Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

H16

funkce II

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomického

FUNKCE ZPĚTNÝ ROZSAH (PO ZAOKROUHLENÍ)

Tato kapitola se zabývá prací s výpočtem rozsahu po a při zaokrouhlování.


DŮVOD :

POPIS FUNKCÍ FORMULÁŘE:

NASTAVENÍ OBJEKTŮ FORMULÁŘE:

PŘÍKLADY K VÝPOČTU:

 

zjistíme, v jakém rozsahu při určitém nastavení zaokrouhlení dostáváme při tentýž výpočetní operaci stejnou hodnotu.

Například, chceme-li zjistit, při výpočtu daňového základu zaměstnance, jakou bude mít hrubou mzdu, tedy v jakém rozsahu, kdy bude mít základ mzdy 12 000 Kč. K potřebujeme znát nastavení způsobu zaokrouhlení. Při tomto  daňovém výpočtu víme následující:

Jedná se o zaokrouhlování z hrubé mzdy, která je zaokrouhlena na koruny. Výsledek se zaokrouhluje nahoru - na celé stokoruny. Desetinných míst je tedy 0, zaokrouhlení na 1000  znamená, že  násobky jsou 100 a zapneme je. Zaokrouhlujeme směrem nahoru.

Výsledek je tedy NÁSLEDUJÍCÍ : Abychom dostali při tomto způsobu zaokrouhlení výsledek 12 000, už nyní tušíme, že hrubá mzda ( nepočítáme se superhrubou mzdou),  musí být v rozsahu od 11 901 až do 12000 Kč. Tedy z jedině v tomto rozpětí při tomto způsobu zaokrouhlení dostaneme  výsledek 12000. Minimální hranice je tedy 11901 , maximální hranice je 12000. Rozsah je tedy 12000-11901= 99.


popis formuláře - funkce II

Formulář - speciální výpočet II se spustí tlačítkem pod textovým hlavním polem . Tlačítko má název SPEC II. Funkci lze také spustit z MENU - MODULY.

Obrázek 1: Formulář pro výpočet rozsahu - funkce II.

funkce II - výpočet zpětného rozsahu


 

Objekty, které jsou potřebné pro nastavení. :

:

Počet desetinných míst výsledku : Tedy počet míst, který mám mít výsledek po provedení početní operace, jako v kalkulačce.

Počet desetinných míst původní hodnoty , z které se počítá výsledek. To znamená, že minimální a maximální hranice nemusí být nutně celé číslo.

Způsob zaokrouhlení : Nahoru, dolů, matematicky

Násobky, - zapnutí a vypnutí počítání dle násobků

Násobky jako hodnota - velikost násobků - při násobku 100 znamená, že se zaokrouhluje výsledek na celé stovky.

 

Hodnota - hodnota, s kterou upravujeme původní číslo.

Typ operace - plus, minus, dělení, nebo násobení.

Základní hodnota = hodnota před provedením početní operace.

Základ - (výsledek) hodnota po provedení početní operace. Základ se tak jmenuje proto, že tato hodnota, je vlastně i základem pro výpočet rozptylu (rozsahu) zpětně, abychom zjistili, jaký je rozsah chyby při zaokrouhlování.

Pokud bude základní hodnota 100, typ operace bude "x" , hodnota bude 10 tak výsledek = 100 x 10 = 1000

Maximální základní hodnota = maximální počáteční hodnota, kdy ještě dostaneme stejný výsledek. Lze pouze vypočítat, nelze tedy nastavit.

Minimální základní hodnota = minimální počáteční hodnota, kdy ještě dostaneme stejný výsledek.Lze pouze vypočítat, nelze tedy nastavit.

Rozsah = rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou. Všechna čísla  v tomto intervalu dávají pořád stejný výsledek.Lze pouze vypočítat, nelze tedy nastavit.

Načítat z kalkulačky : Při zatrženém zatrhávacím poli se údaje načítají ze základní kalkulačky, při nezatrženém se počítá z údajů, které jsou již ve formuláři. Údaje si tak můžeme doplnit sami a počítat s nimi.


 

Způsob nastavení objektů:

Objekty lze nastavit přímo při práci v kalkulačce. Pokud při počítání stlačíme tlačítko pro vyvolání tohoto formuláře, pak budou všechny hodnoty přeneseny do jako výchozí. Pokud budeme chtít změnit nastavení, anebo hodnoty, lze tak učinit dvojím způsobem.

A/ Ve formuláři hlavní kalkulačky provedeme nový výpočet. Předtím. pokud budeme chtít změnit i nastavení, je nutné je změnit před stiskem klávesy Enter , či rovnítka pro provedení základního výpočtu v kalkulačce. Hodnoty již nebudou automaticky přeneseny, ale až při stisku tlačítka "Enter, nebo rovnítko" .  

B/ Hodnoty a nastavení lze přímo změnit ve formuláři speciálních výpočtů. Pak je také ale nutné zatrhávací pole " Načítat z kalkulačky"  odškrtnout, aby se data dále nepřepisovala z hlavního formuláře.


 

příklady k výpočtu

Funkce se spouští tlačítkem ZPĚTNÝ ROZSAH

Nastavení : des míst 0, des. míst základu 0, násobky NE, matematické zaokrouhlení, Do hlavní kalkulačky napíšeme: 18500*0,045.. Stlačíme Enter nebo rovnítko.

Příklad 1:

Zajímá nás tedy, jaký je výsledek , což je 832,5. Při zaokrouhlení na nulu bude výsledek zaokrouhlen na 832. Vyvoláme formulář pro druhé funkce a vidíme, že hodnoty se přenesly. Nás zajímá, jaké rozpětí čísle musí být, aby výsledek byl stejný, tedy pořád 832. Po stisku tlačítka ZPĚTNÝ ROZSAH se nám dostane odpovědi - minimální základní hodnota je 18478 a maximální základní hodnota je 18500. Rozsah je 22 , tedy od 14478 do 18500. A vidíme dokonce, že se výsledek  objevil v popisném větě i na hlavním výsledkovém poli a dokonce i informačním poli formuláře speciálních funkcí 2.

Příklad 2

Změníme nastavení u kalkulačky , počet des. míst na 2. Opět zapíšeme do výpočtového pole 18500*0,045. Výsledek je na dvě desetinná místa, což je 832,50. Vidíme dokonce, že pole "ZÁKLAD" a des. míst základu se změnila. Provedeme opět nový výpočet přes tlačítko Výsledkem ale jsou dvě stejné hodnoty, tedy 18500. Právě toto jediné číslo dává při výsledku s přesností na 2 desetinná místa hodnotu 832,5.

Příklad 3

Nemusíme tomu věřit a tak si ověříme , zda tomu tak opravdu je. Do výpočtového pole 18501*0,045. Zvýšíme tedy základní hodnotu o 1. Výsledek je na dvě desetinná místa, což je 832,54.. Výsledek tedy není shodný s výsledkem 832,5.. Do výpočtového pole nyní zapíšeme  18499*0,045. Výsledek je 832,46. Výsledek opravdu není také shodný, takže rozsah byl skutečně 0, a jediné číslo, které splňuje podmínku je 18500.

Příklad 4

Abychom neustále v hlavní kalkulačce nepřepisovali podmínky, budeme dále již pokračovat přímo ve formuláři speciálních funkcí II. Odškrtneme zatrhávací pole "načítat z kalkulačky" a můžeme si hodnoty již zadávat sami. Ponecháme hodnotu poslední operace jako násobení a 0,045. Změníme ale počet desetinných míst, u základní hodnoty a to na jedno desetinné místo. Pozor, je třeba rozlišovat , kde si přejeme určitý počet desetinných míst. Buď na konci, anebo na začátku výpočtu. V hlavní kalkulačce se staráme o výsledek, zde je ale možné i nastavit desetinná místa původní hodnoty.Po stisku tlačítka ZPĚTNÝ ROZSAH  se objeví minimální hodnota 18499,9 a 18500,1.. Pouze na počátku můžou mít tedy počáteční základní hodnoty tuto velikost, z kterého je možné s přesností na dvě desetinná místa výsledku a jedno desetinné místo původní hodnoty získat žádanou hodnotu 832,5. To, že hodnoty jsou správně si prostě ověříme v hlavní kalkulačce, kde si číslo 14499,9*0,045 napíšeme do výpočtového pole a stlačíme Enter.

Příklad 5:

Použijeme praktický příklad z účtování pojistného. Pokud odvádíme například 1256 Kč za zaměstnance na zdravotním pojištění - jejich srážky z hrubé mzdy, , chceme vědět, z jakého vyměřovacího základu byl proveden výpočet.

Víme, že se jedná o 4,5% z hrubé mzdy a zaokrouhlujeme na Kč nahotu. Pracujeme tedy s celými čísly. Neznáme vyměřovací základ, a potřebujeme zjistit, jaká je jeho výše. Nastavíme tedy obě zaokrouhlení na nulu, a v typu zaokrouhlení nastavíme zaokrouhlení nahoru. Do pole základ vložíme číslo 1256. Hodnotu 0,045 ponecháme. Ponecháme i násobení.Po stisku tlačítka ZPĚTNÝ ROZSAH. Vyšla nám čísla 27890 a 27911. Vyměřovací základ se tedy pohybuje v rozmezí 27890 až 27911.

 Příklad 6

Jak upřesnit vyměřovací základ:

Víme, že zdravotní a sociální pojištění mají sazby : 4,5%, 8%, 9%, 26%. , pojištění z nich je 2768, 1557, 3114, 8996 Kč.

Poznámka : ve skutečnosti je zde procento 25, místo 26 . Pro účely výpočtu ponecháme ale 26%, nemusíme tak měnit na základě další změny.

Nastavení bude - obě desetinná místa na nuly, zaokrouhlení nahoru.

A/  Při základu 2768 a násobku 0,008 jde o rozsah mezi 34589 a 34600 Kč vyměř. základu.

B/  Při základu 1557 a násobku 0,045 jde o rozsah mezi 34579 a 34600 Kč vyměř. základu.

C/  Při základu 3114 a násobku 0,09 jde o rozsah mezi 34590 a 34600 Kč vyměř. základu.

D/  Při základu 8996 a násobku 0,26 jde o rozsah mezi 34597 a 34600 Kč vyměř. základu.

Vezmeme-li v úvahu všechny minima a maxima, pak je jednoznačné, že vyměřovací základ je mezi čísly 34597 a 34600 Kč.

Dalším závěrem je, že čím vyšší %, tedy násobek, tím vyšší přesnost při výpočtu rozsahu. Budeme si tedy pamatovat pro příště, že výpočet budeme provádět ze sociálního pojištění za zaměstnance za podnik. Příklad 7

Výpočet se nám při výpočtu za odvod za jednoho zaměstnance v soc. pojištění liší  o 87 Kč. Jak zjistíme chybu?   Zřejmě se nám někde liší vyměřovací základ.. Při výpočtu rozsahu, kde dodáme tedy základ 87 Kč a násobek 0,26  Zpětným výsledkem zjišťujeme, že vyměřovací základ je v rozsahu 332 až 335 Kč. Budeme tedy hledat chybu  ve vyměřovacích základech o 332 až 335 Kč.

Nyní použijeme další možnosti, abychom znali, k jakým výsledkům lze dojít po změně operací a násobků:

Příklad 7:

Základ bude vždy 11500 Kč.  hodnota pro  operaci bude vždy  50 .  Násobek není použit. Nebudou nastaveny žádné desetinná místa., zaokrouhluje se nahoru.

součet :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11450, 11450 , 0

násobení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  230, 230 , 0

odečtení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11550, 11550 , 0

dělení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  574951, 575000 , 49

Základ bude vždy 11500 Kč.  hodnota pro  operaci bude vždy  50 .  Násobek není použit. Nebudou nastaveny žádné desetinná místa.Zaokrouhlení bude dolů  :

součet :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11450, 11450 , 0

násobení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  230, 230 , 0

odečtení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11550, 11550 , 0

dělení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  575000, 575049 , 49

Základ bude vždy 11500 Kč.  hodnota pro  operaci bude vždy  50 .  Násobek není použit. Nebudou nastaveny žádné desetinná místa.Zaokrouhlení bude matematické:  :

součet :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11450, 11450 , 0

násobení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  230, 230 , 0

odečtení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11550, 11550 , 0

dělení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  574975, 575025 , 49

Vidíme, že se výsledky přímo neliší, protože jde o velikou hodnotu 50.  Liší se pouze dělení.

Příklad: 8

Základ bude vždy 11500 Kč.  hodnota pro  operaci bude vždy  0,01.  Násobek není použit. Nebudou nastaveny žádné desetinná místa., zaokrouhluje se nahoru.

součet :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11500, 11500 , 0

násobení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  1150000, 1150099 , 99

odečtení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11500, 11500 , 0

dělení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  115, 115 , 0

 

Základ bude vždy 11500 Kč.  hodnota pro  operaci bude vždy  0,01 . Nebudou nastaveny žádné desetinná místa.Zaokrouhlení bude nahoru. Zapneme ale násobky a to na 100 .

součet :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11500, 11599 , 99

násobení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  1150000, 1159999 , 9999

odečtení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11500, 11599 , 99

dělení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  115, 115 , 0

Základ bude vždy 11500 Kč.  hodnota pro  operaci bude vždy  0,9 .  Násobek je použit na 100. Budou nastaveny desetinná místa u původní hodnoty (výsledku) .Zaokrouhlení bude dolů.

součet :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11499,1  11599 , 0

násobení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  12777,8,    12888,8    , 111

odečtení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11350, 10439,9 , 89,9

dělení :  minimu, maximum  rozsah jsou  :  11500,9,   11600,8  ,   99,9

 

ZPĚT :5