Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

H3

rejstřík dle témat

Rychlý přístup k některým funkcím hlavní kalkulačky

Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky EKONOMIKA

Hlavní popis - Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

 

Přehled změny velikosti textu a kláves je zde

Jednotlivé části

Pohledy na formulář

Nastavení

Volba formulářů

Box historie
Velká a malá kalkulačka
Velké výpočtové pole
Vstupní textové pole
Středový informační řádek
Menu hlavní
Panel Rychlý přístup
Stromová struktura
Klávesnice
Oblast pod velkým výsledkovým polem
Řádek pro vedlejší funkce
Nástrojová lišta nad stavovým řádkem

Zobrazení po spuštění
Velký výsledkový panel skrytý
Zobrazení s historií, popisy  a vložit
Zobrazení velké kalkulačky, historie
a průběžných součtů
Zobrazení stromové, velké výsledkové pole, velká kalkulačka
Zobrazení stromové, malá kalkulačka, funkce Tisky


Zaokrouhlení základu
Zaokrouhlení výsledku
Zaokrouhlení na násobky
Zaokrouhlení - počet des. míst
Zaokrouhlení - vložení popisu
Zaokrouhlení - popis velikosti zaokrouhlení  ve stavovém řádku
Velikost textu vstupního pole
Velikost textu výsledkového pole malého
Velikost textu výsledkového pole velkého
Velikost textu historie
Barvy formuláře
Způsob uzavření Excelu
velikost kalkulačky
Velikost historie
viditelnost sloupců historie

nastavení - výpočet dle násobků
nastavení Rabatu v %
nastavení limitu
Nastavení hlídání limitu

chybová hlášení

DPH malé
DPH velké
Faktury a doklady
Sklad a průměry
Excel 1
Excel 2
Inventarizace
Finance

Záhlaví
Zápatí
Nastavení Tisku
Náhled
Nastavení k tisku
Licence

MODUL EKONOMIKA

 

práce se sestavami, tisky a popisy
bloky funkcí

přímé odkazy na záložky EKONOMIKA

Práce s celými sestavami
Práce se průběžnými sestavami
Práce s tiskem
Práce S popisy
Práce s prvky, vkládanými do ŘÁDKŮ historie 
EXPORTY A IMPORTY do a Z EXCELU

BARVY
VELIKOSTI PÍSMA
VELIKOSTI OBRAZOVKY
Zobrazení a skrytí prvků kalkulačky
KLÁVESY - RYCHLÝ PŘÍSTUP

Hlavní popis - Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

Funkce  a tlačítka:

výpočtyPopisy formulářů
Strom modulů - Velká ( malá) kalkulačka - Historie - Velké výsledkové pole
Tisky - Náhled - Tisk - Výběr tiskové oblasti - nastavení tisku - Na ležato / na stojato - Záhlaví - Zápatí
Celé sestavy - Otevřít sestavu - Nový a neukládat - Uložit - Uložit jako
Průběžné součty - smazat a znovu - oprava průběžného součtu - zrušit vybraný - zcela zrušit tento - další průběžný
Vložit - linku - dvojlinku -mezeru - popis pod - popis pouze vedle - součet celkem - součet
Různá nastavení
Popisy
Export a import - stručně - plný text - Import do tabulky

příklady základních výpočtů
Funkce 1/x -  mocnina - odmocnina
změna znaménka - ABS
práce s exponentem
zaokrouhlování a násobky
procenta
paměť
závorky