BOHEMIUS –  www.bohemius.cz

Poznámka: Moduly:  Faktura a DPH velké nejsou součástí tohoto bloku

 

POPIS EKONOMICKO -    ÚČETNÍ KALKULAČKY PODROBNÝ – BEZ OBRÁZKŮ

FORM LEASING

Jaké budou splátky, pokud si pronajmu na leasing zařízení?  Chtěl bych znát roční přehled nákladů. A výdajů také. Chtěl bych znát i časové rozlišení. Kolik mě vlastně skutečně v přepočtu na roční náklady bude leasing stát? Co když zaplatím větší akontaci? Chci tam ale započítat poplatky. A také pojištění. Co když budu chtít poplatek také do leasingových splátek? Kalendář to umí? Chci přehled Cash Flow! A především, co když změním splátky a budu chtít protáhnout leasing?  Mám na to, umím si zpracovat rozpočet?

Pomocí tohoto formuláře si můžeme sami zajistit dostatečné informace pro splátkový kalendář, přehled ročních nákladů, přehled ročních výdajů, přehled ročního Cash Flow. Dobu leasingu si dokonce umíme i prodloužit a změnit počet a výši splátek. Vše dostaneme i v přehledné sestavě, která zobrazí oba splátkové režimy. K dispozici máme i předběžná nastavení pro určitý případ.


VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je počet splátek, možnost zvolení měsíčního, nebo čtvrtletního období, výši sazby DPH, možnost zápisu s daní i bez daně. Další vstupní pole, jako jsou samozřejmě vstupní částka, akontace, výše procent v akontaci, velikost první splátky a zůstatkovou cenu. To vše s možností s i bez DPH. Můžeme si kromě toho  určit výši koeficientu, a to za roční období, anebo na celou dobu leasingu.a to v poměrové formě, anebo ve formě absolutní.

POPISOVÁ POLE : doplňujeme o možnost předmětu leasing, čísla smlouvy, sér. čísla, název společnosti a další údaj.

POPLATKY : Můžeme si určit fixní poplatek, poplatek z ceny pořízení, a kdy poplatek uhradíme, zda část, nebo celý poplatek a nakonec poplatek při změně splátkovému režimu.

POJIŠTĚNÍ : Můžeme si určit, zda bude předmět leasingu pojištěn. Výši pojištění lze stanovit roční sazbou., anebo na jednu splátku.

DALŠÍ POPLATEK VE SPLÁTCE  : Můžeme si určit ještě další poplatek a to při každé splátce. Poplatek je bez DPH a bude umístěn do sloupce spolu s pojištěním

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou výdaje, náklady, časové rozlišení a výsledné Cash Flow.

REKAPITULACE SPLÁTEK - Disponujeme 6 druhy splátek.Jsou to poplatky, uhrazené na počátku, nultá splátka jako akontace, první splátka, ostatní splátky a poslední odkup - zůstatkové ceny. Nesmíme zapomenout na na splátku po změně splátkového kalendáře. Každá splátka je rozdělena na základ bez DPH, DPH, pojištění a splátka celkem,

ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU S MOŽNOSTÍ  ZMĚNY POČTU SPLÁTEK, NOVÉHO NAVÝŠENÍ A DALŠÍHO POPLATKU. Na základě tohoto nového vstupu můžeme definovat nový kalendář, který se projeví v další rekapitulaci. 

REKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ : JAKO JSOU: Splátky celkem, splátky celkem bez pojištění, splátky celkem bez DPH, splátky celkem jako DPH, výše navýšení DPH. a výše navýšení vůči pořizovací ceně v %. 

PREKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  Po změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, která je věnována právě pro změnu splátek K této rekapitulaci je ještě jeden sloupec údajů, pomocí kterých porovnáváme procentuálně a poměrně změnu ukazatelů..

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK A  PŘEHLED O LEASINGU , výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka leasing spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka leasing spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.


 

Jaké  splátky budu hradit ? Jaká  bude velikost pojištění? Platíme i provizi za uzavření úvěru. Rádi bychom provedli změnu splácení. Chtěli bychom uhradit mimořádnou splátku, můžeme dostat nový rozpis splátek ? Jsme schopni dostat přehled o ročních úhradách jistiny, úroku a ostatních nákladů , Můžeme si vybrat období? Můžeme zvolit i splácení pravidelnou jistinou ? Rád bych si své varianty porovnal s jinými variantami. Mohu si porovnat rekapitulaci původního splácení s novou ? Dozvím se, jak jsme na tom třeba po dvou letech splácení ? Jak se mění splátka od splátky, o kolik je úrok menší a jistina větší? 

Pomocí tohoto formuláře si můžeme sami vypočítat velikost splátek poskytnutého úvěru. Můžeme si sami určit, jak budou splátky sestaveny. Zda jako zcela stejně velké splátky, které v počátku splácení úvěru mají vyšší úrok, a menší splácenou jistinu, než na konci, kdy je splácení úroku již nižší a jistina ve splátce je vyšší. V případě, že je konstantní výše splátek jistiny, jsou splátky zpočátku vyšší, spolu s nejvyšším úrokem.K dispozici můžeme nastavit výši spoluúčasti dle pevné částky, či procentní částky.Úvěr můžeme kdykoliv pojistit. Výpočet je proveden dle procentní části, anebo dle pevně stanovené částky.Období - lze zvolit různé období splácení. Můžeme dále úvěr po nějaké době změnit, část úvěru doplatit, změnit sazbu i splátky a dokážeme opět provést nový rozpis splátek i s novou rekapitulací. Máme k dispozici přehled všech druhů spláte, s celkovým rozložením. Do úvěru je možné započítat poplatek procentní, pevný, i pravidelný. Porovnáváme změnu úvěru s původní podobou úvěru. Máme k dispozici službu stavu splácení úvěru k určité splátce. Máme k dispozici roční přehled vyplacených jistin, úroků , poplatků a pojištění. K dispozici jsou sestava splátek, cash Flow, informace o úvěru a další sestavy výběrové, a 2 sestavy tisku variant. Lze tvořit varianty a to ukládat a to velmi rychlým způsobem.

 

 

VSTUPNÍ POLE  ÚVĚR -  k dispozici máme vstupní proměnné, jako je výše mimořádné zálohy po fixaci, číslo splátky konce fixace, nebo požadavku, spoluúčast v %, kupní hodnotu, výši úvěru, spoluúčast v Kč. Pojištění jako roční sazba pojištění z jistiny a výši měsíční pojistky.  Zaokrouhlení na celé jednotky, počet desetinných míst, typ období, první datum splátky. Roční úrokovou sazbu, celkový úrok budoucích splátek, budoucí počet splátek a průměrná splátka budoucích splátek.

POPLATKY : Můžeme si určit fixní poplatek, poplatek z ceny pořízení, a kdy poplatek uhradíme, zda část, nebo celý poplatek a nakonec poplatek při změně splátkovému režimu.

POJIŠTĚNÍ : Můžeme si určit, zda bude předmět leasingu pojištěn. Výši pojištění lze stanovit roční sazbou., anebo na jednu splátku.

DALŠÍ POPLATEK VE SPLÁTCE  : Můžeme si určit ještě další poplatek a to při každé splátce. Poplatek je bez DPH a bude umístěn do sloupce spolu s pojištěním

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH LETECH : Máme k dispozici seznam po jednotlivých letech. Každý řádek obsahuje jeden rok, kde jsou jistina, úrok, náklady, a pojištění za tento celý rok.

NASTAVIT SYSTÉM SPLÁCENÍ : MŮŽEME ZVOLIT DVA DRUHY SPLÁCENÍ. A/ SPLÁCENÍ S KONSTANTNÍ JISTINOU A ÚROK ZA MINULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍ SPLÁTKY = NESTEJNÉ SPLÁTKY A B/ ZPŮSOB SHODNÝCH SPLÁTEK, VČETNĚ ÚROKU.ZDE JSOU ÚROKY VYŠŠÍ NA POČÁTKU VE SPLÁTCE, NEŽ NA KONCI.TEDY JISTINA NA KONCI JE VYŠŠÍ, NEŽ NA POČÁTKU.

REKAPITULACE SPLÁTEK - Disponujeme 5 druhy splátek.Jsou , průměrná splátka, první splátka, změna splátky po každé následující splátce, výše nové splátky po změně podmínek splácení, výše splátky při určitém číslu splátkového kalendáře. Každá splátka je rozdělena na základ bez DPH, DPH, pojištění a splátka celkem,

ZMĚNA SPLÁTKOVÉHO REŽIMU . S možností změny úrokové sazby, změny počtu splátek, změny průměrné splátky Na základě tohoto nového vstupu můžeme definovat nový kalendář, který se projeví v další rekapitulaci. 

REKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ : JAKO JSOU: Splátky celkem, splátky celkem v jistině, splátky celkem v úrocích, splátky celkem jako poplatky a pojištění, skutečnou efektivní sazbu I, a T-RPSN.

PŘEKAPITULACE - DALŠÍCH ÚDAJŮ PO ZMĚNĚ SPLÁTEK.  Po změně splátek se naplní hodnotami údaji další rekapitulace, která je věnována právě pro změnu splátek K této rekapitulaci je ještě jeden sloupec údajů, pomocí kterých porovnáváme rozdíly..

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK A  PŘEHLED O SPLÁCENÍ , výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Zde jsou zpracovány toky peněz, takže je možné zjistit, jak si stojíme, když jsme si pořídili tento finanční produkt, a zda se to vyplatí.Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.


INVESTICE A DŮCHOD

Rádi bychom investovali, avšak neznáme výsledný efekt. Jaká je efektivita podílu v jiné organizaci? Jaké hranice hodnot si mohu zvolit, aby investice byla bezpečná. Vyplatí se investovat do cenných papírů ? Jak se promítá inflace do naší investice. Můžeme si pomocí tohoto nástroje zvolit (nalézt) takovou výši úložky, aby  jsme měli trvalý (nekonečný ) důchod? Co se stane s reálnou hodnotou peněz, pokud neinvestujeme ?  Mám stavební spoření, jak na tom budu za 5 let ? Pokud budeme mít životní pojištění, jaké budou výsledky ? Pokud budeme mít důchodové pojištění, jakého důchodu se dočkáme ? Jaká by měla být Indexace ? Kolik jsme vůbec uhradili srážkové daně ?

 

 

V této záložce vypočítat, jaký důchod bychom dostávali každý měsíc, rok, nebo čtvrtletí, pokud bychom investovali nějakou vstupní částku. Tuto částku můžeme nechat po nějakou dobu úročit a pak postupně si nechat proplácet důchod po určité období. Výplatu důchodu také poměřujeme s inflací, s uhrazenými poplatky a daněmi a pak zjistíme reálný zůstatek z vyplácené částky. Záložka také umí pomocí variant se dostat ke zvolenému výsledku a tak si zajistit správnou investic, při dodržení zadaných podmínek.Modelově umíme zjistit znehodnocení financí, pokud neinvestujeme, a modelově umíme zjistit i potřebnou výši investice, pokud známe splátku. Dokážeme si zjistit nominální zisk z investice, investici i prodloužit. Umíme také zjistit, kdy nelze mít reálný zisk. Záložka dále umí zpracovat takzv, věčnou splátku, i reálnou věčnou splátku.

V oblasti spoření si vypočteme ze známých údajů výši úspor po zhodnocení, případně nutnou splátku při známe výši úspor a případně počet nutných splátek spoření při známých údajích, jako je výše úspor a výše splátky. Úspory umíme zhodnotit výnosovou sazbou a tak zajistit konečnou výši úspor. Program dále počítá z dodaných parametrů výši reálného znehodnocení po odečtení inflace a vyjádří to ve formě reálného splátky, anebo reálné cílové částky, před i po odečtení dalších nákladů, jako jsou poplatky. Vypočítáme dále uplatněnou daň na daních.vypočítáme zhodnocení budoucí výplaty a porovnáme s celkovou sumou, kterou máme reálně naspořenou. Dozvíme se tak, kolik jsme si vlastně za 30 let úspor naspořili a jakou to má skutečnou reálnou cenu v současných penězích. To je proto, abychom věděli, kolik si finanční ústavy za ty léta skutečně nechaly pro sebe zisku, protože naše reálné znehodnocení je jejich reálné zhodnocení a zisk. Ve skutečnosti pak spoříme na důchod v současných penězích, zatímco nastává reálné znehodnocení peněz budoucích..

Dalšímu funkcemi záložky je možnost  připočítat příspěvky od státu. Můžeme tak zapojit stavební spoření, včetně poplatků. Záložka je také rozšířena o možnost pojištění, tedy rozpadu spořící částky na dvě, z nichž jedna jde na pojištění a druhá částka jde na spoření, z které se teprve vypočítává úrok.

nakonec umíme . Závěrem vypvypočítat jak reálný zisk, tak reálné znehodnocení celkemočítáme, kolik současných, anebo budoucích platů jsme si vlastně ušetřili a my jsme si mohli představit nějaké měřítko pro porovnání jednotlivých variant.

Umíme se zabývat srážkovou daní a indexací splátek, a by v době úložky byla splátka reálně stejná, jako splátka nominální.

 

 

INVESTICE A DŮCHOD

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁ -  období můžeme určit jako měsíční, čtvrtletní, anebo roční. Zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Zaokrouhlení na celé jednotky, tedy Kč. - POPLATKY .Do výpočty lze zahrnout  poplatky fixní za uzavření smlouvy, poplatek procentní z jako provizi a poplatek měsíční, například jako běžný účet.

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je počet období, životnost investice, daň z příjmu, výši investice, výnos z investice, výnosová sazba a příjmová inflace.

DRUHY VÝPOČTŮ : můžeme vypočítat nejenom možný důchod po dobu investice, ale můžeme vypočítat i výši investice, výši důchodu v jedné splátce, anebo zisk ke stanovené splátce.

REKAPITULACE K DOBĚ NÁVRATNOSTI -  Můžeme vypočítat  budoucí hodnotu investice, budoucí hodnotu vyplaceného důchodu, budoucí hodnota převedenou inflačně na současnou .

STANOVENÍ ZISKU Z INVESTICE K URČITÉ DOBĚ : Určíme si období a k tomuto období vypočítáme zisk z investice.

INVESTICE PO ZAPOČETNÍ INFLACE - Reálnou hodnotu splátek důchodů po započtení inflace, reálnou důchodu inflace. Součet nákladů a odvedených

INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ.  -  Reálnou  skutečnou budoucí hodnotu důchodů, reálnou hodnotu jednoho důchodu a reálný rozdíl mezi budoucí a současnou průměrnou hodnotu nákladů. 

VSTUPNÍ POLE SPOLEČNÁ -  období můžeme určit jako měsíční, čtvrtletní, anebo roční. Zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Zaokrouhlení na celé jednotky, tedy Kč. - POPLATKY .Do výpočty lze zahrnout  poplatky fixní za uzavření smlouvy, poplatek procentní z jako provizi a poplatek měsíční, například jako běžný účet.

 

 

 

SPOŘENÍ, POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

VSTUPNÍ POLE - k dispozici máme vstupní proměnné, jako je první počáteční vklad, výše splátky spoření,počet splátek (vkladů), které budeme spořit, výši celkových zúročených, výnosová sazba a příjmová inflace, nákladová inflace a výše příspěvku. Umíme zadat současnou výši měsíčního příjmu, abychom jej mohli upravit o příjmovou inflaci.

DRUHY VÝPOČTŮ : můžeme vypočítat výši splátky spoření, počet splátek spoření,zúročené úspory celkem. Podmínkou je, aby byly doplněny vždy ostatní údaje, bez nichž by nebyl výpočet možný.

SPECIÁLNÍ  PROMĚNNÉ VÝPOČTŮ : můžeme K ČÁSTCE SPOŘENÍ PŘIDAT I VÝŠI STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU. MŮŽEME ČÁSTKU SPOŘENÍ NECHAT ROZDĚLIT NA VLASTNÍ SPOŘÍCÍ ČÁSTKU A ČÁSTKU POJIŠTĚNÍ. (U ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ). ZAPOČÍTÁME PŘÍJMOVOU INFLACI.

DISKONTOVÁNÍ O INFLACI -  Záložka počítá s tím, že existuje i inflace. O tuto inflace jsou naše úspory znehodnoceny. Po diskontování tak zjistíme reálnou  výši našich úspor.

DISKONTOVÁNÍ PŘÍJMŮ -  Pracujeme zde i s příjmy. Příjmy jsou pak zpracovány záložkou rozpočet. příjmy diskontujeme příjmovou inflací.

STANOVENÍ ZISKU ZE SPOŘENÍ  : JEDNÁ SE O KLADNOU HODNOTU, POKUD REÁLNĚ JSME NA TOM LÉPE, NEŽ NOMINÁLNĚ. Počítáme velikost nákladů, a úroků, velikost příspěvků a deinflace.

SPOŘENÍ  PO ZAPOČETNÍ INFLACE - Reálnou hodnotu splátek spoření po započtení inflace, reálnou hodnotu dále po odečtení nákladů. Stejně tak celkem i pro hodnotu celých reálných částek spoření.

INVESTICE PO ZAPOČTENÍ INFLACE A ZAPOČETNÍ NÁKLADŮ.  -  Reálnou  skutečnou budoucí hodnotu důchodů, reálnou hodnotu jednoho důchodu

 

 

Srážková daň - srážková daň se musí, až na výjimky srazit z připsaných úroků. Pokud je výjimka, srážková daň se nesrazí. Máme k dispozici tři volby srážení daně. 1- až na konci spoření, 2 - během spoření po každé úložce a 3 - během spoření po ukončení účetního období. Daň je 0,15, nebo 25%. 

VÝSTUPY A VARIACE, ZÁKLADNÍ ZÁLOŽKA, CASH FLOW A ROZPOČET.

TISKOVÉ SESTAVY : nelze tisknout sestavu CASH FLOW, SPLÁTEK , lze tisknout sestavu o investici, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, bez exportu Cash Flow a splátek.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s další záložkou ekonomika. .Je ale možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Díky záložce rozpočet zjistíme, zda máme vůbec schopnost uhradit splátky. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat.

 


 KONTOKORENT A ÚROČENÍ ÚČTU

Jaký mám průměrný zůstatek na účtu ? Jaký si mohu dovolit průměrný debet, do jaké hranice až mohu zajít ?Jaký bude výnos na účtu, pokud budu mít na něm nějaké pohyby? Mám kontokorentní úvěr, jaké jsou měsíční náklady? V jakém poměru jsou náklady k průměrnému zůstatku? Můžu si tak vysoký kontokorent?  Mohu si zde spočítat úroky na vkladní knížce s nepravidelnými vklady a výběry?

Pomocí formuláře Účet a kontokorent lze vypočítat úroky a poplatky na běžném, spořícím a kontokorentním účtu. Zjistíme tak ztrátovost a výši ztrátovosti v případě debetu. Umíme penalizovat, pokud se dostaneme pod minimální zůstatek. Můžeme na každý typ účtu použít jinou úrokovou sazbu. Záložka obslouží i přepad do spořícího účtu při zadané hranic. V tom případě je pak možné i použít sazbu tzv.. spořícího účtu.

Záložka může mít zadání pomocí počtu dnů, číslo dne, anebo přímo data. Můžeme řádky zapisovat manuálně, ale také všechny pohyby na účtu lze importovat hromadně a hromadně přepočítat. Při importu lze použít trojí způsob časových údajů a dvojí způsob zápisu příjmů a výdajů.

Na základě změny nastavení lze přepočítat ihned veškeré importované, nebo vložené položky zjistit tak například při změně sazby jinou položku.

 

 

VSTUPNÍ POLE PRO  SAZBY A POPLATKY -  k dispozici máme vstupní proměnné, jako je sazba kontokorentní, sazba spořící a sazba běžného zůstatku. Sazby lze určit jako roční, anebo jako denní. Pole "pouze jedna sazba" umožní pracovat za všech okolností s jednou sazbou. Můžeme si určit hranici, kdy bude sazba požita jako spořící, pokud bude zůstatek vyšší, než tato hranice. Pole s dolní hranicí umožňuje vypočítat penalizaci, pokud bude tato hranice překonána směrem dolů.

NASTAVENÍ VÝPOČTU : Můžeme si určit sazbu denní, anebo roční. Vždy je vypočtena z upřednostněné sazby sazba druhá. Nastavujeme dále možnost importu, anebo vkládání pomocí místního zápisu.Určujeme dále způsob zápisu období, tedy zda se uvádí číslo pořadí dne, vzdálenost - počet dnů od posledního pohybu, anebo se zadává datum.Zde se také určuje délka období, po jejímž uplynutí se připíše úrok na účet. Poplatky se ale připisují ihned.

MÍSTNÍ ZÁPIS : V případě ručního, manuálního, čili místního zápisu máme k dispozici tato vstupní pole: Den číslo, počet dnů, datum, vklad a výběr. Po stlačení tlačítka k přepočtu vloženého se vždy přepočítají veškeré údaje a přibude nový řádek v seznamu pohybů.

IMPORTNÍ ZÁPIS : Pokud se rozhodneme k hromadnému přepočtu, je nutné provést import ze souboru Excel. Po otevření souboru a po importu dat se doplní pole názvu souboru, názvu listu a rozsahu. Kromě toho bude doplněn počet pohybů. Lze nastavit, zda bude import proveden s a nebo bez řádků.

SEZNAM POLOŽEK - SEZNAM POHYBŮ NA ÚČTĚ - Po každém vložení položky anebo importu dat a následném přepočtu se zaplní box, v kterém je uveden seznam všech dodaných pohybů. Každý řádek seznamu obsahuje údaje o čase, vkladu, výběru, poplatku, úroku a výsledném zůstatku.Box nelze upravovat, lze jej ale přepočítat po jiném nastavení sazby, poplatků a hranice zůstatků.Box lze ale celý vymazat a začít od počátku.Box lze automaticky zvětšovat při najetí kurzorem myši na něj, a lze v něm upravovat velikost písmen.

REKAPITULACE  - Disponujeme těmito výsledky : Nezapočteným úrokem do konce periody, Zůstatkem celkem, počtem dnů celkem, příjmy, výdaji celkem. celkem úroky na kontokorentním, běžném a spořícím účtu, poplatky celkem, úroky celkem. dalšími ukazateli jsou výsledný zisk, průměrný zůstatek účtu, přepočtenou sazbou na jednorázové úročení, nákladovou sazbou, sazbou s náklady po započtení inflace a průměrnou skutečnou roční sazbou nákladů. Poslední dva ukazatele je průměrný zisk nebo ztráta na jeden den a průměrná sazba všech nákladů na jeden den.

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.Sestava Cash Flow se netiskne.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - Cash Flow exportovat nelze..

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.


ODPISY

Jaké jsou účetní a daňové odpisy ? jaký je mezi nimi rozdíl? Umíme vypočítat odloženou daň? Umíme si poradit s odpisy rovnoměrnými i zrychlenými ? Mohu rozdělit odpisy dle měsíců, anebo dní? Mohu použít i měsíc a den včetně ? Mohu stanovit účetní odpisy jako daňové ? Mohu použít i časové rozdělení na účetní odpisy , Mohu stanovit účetní odpisy počtem, let částkou nebo procenty? Mohu změnit v průběhu odpisů daňovou sazbu? Mohu použít snížené, nebo nulové daňové odpisy, například při ztrátě pro vybraný rok? Mohu navyšovat pořizovací cenu? Mohu i pro navýšenou pořizovací cenu použít různá nastavení. mohu funkce "jedním prstem" použít pro tvorbu variant i na tvorbu odpisů?


 Pomocí této záložky se vytvoří karta odpisů pro určitý odpisovaný předmět. karta se zabývá daňovými i účetními odpisy. tyto odpisy pak porovnává mezi sebou. Z rozdílu mezi těmito odpisy se vypočítá odložená daň pro každý rok. odloženou daň pak vysčítáme celkem. U daňových odpisů je možné použít všech šest skupin. Lze se rozhodnout pro rovnoměrné, anebo zrychlené odpisování a v průběhu návrhu toto rozhodnutí změnit.Při výpočtu odpisů se můžeme dále rozhodnout, zda budeme odpisy počítat na celé roky, anebo v případě prvního a posledního odpisu na část roku, dle data zařazení. Část roku lze tak rozdělit na měsíce, anebo na dny. Lze se dále rozhodnout, zda budeme počítat období včetně měsíce zařazení, anebo včetně dne zařazení. Účetní odpisy můžeme vypočítat nezávisle na daňových, kdy odpis stanovíme pomocí ročního procentního odpisu, anebo pomocí pevně stanovené částky, anebo pomocí stanovení počtu let  Pro účetní odpisy lze použít i poměrnou část pro první rok, tedy dle měsíců, či dnů. Odpisy lze v průběhu odepisování změnit pomocí navýšení ceny, Lze pak použít pro navýšení další uvedená nastavení. U navýšení se ručně určuje výše dalších účetních odpisů, v opačném případě zůstává původní výše účetního odpisu. Protože se sazba daně v průběhu let mění, je možné pro každý rok stanovit odlišnou sazbu daně. Totéž platí pro skutečně provedený daňový odpis. Pokud se tak stane, lze opravit daňový odpis na nižší, anebo žádný. Další výpočet je ale proveden u zrychlených odpisů tak, že od koeficientu se odečítá skutečný počet uplynulých let od počátku odepisování. K dispozici je několik sestav pro tisk. Varianty sestav lze uložit do tabulky Excel.

 

ZÁKLADNÍ STUPNÍ POLE -  k dispozici máme základní vstupní proměnné, jako je číslo odpisové skupiny, pořizovací cena a cena navýšení. K pořizovací a navyšovací ceně jsou připojena pole zápis datumu. Následují pole pro určení hodnoty účetního odpisu na počátku i po navýšení odepisování předmětu. je nutné doplnit číslo skupiny a zda budou účetní odpisy vyžadovat i dělení na měsíce, či dny. Pole je doplněno výpočtem účetního odpisu pro druhý a další rok.

NASTAVENÍ ODPISŮ : Můžeme si určit ODPISY LINEÁRNÍ (ROVNOMĚRNÉ), anebo ZRYCHLENÉ . Z hlediska časového určíme denní, měsíční, anebo roční období. Z hlediska stanovení výše účetního odpisu se rozhodneme pro způsob a to pomocí pevné částky, dle počtu let, anebo dle sazby v %. K účetním odpisům je dále volba , zda účetní odpisy jsou stejné, jako daňové. Poslední volbou je stanovení počítání času včetně, anebo ne, kdy se rozhodneme, zda do 1. roku odpisu zařadíme období včetně , tedy den, nebo měsíc a ne až následující po dni zařazení odepisovaného předmětu.U této volby je ještě textové pole procentní sazby daně z příjmů.

POPIS PŘEDMĚTU ODPISŮ : Popisová pole jsou  Název předmětu, popis předmětu, číslo inventární, středisko a datum pořízení.

 POLE PRO ZMĚNU SAZBY A VÝŠE ODPISŮ: V dolní části záložky jsou pole, pomocí kterých lze změnit výši daňových odpisů pro určitý rok, výši sazby pro určitý rok a zatrhávací pole, pomocí kterého lze nastavit nulový daňový odpis pro daný rok. vše začíná polem pro určení roku, v kterém má dojít ke změně.

TLAČÍTKA FUNKCÍ  -  K dispozici máme tlačítko pro přepočet odpisů, tlačítko pro nastavení druhu sestavy, tlačítko pro vložení změny k určitému rok, tlačítko pro zobrazení těchto změn a tlačítko pro zrušení těchto změn.

VLASTNÍ ZOBRAZENÍ ODPIS  - Disponujeme dvěmi poli, kde v levém poli je seznam daňových odpisů a v pravém poli je seznam účetních odpisů.pravé pole také slouží pro zobrazení změn v sazbě a výši daňových odpisů. U obou polí lze měnit velikost písma. K dispozici je možnost nastavit si, aby při přejetí kurzorem myší přes nějaké pole, se toto pole zvětšilo.

 TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK(2) , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.Sestava Cash Flow se netiskne.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - Cash Flow exportovat nelze..

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". 

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.

 


FAKTURA, DISKONT, ESKONT

Na kolik vyjde tato nesplacená faktura? (Penále) - Spočítám (si) penále dle repo-sazby i dle domluvené sazby i s postupným splácením faktury. O kolik přijdu (o Eskont a o poplatky), pokud si nechám zaplatit fakturu, co nejdříve před splatností a kolik získám, pokud  dostanu slevu, ale zaplatím ihned ? (Diskont )

FAKTURA - tato záložka umí spočítat penalizaci z faktury, při jakýkoliv úhradách. Částečně před splatností, po splatnosti. Umíme automaticky dodat dnešní datum a dopočítat splátku k dnešnímu dni.Umíme velmi rychle pracovat znovu od počátku. Splácení si můžeme během jednotlivých vkladů prohlédnout. Pro penalizaci umíme spočítat Cash Flow, jak se vyplatí, anebo nevyplatí sazba penále. Umíme spočítat průměrné náklady faktury na penále a rozhodnout se, zda se vyplatí, či nevyplatí se trochu pozdržet s platbou.K dispozici je i přehled splácení a dokonce rozdělená pro jednotlivá pololetí, včetně jednotlivých úroků, sazeb a částek celkem.

ESKONT - pokud si budeme chtít nechat fakturu uhradit dříve, před splatností, můžeme si předběžně propočítat eskont a poplatky za akci., kolik si , většinou banka, ponechá jako provizi. Můžeme rychle modelovat varianty, kdy se nám eskont vyplatí, včetně poplatků. K dispozici máme opět možnost vše analyzovat přes celkovou úrokovou sazbu, i Cash Flow.

DISKONT -  pokud obdržíme slevu, dostaneme ji v procentech z celé částky, bez i s DPH, záleží na poskytovateli slevy. My umíme rychle generovat podmínky tak, aby nám podmínky vyhovovaly co nejvíce, tedy, aby vypočtená roční sazba byla výhodná za cenu dřívější platby ( a tím snížení Cash Flow).

Výsledkem práce s touto záložkou je zjištění, kdy se nám vyplatí pozdržet (ne nadlouho samozřejmě) úhradu faktury(penále), anebo, kdy se nám vyplatí si zaplatit ihned ( diskont) fakt, anebo, kdy se nám vyplatí si nechat zaplatit fakturu ihned (eskont)


Kolik mě stojí v přepočtu na roční sazbu jednoduché směny v jeden den?

Potřebuji znát rychle kursový rozdíl z faktury a analyzovat jej.  Kolik jsme reálně ztratili, či získali na účtu díky pohybu měny? Operace Forward a blízké konverze - na kolik asi přijdou?  Chci zjistit při SWAPU ( oboustranné konverzi), na kolik mě vyjde. Co když se změní podmínky,  jaká bude změna ?  Chci si to rychle spočítat a vytisknout nějaké variace.  Kde si spočítám riziko ?

Tento formulář se snaží vystihnout, jaké ztráty máme během operací při výměně měny. Snažíme se zjistit, kolik nás operace stále prostředků vzhledem k různým kurzů, kolik nás bude stát při budoucí a domluvené operaci. Do operací započítáváme i poplatky a provize a případně minimální poplatky.  Výsledkem je získané procento nákladů z obratu, zjištěné kursové rozdíly a výsledný zisk nebo ztráta. Tento zisk a ztráta je přepočten k celé vstupní částce a současně je zjištěna průměrná roční sazba nákladů. Průměrná roční sazba nákladů nabývá na značném významu, když se operace opakují mnohokrát v jednom ročním období.Kromě toho umíme spočítat reálnou změnu stavu účtu, i když jsme nic nevyměnili, protože došlo pouze ke změně kurzu.

Jednoduchá operace - slouží nám k tomu, abychom si rychle vypočítali směnu jedné měny za druhou. K výpočtu se může přidat minimální poplatek, pevný poplatek i procentní poplatek. Současně se dopočítávají náklady a porovnávají se s celým obratem. Výsledkem je roční sazba nákladů, počítaná za operaci, která se uskutečnila v jednom dni.

Můžeme provádět rychlé variace v poli částky hlavní měny, poli částky vedlejší měny, poli částky kurzu. Variovat můžeme i pevný, minimální a procentní poplatek.

Kursový rozdíl při platbě faktury - můžeme si vypočítat kursový rozdíl při úhradě i při platbě došlé faktury. Nevadí nám, jaká strana hradí poplatky a na jaké straně je jaká měna. Požíváme rozdíl mezi dnem zaúčtování a dnem platby.

Kursový rozdíl při Forward operaci a konverzi v blízké budoucnosti. - můžeme si vypočítat kursový z rozdílu kurzů ke dni úhrady a kurzu ve smlouvě dohodnutém kurzu provedení transakce v tento den.uzavření smlouvy (obchodu) . Nevadí nám, jaká strana hradí poplatky a na jaké straně je jaká měna. Požíváme rozdíl mezi dnem obchodu a dnem platby. Můžeme tedy již dopředu poměřovat  výsledky operací, které se ještě nestaly. Datum obchodu se zde nepoužívá. Užíváme počet dnů. Tyto dny můžeme variovat. Pro stanovení odhadu kurzu lze  spolupracovat s modulem statistika, v kterém je k dispozici příklad pro odhad kurzu.

Celkový výsledek v kursovém rozdílu je pak sečten spolu s poplatky a vyhodnocen jako zisk, či ztráta. Výsledný  zisk, nebo ztráta jsou poměřeny z hlediska obratu i z hlediska časového, tedy v přepočtu na roční úrokovou míru. Takto se dozvíme, jaká úroková sazba ve skutečnosti byla uplatněna během našeho obchodu.

Můžeme provádět rychlé variace v poli částky hlavní měny, poli částky vedlejší měny, poli částky obou kurzů..Variovat můžeme i pevný, minimální a procentní poplatek. Je možné provádět variace dní.

Operace SWAP, reálná ztráta hodnoty vkladu při změně kurzu - můžeme tedy provést konverzi do měny a po nějaké době provést konverzi zpět. Máme tedy k dispozici pole pro datum konverzí, pole pro domluvené sazby kurzů obou konverzí, k dispozici jsou skutečné (nestalo-li se ještě, tak odhadované) kurzy ke dni obou konverzí. Můžeme pracovat jak se vstupní, tak výstupní částkou. Můžeme pracovat jak s poměry 1:N, tak s poměrem N:1. Můžeme prohodit obě měny a obrátit poměry kurzů pomocí tlačítka myši.

Díky výpočtům se dále dozvíme zisk na jednotlivé konverzi, zisk z období mezi konverzemi. Změnu reálné hodnoty vkladu mezi konverzemi. Tyto zisky porovnáme se změnou reálného vkladu za účelem zjištění celkového zisku včetně konverzí a reálné změny vkladu a to jak v absolutní hodnotě, tak v procentní hodnotě.

Díky reálnému zhodnocení pohybu vkladu tak můžeme říci, zda po konverzi se původní vklad znehodnotil a především v jaké míře, neboť ztráty z těchto operací lze jednoznačně očekávat.Otázkou je, zda tyto ztráty jsou zbytečně velké, anebo ne.

Poplatky - umíme pracovat se všemi druhy poplatků.Pracujeme s poplatkem fixním, poplatkem dle procenta z obratu obchodu.

Máme k dispozici i možnost minimálního poplatku. Všechny poplatky lze dílčím způsobem povolit i zakázat. K dispozici je i obecné povolení, či zákaz všech poplatků.

Otočení kurzu, náhled na opačný poměr kurzu - při dvojkliknutí na vložený kurz se obrátí jeho poměr. Například při kurzu 25:1, tedy 25,00 se jeho poměr otočí na 0,04. Tedy například  0,04 Eura za jedno Kč.Při dalším dvojkliku se opět poměr otočí na částku 25. Při najetí na pole kurzů v místě rekapitulace se objeví automaticky obrácený poměr kurzu, na který jsme zrovna najeli. Při dvojkliku na pole identifikace měny A a měny B se obě měny vzájemně prohodí.


VARIANTY A TVORBA VARIANT

Záložka "Varianty"  slouží k tomu, abychom mohli pracovat se všemi uloženými variantami. Varianty se ukládají na povel a ukládají se pouze takové, které jsme záměrně uložili pomocí tlačítka "Vložit do historie", anebo klávesy F3, či pomocí MENU, či pomocí pravého tlačítka myši..

První varianta je nesmazatelná varianta a je vždy to poslední provedený výpočet bez ohledu na záměr uložení. Uložení probíhá automaticky. Při novém výpočtu se nové výpočty uloží do varianty číslo 1 a tak starou variantu vždy přepíše.

Seznam variant se objeví právě v této záložce.Se seznamem se dá pracovat. Při výběru každé varianty v levém seznamu se objeví jeho podrobné hodnoty s seznamu levém. Lze si tak prohlížet jednotlivé varianty i její položky.

Každou jednotlivou variantu lze smazat. Lze také smazat mimo poslední - současné varianty kompletně všechny ostatní.. Jednotlivou variantu můžeme vždy vrátit jako aktuální. Není ale možné vždy dodržet přesný stav, je proto nutné zkontrolovat, zda výpočty mají shodné nastavení.

Varianty lze exportovat dvojím způsobem. Export je proveden tak, že všechny varianty jsou exportovány do tabulky Excel, se všemi uloženými hodnotami. Druhý způsob je tem že všechny varianty jsou sice exportovány do Excelu, ale s rozsahem pouze vhodným pro  daný druh výpočtu.

Seznam variant lze také tisknout a to jak ve formě A4 na stojato, či ve formě  na ležato.

SEZNAM VARIANT LZE ULOŽIT NA DISK A ZPĚTNĚ OTEVŘÍT. Lze tak všechny varianty opětovně vyvolat a pracovat s nimi.


 MŮSTEK - ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ - JEDNORÁZOVÝ ÚVĚR

Tato záložka slouží pro pro výpočet základních, nákladových,efektivních a Cash Flow ukazatelů a při uskutečnění půjčky, anebo úvěru. Tato záložka je brána jako nejzákladnější formulář, při kterém jsou vypočítány veškeré nejdůležitější základní ukazatele. Přes tuto záložku jsou uskutečněny i ostatní produkty. Význam této záložky tedy spočívá v tom, že manažer, uskutečňující finanční operaci se dozví velké množství informací, převedených na srozumitelné ukazatele, které stanoví, zda se akce vyplatí, či ne.

Silným nástrojem jsou zde možnosti stanovit období, které může být denní, měsíční, čtvrtletní,pololetní a roční. Úrokovou míru můžeme vztahovat k tomuto období. Tento formulář spolupracuje  s dalšími nastaveními, kdy můžeme určit, zda se bude započítávat přestupný rok, zda má měsíc průměrně 30 dnů atd. Možnost stanovit, že rok má 360 dnů, čili že měsíc má 30 dnů , což se provádí u měsíčních splátek.

Nejzákladnější informace : jsou pak k dispozici všechny ukazatele, jako jsou jistina, druh období, úroková sazba období, počet let, úroková sazba roční, úrok, a jistina s úrokem.. Je možné stanovit období i od-do dle data.

Jednoduché, nebo složené úročení, tedy úrok z úroku, výpočet diskontu.

započítáváme skutečné a veškeré náklady .Další ukazatele se věnují měsíčním poplatkům, poplatkům jednorázovým při uzavření smlouvy, paušálnímu poplatku a poplatku provize z jistiny. Tyto poplatky jsou v případě čerpání úvěru považovány jako nákladové..

Skutečná úroková míra po započtení nákladů a inflace . Ukazatel druhá Efektivní úroková roční míra po započtení všech nákladů započítává tedy i úrok i náklady na produkt.. Dalším ukazatelem je procentní sazba nákladů na produkt. Třetí efektivním ukazatelem je započtení nákladové inflace, tedy taková úroková roční míra, která nám stanoví efektivní sazbu po odečtení inflace, přičtení úroku a nákladů na produkt.