Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

M1

základní odkazy formuláře faktura

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomického

SEZNAM MODULŮ KALKULAČKY BIUS 3


 1. Základní všeobecný kalkulátor s historií  
 2. Inventarizace                                                
 3. Bankovní a podobné finanční produkty                  
 4. Rozšířené zpracování údajů v tabulkách Excel
  1. Excel 1 Zpracování dle filtru
  2. Excel 2 Slučování a rozdělování tabulek Excel
 5. Průměrování skladů
 6. Statistika dat
 7. Faktura a pokladní doklad
 8. Výpočet DPH
  1. DPH 1 Velká tabulka
  2. DPH 2 Malá tabulka
 9. Speciální funkce
  1. Zpětný rozsah
 10. Další témata :
  1. Náměty a připomínky uživatele

 

ZÁKLADNÍ PROSTŘEDÍ  - OBECNÁ KALKULAČKA

OOBECNE11


 

ZÁKLADNÍ FUNKCE KALKULAČKY, viz dole

Jedná se o kalkulačku, která má oproti standardní kalkulačce rozšířené funkčnosti.

Tuto kalkulačku můžeme chápat jako kalkulačku, jejichž jednotlivé řádky a výpočty lze zobrazit výraznějším způsobem, lze zapisovat do historie postupné výpočty. Kalkulačku dále lze rozdělit na úseky, které u kterých jdou samostatné součty. K jednotlivým řádkům výpočtu lze přikládat různé popisy. Celé sestavy lze vytisknout , uložit a znovu otevřít. Sestavu lze pak i exportovat do Excelu. Velmi význačným znakem je způsob zaokrouhlení, pomocí kterého si můžeme určovat, zda budeme zaokrouhlovat i předchozí dodaný základ k výpočtu, nebo pouze výsledek, počet desetinných míst, zaokrouhlení matematické, nahoru, nebo dolů. Dalším prvkem je možnost zaokrouhlení dle násobků a lze tak přizpůsobit jednotlivé sestavy na míru. Dalším znakem je možnost kontroly celkového součtu do limitu, kdy lze nastavit systém tak, aby v případě překročení limitu byl uživatel upozorněn.


PODPORA UŽIVATELE

 

Připomínkové řízení - technická podpora V okamžiku zjištění chyby, kolize, či nesrovnalosti  se naše organizace po jejím zjištění neprodleně snaží o odstranění případného nedostatku. O tomto nedostatku se však organizace musí jakýmkoliv způsobem dozvědět. Organizace se tak dozví na základě emailu, či telefonické či písemné informace. Je samozřejmě nutné projednat závažnost situace a přisoudit důležitost a tím přednost v začlenění řešení do systému. Také je samozřejmě možné , že případný požadavek zákazníka by mohl být v rozporu s obecnou funkcí. V každém případě bude uživateli, který zaslal připomínky podána zpětná informace.

Připomínkové řízení - uživatelské požadavky. Organizace reaguje taktéž na připomínky ohledně uživatelské práce s programem, například na zkratkové klávesy, rychlý přístup, úpravu vizualizace a usnadnění práce uživateli. Pokud bude připomínka vhodná a pokud se na podobné téma bude vyskytovat více připomínek, organizace tímto dává přednost při možném řešení.Cíle naší organizace je každopádně reagovat a zachycovat takovéto podněty ze strany uživatele.

Připomínkové řízení - nové funkce, doplňující funkce. Zájmem organizace je rozvíjet potřebné funkce pro co nejširší okruh uživatelů. na tomto základě bude brán zřetel ze strany uživatelů na tvorbu dalších funkčností. Dlouhodobým cílem organizace je rozvíjení funkčnosti kalkulačky a proto je co nejvíce žádoucí reagovat na případně podněty.

Úprava software na přání: je možná, ale vždy na speciální dohodu. Pro tuto úpravu je nutné pak provádět taktéž vyvíjet aktualizace, které nebudou shodné s obecnými aktualizacemi. Práce se subjektivní úpravou na míru je komplikovanější, ale možná.


 

HLAVNÍ FORMULÁŘ

FUNKCE

Zaokrouhlování - JEDNA Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FUNKCIONALIT - zaokrouhlování základu, výsledku, matematické, dolů, nahoru, na desetiny, na poloviny. Například umíme tedy zaokrouhlit na koruny nahoru, na koruny dolů, na stokoruny nahoru, na násobky 3,14, násobky tisíce, násobky čísla 365,25 a v zápětí zaokrouhlit na celé číslo, a podobně. Vhodné pro účetní, administrativní pracovníky a mzdové účetní.

Násobky na jednotky, tisíce, stovky, padesátky a veškerá další čísla, například na 3,14 apod. Již popsáno v zaokrouhlení. Výhodou práce s násobky je, že můžeme zaokrouhlovat čísla nejenom na jednotky, desetiny, či setiny, ale i na padesátky, tisícovky, stovky, nebo třeba násobky Ludolfova čísla, či násobky, jaké se nám hodí. Násobky můžeme dále zaokrouhlit na desetiny, setiny apod.Vhodné pro mzdové a skladové účetní a administrativu a kalkulace na jednice.

Opakovaný výpočet - pokud stiskneme to opakovaně rovnítko, nebo Enter, opakuje se zcela stejný výpočet. Kalkulačka si pamatuje poslední výpočet a poslední operátor. Nemusíme se tedy starat o to, abychom psali složitě úplně stejný operátor a hodnotu, když můžeme jednoduše opakovat stejný výpočet. Vhodné pro plánování a administrativu. například  Pokud budeme chtít úroky z vkladu 1 mil Kč za 20 let při úroku 2%., pak jednoduše napíšeme 1 000 000 x 1,02 a stiskneme Enter.Za dvacet let tedy stiskneme Enter ještě 19 x a máme výsledek. (1 220 192 Kč) a vidíme, že se nám to nevyplatí. V historii ještě i vidíme každý rok a v tisku bychom viděli i léta jako číslo řádku.Počet opakování je také uveden červeným údajem vedlE rovnítka.

Práce s historií - řádky zápisu, celkové a průběžné součty, velikost historie, velikost písma historie, volitelnost až 4 sloupců historie, vkládání popisů do historie pohyb po historii. Skutečně je možné si uchovat výpočty tak, jak jsme je doplňovali. Můžeme se tak podívat, jak jsme to počítali před několika řádky - výpočty. Historie má k dispozici 4 sloupce, včetně popisů. U historie si můžeme určit, kolik řádků si bude uschováno a kolik řádků můžeme i vytisknout. Pokud máme zaškrtnutou volbu nepřetržitá historie, bude se historie zapisovat bez ohledu na to, zda navazujeme na předchozí výpočet, či ne. Můžeme si u historie volit velikost zobrazení a počet sloupců.

K položkám sestavy lze vkládat popisy, linky, dvojlinku, součty, prázdné řádky, vymazání položky . Významným počinem je, že můžeme sestavu popsat. Taktéž můžeme popsat části sestav. Velice příznivou vlastností je, že během jediného pohybu si můžeme popsat řádek výpočtu, například  " Nováková  - březen "  a můžeme i bez použití myši, pokračovat ve výpočtu. Do sestavy velice jednoduchým způsobem můžeme vkládat popisy jednotlivých řádků i na střed, nebo pod řádek.

Vizualizace - lze měnit velikost kalkulačky, stromu, výsledkového pole, písma  Abychom si upravili vzhled kalkulačky, můžeme si ji přizpůsobit.Můžeme tedy měnit velikost písmen u výsledků, velkého výsledkového pole, výpočtového pole, písmen u historie i tisku sestav. V případě, že počet řádků v historii dosáhne hodnoty, kdy je počet řádků v historii vyšší, než si přejeme, dojde vždy k výmazu nejstaršího řádku. Kromě toho dojde ke změně velikosti písma historie.Vizualizace nám slouží k tomu, abychom si zpříjemnili prostředí

Barvy - lze nastavit barevné provedení prvků, vyvolat a uložit tyto prvky, existují předvolby barev. Barvy je tak možné si navolit dle vlastního uvážení.Jednu paletu je možné si nechat uchovat a automaticky si ji nechat natahovat při startu. Je možné  si vybrat z palety již přednastavené i palety od výrobce.

Skrytí polí nastavení a zobrazení pouhé kalkulačky. Je možné za velké výsledkové pole si nechat skrýt pole a tak sladit přehlednost s funkčností.Kalkulačku je možné si nechat zvětšit, či zmenšit. Lze skrýt i zobrazit historii, různá tlačítka, popisy, stromovou strukturu a velké výsledkové pole, včetně dalších příkazů.

Funkce - textové pole na rozdíl od běžné kalkulačky podporuje používání paměti, závorek, procenta. Řádek lze vynulovat, smazat, lze k němu přičítat, je tu podpora opakovaného tlačítka rovnítka, anebo klávesy Enter. Můžeme pracovat s Rabatem, odčítat je, přičítat je, odečíst na 100 =%, U PROCENTA JE TU I RYCHLÁ FUNKCE - VYPOČÍTEJ NAPŘÍKLAD 20% Z HODNOTY V ŘÁDKU. Kalkulačka dále počítá s pamětí , kdy lze uschovat hodnoty, přičítat je, odečítat je, nebo je vyvolat tak, že se ve výpočtovém řádku objeví pouze hodnota z paměti, anebo se připočte k původní hodnotě v řádku.

Další funkce, jako je mocnina, odmocnina, práce se znaménkem , převrácená hodnota. Funkce se postupně rozšiřují.

Možnost práce s Exponenciálním tvarem , čili práce s až 208 desetinnými místy, či nulami. protože reálné číslo, v běžném PC nám dovolí počítat pouze s tvary, které mají 15 číslic před desetinnou tečkou, tedy pouze do výše (Což je biliarda, číslo s 15 nulami).. Pro běžný výpočet je plně postačující, ale pro kombinace a variace již není.Nakonec pro všechno , co si zkoušíme jen tak. Počítač nám dovolí počítat ale i 15 místy za desetinnou čárkou, tedy jednou biliardtinou, což je také plně postačující. Při zapnuté funkcí "záporný exponenciál" ale můžeme počítat až do 208 míst za desetinnou čárkou, což se hodí pro malé váhy, fyziku,ale i rozsahy chyb a podobně. Exponenciál se pro běžnou praxi hodí i tam, kde chceme vědět, kolikrát je něco větší, než něco hodně malého, či právě hodně velkého . Pak vidíme, zda je hodnota významná, či zanedbatelná.

Práce se celými sestavami - uložením, tiskem, vyvoláním, smazáním, export do Excelu, Import z Excelu. Celé sestavy tak můžeme ukládat, tisknout, můžeme s nimi znovu pracovat, můžeme je znovu uložit a můžeme je měnit. Sestavy tak jsou vhodné pro inventarizace majetku a kalkulace, a různé finanční přehled tam, kde je Excel obtížný.

Práce s částmi - průběžnými výpočty, procházení výpočty, mazáním, opravou, tiskem. Průběžné sestavy v rámci celkové sestavy můžeme tedy smazat, upravovat a přehazovat jejich umístění. Můžeme ve vybrané průběžné sestavě mazat řádky ( od konce), nebo k ní řádky přidávat. Můžeme zvolit, že průběžná sestav bude vždy jedna v režimu pracovat s průběžnými sestavami (nebo ne), anebo v režimu, kdy není nutné, aby navazovaly na sebe výsledky, což je volba nekonečná historie. V rámci průběžné sestavy můžeme také stanovit maximální počet uchovaných řádků sestavy, kde ovšem na sebe výsledky nemusí navazovat.

Práce s tiskem - nastavení záhlaví, zápatí, tisku sloupců, velikosti sloupců, velikosti písma, tisku údajů , orámování a výběrů. Můžeme si určovat jaké údaje budou tištěny, zda bude tištěno záhlaví, zápatí a logo. Logo může být i vlastní, nebo autorské společnosti. v rámci záhlaví a zápatí lze určit, jaké údaje z nich budou tištěny. V rámci průběžných sestav lze určit, zda budou tištěny celé sestavy, nebo jenom jejich součty, můžeme vytisknout průběžné sestavy od - do a můžeme tisknou jednu průběžnou sestavu, nebo poslední průběžnou sestavu. Můžeme si v sestavě určit  sloupce, které  budou tištěny, jejich velikost, počet řádků na straně, odsazení řádků od sebe, velikost tištěného písma, číselný tvar. Můžeme určit, zda bude každá nová průběžná sestava vytištěna na každou list zvláště. Lze určit, zda budou tištěny linky pod každou položkou, svislé řádky, rámeček.

Práce se závorkami -  Můžeme volit libovolný počet závorek. Hranaté závorky nejsou k dispozici.

Doplňující informace k zaokrouhlení na stavovém řádku. Dozvíme se tak po zaokrouhlení o výši chyby )rozdílu mezi původní hodnotou a po zaokrouhlení), dále hodnotu, v jakém poměru je chyba vůči zaokrouhlení a hodnotu, v jakém řádu je tento poměr. 0,001 je tedy v řádku 3, což je logaritmus čísla 10 na třetí.. Například, původní výsledek byl 3,003. Po zaokrouhlení byl 3. Poměr je tedy 0,003/3 = 0,001. To znamená log(1/001) = 3. Toto číslo nám řekne důležitost chyby. Důležitost, (řád) chyby je vhodná tam, kde pak provádíme větší výpočty, třeba balistika, kružnice, křivky  vzdálenosti, množství a váha a podobně.


SPECIÁLNÍ FUNKCE II

Zpětný rozsah

Obrázek  -  zpětný rozsah

speciální funkce II

Zpětný rozsah

Tato speciální funkce je důležitá například pro stanovení vyměřovacího základu zpět. Pokud vypočítáváme z nějaké hodnoty další hodnotu, například vyměřovací základ vynásobíme procentem odvodu za zaměstnance, výsledek zaokrouhlíme nahoru na koruny. Pokud ale dojde k tomu, že se nám liší výsledek, například odvádíme za zaměstnance o 117 Kč více při odvodu 4,5%  za zdrav. pojištění, pak po stlačení tlačítka zpětný rozsah se nám objeví jako dolní mez 2579 Kč a horní mez 2600 Kč. Víme tedy, že možnost chyby se pohybuje ve špatném stanovení vyměřovacího základu od 2479 do 2600 Kč. My se pak podíváme do sestav a mzdových rekapitulací, kde by se takový základ mohl vyskytovat. Kromě toho známe rozsah takzvané chyby, který je vlastně rozdílem mezi dolní a horní hranicí .

Pokud zaokrouhlujeme na 100 Kč nahoru při výpočtu zálohové daně, pak víme, že  při základu 12560 Kč je výsledek , zaokrouhlený na 100 Kč nahoru roven číslu 12600. Zpětně pak víme, že toto číslo vzniklo z čísel 12501 a ž 12600. To bylo pro ilustraci, neboť na tento příklad samozřejmě kalkulačka třeba není, ale pokud by se nejednalo o stovky, pak už to tak jednoduché není.

Tato funkce II - Zpětný rozsah je rozšířena o možnost výběru, zda budou údaje přeneseny z hlavního formuláře, nebo si je nastavíme sami, můžeme dále počítat nejenom s násobením, ale i s dělením, odečítáním a přičítáním. Můžeme pracovat s desetinnými čísly a to jak na straně výsledku, tak i na straně původní hodnoty a tím zpřesnit výpočet. Výsledek je možné přenést do velkého výsledkového pole a tím zjistit pomocí jediného tlačítka potřebnou informaci a to dost přehledným způsobem. Určujeme si případně směr zaokrouhlení - nahoru, dolů anebo matematicky. Také si můžeme zvolit násobky (naše stovky zálohové daně) a počítání podle násobků.

 


DPH 1 - VELKÝ FORMULÁŘ

STRUČNÝ POPIS FORMULÁŘE

Tato kapitola se zabývá výpočtem DPH v rámci 8 řádků.Formulář DPH lze spustit jediným tlačítkem z hlavní kalkulačky, nebo z formuláře DPH malého. Formulář lze zjednodušit skrytím dočasně nepotřebných prvků a nastavení. Současně je k dispozici velké výsledkové pole.

Všechna data lze uložit na disk. Všechna data lze obnovit z disku. Způsob obnovy dat lze specifikovat v nastavení .

Jednoduchost výpočtu - stačí -do jednoho z polí -  základ  nebo  DPH  nebo  celkem . Po stisku klávesy Enter, anebo tlačítka Přepočítat se provede přepočítání a doplní se všechna ostatní pole. Lze tak zpětně vypočítat základ DPH i při  pouze vyplněné částce celkem , nebo částky DPH celkem .V těchto 8 řádcích stačí kdekoliv vyplnit jakýkoliv údaj. Viz obrázek: č.1. Ostatní údaje budou doplněny bez ohledu na vyplnění.

Výsledky\ výpočtů jsou uvedeny v rekapitulaci dat, dle sazeb i celkově. Celkovou částku lze zaokrouhlit na Kč nahoru pro fakturu. Všechna data lze přesunout do formuláře faktura.

Jednoduchost změny - pravým tlačítkem myši lze vyvolat místní nabídku, při které je možné smazat žádané pole a vše opět přepočítat.

Volba zaokrouhlení A - na daný počet desetinných míst. Volba zaokrouhlení B - - zda chceme zaokrouhlit základ bez DPH, DPH i celkový výsledek. Volba zaokrouhlení C - zda budeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, nebo dolů.

Případný popis výpočtu - lze přidat popisy o výpočtu, názvu, organizaci, popisu vlastním, datu, době, místa a osobě.

Možnost vymazání všech polí. Možnost skrytí polí popisů a nastavení, aby formulář byl přehlednější.

Možnost obnovy formuláře od počátku, výmazu formuláře. Výmaz dat formuláře dle vlastního nastavení.Pomocí pravého tlačítka myši předvolba rychlého výmazu vypočtených dat.

Možnost vložení výsledku do kalkulačky. Možnost výběru způsobu, jakým se výsledek přidá do kalkulačky - přičtením, odečtením, násobením anebo dělením

Možnost tisku sestavy s popisem výpočtu. Volba orámování tisku. Možnost náhledu na tisk. Možnost tisku vlastního loga, nebo loga autora. Lze nastavit cestu k logu a velikost loga.

Možnost operačního uchování dat . Možnost nepřímého uložení dat na disk i s popisy - přes velkou kalkulačku.

Snadné přepínání sazby DPH v pořadí 20 -10 - 0%. Postačí na daném řádku poklepat na sazbu myší a sazba se automaticky přepne.

Funkce zobrazení chyby zaokrouhlení, pokud se zaokrouhluje i výsledek, anebo současně DPH a základ.Zaokrouhlení lze také nastavit pomocí místní nabídky, kde jsou některé běžné předvolby, např. zaokrouhlení nahoru na Kč, apod.

Funkce vkládání počtu jednotek (ks) a tím výpočtu s více jednotkami.

Nástrojová lišta, která obsahuje některé rychlé volby funkcí.

Stavová lišta, která zobrazuje akci a nastavení zaokrouhlení.

 

dph 1 VELKÝ FORMULÁŘ


 

DPH 2 - MALÝ FORMULÁŘ

Formulář se zabývá výpočtem DPH v rámci jediného řádku.Formulář DPH lze spustit jediným tlačítkem z hlavní kalkulačky. Formulář je dostatečně malý, aby mohl být umístěn na obrazovce spolu s jinými objekty a programy. Výpočetní pole jsou dostatečně  velká, aby výpočet byl zřetelný. Máme současně k dispozici změny velikosti textu.

Jednoduchost výpočtu - stačí -do jednoho z polí -  základ  nebo  DPH  nebo  celkem . Po stisku klávesy Enter, anebo tlačítka Přepočítat se provede přepočítání a doplní se všechna ostatní pole. Lze tak zpětně vypočítat základ DPH i při  pouze vyplněné částce celkem , nebo částky DPH celkem .

Jednoduchost změny - pravým tlačítkem myši lze vyvolat místní nabídku, při které je možné smazat žádané pole a vše opět přepočítat.

Volba zaokrouhlení A - na daný počet desetinných míst. Volba zaokrouhlení B - - zda chceme zaokrouhlit základ bez DPH, DPH i celkový výsledek. Volba zaokrouhlení C - zda budeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, nebo dolů.

Případný popis výpočtu - lze přidat popisy o výpočtu, názvu, organizaci, popisu vlastním, datu, době, místa a osobě.

Možnost vymazání všech polí. Možnost skrytí polí popisů a nastavení, aby formulář byl přehlednější.

Možnost vložení výsledku do kalkulačky. Možnost výběru způsobu, jakým se výsledek přidá do kalkulačky - přičtením, odečtením, násobením anebo dělením

Možnost tisku sestavy s popisem výpočtu. Volba orámování tisku. Možnost náhledu na tisk. Možnost tisku vlastního loga, nebo loga autora.

Možnost operačního uchování dat . Možnost nepřímého uložení dat na disk i s popisy - přes velkou kalkulačku.

Snadné přepínání sazby DPH v pořadí 20 -10 - 0%.

Funkce zobrazení chyby zaokrouhlení, pokud se zaokrouhluje i výsledek, anebo současně DPH a základ.

Funkce vkládání počtu jednotek (ks) a tím výpočtu s více jednotkami.

 

Obrázek  formuláře DPH 2

dph 1


 

 

základní popis formuláře faktura

Uložení dat -  Data, která jsou ve všech textových polích, budou moci být uložena na disk.. Vypočtená dat uložena nejsou. Vypočtená data jsou uložena ve formuláři DPH. otevření dat - Data, která byla uložena na disku lze zpětně vyvolat. Data vypočtená nejsou v tomto formuláři uložena.   

Vyčištění formuláře -  Můžeme vyčistit všechna textová pole formuláře   Obnova dat formuláře - zpětně  si vyvoláme data z operační paměti a můžeme tak urychlit tvorbu, nebo opravu nové faktury

Vstup do formuláře DPH - vyvolání  formuláře dph přímo , vypočtení dat pro tento formulář   Převod dat z formuláře DPH - do tohoto formuláře můžeme převádět i data z formuláře dph. tento formulář může mít taktéž uložená vypočtená data a některá data textová.   Převod dat z obecných dat - do tohoto formuláře můžeme převést data z obecného nastavení. nemusíme tak vyplňovat všechna data.

  Export do souboru Excel faktura  -  faktura je včetně textových polí a vypočtených dat exportovaná do souboru Excel.  Výdajový doklad - pro výplatu hotově lze vystavit výdajový doklad - po exportu do souboru Excel   Příjmový pokladní doklad - Pro příjem hotovosti  lze vystavit výdajový doklad - po exportu do souboru Excel   Možnost úpravy šablony faktury a pokladního dokladu - šablony v souboru Excel si můžeme upravit

 Kopírování dodavatele do příjemce - pro usnadnění dat lze zkopírovat z dat dodavatele data do příjemce   Záměna mezi dodavatelem a odběratelem - pro usnadnění dat lze prohodit data mezi dodavatelem a odběratelem  

 Barevné Nastavení formuláře - pro příjemnější práci si můžeme nastavit barvy skupiny prvků  Obnova barevného Nastavení - uložené nastavení barev můžeme obnovit jako vlastní, anebo jako autorské   Uložení barevného nastavení - barevné nastavení si můžeme uložit pro zpětné použití.. 

 Uložení dat do operační paměti - pro zpětnou obnovu dat.

  Skrytí některých prvků - můžeme ukrývat některá textová pole a tím zpřehlednit formulář . Současně lze skrýt tlačítka, s kterými ovládáme  barevné nastavení skupin prvků. 

 

formulář faktury

 


 

POPIS MOŽNOSTÍ FORMULÁŘE STATISTIKA

IMPORTNÍ FORMULÁŘ - pomocí kterého můžeme otevřít soubor v Excelu. Tento soubor lze propojit s programem kalkulačka. V souborech je možné vybrat pole, které se naimportují do Excelu. Lze naimportovat dvě pole. 

IMPORT A KONTROLA DAT.  Data z excelu lze naimportovat různým způsobem dle nastavení. Je možné ignorovat všechny nečíselné údaje, nebo lze ignorovat pouze datumy, nebo řetězce, chybové buňky Excel, prázdné buňky.Lze se rozhodnout, zda budeme importovat kladné i záporné hodnoty. Nastavíme, zda prázdné buňky převedeme na nuly. Veškerá opravená data lze zpětně naexportovat do původního souboru. Při importu se můžeme rozhodnout, zda vstupní buňky budou zaokrouhlovány a na kolik desetinných míst. Můžeme se rozhodnout, zda záporné hodnoty převedeme na hodnoty kladné, anebo na nulu. Na závěr se lze rozhodnout, že budeme považovat, aby každá buňka měla hodnotu a v případě, že ne, tak by se jednalo o chybu.

Nastavení výpočtu - před vlastním výpočtem se můžeme rozhodnout, na kolik desetinných míst budou zaokrouhlovány výsledky. Dále se můžeme rozhodnout, zda budeme zpracovávat dvě, nebo jednu tabulku. Můžeme se rozhodnout, zda do výpočtu budou započítány nuly, anebo ne. Pro výpočet jsou případně použity následující nuly : Nulové hodnoty, převzaté ze souboru Excel, převedené nuly z prázdných buněk, ze záporných hodnot, pokud tomu tak uživatele chce. Pro výpočet se dále můžeme rozhodnout, zda budeme pracovat s diskrétními hodnotami, anebo s interval při tvorbě četnostní tabulky. V případě, že si zvolíme četnostní tabulku, kde zjišťujeme počet četností v určitém intervalu, můžeme si určit i počet těchto intervalů. pro práci s více tabulkami můžeme určit požadavek, aby počet dat z obou tabulek byl stejný. Dále lze nastavit, aby\ byly zpracovány pouze kladné údaje, jenom záporné údaje, všechny údaje, anebo údaje s absolutní hodnotou.(To samozřejmě má význam v případě, pokud byly záporné hodnoty při importu ignorovány (ponechány).

POPIS VÝPOČTU - pro export je možné výpočet popsat. Lze celý proces očíslovat, lze přiřadit celému výpočtu klíč, podle kterého lze rozlišovat jednotlivé dávky statistických výpočtů. Celou dávku výpočtu lze popsat, lze jej nazvat, přidat popis místa, období a zpracovatele výpočtu.

CO SE VŠE V MODULU STATISTIKA VYPOČÍTÁ

 

Výpočet - co vše se vypočítá :  variabilita - skupiny výskytu hodnot - skupiny stejných hodnot za sebou ve sloupcích i řádcích - variabilita II - centily/kvartily/decily - poměry centilů a variability k průměru aritmetickému -  porovnání variabilita a spec. výpočtů A-B-C mezi oběma tabulkami - Výpočet A z počtu vypočítat interval - Výpočet B z tolerance hodnoty vypočítat počet prvků - Výpočet C - Z intervalu vypočítat počty prvků - tabulka četnost diskrétních hodnot - tabulka četnosti intervalů - tabulka centilů

 Průměr aritmetický, geometrický, harmonický, kvadratický , počty prvků, součet prvků, poměr mezi aritmetickýma geometrickým průměrem a to z hlediska : pouze kladných hodnot, pouze záporných hodnot, absolutních hodnot, všech hodnot.

Dále nejčastější hodnotu (Modus) - počet skupin hodnot , průměr  hodnot na jednu skupin maximální počet stejných hodnot, nulových polí, minimum, maximum, rozpětí, skupiny stejných hodnot a to od skupiny po 1, dvou , třech  až 24 výskytů v jednom souboru.

Dále se vypočítávají skupiny od 1 až do 7 výskytů, kdy jsou stejné hodnoty za sebou. Dále skupin s více, než jedním výskytem stejné hodnoty za sebou a poměr těchto skupin k počtu hodnot, které nemají za sebou žádného následovníka. Současně se vypočítává průměr na takovou skupinu. Tyto skupiny stejných hodnot za sebou jsou vypočítávány z hlediska řádků a také z hlediska sloupců..

Dále se vypočítává rozptyl, směrodatná odchylka, poměr odchylky k aritm. průměru, součet odchylek od aritmetického průměru, průměrnou odchylku, poměr této průměrné odchylky k průměru aritmetickému. Dále průměr absolutní.

Jsou vypočítány všechny centily, kvartily, medián, decily.

Současně se počítají poměry všech decilů, kvartilů, mediánu, kvadratického průměru, harmonického průměru, nejčastější hodnoty,odchylky a celkového průměru   k aritmetickému průměru.

Z obou dvou tabulek se vypočítává hodnota, porovnává se rozdíl a zjišťuje se podíl mezi tabulkou B a tabulkou A v procentech: Vypočítává se korelační koeficient mezi oběma tabulkami, Porovnávají se mezi sebou aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, průměrný rozptyl, průměrná odchylka, počet prvků, maximum, minimum, rozpětí, počty různých hodnot

Speciální výpočty typu A, B, C. Výpočet A počítá dle zadaného počtu prvků v % ze 100 : Interval hodnot od počátku, od konce anebo okolo mediánu. Výpočet i pro druhou tabulku a porovnání rozdílů výsledků. Výpočet B na základě dodané hodnoty a tolerance v % vůči této hodnotě : vypočítá se počet prvků, pravděpodobnost a rozdíly mezi výsledky z tabulky A i B. Výpočet C na základě dodaného intervalu hodnot vypočítá počet prvků v tomto intervalu, počet prvků od počátku až k tomuto intervalu a počet prvků od konce až k tomuto intervalu. Porovnají se rozdíly mezi jednotlivými výsledky z obou tabulek a pravděpodobnosti výskytu .

Výpočet tabulky centilů - vypočte se tabulka od minima po maximum, podle centilů, a každému centilu je přiřazena určitá hodnota.

Výpočet tabulky četnosti diskrétních veličin - vypočítá se počet skupin se stejnými prvky a sestaví se tabulka dle četnosti výskytu stejných hodnot , seřazená podle hodnot od minima k maximu.

Výpočet tabulky četnosti dle intervalů, kdy se na základě možnosti určit si libovolný počet intervalů vytvoří tabulka, která celý rozsah hodnot pokryje intervaly. Sestaví se tabulka dle četnosti výskytu jednotlivých diskrétních hodnot v intervalech.

Obě tabulky mají sestavenu kumulaci v prvcích a pravděpodobnost výskytu.

 

EXPORTY : Lze se rozhodnout, zda budou exportovány opravy do původního zdroje a tím k odstranění veličin, které narušovaly kontinuitu pro výpočet.  Možnost nastavit export do sestavy, kdy lze vytisknout rozsáhlý soubor výsledků, soubor četnosti výskytu hodnot,  a soubor tabulky centilů.

Tabulky Excel - možnost otevření více tabulce, možnost výběru dvou polí z jedné tabulky, možnost exportu do Excelu , možnost exportu do dalšího souboru řešení. Zrušit hlídání uložení souboru Excel.

Soubor řešení - Jednotlivé skupiny celého výpočtu lze uložit do souboru výsledků jednotlivých statistik. Tento soubor lze pak dle vloženého  klíče filtrovat i setřídit a tím porovnávat celé sestavy již dříve zhotovených statistických výpočtů.

formulář statistiky


 

 

SKLADY, SKLADOVÉ PRŮMĚRY

 

CO VŠE VYPOČÍTÁME V TOMTO FORMULÁŘI

Průměry FIFO a váženého průměru pro každou položku

možnosti výpočtu na udaný počet desetinných míst

 výpočet zůstatku množství, zůstatku v ceně pro každou položku

 výpočet skladové ceny pro každou položku, průměrný výpočet i pro metodu FIFO (pro porovnání) , výpočet tržeb celkem, nákupů celkem, zisku z rozdílů stavu skladu, zisku z rozdílu mezi nákupní skladovou cenou a prodejní skladovou cenou a to pro každou položku i hodnotu celkem.

Výpočet z obchodního hlediska - při využití vnitroceny lze vypočítat marži nákupčího a lze vypočítat prodejní marži obchodníka z prodeje.

U FIFA lze vypočítat zůstatek současně prodávaného nákupního balíku, jeho cenu a zisk z každé položky tohoto balíku

Výpočty lze roztřídit do skupin, anebo do karet

Data pro výpočty lze předtím seřadit, anebo odfiltrovat a tím získat nový seznam položek.


 

ZÁKLADNÍ POPIS A MOŽNOSTI

 

Tento formulář pracuje s položkami skladu, položkami seznamu zboží, položkami prodaného zboží na provozovně. Pomocí tohoto formuláře lze vypočítat veškeré průměry zboží, platné  k určité položce. Možnosti formuláře jsou široké. Pomocí tohoto formuláře lze dále zjistit hospodaření v rámci skladu a připravit výstupy řádků do Excelu.

Režimy : Můžeme vypočítat veškeré průměry dle režimu FIFO a dle režimu průměrných vah. Můžeme se rozhodnout, zda u váženého průměru půjdeme i do možnosti minusových zůstatků. Taktéž se lze rozhodnout, že pro první řádek zůstatku v množství a hodnoty převezmeme jeho hodnotu pro další výpočet.

Seřazení: Můžeme si nejdříve seřadit položky dle čísla dokladu, anebo podle data pohybu. Pak teprve lze počítat průměry.

Rozdělení na karty. Další možností je, že můžeme roztřídit výpočet průměrů dle jednotlivých skladových karet(názvů, označení čísla sortimentu. Pak lze počítat pro každou takovou vytvořenou skupinu vlastní průměry. Je zde dále nová možnost a tou je tvorba skupin podle popisu položky. Na stejný popis se tak bude tvořit jakoby jedna karta. Popisem zde může být i typ, což je například druh zboží. Nakonec nemusíme předtím tvořit žádnou skupinu.

Identifikace pohybu. Velmi rozšiřujícím prvkem je určování pohybu, tedy zda se jedná o příjem, výdej. Můžeme to tak určit podle označení  příjem - výdej , nebo označení či názvu druhu pohybu. Pokud nemáme možnost identifikovat směr pohybu, zda se jedná o výdej, či příjem, pak systém umí rozpoznat příjem, nebo výdej podle znaménka plus - minus u množství.

Definice sloupců. Pro každý výpočet můžeme určit jiné nastavení a zejména můžeme určit jiné sloupce.U popisu zboží například jednou určíme, že se jedná o sloupec s názvem, jindy o sloupec s druhem zboží, podskupinou, a podobně. Tímto způsobem tak rozšiřujeme možnosti výpočtu do značných rozměrů. Rozšiřujeme tak možnosti pro výpočty, které dokonce nenabízejí ani jiné skladové programy, protože ty počítají pouze podle karet a skladů zvláště, zatímco my si můžeme určit jakoukoliv sestavu a sloupce, jaký si nadefinujeme do výpočtů.

Označování sloupců . Při označování sloupců můžeme tyto sloupce identifikovat jak písmenem, nebo číslem sloupce. Urychlí se tím identifikace a my vyplňujeme názvy tak, jak se nám momentálně hodí.

Vnitrocena : Velmi cenným nástrojem je zde zavedení i vnitroceny. Pak můžeme zjisti zisk obchodníků při nákup a současně zisk obchodníků při prodeji.vůči stanovené vnitroceně a tím získání výpočtového základu pro provizi obchodníků ne z obratu, ale ze skutečně dosažených cen, podle toho, jak se každá blíží k vnitroceně..

Filtr : Kromě toho lze použít filtr, pomocí kterého provedeme omezení výběru. Určíme si jakýkoliv sloupec, který budeme filtrovat. Filtr je jednoduchý a má jednoduchou obsluhu. Filtruje se jako řetězec a lze nastavit, aby se filtrovalo výhradně podle zadané hodnoty, anebo aby se filtrovala tak, že zadaná hodnota je obsažena v hodnotě buňky.Důležitým doplňkem k filtru je možnost negovat výběr. Bude tedy vybrán přesně takový výběr, který podmínku nesplňuje.Filtr může být složen z více výrazů, které budou postupně vyhodnoceny. Například tedy vypíšeme tři druhy pohybů za sebou, anebo tři názvy sortimentu, či podobná slova pro popis a filtr každou hodnotu zvláště vyhodnotí.

Export sloupců : Pro export se můžeme rozhodnout, že budeme zviditelňovat pouze sloupce takové, které budeme mít zvolené, lze se rozhodnout pro tisk veškerých sloupců se všemi výpočty, tedy i s rozšířenými výpočty, můžeme se rozhodnout, že budou určité sloupce - průměry zbarveny anebo poslední řádky skupin.

Viditelnost prvků formuláře. Pro lepší zobrazení můžeme skrýt některé prvky a ulehčit tak orientaci na formuláři a při výpočtech. Na závěr lze znovu seřadit doklady dle jejich čísel. Můžeme také proces import, výpočtu a exportu si nechat po krocích probíhat.

Další nastavení : Lze zvolit počet desetinných míst pro výpočet a při importu dat chyby textu opravit, pouze pro vnitřní data.

Výpočty : Průměry FIFO a váženého průměru pro každou položku, možnosti výpočtu na udaný počet desetinných míst,  výpočet zůstatku množství, zůstatku v ceně pro každou položku,  výpočet skladové ceny pro každou položku, průměrný výpočet i pro metodu FIFO (pro porovnání) , výpočet tržeb celkem, nákupů celkem, zisku z rozdílů stavu skladu, zisku z rozdílu mezi nákupní skladovou cenou a prodejní skladovou cenou a to pro každou položku i hodnotu celkem. Výpočet z obchodního hlediska - při využití vnitroceny lze vypočítat marži nákupčího a lze vypočítat prodejní marži obchodníka z prodeje. U FIFA lze vypočítat zůstatek současně prodávaného nákupního balíku, jeho cenu a zisk z každé položky tohoto balíku Výpočty lze roztřídit do skupin, anebo do karet Data pro výpočty lze předtím seřadit, anebo odfiltrovat a tím získat nový seznam položek.

K dispozici jsou některé přednastavené akce. tedy podle toho, jaký způsob chceme zvolit, lze využít přednastavení v Akci.

 

 

 

MODUL EXCEL 1 - FILTRY

Tento modul transformuje buňky z tabulky Excel tak, jak si uživatel přeje. Je zde mnoho funkcí, které pomáhají odfiltrovat tabulku tak, aby výstupní podoba tabulky se blížila co nejvíce požadavků uživatele. Tento modul zásadním způsobem rozšiřuje práci s tabulkou Excel a obohacuje možnosti zpracování, které nemá ani Excelovské prostředí k dispozici, až na několik funkcí, jako je transpozice.

Možnosti při importu : Již při importu dat lze použít následující filtr: Můžeme se rozhodnout, zda budeme ponechávat pouze číselné hodnoty. Dále se můžeme rozhodnout, zda ponecháme hodnoty řetězcové. Dále lze určit, zda v případě chybových buněk Excel, lze tyto buňky vyprázdnit.Při samotném importu můžeme rušit záznamy vzorců, takže v buňce zůstane pro export pouze hodnota. Jakékoliv opravy můžeme ve zdrojovém poli ihned promítnout tak, že budou opraveny i příslušné buňky. Dále lze určit, zda budou buňky ve zdrojovém poli i zbarveny, pokud bude provedena změna, či oprava. Při importu se můžeme rozhodnout, zda budeme sjednocovat prázdné a nulové buňky, kdy budou všechny buňky nulové, anebo prázdné, anebo tohle téma řešit nebudeme.Velmi významnou funkcí je také možnost zaokrouhlení k nule, kdy malé hodnoty, blízké nule zaokrouhlíme na nulu. Máme tak možnost odstranit chyby, kdy je číslo blízké nule, ale nula to není. Výši blízkosti k nule (řád) lze také nastavit.

Možnosti pro export : Můžeme se rozhodnout, zda budeme exportovat do nového listu, anebo do původního pole dat. Soubor Excel nemusíme ukončovat při ukončení formuláře a máme tak tento soubor připraven i pro zpracování v modulu Excel II. V místě exportu se můžeme rozhodnout, zda budou změny označeny barevně.Další možností je neexportovat ihned do souboru Excel, ale pouze do paměti pro další zpracování. Například pro použití několika filtrů za sebou tak urychlíme práci, pokud pokaždé neexportujeme do buněk Excel. Při exportu máme možnosti  dosazení vzorců zpět do buněk Excel, nebo odbarvení celého souboru. Máme také možnost vrácení úpravy dle filtru zpět o jedno pole.V exportu je možné přidat povel, aby se odstranily ze slov všechny řetězce , a můžeme se rozhodnout, zda budeme chtít odstranit řetězce na začátku a na konci, anebo i uprostřed slov.

Máme k dispozici funkci, při které můžeme vyměnit řádky za sloupce a naopak. Stejně tak můžeme provést operaci znovu.Příprava pro kontingenční tabulku. Provedeme takovou přípravu ze tři sloupců, aby bylo možné z této přípravy připravit kontingenční tabulku. K tomuto máme k dispozici textové pole, s kterými pojmenujeme sloupec, řádek nadpisů a datové hodnoty.Oddělení od nadpisů. Pokud nechceme, aby nadpisy se staly součástí filtrů, může v nastavení tak určit. Lze určit způsob pro nadpisy ve sloupci i řádky zvláště.

Přímo funkce Akce - Je zde velké množství funkcí, které přímo zvolí takové nastavení, které je třeba. Pro akci "Akce transfer" se tak provede nastavení pro výměnu řádků za sloupce, či přípravy pro kontingenční tabulku a současně se akce ihned spustí. Takové akce jsou přímo v MENU, nebo místní nabídce MENU, nebo přímo nad záložkami. Každá taková akce má i k dispozici "své" zelené tlačítko přímo v záložce. Celý systém GD tak urychluje přípravu pro určitý typ akce a akci mnohdy ihned provádí.

Užití technologie GD - tedy možnosti rychlé akce s přenastavením a tím urychlení práce, bez zbytečného přenastavování

Užití technologie QP - rychlého přenastavení - kde na základě volby druhu práce se přenastaví celý systém bez provedení další akce, na rozdíl od GD.

Speciální funkce , jako například výměna prázdných buněk za nulové, nebo naopak.

Sledování úpravy : Lze sledovat grafický diagram, anebo číselná pole, která nám ukazují, jak jsme na tom s filtrováním v případě více dat daleko. Kromě toho můžeme úpravu rozdělit na úseky, kdy po každé důležité operaci bude k dispozici dialogový box o výsledku operace.

 

záložky

Záložka tisíce a milióny : Můžeme zaokrouhlit hromadně na milióny. Můžeme zaokrouhlit na tisíce a stovky. Dále lze zaokrouhlit na jakoukoliv hodnotu. Lze zaokrouhlit i tak, že můžeme určit počet desetinných míst a tím zpřesnit zaokrouhlení. Využití funkcí násobků. Můžeme zaokrouhlit na jakýkoliv násobek, třeba na 5 Kč, nebo 0,1 Kč nebo 50 Kč. Tyto násobky mají rozšířenou funkci zaokrouhlení, můžeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, nebo dolů. Můžeme si určit, zda při exportu budou data zbavena nečíselných.K dispozici jsou i předvolené akce GD - QR.

Záložka Intervaly a pořadí - Slouží k rozdělení hodnot do určitých úseků. Můžeme každému číslu přiřadit jeho pořadí. Můžeme každou hodnotu zařadit do určitého intervalu. Vyjádření zařazení můžeme provést buď v pořadí intervalu, počáteční hodnotou intervalu, anebo střední hodnotou intervalu.Výpočet hodnoty intervalu lze korigovat možností zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Můžeme si určit počet intervalů a můžeme si určit pásmo rozložení intervalu, tedy minimum a maximum. Výpočet můžeme upřesnit tím, že vynecháme nulové hodnoty. Nečíselné výrazy vyrušit. Můžeme pracovat i s hodnotami, které jsou vně intervalu.K dispozici jsou i předvolené akce GD - QR

Záložka Typy - Slouží k tomu, abychom buď očistili tabulku rychle od nežádoucích dat, nebo si označili druhy dat v tabulce, anebo, abychom si provedli barevný diagram typů dat v tabulce. K práci je zde 5 typů - hodnoty číselné, řetězcové, hodnoty datum a čas, hodnota logická a hodnota ostatní a prázdná. Logické hodnoty jsou v Excelu označeny takové, které mají neúplný výsledek a je tedy označen je "PRAVDA" nebo "NEPRAVDA" Funkce jsou zde takové : Odstranění určitého druhu typu, nebo vybarvení určitého druhu typu ve zdroji, anebo přepsání buněk s určitým druhem typů na jakoukoliv hodnotu.

Záložka Hodnoty číselné. Zde se pracuje výhradně s čísly. Můžeme zaokrouhlovat na jiný počet desetinných míst. Můžeme zaokrouhlovat na násobky. Můžeme tyto násobky opět zaokrouhlit. Můžeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, anebo dolů. Přímo zde nastavovat počet desetinných míst. Další významnou funkcí je práce se znaménky. Můžeme všechna znaménka otočit. Můžeme změnit všechny hodnoty na kladné a můžeme všechny záporné hodnoty vynulovat. Třetí funkčností je možnost exportovat výši zaokrouhlení, tedy rozdíl mezi původní nezaokrouhlenou hodnotou a současnou hodnotou po zaokrouhlení. Dále lze exportovat zbytky po dělení. tedy například , dělíme -li 4/3, pak zbytek = 1. Dělíme-li 12345,86 tisícem, zbytek je 345,86. Pro lepší usnadnění je tu možnost odstranit všechny nečíselné hodnoty. Poslední funkcí tu je zaokrouhlení velmi malých částek k nule. Výši vzdálenosti od nuly nám říká řád, který lze nastavit i zde. Řád 5 je 1/10000 = 0,00001. Pokud je tedy hodnota 0,00001 , nebude zaokrouhlena, pokud je hodnota 0,0000099999, pak bude zaokrouhlena k nule. Lze ještě si vybrat, zda všechna zaokrouhlení k nule budou zaokrouhlena na hodnotu nula, anebo na hodnotu Nothing.

Záložka řetězce jako velice silný nástroj pro obměnu řetězců provádí filtrování všech buněk a následně se provádí různé operace. probírají se všechny buňky a  hledají se v nich řetězce, nebo znaky.Máme k dispozici různé  funkce :Můžeme přidávat nové řetězce, jiné řetězce mazat, vyměňovat za jiné,mazat celé buňky, to vše v závislosti na aktuálním nastavení. Především máme dva hlavní režimy, kdy operace přiložení nového řetězce se provede na základě nalezení jiného řetězce, k čemuž slouží volby hledej od určité pozice, hledej do určité pozice a prohledej celý řetězec. Druhý režim není závislý na podmínkách nalezení původního řetězce a jednoduše přidává nové řetězce na počátek, na konec, anebo na určenou pozici.  Můžeme určit i počet opakování přidaných řetězců. Další funkcí je omezení délky řetězců na určitou velikost. V případě nutnosti můžeme provést operaci, kdy všechny řetězce budou stejně veliké a bude do nich v případě potřeby dosazen určitý počet nových znaků, či řetězců, aby délka u všech řetězců byla stejná. Další funkcí je funkce obsažená i v editoru Excel, tedy výměnu řetězce za jiný v celém výrazu. Další funkcí je výmaz všech řetězců, které neobsahují jiný řetězec, anebo dle volby negace můžeme vymazat všechny řetězce, které právě obsahují všechny nalezené řetězce.

Záložka Filtr - jedná se o velmi široký a mnofunkční hlavní filtr, kde na základě dodaných podmínek jsou buňky nějakým způsobem zpracovány.Na základě filtru mohou být 4 způsoby zobrazení : Kdy  jsou zobrazeny buňky, které podmínce vyhovují. Dále jsou zobrazeny naopak filtry, které podmínce nevyhovují. Třetí možností je označení buněk čísly 1 a 0, podle toho, zda podmínce vyhovují. Poslední možností je označení buněk třemi hodnotami, kdy hodnota nula označuje buňku, která podmínku nesplnila, hodnota 1 označuje buňku, jejíž podmínka přesně vyhovuje podmínce, čili je přesně rovna a hodnota 2 označuje takový výsledek, kdy filtr se rovná hodnota je součástí.filtru, tedy částečně vyhovuje.Další možností filtru je ignorování dat datumů, anebo naopak možnost výběru, jakým způsobem bude datum zpracován a to jako číselná hodnota, anebo jako hodnota řetězcová. Máme dále k dispozici možnost vybrat si s jakými typy dat se bude pracovat a to podle řetězců, číselných hodnot, bez těchto hodnot a se všemi hodnotami. Podmínka může být také složena z jedné hodnoty, anebo z intervalů hodnot, od - do. Podmínku lze zde zadat jako datum také.. Operace porovnávání jsou následující :  Kdy buňka s filtrem se nerovná, rovná, je menší, je větší, je menší anebo se rovná, je větší, anebo se rovná, je v intervalu včetně hranic, není v takovém intervalu, je v intervalu mimo těchto hranic a není v takovém intervalu, obsahuje, neobsahuje, obsahuje na konci, neobsahuje na konci, obsahuje na začátku a neobsahuje na začátku. Možnosti takového filtru jsou velmi široké a opět, lze jedny výsledky použít jako pro vstup dalších výsledků.

 

záložka Filtr

 


 

 

Excel 2 - práce s celými tabulkami

Tento modul pracuje s dvěma soubory dat. Import je zde tedy rozšířený. Následně se porovnávají dvě stejné Excelovské tabulky mezi sebou. Způsob porovnání je ve velmi široký. Porovnává se podle typů , vlastností hodnot, velikostí hodnot. Na základě výsledků je proveden export zpětně, nebo do nové tabulky, kdy jsou tabulky sloučeny.  Tabulky lze tedy sloučit na základě různých požadavků uživatele. Další významnou funkcí  je slučování nestejně velikých tabulek, kdy lze vybrat, jakým způsobem budou tabulky sloučeny. Rozšířenou možností je schopnost uživatele určit sloupce řádky, bez ohledu na to, zda předtím byl řádek sloupcem, či naopak. Uživatel se umí rozhodnout, jaké řádky a sloupce nebudou při slučování vzaty v potaz. Další funkce je možnost rozdělení tabulky na dvě. Uživatel se rozhodne, jaké řádky a sloupce budou v jaké tabulce. Významnou funkcí je dále možnost hromadného výpočtu ve sloupcích pro plánování  a hodnocení plánu se skutečností., čehož využijí především plánovači a ekonomičtí pracovníci.

 

Možnosti při importu : "Lze otevřít dva soubory vedle sebe a používat z nich data nezávisle na sobě. Lze pracovat s dvěma bloky dat v rámci jedné tabulky., pokud jsou v jedné tabulce definovány dva nezávislé skupiny dat. Zde při importu dat lze použít filtr pro vzorce. Nebude-li tedy uživatel chtít, bude importováno pole dat beze vzorců. Pokud uživatel bude chtít, budou vzorce v buňkách uschovány v paměti k dalšímu exportu zpět.:  Uživatel se ještě může rozhodnout, zda import dat bude zaznamenán s vědomím, že v 1. sloupci a řádku jsou nadpisy.

sloučení dvou stejných tabulek - Jednou z funkcí je možnost sloučení dvou stejných tabulek. tabulky můžeme slučovat bez ohledu na nadpisy, či ohledem na ně.Při slučování těchto dvou stejných tabulek jsou sloupce i řádky zachovány. Při slučování se porovnává vždy buňka z oblasti A proti buňce oblasti B. Obě buňky mají stejné souřadnice. O tomto jak rozběhne slučování , rozhodne nastavení. Toto nastavení je ve dvou záložkách: V záložce Nastavení pro export se může nastavit zpracování typů, nebo jejich vyloučení. V záložce podmínky pro sloučení lze nastavit způsob sloučení, jehož volby jsou : Sloučit oba výrazy, najít společné znaky, zapsat větší výraz, zapsat menší výraz, sečíst hodnoty, odečíst, vydělit, násobit a opravit na absolutní hodnotu. Pro způsob sloučení s možnostmi - Výmaz nalezených dat, výmaz nenalezených dat, označit nulo a jedničkou dle nálezu jsou k dispozici povinně vyplnitelné podmínky pro sloučení. Tyto podmínky , kdy se vyhodnotí vztah mezi hodnotu buňky a a hodnotou buňky B , jsou následující: rovná se, nerovná se - je menší, je větší, rovná se anebo je menší, rovná se anebo je větší, je v odchylce v absolutní, anebo procentní, obě hodnoty jsou prázdné, neprázdné, jedna hodnota je v druhé, nebo naopak, shodují se na začátku, nebo na konci, nebo se neshodují na začátku, nebo na konci, jsou stejného typu, alespoň jedna hodnota není prázdná, jsou shodná  s opačnými znaménky, nebo alespoň v absolutní hodnotě. Výhodou je zde, že můžeme výsledek podat v jedničkách, jako odpovídá podmínce a tím vytvořit matice logických hodnota - splňuje / nesplňuje..Velikost shody lze určovat tak, že si stanovíme počet znaků, který má být stejných.

sloučení dvou nestejných tabulek - Další z funkcí je slučování nestejně velikých tabulek.To znamená, že můžeme slučovat dvě tabulky do sebe, z nichž vzejde jedna, společná. Je zde přítomen velice významný filtr, který omezuje vstup řádků, či sloupců do společné tabulky.Ke sloučení tabulky je nutné využít záložku "Nadpisy" , protože zde lze definovat, jaké sloupce a řádky se sloučí do třetí tabulky. Můžeme si kromě toho určit, za jakých podmínek se vloží další hodnota do souřadnice (jiné buňky) , která má již nějakou hodnotu. Můžeme opět vyloučit zpracování některých typů a můžeme mít podmínku, která vylučuje, že typy si budou odlišné, tedy například řetězec se nemůže sloučit s číselnou hodnotu.. Pro sloučení máme opět volby způsobu sloučení a, které jsou : sloučit jako řetězce, zapsat větší hodnotu, zapsat menší hodnotu, zapsat hodnotu, která má přednost, odečtení, přičtení vydělení a násobení mezi sebou, Přednost se určuje jako přednost z tabulky A, nebo tabulky B,nebo má přednost číslo, nebo má přednost řetězec. Pokud se střetnou například číselná hodnota a řetězec a není určena přednost a je povoleno, aby se slučovaly i rozdílné hodnoty, bude dáno implicitně přednost vždy z tabulky A.Další možnosti v nastavení je si určit, zda budou sloupce a řádky se stejnými názvy sloučeny na sebe, anebo bude vytvořen jiný název. Systém je navíc automatizován tak, že pokud nejsou k dispozici nadpisy, systém si nadpisy zvolí jako první řádek, nebo první sloupec. Z tohoto důvodu není nikdy 1. řádek a 1. sloupec není brán u nestejných tabulek jako hodnota, ale  vždy jako nadpis a takto se s ním  i zachází.

rušení řádků a sloupců u tabulky A - Další funkcionalita. V záložce nadpisy se provede zaškrtnutí sloupců, které chceme do další tabulky a pomocí jediného stisku tlačítka se provádí export do nové tabulky.neprovádí se další čištění, ani selekce buněk. Jedná se tedy o operaci se sloupci a řádky bez dalších podmínek

rozdělení tabulky a na dvě samostatné tabulky  - Významnou funkcí  je možnost je možnost rozdělit tabulku na dvě samostatné tabulky. V nadpisech po zatržení jednotlivých nadpisů se tabulka rozpadne na dvě menší. Lze současně použít filtr na nuly, a typy hodnot . V případě, že necháme velkou tabulku rozložit s omezením typů na čísla, bude výsledná tabulka složena výhradně z číselných hodnot.

nastavení pro export - Dalším rozšířením nastavení je možnost určit, zda bude systém brát při selekci v úvahu nuly, anebo prázdné hodnoty. Je možné si určit, zda bude export do nového listu, do listu A zpětně, nebo do listu B.Lze nastavit výši odchylky pro podmínku, lze nastavit počet shodných znaků při hledání části shodných řetězců.Lze určit, že při slučování řetězců budou z hlediska řetězce sloučeny i číselné hodnoty, lze rozlišovat malá a velká písmena při shodě, můžeme nazpět exportovat vzorce, 

nadpisy export - Doplňkovou funkcí jsou čtyři listboxy, která zobrazují převzaté, anebo i vytvoření názvy sloupců. Všechny názvy mají k dispozici zatrhávací pole, kdy zatrhnutím si určíme, že tento sloupec, či řádek bude zpracován do exportu..

sloupcové výpočty - hodnocení plánu a skutečnosti - Velice široké uplatnění zde může najít záložka, v které je možné vypočítat veškeré hodnocení plánu z hlediska plánování a rozpočtu a plnění rozpočtu..Ze tří dodaných sloupců, z nichž jeden se týká plánu, druhý se týká kumulace skutečnosti jednoho období a druhý se týká skutečnosti za nové období lze vypočítat následující ukazatele :

Poměr skutečnosti min. období k plánu v %, Rozdíl mezi skutečností min. období a plánem v Kč, Poměr skutečnosti nového období k plánu v %, Poměr nové skutečnosti ke skutečnosti minulého období, nová kumulace skutečnosti v kč, poměr nové kumulace skutečnosti k plánu v %, poměr nové kumulace skutečnosti ke staré kumulaci v %, skutečnost, zbývající do splnění plánu v tis., skutečnost, zbývající do splnění plánu v Kč, procent, zbývajících do splnění plánu.

Lze si zde určit, zda první tri sloupce zadání, tedy plán, skutečnost a nová skutečnost jsou v tisících, lze ignorovat nulové hodnoty. Lze si určit počet desetinných míst výpočtu.Export se provádí do tabulky C, tedy do nového listu v Excelu.

K Excelu 2 - práce s tabulkami

 

 

 


 

modul inventarizace

 

Tento modul PROVÁDÍ INVENTARIZACI VŠECH DODANÝCH POLOŽEK, POMÁHÁ NAJÍT PŘÍSLUŠNÉ HODNOTY V RÁMCI PÁROVÁNÍ A SROVNÁVÁ SLOUPCE DLE HODNOT.

 

INVENTARIZACE -  V tomto modulu umíme párovat jednotlivé položky tak, aby jsme našli přijatelné řešení při vlastním párování nespárovaných položek.Umíme párovat celé oblasti proti jiným oblastem. Spárujeme jakýkoliv sloupec hodnot proti jinému sloupci hodnot. Můžeme párovat v rámci jedné tabulky, nebo v rámci dvou vybraných oblastí, které se nacházejí ve dvou různých tabulkách.Možnost inventarizace je rozsáhlá, lze použít pro všechny druhy dokladů, knih, v rámci účetnictví, DPH, pohybů skladů, inventarizace účtů, pokladny, faktur , atd. Účetní systémy se tak mocně doplňují. Každý účetní systém má své vlastní párování. Bohužel v případě rostoucího počtu účtování dochází u účtů pokladny, plateb, ostatních pohledávek, a závazků, záloh a dalších závazků a pohledávek k rostoucímu počtu obtížně zaúčtovatelných položek ihned po obdržení dokladu. Během roku se tak hromadí spousta položek, které pak při vlastní inventarizaci účtu není rozkrytá. Tento modul pomáhá právě všechny položky rozkrýt a usnadnit práci při závěrkách.Usnadní se tím práce samostatné účetní , která se tak může věnovat běžné práci, namísto zdlouhavého vyhledávání.

Možnosti párování jsou velice široké.. Párování probíhá výhradně dle provedeného nastavení. Můžeme určit nejrůznější filtry a síta, kdy se budou k sobě jednotlivé položky párovat.Máme tak k dispozici nejrůznější funkce  a nastavení, které nám umožní, abychom rozkryli všechny položky, které neumíme přiřadit a odstranit.

Používáme možnosti dvou souborů a možnosti importování dvou oblastí ze souboru Excel. Import obou oblastí může být i z jednoho souboru. Můžeme přecházet z režimu jednoho pole do režimu dvou polí. Zásadní rozdíl mezi párováním v rámci jednoho souboru či oblasti a v rámci dvou oblastí je v tom, že pokud párujeme údaje z jedné tabulky a párujeme proti sobě hodnoty z různých sloupců, pak zásadní podmínkou je, aby v těchto sloupcích nebyly na jednom řádku současně obě hodnoty. Tato záležitost se řeší v modulu inventarizace - kde se popisuje práce s inventarizací.

Další možnost je určit, zda budeme párovat proti sobě do dvojic. K dalšímu číslu ze sloupce A se tak musí najít další a jediná hodnota (do páru) ze sloupce B. Můžeme ale určit, že se dvojice tvořit nebudou a že budeme párovat vše proti jedné hodnotě. Nalezneme tak naráz všechny potřebné hodnoty. Můžeme také určit počet opakování hodnot, například pro zálohy a omezit tak výběr. Například platby, které se opakují alespoň 5x, atd.

Párujeme proti sobě hodnoty z určených sloupců proti sobě. Tedy zvoleného sloupce A proti sloupci B, kde například ve sloupci A je účet MD a ve sloupci B je účet Dal. Můžeme ale dokonce určit , aby současně párovaly další dva páry sloupců proti sobě, tedy například MD proti DAL , dále text proti popisu a kniha proti knize . Máme tedy k dispozici tři skupiny sloupců, které lze párovat proti sobě. Pro každou skupinu sloupců existuje možnost zapojení filtru a to pro hodnotu od-do, možnost , že hledaná hodnota obsahuje nějaký výraz, anebo, že hledaná hodnota nesmí obsahovat nějaký výraz.Hledaná hodnota je dodaná hodnota do textového pole. Například tedy požadujeme, aby ve výrazu byly písmena "střed. 101", nebo jenom "101", nebo třeba "stř". Stejně tak můžeme určit, aby takové výrazy v párovaných hodnotách nebyly.

Po párovacích sloupcích jsou dále k dispozici filtry, kterých je možno zapojit až v počtu 4 pro každý jednotlivý sloupec. Filtry již nepárují proti sobě, ale filtrují pouze určitý další vybraný sloupec hodnot. V každém takovém filtrovacím kriterii jsou opět k dispozici funkce od-do, obsahuje a neobsahuje.

Další možností je, aby  při vlastním párování se nastavilo, zda se budou výrazy celé sobě rovnat, anebo postačí , aby se rovnaly sobě částečně.Tedy například výrazy "úhrada zál. SČE a  "zál. SČE" by byly párovány proti sobě. Systém vyhledá pouze určitý počet společných znaků. Počet společných znaků můžeme určit.

Kromě toho máme k dispozici pro párování další silný nástroj a to určit, aby počáteční skupiny znaků byl proti sobě zakázány, anebo povoleny. zatímco například párujeme proti sobě variabilní symboly, nepřejeme si, aby se vyhledávaly proti sobě doklady z z knihy pokl1 a pokl2, zatímco účtování průběžných položek účtu 261 shromažďuje obojí doklady. tyto páry povolených, či zakázaných znaků se pojí k začátků slov

Při vlastním párování můžeme povolit, aby se párovaly hodnoty v jednom sloupci proti sobě, například, když pracujeme pouze s jedním sloupcem. Sloupce pak párují stylem A:A, A:B, B:B. To je proto, že nevíme někdy, kde jsme opravovali účet, zda na straně MD minusem, nebo na straně MD plusem.

Silnou vlastností je možnost nastavit, aby protihodnota měla opačnou hodnotu. Hledali bychom tedy proti hodnota 2500 hodnotu -2500. Další možností je, aby proti sobě párovaly hodnoty bez ohledu na znaménko. Budou tedy proti sobě párovány hodnoty 2500, -2500, i 2500. To je proto, že nevíme někdy, kde jsme opravovali účet, zda na straně MD minusem, nebo na straně MD plusem.

Silnou funkcí "rozdíl" dále rozšiřujeme možnost vyhledávání při párování. Určíme-li, že se hodnoty mohou lišit o nějaký rozdíl, například je to kvůli zaokrouhlení do 1 Kč, tak se vyhledávají hodnoty, které jsou si sobě velmi blízké. Při rozdílu 0,9 Kč a hodnotě 418,9 Kč, se tak vyhledají hodnoty 418,9 - 418 - 419 - 419,8 - 418,5 .... nalezneme tak položky,které nejsou identické, kdy bylo jakkoliv zaokrouhleno na 419 Kč, nebo na 418 Kč.

EXPORT VÝSLEDKŮ INVENTARIZACE -  Možnosti máme v současné době dvě a to do listboxu, který je v poslední záložce. V tomto listboxu jsou však pouze možné 4 sloupce k zobrazení a proto je velmi omezený. Daleko výhodnějším způsobem je možnost exportu do  souboru Excel, kde budou exportovány všechny sloupce. V tomto souboru lze pak dále pracovat a my můžeme tento soubor použít jako další vstup, po importu.

Možnosti exportu jsou trojí a to, že se exportují zapárované výsledky, anebo výsledky, kdy nic zapárováno nebylo, anebo se provede celý export. Export celé sestavy bude rozšířen o první sloupec, v kterém budou hodnoty párů. Hodnota páru je vlastně pořadím nalezeného párování. V případě, že budou exportovány dvě oblasti, bude export rozšířen o druhou oblast a exportováno bude do jednoho souboru, sloučeného.

Export může být rozšířen o formu zbarvení nadpisových buněk a některých zesílených )tučně v) vytištěných slov.

Seřazení - před vlastním exportem je nabízena implicitně možnost seřazení dat, tedy podle čísla zapárování. Lze tak k sobě dostat řádky, které obsahují stejná čísla párovacích označení.

MANUÁLNÍ ROZKLAD HODNOTY - umíme vyhledávat rozložení hodnoty na několik menších. V záložce "manuální párování" takové hodnoty vyhledáváme. protože počet kombinací při vyhledávání je neuvěřitelně vysoký, snažíme se v tomto programu variace co nejvíce omezit, abychom se co nejdříve dostali ke kýženému výsledku. Vybereme si jakýkoliv sloupec, kde jsou nějaké hodnoty, které budeme chtít rozložit a po vybrání jedné z hodnot pak provedeme nastavení, abychom snížili možnosti kombinací a variací. Poté budou nalezeny varianty řešení a každá varianta řešení má tedy své položky, které dávají svým součtem celkovou původní hledanou hodnotu. například tak částka 1000 Kč lze rozložit na 100,900 , nebo 100,100,800, nebo 50,25,125,,500,300 . Řešením je i jiná nalezená hodnota 1000.

Každá varianta řešení, která je pro nás přijatelná, může být vložena do naší tabulky a všechny zúčastněné hodnoty mohou být vyloučeny z párování. Pokračovat tak můžeme donekonečna. kdykoliv v průběhu práce můžeme varianty řešení exportovat výsledky do excelu a prohlédnout si, jak jsme navrhli řešení.

Možnosti nastavení manuálního párování - pro manuální párování můžeme nastavit hledanou maximální, nebo minimální hodnot. Můžeme dokonce stanovit, jaká je druhá maximální hodnota a jaká je druhá minimální hodnota. Můžeme stanovit i rozdíl v součtu, tedy, kdy naše zmíněná částka se může skládat z čísle 200,- 200,- 199,8, -200 a 199,9. To že částky se zaúčtují, anebo pořídí velmi časti jinak a přitom jde o stálou opakovanou platbu, ví každá účetní svoje. celkově můžeme omezit - počet variací, počet nalezených řešení, kterých může být také bezpočet, nebo počet položek pro každé řešení. Můžeme stanovit, aby hledané řešení mělo celkový součet s opačným znaménkem.

Pracovat zde můžeme s jednou, nebo dvěma oblastmi i nakonec v rámci jednoho sloupce. kromě toho zde můžeme požadovat, aby se alespoň jedna nalezená položka splňovala určité kritérium a to byla větší nebo menší, anebo rovna určité jiné hodnotě.

Na závěr lze určit, aby bylo nalezeno přesně určitý počet položek, nebo byl hledán maximálně maximální počet, anebo alespoň minimální počet položek v jednom řešení.

ŘAZENÍ SLOUPCŮ - nanejvýš užitečná funkce, kdy srovnáme hodnoty určitých sloupců podle jejich hodnot . Oba sloupce pak jsou seřazeny tak, že všechny hodnoty jsou seřazeny od nejmenší do největší a my můžeme přehledně vidět jednotlivé úrovně. Hodí se především pro srovnání salda pohledávek a závazků, kdy si nejsme jisti zaúčtováním správného VS, nebo účtu. nebo pro srovnání všech plateb a my můžeme tak například z knihy pohledávek proti bankovním účtům vidět jednotlivé úhrady a především úhrady, které jsou si sobě velice blízké. I zde může pracovat s opačným znaménkem, tedy hledáme ze sloupce B, které má opačné znaménko.

Nastavení PRAKTICKÉ AKCE - pro zrychlení nastavení jsou zde k dispozici rychlonastavení - čemuž říkáme QR - vlastnosti rychle, kde nastavíme pro účetní rychle požadovaný druh operace, pro sklad, DPH, účto, faktury, inventarizaci účtu, platby a pod. Uživatele tak rychle přenastaví potřebné funkce, aby mohl rychleji pracovat s účetnictvím.