Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

H15

pravidla pro práci v excelu

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomického

OTEVŘENÍ - VÝBĚR - DETEKCE VÝBĚRU - NASTAVENÍ IMPORTU - IMPORT - ZPRACOVÁNÍ DAT - EXPORT ZPĚT -  KONEC


Přehled

Podrobně:

Tato kapitola se zabývá těmito prací se soubor a s daty v Excelu.i. Ukládání, otevírání, práce s podmínkami, daty, importem a opravami, exportem do Excelu.

1/ kroky pro práci v excelu - stručně

1, krok - OTEVŘENÍ SOUBORU  a výběr listu, ZÁSADNĚ PŘES VOLBY V KALKULAČCE.

2. krok - VÝBĚR DAT V SOUBORU  Excel (např. podržíme klávesu  SHIFT a kurzorem vybarvujeme oblast)

3. krok - DETEKCE - nezbytný krok - Kalkulačka Excel se tak dozví o rozsahu a umístění výběru, Detekce načte počet buněk, rozsah a názvy sloupců a řádků a budeme znát počty sloupců a řádků.

4. krok - NASTAVENÍ  IMPORTU, NASTAVENÍ ZPRACOVÁNÍ DAT A FILTRŮ - nejpozdější možnost nastavit je zde, lze nastavit kdykoliv předtím, doporučujeme ale zde, neboť po detekci budou viditelné názvy a počty buněk, řádků a sloupců.

5. krok - IMPORT DAT  - provede se jediným stiskem tlačítka

6. krok - PRÁCE S DATY V KALKULAČCE - JEJICH ZPRACOVÁNÍ - lze pracovat až do splnění požadovaných úkolů

7. krok - případný EXPORT DAT ZPĚT -  export je možný do původního, anebo do nového souboru. Taktéž je někdy možný opakovaný export do původního místa exportu.

8. krok - UZAVŘENÍ SOUBORU A EXCEL - výhradně přes kalkulačku. Uložení lze přes vlastní EXCEL.


2/ některé funkce, nastavení a kroky pro práci v excelu - podrobně

Otevírání souboru, uzavírání souboru, uzavírání Excelu,ukládání souboru, výběr dat, rozsah, typ dat, soubor, nadpis, počty, aktuální list, detekce, nastavení importu,import dat, zpracování dat, zpětný export dat

1/ otevírání souboru

Soubor je nutné otevřít přes program Kalkulačka. Již samostatný otevřený soubor Excel bude ignorován.Pokud je již soubor otevřen, a my se budeme snažit o jeho znovu otevření bude generována chyba. Může být současně otevřeno více souborů, všechny ale přes kalkulačku.

2/ uzavírání souboru

Soubory nedoporučujeme zavírat samostatně v Excelu. Soubory jsou navázány s kalkulačkou a při samostatném uzavření bez pomocí tlačítka budou sice tyto soubory uzavřeny, ale nebude uzavřen vlastní Excel v paměti, byť neviditelný. Systém se pak může zaplnit v paměti, anebo bude vykazovat chybu. Každý formulář má k dispozici možnost uzavření Excelu.

3/ uzavírání excelu

Program Excel nedoporučujeme zavřít samostatně přímo v Excelu. Soubory jsou navázány s kalkulačkou a při samostatném uzavření bez pomocí tlačítka budou sice tyto soubory uzavřeny, ale nebude uzavřen vlastní Excel v paměti, byť neviditelný. Systém se pak může zaplnit v paměti, anebo bude vykazovat chybu. Každý formulář má k dispozici možnost uzavření Excelu.

4/ ukládání souboru  provádí se prostřednictvím příkazu v Excelu. Některé formuláře mohou disponovat možností ukládání, nejsou však povinné.

5/ výběr dat je  nejdůležitějším prvkem pro práci v excelu  - import dat z excelu je  podmíněn správným výběrem dat :

 je potřeba bedlivě připravit. Každá funkčnost je závislá na určitém počtu dat. Je nutné volit správný rozsah. Někde je vyžadován určitý počet sloupců 1-2-3-4 , počet řádků není zpravidla téměř omezen. Nebude-li proveden výběr, bude generována chyba, anebo výběr bude jediná aktuální buňka, na které stojí kurzor.

U nadpisů je potřeba sledovat zadání. Nadpisy sloupců a řádků lze vybírat, ve formuláři je pak nutné označit, že byly vybrány i nadpisy, jinak dojde k importu dat i z nadpisů a systém bude s nadpisy nakládat jako s daty, které má zpracovat s ostatními.

Typy dat ve výběru : Prázdné buňky, hodnoty, řetězce, vzorce, datum a čas, chyby.nadpisy. Import dat pak jednotlivé typy zpracovává.

6/ Rozsah : Je nutné volit správný rozsah. Pozor na překlepnutí, kdy si rozsah zrušíme.Nebude-li proveden výběr, bude generována chyba, anebo výběr bude jediná aktuální buňka, na které stojí kurzor. Rozsah musí být takový, aby dostatečně pokryl potřebné zpracování. Rozsah dat je rozsah oblasti, kterou budeme chtít zpracovat. Při zpětném exportu mohou být upravována taková data, která jsou pouze daná tímto rozsahem.Rozsah oblasti je vždy po detekci uveden na formuláři.

7/ Typ dat: Typy dat ve výběru : Prázdné buňky, hodnoty, řetězce, vzorce, datum a čas, chyby.nadpisy. Import dat pak jednotlivé typy zpracovává.. Pozor na nastavení, kdy jsou požadovány pouze prázdné hodnoty a hodnoty numerické.

8/ soubor: Je nutné si vybrat správný soubor a tento soubor musí být aktuální. Soubor musí být otevřen pomocí kalkulačky a ne samostatně přes Excel.

9/ Nadpis: Jsou i nejsou vyžadovány - dle požadavků příslušného formuláře. Jedná se  o nadpisy řádků i sloupců.U nadpisů je potřeba sledovat zadání. Nadpisy sloupců a řádků lze vybírat, ve formuláři je pak nutné označit, že byly vybrány i nadpisy, jinak dojde k importu dat i z nadpisů a systém bude s nadpisy nakládat jako s daty, které má zpracovat s ostatními.

10/ POČTY-  počtem výběrů: Někdy jsou požadovány dva výběry , například pro statistiku a pro inventarizaci. Počtem sloupců a řádků: Někdy je vyžadován přesný počet sloupců 1-2-3-4, atd., dle nastavení. Počet řádků není zpravidla omezen.

11 / Aktuální list: Je zapotřebí mít takový aktuální list, z kterého budeme detekovat rozsah a poté importovat data.

12/ vlastní DETEKCE :  nezbytný krok - Kalkulačka Excel se tak dozví o rozsahu a umístění výběru, Detekce načte počet buněk, rozsah a názvy sloupců a řádků a budeme znát počty sloupců a řádků. Bez detekce nebude povoleno dále zpracovávat data. Detekce slouží ke zjištění informací o rozsahu a dokonce k načtení názvu nadpisů, Při nastavení pak můžeme vybírat sloupce a řádky, které budeme chtít zpracovat, pokud bude takový filtr k dispozici. Detekce umístí rozsah do informačního pole, spolu s názvem listu. Při detekci k importu je nutné mít ten aktivní list, z kterého budeme detekovat, jinak dojde k nežádoucí chybě.

13/ NASTAVENÍ IMPORTU - Nastavíme tak různé filtry k importu, typ zpracovávaných dat, jaká data se budou ignorovat, způsob porovnání dat, způsob zaokrouhlení dat, podmínky pro vyloučení, ignorování, způsob opravy, způsob ignorování chyb, způsob slučování, exportu zpět a podobně. Při zpracování dat jsou velice široké možnosti a tak je nutné si řádně prostudovat možnosti, které máme k dispozici.Nastavení můžeme provádět v jakýkoliv okamžik, nicméně až po detekci, kdy se načtou i názvy sloupců a řádků i s jejich počty, můžeme dále určovat rozsah zpracovávaných dat.

14/ vlastní IMPORT DAT-   dle nastavení budou data při importu zpracována. Může dojít k chybám, kdy nebudou ošetřeny chyby v Excelu, anebo budou špatně zvoleny rozsahy importu. Pak je nutné provést nové nastavení , případně výběr i detekci.

 

15/ ZPRACOVÁNÍ DATZde provádíme práci na datech, které jsme importovali. Možnosti zpracování jsou velice rozsáhlé.

16/ ZPĚTNÝ EXPORT - export je možný do původního, anebo do nového souboru. Taktéž je někdy možný opakovaný export do původního místa exportu. CELÝ ZPĚTNÝ EXPORT  MŮŽE OPRAVIT I PŮVODNÍ TABULKU.Doporučujeme ale původní tabulku předtím uložit po jiným jménem, pokud bude export proveden do původního souboru.

zpět