Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

H0

témata html - rejstřík


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomického
přímé odkazy na záložky EKONOMIKA

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 


hlavní strana - H00 -

Z této strany je možné přejít postupně na všechny odkazy

BARVY - HLAVNÍ KALKULAČKA - H11 

 Jak nastavit barvy v hlavním formulář, jak uložit a vyvolat nastavení barev

CELÉ SESTAVY - HLAVNÍ KALKULAČKA - EXCEL - H14    

 Exportujeme historii výpočtů do Excelu. Importujeme z Excelu.

DPH 1 - velký formulář - DPH11 

Práce s výpočtem DPH až 8 řádků, přenos do faktury, tisk sestavy, uložení dat, tisk dat

DPH 2 - malý formulář - DPH21      

 Jednoduchá práce s výpočtem DPH, přenos do velkého formuláře DPH

Faktura, doklady pokladní - F1

Tvorba faktury, Export dat do faktury, export do pokladního dokladu, práce s daty, uložení dat, šablona faktury a pokladního dokladu v Excelu.

Statistika - podrobný formulář - ST1

Podrobný popis, výklad nastavení, popis výpočtů, exporty, porovnání dvou tabulek, oprava nečíselných dat, další sestavy

STATISTIKA - IMPORT A POPIS PRÁCE - ST2

Popis přípravy importu, přípravy souborů Excel. Opakovaná příprava nových polí a dat.

STATISTIKA - PŘÍKLAD NA PROVOZOVNU - ST3

Příklad na zjištění slabého místa provozovny

STATISTIKA - PŘÍKLAD NA ODHAD MĚNY KURZŮ - ST4

příklad na odhad chování vývoje měny, pro vystavení splatnosti faktury

STATISTIKA - SESTAVY DO EXCELU, SOUBOR řešení   - ST5

Sestava hlavních výpočtů, sestav dalších výpočtů, sestava četností dat, sestava centilů , řádek k exportu, soubor řešení.

MODULE 1 - Seznam všech stránek - stručně s obrázkem - M1

Popisy modulů stručně s obrázky

module 2 - seznam všech modulů stručně - M2

Popisy modulů stručně bez obrázku

funkce ii - H16

Zpětný výpočet ze zaokrouhlení - vyměřovací základy po chybě.

sklady - průměrování skladů - Sk1 

Zprůměrování skladů dle metody FIFI a váž. průměru. Další výpočty pro obchodníky a nákupčí a jejich hodnocení. Vnitrocena.

sklady - příklady praktické - sk2

Užití nastavení, FIFO metody, váženého průměru.

EXCEL tab 1 - práce s poli a filtrem - EX1

Filtrování dle hodnot, typů, funkcí, násobky, importy, databáze, řetězce, velký filtr

EXCEL tab 1 - popisy filtrů a záložek - EX2

Import - Excel - Řetězce - Čísla - Intervaly - Zaokrouhlení - Typy - Velký filtr

EXCEL TAB1 - příklady na filtry a import - EX3

Import - Excel - Řetězce - Čísla - Intervaly - Zaokrouhlení - Typy - Velký filtr

EXCEL TAB 2 - PRÁCE S CELÝMI TABULKAMI - ext 2

Práce s celými tabulkami, porovnání tabulek, sloučení tabulek, sloučení nestejných tabulek, rozdělení tabulky, rušení sloupců a řádků, plánování a práce se sloupci

EXCEL TAB 2 - PŘÍKLADY PRÁCE S CELÝMI TABULKAMI - ext4

Příklady na práci s celými tabulkami, porovnání tabulek, sloučení tabulek, sloučení nestejných tabulek, rozdělení tabulky, rušení sloupců a řádků, plánování a práce se sloupci

LICENCE A INSTALACE - H10

Zavedení údajů o firmě, zavedení prodejního a autorizovaného čísla

PRÁCE S TISKEM HLAVNÍ KALKULAČKY - H17

Tisky celých sestav, průběžných, nastavení, tisk historie, zápatí, záhlaví , náhled na tisk.

MODUL INVENTARIZACE - popis modulu - INV1

Modul inventarizace - jeho popis, popis záložek, popis nastavení.

modul inventarizace příklady - INV2

Příklady pro hromadné párování - DPH, knihy faktur, účetní kniha, rozpočtová skladby, rozpočet.

modul inventarizace - manuální párování - INV3

Rozklad hodnoty na více předpisů, č i plateb - vyhledávání hodnot

modul inventarizace - párování sloupců - INV4

Párování sloupců proti sobě - vyrovnání stejných hodnot proti sobě, podle velikosti, texty, osnovy a číselné hodnoty.

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY I - hlpr1

práce s průběžnými sestavami, práce s historií.

PRAVIDLA PRO PRÁCI V EXCELU - H15

pravidla pro otvírání souboru, pravidla pro  importování oblastí

PRŮBĚŽNÉ SESTAVY 1 - H12

Nastavení různých režimů, popisy funkcí, tlačítka a příkazy, funkce

PRŮBĚŽNÉ SESTAVY 1 - H13

Popisy v historii, Historie, práce s historií, vkládání různých prvků do historie

PŘÍKLADY II - HP2

 Zaokrouhlování základu, výsledku, na násobky, nahoru, dolů, chyby v zaokrouhlení, práce s rabatem, práce s  limitem, znaky, další výpočty, práce s pamětí, procenta, práce s exponentem

REJSTŘÍK HLAVNÍ KALKULAČKY - H3

Jednoduché části, Pohledy na formulář, Nastavení, Volba formulářů, Práce s celými sestavami, Tisky, Popisy, Funkce a tlačítka, Výpočty

úseky obrazovky Hlavní kalkulačky - H2

Viditelné úseky kalkulačky, přepínaní viditelnosti jednotlivých úseků kalkulačky

PRÁCE S TISKEM - H17

Tisky celé sestavy, průběžné sestavy, záhlaví, zápatí, nastavení tisku, náhled, orientace

TÉMATA html - REJSTŘÍK - h0

Odkaz na tuto stránku, odkaz na seznam www stránek

VOLBY FORMULÁŘŮ - H7

Odkazy na jednotlivé formuláře

TECHNICKÁ PODPORA - OBCHOD - H4

Pouze základní informace. Informace jsou především na www.bohemius.cz

VÝPOČTY A VELIKOSTI - NASTAVENÍ HLAVNÍ KALKULAČKY - H5

Velikosti písma, způsoby zaokrouhlení, limity, rabaty, násobky, barvy

způsoby zobrazení hlavní kalkulačky - H1

 

ZPĚTNÝ ROZSAH - FUNKCE II - H16

Zpětný výpočet při zadaném zaokrouhlení, výpočet tolerance, například z výše pojistného zpět na vyměřovací základ

EKONOMICKÝ MODUL

Jednoduché úročení, složené úročení, Leasing, Odpisy, Úvěry, Půjčky, Hypotéka, Spoření, Pojištění, Důchodové spoření, Výplaty důchodu, Investice, Budoucí příjmy, Současné příjmy, Rozpisy splátek, Propočet schopnosti splátek, Výpočet Cash Flow, Penalizace, Eskont, Diskont, Dvojité procenta, Rozdělení na poměry, Kontokorent, konverze měny, znehodnocení měny, SWAP operace, Forward operace, Kurzové rozdíly, Úměra

ZPĚT NA ZAČÁTEK                                        

MENU HLAVNÍ - H18