor na nadpisy. Typ: Lze si vyzkoušet změnu počtu desetinných míst a opakovaně provádět výpočet zaokrouhlení. Vidíte, jak se mění hodnoty.Typ 2. vyzkoušejte si změnu na 1 desetinné místo a přepněte zaokrouhlení nahoru. Stlačte reexport, anebo tlačítko zaokrouhlení.Vidíte, jak systém pak zaokrouhluje.

 

Obrázek č. 14 Hodnoty číselné - 9A - zaokrouhlení na desetinná místa - 1, příklad nastavení

zadání pro typy - příklad

 

Hodnoty číselné - 9B - zaokrouhlení na násobky

ZADÁNÍ :   Zadání je stejné, dle 9A.  Zaokrouhlení pak přenastavíme na "dolů".  a do pole  pro násobky vložíme hodnotu 5. Zatrhneme pole "Zaokrouhlit na násobky" , pak rovnou provedeme reexport prvků dle tlačítka "Zaokrouhlit / Zaokrouhlit na násobky.Výsledek lze porovnat na samém listu s tabulkou dole s názvem Zaokrouhlení na násobky, směrem dolů na hodnotu 5. desetinná místo. Výsledek je v souboru Excel. Pozor na nadpisy. Typ: Lze si vyzkoušet směr zaokrouhlení nahoru .Výsledek je taktéž v tabulce Excel.

 

Hodnoty číselné - 9C - znaménka - absolutní hodnoty

pokud změníte nastavení na "Navazovat na předchozí výpočet" provede se následně zpracování dat z předtím zpracovaných dat. I tak lze pokračovat.v našem případě ale toto pole nebude zatrženo.

ZADÁNÍ :   Zadání je stejné, dle 9A.  Zaokrouhlení pak přenastavíme na "dolů". Pole "převést vše na absolutní hodnotu zatrhneme a stlačíme tlačítko "Zpracuj znaménka" Výsledek lze porovnat na samém listu s tabulkou dole s názvem Absolutní hodnoty..

 

Hodnoty číselné - 9d - export zbytků

pokud změníte nastavení na "Navazovat na předchozí výpočet" provede se následně zpracování dat z předtím zpracovaných dat. I tak lze pokračovat.v našem případě ale toto pole nebude zatrženo.

ZADÁNÍ :   Zadání je stejné, dle 9A.  Nás zajímá, výše zbytků po zaokrouhlení na násobky 100. jak často je hodnota nad 50. Provedeme změnu hodnoty u násobků na 100 a násobky budou zatrženy. Volba způsobu zaokrouhlení bude "matematicky"  a  stlačíme tlačítko "Exportuj zbytky po dělení" Výsledek lze porovnat na samém listu s tabulkou dole s názvem Zbytky po dělení..Zbytky po dělení  musí být v naší kalkulačce vždy kladné.

 

Hodnoty číselné - 9E - export zaokrouhlení a zarovnání k nule

pokud změníte nastavení na "Navazovat na předchozí výpočet" provede se následně zpracování dat z předtím zpracovaných dat. I tak lze pokračovat.v našem případě ale toto pole nebude zatrženo.

ZADÁNÍ :   Zadání je stejné, dle 9A.  Nás zajímá, výše zaokrouhlení po zaokrouhlení na násobky 100., tak stlačíme tlačítko "Exportuj výši zaokrouhlení " Výsledek lze porovnat na samém listu s tabulkou dole s názvem Výše zaokrouhlení..Výše zaokrouhlení  nemusí být v naší kalkulačce vždy kladná. Pak zatrhneme pole "Navazovat na předchozí výpočet - zákaz reexportu" . Poté změníme řád zaokrouhlení k nule na hodnotu 1.(Tedy od 0,1) bude vše vynulováno. Nulování na hodnotu Nothing ponecháme a stlačíme tlačítko "Zaokrouhlit k nule od daného rozpětí"- Výsledek je v souboru Excel, pod názvem "dvojitá operace. ."

Všimněme si rozdílu mezi zbytky a výši zaokrouhlení. Jejich výše se někdy liší pouze znaménkem. V příkladu v tabulce po zaokrouhlení jsou navíc připsány dva řádky, které sčítají a průměrují výši zaokrouhlení. Celkový součet nám říká, o kolik se liší součet, oproti předchozímu nezaokrouhlenému výsledku. Tak můžeme zjisti, proč se nám liší výkazy po zaokrouhlení na tisíce.apod.


 

Řetězce  - 10A - přidání znaků  - od počátku znaků / do pozice hledej  - od pozice znaků

je potřeba si uvědomit, že tato záložka počítá u horních 4 voleb "druhu změny" pouze do prvního nalezeného znaku / řetězce" . u hledání se tedy nezpracovává celý řetězec. zpracování celého řetězce bez rozlišení velikosti písmen zajistí sám Excel.

ZADÁNÍ :  Otevřít stejný soubor "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1" , list  "Filtr.R " .V souboru provedeme výběr buněk A4:H16, čili bez nadpisů.. Nebude zatržen Nový list. Nebudou zatrženy nadpisy. Zkuste si uvědomit, jaký význam má pro vás volba zatrhávacího pole "Při exportu do Excelu provést zobrazení tabulky Excel".  Provedeme nyní import prvků . Vstoupíme do záložky " Řetězce " přes tlačítko "Řetězce". Vybereme pole "přidej znaky"  a "Od počátku znaků"  Zatrhneme pole "Počet znaků" a do číselného pole vložíme hodnotu 2. Do pole "Vložit" Dáme znak y "*" Stlačíme tlačítko "Proveď změny"  Výsledek lze porovnat na stejném  listu s tabulkou dole s názvem Přidej 10A-1  Výsledek je v souboru Excel.

Pak přepneme přepínací pole na "Do pozice hledej" Do pole Najdi znak vložíme hodnotu "5" a pozici pro hledání vložíme číslo 3. Do pole vložit vložíme "X",.zatrhávací pole " Počet znaků" již nebude zatrženo.Provedeme  stlačení tlačítka "Proveď  změny" , anebo stlačíme tlačítko reexportu - CB. Výsledek je v souboru Excel pod názvem Přidej 10A-2

Pak přepneme přepínací pole na "Od pozice znaků"  A vše ponecháme : Do  pozice pro vložení vložíme číslo 4. Do pole vložit vložíme "XxX",.zatrhávací pole " Počet znaků" již nebude zatrženo.Provedeme  stlačení tlačítka "Proveď  změny" , anebo stlačíme tlačítko reexportu - CB. Výsledek je v souboru Excel pod názvem Přidej 10A-3

Řetězce  - 10B - odstranění znaků  - od pozice hledej a na konci znaků

je potřeba si uvědomit, že tato záložka počítá u horních 4 voleb "druhu změny" pouze do prvního nalezeného znaku / řetězce" . u hledání se tedy nezpracovává celý řetězec. zpracování celého řetězce bez rozlišení velikosti písmen zajistí sám Excel.

ZADÁNÍ :  Přepneme v Druhu změny na přepínací pole "Odstraň znak / nález" a vpravo přepínací pole "Od pozice hledej". Budeme tentokrát hledat znaky "aha" a to od pozice 2. Pak opět stlačíme reexport. Poznámka, pokud se reexport nepodaří, tak proveďte nový import a opět pokračujete dále.Výsledek je pod názvem Odstranit - 10B-1

Další změna : Přepneme pole na "na konci znaků" , a počet znaků necháme na dva. provedeme reexport Výsledek je pod názvem Odstranit 10-B2.

 Řetězce  - 10C - Vyměnit   - V celém výrazu

ZADÁNÍ :  Přepneme v Druhu změny na přepínací pole "Vyměnit/ nález" a vpravo přepínací pole "V celém výrazu". Budeme tentokrát hledat znaky "poradenství" . Znak,kterým tento výraz budeme chtít nahradit, je "odborné posudky". Pak opět stlačíme reexport. Poznámka, pokud se reexport nepodaří, tak proveďte nový import a opět pokračujete dále.Výsledek je pod názvem Odstranit - 10C

Řetězce  - 10D - délka výrazu - doplnění všech výrazů na stejný počet

zadání :  Přepneme v Druhu změny na přepínací pole "Upravit délku výrazu" a vpravo přepínací pole "Od počátku znaků. Bude zatrženo pole "doplň na délku". Maximální délka je stanovena na 6. Do pole "případně doplnit" zadáme malé o , tedy "o". Pak opět stlačíme reexport. Poznámka, pokud se reexport nepodaří, tak proveďte nový import a opět pokračujete dále.Výsledek je pod názvem Délka  - 10D

Řetězce  - 10E - odstranění buněk  -  u nenalezených znaků

 filtr  Přepneme na zatrhávací pole celá buňka. Do pole najdi znaky zadáme číslo 2. Stlačíme tlačítko - Vymazat buňky s nenalezenými řetězy" Výsledek je pod názvem Výmaz 10E

Řetězce  - 11A - vyhledání hodnot u čísel a všech znaků

 filtr  Otevřít stejný soubor "C.\BOHEMIUS\Tabulky Excel\Uzivatel1\Zdrojtable1" , list  "Filtr.X " .V souboru provedeme výběr buněk A3:H15, čili bez nadpisů.. Nebude zatržen Nový list. Nebudou zatrženy nadpisy. Zkuste si uvědomit, jaký význam má pro vás volba zatrhávacího pole "Při exportu do Excelu provést zobrazení tabulky Excel" provedeme import dat. přepneme na záložku "Filtr" Pomocí tlačítka "Ošetření dle filtru" Nebudou zatrženy pole " Rozlišovat velká písmena", pole "datum jako číslo", pole"Datum jako řetězec" .

11 A1 :  filtrujeme čísla, hledáme číslice 2 , výsledek zobrazíme. vybereme si v seznamu operací volbu 1 - rovná se, do hodnoty zapíšeme číslo 2 jako typ zvolíme "Pouze čísla projdi" .Výstup bude "Výmaz nenalezených dat". zadání vidíte zde na obrázku č.15

11 A2  Změníme filtr : Změníme pouze typ operace a to na operaci číslo 10 - obsahuje a typ na "všechny buňky", zmáčkneme reexport. Na příkladu 10A2 vidíme, že se objevily buňky, které mají v sobě číslici dvě, tedy bylo prohledávání u čísel, jako u řetězce.

Obrázek č. 15 - zadání dat k příkladu 11A1

zadání příkladu 11A1

 

Filtr 11B - vyhledání větších hodnot , menších hodnot a výmaz těchto dat

11 B1  Změníme filtr : Změníme pouze operace a to na operaci číslo 3 je větší , typ  "Pouze čísla projdi", zmáčkneme reexport. Na příkladu 11B1 vidíme, že se objevily buňky, které jsou číselně skutečně větší.

11 B2  Změníme filtr : Změníme operace a to na operaci číslo 3 je větší , typ  "Všechny buňky", zmáčkneme reexport. Na příkladu 11B2 vidíme, že se objevily buňky, které jsou číselně skutečně větší.Všimněme si, že řetězce jsou skutečně větší, než čísla.

11 B3  Změníme filtr : Změníme pouze výstup na "Výmaz nalezených dat" a zmáčkneme reexport. Na příkladu 11B3  vidíme, jak dopadl výsledek.

11 B4  Změníme filtr :Ponecháme výstup na "Výmaz nalezených dat" a změníme vstup na "projdi čísla pouze" a vidíme hned rozdíl, pokud se s daty nepracuje. zmáčkneme reexport. Na příkladu 11B4  vidíme, jak dopadl výsledek.

 

Filtr 11C - Hledání v rámci intervalu a zobrazení výsledku v bitovém vyjádření

Nulu, nebo žádnou buňku obdrží neprověřená buňka

11 C1  Změníme filtr :Změníme  výstup na "Nalezeno / nenalezeno"  Na příkladu 11C1  vidíme, jak dopadl výsledek.Vidíme, že sloupec s datumem byl ignorován.

11 C2 . Změníme vstup pouze na "Všechny buňky "  a vidíme, že původní jedničky se změnily, protože byly prověřeny i řetězce, které vyhovují podmínce. Předtím nevyhověly, protože nebyly prověřeny.

11 C3  - Změníme operaci na "je mimo interval" a jako počátek intervalu  zapíšeme 105 a konec intervalu je 15000. Výstup bude  "výmaz nenalezených dat"

Filtr 11D - hledání podřetězců , bitové zobrazení

11 D1 - Změníme - operaci na "obsahuje" a zadáme číslo 2. Výstup zadáme v nulách a jedničkách a dvojkách. vstup jsou všechny buňky. Všechny buňky, to znamená i datum.. protože buňka je formát datum, pak hodnota se uložila jako číslo 2, což ve formátu datum je datum 2.1.1900. V souboru je pouze jedna jednička, protože přesný výsledek je pouze 1x.

 

Filtr 11 E - práce s datumy

11 E1  -  zatrhneme pole " datum jako řetězec" a zapíšeme hodnotu 12500 do pole pro filtr. Pro operaci napíšeme je větší. Pro vstup budou všechny buňky a výstup bude "Výmaz nenalezených dat" . Výsledek je ten, že vše, co je řetězcově větší, je uvedeno jako výsledek. datumy, které mají počátek pod "12"... tedy nebudou zobrazeny, protože byly prohlíženy jako řetězec.

11E2 -  zatrhneme pole "datum jako číslo"  a provedeme reexport. Vidíme, že byly vybrány všechny datumy, protože hodnotě 15000 odpovídá datum 24.1.1941.

11E3 -  zatrhneme pole "datum jako číslo"  a jako vstup zadáme "bez čísel a řetězců" . Do hodnoty zadáme  číslo 40350 provedeme reexport. Vidíme, že nebyly vybrány všechny datumy, protože hodnotě 40350 odpovídá datum 21.6.2010.

11E4 -  zatrhneme pole "datum jako číslo"  a jako vstup zadáme "bez čísel a řetězců" .Jako operaci zvolíme je mimo interval - číslo 8. Do horní hranice intervalu zadáme hodnotu 1.1.2009. Do druhé hodnoty pole pro interval zadáme hodnotu 1.4.2010. a provedeme reexport. Vidíme, že byly vybrány všechny datumy, od 1.4.2010. Ostatní hodnoty nebyly zpracovány, protože byly probrány všechny buňky, které nemají formát řetězce a čísla.