Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

sk1

formulář sklad

odkazy na soubor

obrázek FIFO - dle karetzákladní odkazy formuláře sklad

hlavní externí odkazy - co vše vypočítáme - základní popis - skladba formuláře - podrobný popis prvků formuláře - odkazy na příklady - práce se sloupci pro import - popis exportní sestavy - možnosti nastavení a důsledky v exportu - postup - nastavení akce - kdy nejsou splněny podmínky pro výpočet


Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Informace o formuláři statistika - Výpočet ve formuláři statistikaExportní soubory ve formuláři statistika - příklady formuláře statistika - př. ST - př. 1 Př. 2 - Postup ve formuláři statistikaCO VŠE VYPOČÍTÁME V TOMTO FORMULÁŘI

Průměry FIFO a váženého průměru pro každou položku

možnosti výpočtu na udaný počet desetinných míst

 výpočet zůstatku množství, zůstatku v ceně pro každou položku

 výpočet skladové ceny pro každou položku, průměrný výpočet i pro metodu FIFO (pro porovnání) , výpočet tržeb celkem, nákupů celkem, zisku z rozdílů stavu skladu, zisku z rozdílu mezi nákupní skladovou cenou a prodejní skladovou cenou a to pro každou položku i hodnotu celkem.

Výpočet z obchodního hlediska - při využití vnitroceny lze vypočítat marži nákupčího a lze vypočítat prodejní marži obchodníka z prodeje.

U FIFA lze vypočítat zůstatek současně prodávaného nákupního balíku, jeho cenu a zisk z každé položky tohoto balíku

Výpočty lze roztřídit do skupin, anebo do karet

Data pro výpočty lze předtím seřadit, anebo odfiltrovat a tím získat nový seznam položek.


 

ZÁKLADNÍ POPIS A MOŽNOSTI

 

Tento formulář pracuje s položkami skladu, položkami seznamu zboží, položkami prodaného zboží na provozovně. Pomocí tohoto formuláře lze vypočítat veškeré průměry zboží, platné  k určité položce. Možnosti formuláře jsou široké. Pomocí tohoto formuláře lze dále zjistit hospodaření v rámci skladu a připravit výstupy řádků do Excelu.

Režimy : Můžeme vypočítat veškeré průměry dle režimu FIFO a dle režimu průměrných vah. Můžeme se rozhodnout, zda u váženého průměru půjdeme i do možnosti minusových zůstatků. Taktéž se lze rozhodnout, že pro první řádek zůstatku v množství a hodnoty převezmeme jeho hodnotu pro další výpočet.

Seřazení: Můžeme si nejdříve seřadit položky dle čísla dokladu, anebo podle data pohybu. Pak teprve lze počítat průměry.

Rozdělení na karty. Další možností je, že můžeme roztřídit výpočet průměrů dle jednotlivých skladových karet(názvů, označení čísla sortimentu. Pak lze počítat pro každou takovou vytvořenou skupinu vlastní průměry. Je zde dále nová možnost a tou je tvorba skupin podle popisu položky. Na stejný popis se tak bude tvořit jakoby jedna karta. Popisem zde může být i typ, což je například druh zboží. Nakonec nemusíme předtím tvořit žádnou skupinu.

Identifikace pohybu. Velmi rozšiřujícím prvkem je určování pohybu, tedy zda se jedná o příjem, výdej. Můžeme to tak určit podle označení  příjem - výdej , nebo označení či názvu druhu pohybu. Pokud nemáme možnost identifikovat směr pohybu, zda se jedná o výdej, či příjem, pak systém umí rozpoznat příjem, nebo výdej podle znaménka plus - minus u množství.

Definice sloupců. Pro každý výpočet můžeme určit jiné nastavení a zejména můžeme určit jiné sloupce.U popisu zboží například jednou určíme, že se jedná o sloupec s názvem, jindy o sloupec s druhem zboží, podskupinou, a podobně. Tímto způsobem tak rozšiřujeme možnosti výpočtu do značných rozměrů. Rozšiřujeme tak možnosti pro výpočty, které dokonce nenabízejí ani jiné skladové programy, protože ty počítají pouze podle karet a skladů zvláště, zatímco my si můžeme určit jakoukoliv sestavu a sloupce, jaký si nadefinujeme do výpočtů.

Označování sloupců . Při označování sloupců můžeme tyto sloupce identifikovat jak písmenem, nebo číslem sloupce. Urychlí se tím identifikace a my vyplňujeme názvy tak, jak se nám momentálně hodí.

Vnitrocena : Velmi cenným nástrojem je zde zavedení i vnitroceny. Pak můžeme zjisti zisk obchodníků při nákup a současně zisk obchodníků při prodeji.vůči stanovené vnitroceně a tím získání výpočtového základu pro provizi obchodníků ne z obratu, ale ze skutečně dosažených cen, podle toho, jak se každá blíží k vnitroceně..

Filtr : Kromě toho lze použít filtr, pomocí kterého provedeme omezení výběru. Určíme si jakýkoliv sloupec, který budeme filtrovat. Filtr je jednoduchý a má jednoduchou obsluhu. Filtruje se jako řetězec a lze nastavit, aby se filtrovalo výhradně podle zadané hodnoty, anebo aby se filtrovala tak, že zadaná hodnota je obsažena v hodnotě buňky.Důležitým doplňkem k filtru je možnost negovat výběr. Bude tedy vybrán přesně takový výběr, který podmínku nesplňuje.Filtr může být složen z více výrazů, které budou postupně vyhodnoceny. Například tedy vypíšeme tři druhy pohybů za sebou, anebo tři názvy sortimentu, či podobná slova pro popis a filtr každou hodnotu zvláště vyhodnotí.

Export sloupců : Pro export se můžeme rozhodnout, že budeme zviditelňovat pouze sloupce takové, které budeme mít zvolené, lze se rozhodnout pro tisk veškerých sloupců se všemi výpočty, tedy i s rozšířenými výpočty, můžeme se rozhodnout, že budou určité sloupce - průměry zbarveny anebo poslední řádky skupin.

Viditelnost prvků formuláře. Pro lepší zobrazení můžeme skrýt některé prvky a ulehčit tak orientaci na formuláři a při výpočtech. Na závěr lze znovu seřadit doklady dle jejich čísel. Můžeme také proces import, výpočtu a exportu si nechat po krocích probíhat.

Další nastavení : Lze zvolit počet desetinných míst pro výpočet a při importu dat chyby textu opravit, pouze pro vnitřní data.

Výpočty : Průměry FIFO a váženého průměru pro každou položku, možnosti výpočtu na udaný počet desetinných míst,  výpočet zůstatku množství, zůstatku v ceně pro každou položku,  výpočet skladové ceny pro každou položku, průměrný výpočet i pro metodu FIFO (pro porovnání) , výpočet tržeb celkem, nákupů celkem, zisku z rozdílů stavu skladu, zisku z rozdílu mezi nákupní skladovou cenou a prodejní skladovou cenou a to pro každou položku i hodnotu celkem. Výpočet z obchodního hlediska - při využití vnitroceny lze vypočítat marži nákupčího a lze vypočítat prodejní marži obchodníka z prodeje. U FIFA lze vypočítat zůstatek současně prodávaného nákupního balíku, jeho cenu a zisk z každé položky tohoto balíku Výpočty lze roztřídit do skupin, anebo do karet Data pro výpočty lze předtím seřadit, anebo odfiltrovat a tím získat nový seznam položek.

K dispozici jsou některé přednastavené akce. tedy podle toho, jaký způsob chceme zvolit, lze využít přednastavení v Akci:


SKLADBA FORMULÁŘE

viz obrázek č. 1

Hlavní menu - Nástrojová lišta - Tlačítka hlavní - Místní nabídka - Nastavení výpočtu - Druhy pohybu - Informace o zdrojových datech - sloupce - nadpisový řádek - Filtr - Nastavení - Informace o procesu - stavový řádek - Viditelnost některých prvků

Obrázek č. 1 - skladba formuláře

skladba formuláře

 


 

podrobný popis prvků formuláře

Obr. č. 1, obr. č. 2

Hlavní menu

 

Soubor - Sloupce - Řádky - Export - Skupiny - Řazení - Typ - Výpočet - Help - Akce na míru

Soubor - Otevřít - Detekovat - Kontrolovat sloupec - Zavřít - Zcela Zavřít

Sloupce - Nevybarvovat pole v Excelu - Všechna zobrazení - Základní zobrazení - Další výpočtové sloupce

Řádky - Vybarvovat poslední řádky - Filtrovat - Filtrovat přesně - Negace filtru

Export - Tisk dalších nadpisů

Import - Automaticky odstraňovat chyby v Excelu

Skupiny - Beze skupin - Skupiny dle karet - Skupiny dle popisu karet

Řazení - Bez řazení - Řazení podle datumu - Řazení podle čísla dokladu

Typ - Dle P/V Dle druhu pohybu - Dle znaménka +/-

Výpočet - FIFO - Vážený průměr

Help - přehled - příklady

Akce na míru - Nejstručnější nastavení - nastavení dle pohybu ručně - Podle znaménka a karet - Plné zobrazení sloupců - Plné nastavení i sloupce - Plné nastavení i sloupce, řazení a skupiny.

 


 

 Nástrojová lišta

obr. č. 1

 Otevřít soubor Excel - Detekce pole - Kontrola sloupců - Průměrovat FIFO - Průměrovat LIFO - Všechny texty vymazat - Konec - Konec programu


 

Tlačítka hlavní

obr. č. 1

Otevřít soubor Excel - Detekce pole - Kontrola sloupců  - Průměrovat - Konec - Všechny texty vymazat Zobrazení prvků - Konec programu

 

Otevřít soubor - Otevře se tabulka Excel. Naším úkolem je pak v této tabulce vybrat pole, kde jsou všechny údaje pro zhotovení průměrů. První řádek by měl obsahovat nadpis sloupců.

Detekce pole - bude automaticky detekováno pole v souboru Excel. Je mít nutné na paměti, že všechna data musí být v pořádku. První řádek se vybírá jako nadpisový, což je bezpodmínečně nutné.. Pokud chcete nějakým způsobem data omezit, je vhodné mít takový výběr dat, která chceme zpracovat. Příliš dlouhé soubory zatěžují paměť počítače a prodlužují zpracování dat.

Kontrola sloupců.: Systém prověří, zda je vyplněn dostatečný počet sloupců. Zda je pole dostatečně široké. Zda nejsou dva sloupce uvedeny pro jiné pole. Zda jsou sloupce ve vymezeném regionu. Zda sloupec datum má všechny hodnoty správně.Je zde vygenerováno i číslo řádku pro nadpisy. Je to v podstatě první řádek celého bloku. Pokud bude číslo dokladu jako řetězec, bude generována chyba. Do karty sortimentu lze zadat jakýkoliv sloupec, který identifikuje materiál. 

Proveď přeprůměrování. V tomto případě se provedou veškeré výpočty dle nastavení. Pokud je nahoře na formuláři přepnuto přepínací pole FIFO, anebo bude stlačeno tlačítko "PRUM FIFO" či volba průměrovat FIFO, provedou se výpočty dle režimu FIFO. Pokud nebylo přepínací pole FIFO zatrženo, ale ve volbě přes MENU, anebo přes pravé tlačítko myši byla volba průměrovat FIFO, toto přepínací pole se zaškrtne. Průměrování v režimu Vážený průměr " bude tehdy, pokud bude vybráno tlačítko PRUM PRUM, anebo v Menu, anebo pomocí pravého tlačítka myši. Pokud nebylo předtím přepínací pole "PRŮMĚROVÁNÍ"  zatrženo, bude zatrženo nyní. Pokud bylo stlačeno tlačítko "Proveď průměrování" , kde není přikázán způsob průměrování, bude proveden průměr právě podle přepínacích polí "FIFO" a "PRŮMĚROVÁNÍ".

Konec - uzavře se formulář, včetně souboru Excel. Pokud nebude zatržena volba "Při uzavření formuláře nezjišťovat uložení souboru Excel," bude se současně Excel ptát na uložení souboru.

Tlačítko vymazat všechna pole - vymažou se všechna textová pole sloupců i pohybů.

Zobrazení prvků - Je zde možnost skrýt některé prvky nastavení, aby byl formulář přehlednější. Objeví se pak velké informační pole. Poklepáním na toto tlačítko se střídavě objevují a nebo skrývají tlačítka a objevuje se velké informační pole. Současně jsou zatržena všechna 4 zatrhávací pole pro částečné skrytí a zobrazení některých prvků formuláře.

Konec zcela . Bude uzavřen formulář dle příkazu Konec a poté bude ukončen i program.

 


 

Místní nabídka

Objeví se po stlačení pravého tlačítka myši

Zrušit filtr - Zapnout filtr - Skupiny dle sortimentu - Řazení dle data - Vše vymazat - Povolit minusy - Nic nebarvit - Akce nejstručnější nastavení -Akce nastavení dle pohybů stručně - Akce podle znaménka a karet - Akce plné zobrazení - Akce plné nastavení i se sloupci - Akce plné nastavení sloupců, filtr, řazení i  skupiny.


 

Zrušit filtr - Zapnout filtr - Skupiny dle sortimentu - Řazení dle data - Vše vymazat - Povolit minusy

Nic nebarvit - Nastaví zatrhávací pole Nevybarvovat pole v Excelu na zaškrtnuté a zatrhávací pole Zbarvit v Excelu pouze poslední řádky na nezaškrtnuté - V Excelu se proto nic v těle nezbarví.

Akce nejstručnější nastavení - Budou  exportovány pouze nejnutnější sloupce. I nadále lze zrušit další export sloupců

Akce nastavení dle pohybů stručně - Stejná volby, a bude dále nastaveno, aby se pohyb identifikoval podle názvu pohybů  tedy podle sloupce, kde je uveden kód pohybu.

Akce podle znaménka a karet - K aktuálnímu nastavení se nastaví, aby identifikace pohybu byla dle znamének ve množství.

Akce plné zobrazení - Bude nastavena viditelnost všech prvků na formuláři.

Akce plné nastavení i se sloupci - Budou zobrazeny veškeré sloupce s dalšími výpočty ohledně zisku a vnitrocen.

Akce plné nastavení sloupců, filtr, řazení i  skupiny. Budou exportovány všechny sloupce, včetně dalších výpočtů. K akci bude zapojen i filtr. Budou se řadit doklady dle dne pohybu . Skupiny se budou tvořit podle karet.

Obrázek č. 2. Zrušené zobrazení některých prvků

další zobrazení formuláře


 

 Nastavení výpočtu

Skupiny průměrů -Seřazení pohybů - Určení typy pohybu - druh průměrování

Skupiny průměrů - celé přepínací pole, sestávající ze tří prvků,  lze rozdělit do skupin, které nám vyhovují. My máme k dispozici tři možnosti. Průměry podle karty sortimentu, průměry podle popisu sortimentu a tvorba žádných skupin. V případě, že nebudeme tvořit žádnou skupinu, budou na sebe při výpočtu průměrů všechny zůstatky navazovat a nic se nebude podle žádných skupin dělit. V případě zvolení volby dle označení karty pak budeme dělit průměrování na karty materiálu. Do karet můžeme definovat číslo materiálu, název materiálu, identifikační kód, čárový kód, prostě vše, co nám dovolí podrobně rozdělit materiál. Dle volby "Popisu karty" tak můžeme dělit skupiny spíše dělí ne podrobně rozděleného materiálu, což je společný obecný název, popis, hlavní číslo materiálu, skupina materiálu, podskupina, druh, prostě vše, co materiál sdružuje do skupin, ale ne zcela podrobně. Skupiny jsou pak průměrovány zvlášť

Pohyby seřadit podle - se skládá opět ze tří přepínacích polí. před vlastním zpracování můžeme celé pole seřadit podle dvou možností, tedy podle datumu anebo podle čísla dokladu. Obojí má určitou podmínku. Číslo dokladu ale musí být číselná hodnota. Tedy ještě pokud se čísla dokladů před vlastním importem skládají z písmene a teprve potom čísla dokladů, je nutné tato čísla upravit. To lze provést velmi jednoduše v prostředí Excel, kdy se zvolí, kolik počátečních znaků bude vloženo do nového levého sloupce a kolik počátečních znaků zůstane v pravém sloupci. "Odřízlé" hodnoty můžeme pak použít. do výpočtů.Pokud si vybereme řazení dle dat, je nutné si uvědomit, že v tomto sloupci ,musí být data., jinak nelze sloupec a vůbec celé pole setřídit. Třetí možností je volba, aby se nic neřadilo. Položky tak budou brány tak, jak jdou za sebou.

Třetí přepínací pole se třemi možnostmi je volba směru pohybu. V databázi musíme určit způsob, jak se bude identifikovat pohyb. Máme opět tři možnosti. Pokud zvolíme "Sloupec P/V" , pak je nutné do sloupce "Označení směru pohybu P/V" zadat takový sloupec, který obsahuje pouze písmena P nebo V. Pokud tomu tak nebude, bude to vyhodnoceno jako chyba. Druhým způsobem identifikace pohybu je přesnější forma. Podle názvu pohybu.Název pohybu může popisovat určitý druh pohybu. Jedná se nejenom o to, zda je příjmem, či výdejem, ale také o jakou akci se jedná, například, zda to je prodej na fakturu, za hotové, zahraniční, zda jde o zůstatek a podobně. Aby se dalo pracovat podle tohoto způsobu, je nutné v poli "Filtr1 - Označení druhu pohybu" vypsat všechny možné druhy pohybu, skládajícího se z kódu pohybu, pomlčky a písmene P nebo V. Například 120-P, nebo AER-V, nebo 12C-V, lze použít i písmena. Jednotlivé pohyby se v tomto textovém poli oddělují čárkou. Samozřejmě je nutné si opět vybrat správný sloupec pro identifikaci pohybu. Pokud bude vybrána tato volba, je nutné dbát na to, aby všechny pohyby byly v textovém poli vypsány a správným způsobem doplněny, jinak dojde ke generování chyby. Třetím způsobem je rozeznání pohybu systémem a to podle znaménka ve množství. Například u -34 kg je jasné, že se jedná o výdej. Samozřejmě je nutné, aby na místě výdejů pak byla záporná znaménka u množství.

Způsob průměrování - můžeme se rozhodnout pro způsob FIFO, anebo pro způsob vážených průměrů. každý způsob má své přednosti i omezení.


 

Druhy pohybu

Tyto sestávají  Filtr - označení druhu pohybu..Název pohybu může popisovat určitý druh pohybu. Jedná se nejenom o to, zda je příjmem, či výdejem, ale také o jakou akci se jedná, například, zda to je prodej na fakturu, za hotové, zahraniční, zda jde o zůstatek a podobně. Aby se dalo pracovat podle tohoto způsobu, je nutné v poli "Filtr1 - Označení druhu pohybu" vypsat všechny možné druhy pohybu, skládajícího se z kódu pohybu, pomlčky a písmene P nebo V. Například 120-P, nebo AER-V, nebo 12C-V, lze použít i písmena. Jednotlivé pohyby se v tomto textovém poli oddělují čárkou. Samozřejmě je nutné si opět vybrat správný sloupec pro identifikaci pohybu. Pokud bude vybrána tato volba, je nutné dbát na to, aby všechny pohyby byly v textovém poli vypsány a správným způsobem doplněny, jinak dojde ke generování chyby. S tímto textovým spolupracuje textové pole pro označení sloupce, kde je  "Kód" pohybu. Dále s tímto polem spolupracuje volba přepínacího pole " Filtr1 - druh pohybu.


 

Informace o zdrojových datech

Jedná se o pole, která nám sdělují umístění zdrojového souboru - jeho plnou cestu, což je pole těsně pod nástrojovou lištou. Další dvě pole nám sdělují počáteční řádek a konečný řádek pole Excel. "., což je "řádek č. 1"  a " poslední řádek" Další dvě pole jsou pole " aktivní list" a pole "soubor" , které nám sdělují název souboru Excel a jeho aktivní list zdrojových dat pro zpracování a import.

 


sloupce

V rámci tohoto úseku se nastavují umístění sloupců. K určitému druhu údajů se přiřadí identifikace sloupce. Například, je-li ve zdroji číslo sortimentu ve sloupci B, pak do pole,které je označeno "Označení - karta - sortiment " vložíme písmeno B, anebo číslo 2. Oba zápisy jsou možné. Při prověření , zda jsou identifikace sloupců dobře vyplněny, se do každého sloupce dopočítá číslo sloupce, tedy do A=1, B=2, C=3 atd. Napravo od tohoto pole se nevýrazným písmen vypíše jeho název pomocí písmen. Pokud nebylo pole vybráno, bude doplněno číslo nula, anebo bude při kontrole vyplněnosti sloupců generována chyba.. V každém režimu jsou určité sloupce povinně vyplnitelné. Takové sloupce jsou označeny jinou barvou. Tato barva je uvedena v popisku "=sloupce - POVINNÝ ÚDAJ". U každého sloupce jsou také zatrhávací pole. Zatržené pole určují, zda budou sloupce exportována do Excelu. 

K některým sloupcům: "Označení směru pohybu P/V"  - Do karet můžeme definovat číslo materiálu, název materiálu, identifikační kód, čárový kód, prostě vše, co nám dovolí podrobně rozdělit materiál. Dle volby "Popisu karty" tak můžeme dělit skupiny spíše dělí ne podrobně rozděleného materiálu, což je společný obecný název, popis, hlavní číslo materiálu, skupina materiálu, podskupina, druh, prostě vše, co materiál sdružuje do skupin, ale ne zcela podrobně. Pole "Datum" musí obsahovat pole, kde je celý sloupec výlučně s Datumem. "Označení směru pohybu P/V "  musí mít v tomto sloupci výlučně hodnoty "P" nebo "V" . Pole "cena celkem za jeden řádek" obsahuje množství krát cenu. Musí to být tedy vždy. výlučně číselná hodnota. Pole "ks", "cena" , "skladová cena celkem" , "zůstatek na kartě v množství" a "zůstatek na kartě v Kč" se automaticky přepočítávají. Pole "průměrná cena" taktéž. Pole "vnitrocena" je takzvaná obchodní, anebo vnitropodniková cena, která slouží pro účely organizace z hlediska sledování hranice ceny vůči nákupu, či vůči prodeji. tato cena tak může zjistit výši rabatu u nákupčího a výši rabatu u obchodníka.Pole vnitrocena je pak využito tedy pro ohodnocení prodejních a nákupních zaměstnanců.Pole tedy musí být zásadně číselné. Pokud je vnitrocena vyplněna, měla by být ve všech polích, jinak jsou naprosto zavádějící údaje.při vyhodnocení.Proto pozor řádné vyplnění všech údajů."Kód pohybu " - Aby se dalo pracovat podle tohoto způsobu, je nutné v poli "Filtr1 - Označení druhu pohybu" vypsat všechny možné druhy pohybu, skládajícího se z kódu pohybu, pomlčky a písmene P nebo V. Například 120-P, nebo AER-V, nebo 12C-V, lze použít i písmena. Jednotlivé pohyby se v tomto textovém poli oddělují čárkou. Samozřejmě je nutné si opět vybrat správný sloupec pro identifikaci pohybu. Pokud bude vybrána tato volba, je nutné dbát na to, aby všechny pohyby byly v textovém poli vypsány a správným způsobem doplněny, jinak dojde ke generování chyby. Dále s tímto polem spolupracuje volba přepínacího pole " Filtr1 - druh pohybu.


 

 nadpisový řádek

Nadpisový řádek má v sobě identifikaci řádku, který obsahuje nadpisy. Při kontrole sloupců je nadpisový řádek doplněn o hodnotu prvního řádku v poli. Z toho vyplývá, že nebude do výpočtu brán celý tento řádek. Dále zde.

 


Filtr

Při importu máme k dispozici jednoduchý filtr, který pracuje ve čtyřech možných režimech. Aby filtr vůbec pracoval, je nutné, aby zatrhávací pole "Použij tento filtr" bylo zatrženo. Aby filtr pracoval, je nutné si vybrat sloupec, který budeme filtrovat. Může to být jakýkoliv sloupec. jediný sloupec, který nedoporučujeme je datum. Filtr je totiž typu řetězec.Sloupec má název "Filtrovaný sloupec" Aby bylo možné filtrovat, je nutné vyplnit hodnotu, podle které se bude filtrovat. Je to řetězcová hodnota. Textové pole pro umístění hodnoty má název: Hodnota filtru pro tuto hodnotu .Porovnávat filtrovanou hodnotu můžeme dle volby "Při použití filtru použít pouze přesné znění" . To znamená, že při zatržené volbě je nutné, aby se oba výrazy shodovaly. Zde se pracuje bez ohledu na velká písmena. Pokud volba zatržena není, pak stačí, aby hodnota filtru byla částí hodnoty z z právě prověřovaného údaje. Další možností je možnost Negovat hodnotu filtru. To tedy znamená, že podmínka bude splněna právě tehdy, pokud platí, že nejsou oba výrazy shodné, anebo pokud platí, že výraz ve filtru není částí sledované hodnoty.Filtrovat můžeme jakýkoliv sloupec s údaji typu číslo, nebo typu řetězec.

Filtr lze mít i jako složený z více výrazů. Pokud budeme používat více výrazů, do textového pole hodnota pro filtr tyto výrazy zapíšeme oddělené od sebe čárkou. Pokud má být vyhodnocováno například slovo Fe 01 a současně Fe 02, tak zapíšeme : "Fe01,Fe 02".. Pokud chceme například vyhodnocovat pouze některé druhy pohybů, tak například zapíšeme " 280,250,110" a ostatní pohyby budou ignorovány.

 


Nastavení

Další nastavení  je zatrhávací box "Automaticky odstraňovat chyby textu na "XXX v databázi"  - to znamená, že pokud bude nalezen nějaký nečitelný řetězec pro filtr, bude změněn na čitelnou hodnotu. Vesměs se jedná o atypický znak, který funkce pro zpracování nemusí chápat jako znak ke zpracování.. Pokud bude tato volba zatržena, budou se provádět opravy na čitelné tři "XXX" ,ale v podstatě nebude se moc podle těchto údajů orientovat. .Další volba " při uzavření formuláře nezjišťovat uložení souboru Excel nám nehlídá případně ukládání souboru Excel. Volba "Vzít v úvahu první řádek karty a jeho skladový zůstatek se hodí, pokud přebíráme pouze část výpočtu a první řádek proto má v podstatě již své předchůdce. Při zatržené volbě tak přebíráme stav karty před začátkem.. Tento stav je brán jako konečný právě po tom druhém prvním pohybu. stav tedy před prvním pohybem , aby se zjistil, by se musel odečíst. Volba "Na závěr seřadit dle čísla dokladu" pak znamená, že doklady budou seřazeny i po provedení výpočtu. Budou ale seřazeny v rámci skupin. Pokud je řazení v rámci karet, budou seřazeny v rámci karet, atd. - Zaokrouhlení počtu desetinných míst nám určuje , kolik desetinných míst bude mít výsledný průměr. Zaškrtávací políčko  "Nevybarvovat pole v Excelu" určuje, zda budou některé důležité sloupce zbarveny.Tyto sloupce pak ale zdržují celý export.

 


 Informace o procesu

Skládá se z pole, které graficky ukazuje na rozsah prováděné operace, pole s názvem operace, vlevo grafického pole, dále jsou dvě pole napravo, kde první pole ukazuje na počet vypořádaných řádků. Druhé pole ukazuje na počet řádků ke zpracování. celkem.tato informace probíhá po stlačení tlačítka "Proveď průměrování"

 


stavový řádek

Stavový řádek ukazuje na momentálně prováděnou operaci, či operaci provedenou.

 


 Viditelnost některých prvků

obr. č. 2

Zobrazení prvků - Je zde možnost skrýt některé prvky nastavení, aby byl formulář přehlednější. Objeví se pak velké informační pole. Poklepáním na tlačítko "Zobrazení prvků" , označené jako "C2" nebo zatrhávací pole, označené jako "C1" se střídavě objevují a nebo skrývají tlačítka a objevuje se velké výsledkové pole. Současně jsou zatržena všechna 4 zatrhávací pole pro částečné skrytí a zobrazení některých prvků formuláře.Vlevo jsou zatrhávací pole, označená jako P1, P2, P3, která obstarávají horní, střední a dolní část viditelnosti některých prvků, zejména zatrhávacích polí.


 

 práce se sloupci pro import

Identifikace

V rámci tohoto úseku se nastavují umístění sloupců. K určitému druhu údajů se přiřadí identifikace sloupce. Například, je-li ve zdroji číslo sortimentu ve sloupci B, pak do pole,které je označeno "Označení - karta - sortiment " vložíme písmeno B, anebo číslo 2. Oba zápisy jsou možné. Při prověření , zda jsou identifikace sloupců dobře vyplněny, se do každého sloupce dopočítá číslo sloupce, tedy do A=1, B=2, C=3 atd. Napravo od tohoto pole se nevýrazným písmen vypíše jeho název pomocí písmen. Pokud nebylo pole vybráno, bude doplněno číslo nula, anebo bude při kontrole vyplněnosti sloupců generována chyba.. V každém režimu jsou určité sloupce povinně vyplnitelné. Takové sloupce jsou označeny jinou barvou. Tato barva je uvedena v popisku "=sloupce - POVINNÝ ÚDAJ". U každého sloupce jsou také zatrhávací pole. Zatržené pole určují, zda budou sloupce exportována do Excelu. Zatrhávací políčko nemá vliv na to, zda bude sloupec přepočítán. Sloupec bude vždy importován a přepočítán, pokud bude v textovém poli, označující umístění sloupce jiná hodnota než nula.

Pravidla pro určení sloupců

Sloupce, které nebudu potřebovat nesmí být vyplněny,a nebo zde musí být číslo nula. Zaškrtávací políčko slouží pro určení, zda tento sloupec chceme exportovat.

Rozdíl mezi nezaškrtnutým políčkem u názvu sloupce a vyplněnou hodnotou nula:

Nezaškrtnuté pole znamená, že nebude exportován do Excelu.

Vyplněná nula znamená, že sloupec nebude exportován do Excelu a současně nebude ani importována žádná hodnota takového sloupce a nebude ani propočítán. Pokud u sloupce "datum" bude nějaký znak, tak bude sloupec prokontrolován, ať je políčko zatrženo, anebo ne.

 

K některým sloupcům: "Označení směru pohybu P/V"  - Do karet můžeme definovat číslo materiálu, název materiálu, identifikační kód, čárový kód, prostě vše, co nám dovolí podrobně rozdělit materiál. Dle volby "Popisu karty" tak můžeme dělit skupiny spíše dělí ne podrobně rozděleného materiálu, což je společný obecný název, popis, hlavní číslo materiálu, skupina materiálu, podskupina, druh, prostě vše, co materiál sdružuje do skupin, ale ne zcela podrobně. Pole "Datum" musí obsahovat pole, kde je celý sloupec výlučně s Datumem. "Označení směru pohybu P/V "  musí mít v tomto sloupci výlučně hodnoty "P" nebo "V" . Pole "cena celkem za jeden řádek" obsahuje množství krát cenu. Musí to být tedy vždy. výlučně číselná hodnota. Pole "ks", "cena" , "skladová cena celkem" , "zůstatek na kartě v množství" a "zůstatek na kartě v Kč" se automaticky přepočítávají. Pole "průměrná cena" taktéž. Pole "vnitrocena" je takzvaná obchodní, anebo vnitropodniková cena, která slouží pro účely organizace z hlediska sledování hranice ceny vůči nákupu, či vůči prodeji. tato cena tak může zjistit výši rabatu u nákupčího a výši rabatu u obchodníka.Pole vnitrocena je pak využito tedy pro ohodnocení prodejních a nákupních zaměstnanců.Pole tedy musí být zásadně číselné. Pokud je vnitrocena vyplněna, měla by být ve všech polích, jinak jsou naprosto zavádějící údaje.při vyhodnocení.Proto pozor řádné vyplnění všech údajů."Kód pohybu " - Aby se dalo pracovat podle tohoto způsobu, je nutné v poli "Filtr1 - Označení druhu pohybu" vypsat všechny možné druhy pohybu, skládajícího se z kódu pohybu, pomlčky a písmene P nebo V. Například 120-P, nebo AER-V, nebo 12C-V, lze použít i písmena. Jednotlivé pohyby se v tomto textovém poli oddělují čárkou. Samozřejmě je nutné si opět vybrat správný sloupec pro identifikaci pohybu. Pokud bude vybrána tato volba, je nutné dbát na to, aby všechny pohyby byly v textovém poli vypsány a správným způsobem doplněny, jinak dojde ke generování chyby. Dále s tímto polem spolupracuje volba přepínacího pole " Filtr1 - druh pohybu.

Další výpočtové sloupce - lze rozšířit nabídku výpočtů a jejich exportu do souboru Excel. Jedná se o výtah tržeb, nákupů a zisku k vnitroceně, zisk k průměrné ceně, ukazatel, v jakém balíčku nákupu je výdej při průměrování FIFO, zůstatek tohoto nakoupeného balíčku při určitém pohybu, cena tohoto balíčku, zisk tohoto řádku v průměrování FIFO.

 

 popis exportní sestavy

obrázek číslo 3 - export FIFO dle karet

 

Tržba

 

3440

 

Nákup

 

37120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řádek(K)

DOKLAD

Sorte

Popis

Pohyb

Středisko

Objednávka

Faktura

Datum

množství

cena

Kč celkem

P/V

skl. Prum.

Kč SK celk.

zustatek ks

zustatek Kč

Typ

vnitrocena

Nák. Kč

Nák.v jedn.

Zisk VC

Tržby

Tr.v jedn.

Zisk PRUM

Zisk VC

ukazatel FF

zustatek FF

cena FIFO

Zisk FIFO

1

92817

Fe 01

materiál

100

1041

45

13

24.1.2008

200

6

1200

P

6

1200

200

1200

Fe  1

7

1200

200

200

 

 

 

 

1

200

6

0

2

12547

Fe 01

materiál

125

1042

14

158

4.4.2008

120

5

600

P

5,625

600

320

1800

Fe  1

6

600

120

120

 

 

 

 

1

200

6

0

3

12345

Fe 01

materiál

125

1041

a12

158

24.1.2008

180

12

2160

P

7,92

2160

500

3960

Fe  1

13

2160

180

180

 

 

 

 

1

200

6

0

4

13456

Fe 01

materiál

260

1041

s23

 

2.3.2008

60

5

300

V

8,1818

360

440

3600

Fe  1

9,5

 

 

 

300

60

-190,908

-270

1

140

6

-60

5

17789

Fe 01

materiál

260

1041

as23,5

 

24.1.2008

80

7

560

V

8,6667

480

360

3120

Fe  1

9,5

 

 

 

560

80

-133,336

-200

1

60

6

80

6

12485

Fe 01

materiál

260

1041

as458

15

24.2.2008

15

8

120

V

8,7826

90

345

3030

Fe  1

7

 

 

 

120

15

-11,739

15

1

45

6

30

7

13458

Fe 01

materiál

125

1041

as458

1254

9.4.2008

420

12

5040

P

10,549

5040

765

8070

Fe  1

14

5040

420

840

 

 

 

 

1

45

6

0

1

92818

Fe 02

materiál

100

1041

23

123

24.1.2008

300

8

2400

P

8

2400

300

2400

Fe  1

9,5

2400

300

450

 

 

 

 

8

300

8

0

2

12345

Fe 02

materiál

125

1041

a45

1457

4.5.2008

140

8

1120

P

8

1120

440

3520

Fe  1

9

1120

140

140

 

 

 

 

8

300

8

0

3

12345

Fe 02

odpad

125

1041

 

145

21.4.2008

200

10

2000

P

8,625

2000

640

5520

Fe  1

16

2000

200

1200

 

 

 

 

8

300

8

0

4

16425

Fe 02

materiál

260

1041

s2

145

24.2.2008

70

8

560

V

8,7018

560

570

4960

Fe  1

9,5

 

 

 

560

70

-49,126

-105

8

230

8

0

5

12487

Fe 02

materiál

260

1042

d1

1548

14.1.2008

50

8

400

V

8,7692

400

520

4560

Fe  1

7

 

 

 

400

50

-38,46

50

8

180

8

0

6

15478

Fe 02

materiál

125

1041

f5

124

24.3.2008

180

8

1440

P

8,5714

1440

700

6000

Fe  1

10

1440

180

360

 

 

 

 

8

180

8

0

1

92818

Fe 03

materiál

100

1042

45

123

4.3.2008

400

10

4000

P

10

4000

400

4000

Fe  2

12

4000

400

800

 

 

 

 

14

400

10

0

2

15245

Fe 03

materiál

125

1042

as56

16

23.1.2008

140

9

1260

P

9,7407

1260

540

5260

Fe  2

9,5

1260

140

70

 

 

 

 

14

400

10

0

3

12365

Fe 03

materiál

260

1041

ffff

 

14.2.2008

75

8

600

V

9,6989

750

465

4510

Fe  2

7

 

 

 

600

75

-127,418

75

14

325

10

-150

1

89781

Fe 04

materiál

100

1041

78

14

24.1.2008

500

8

4000

P

8

4000

500

4000

Fe  2

8,8

4000

500

400

 

 

 

 

17

500

8

0

2

14587

Fe 04

materiál

125

1041

 

 

15.6.2008

450

12

5400

P

9,8947

5400

950

9400

Fe  2

13

5400

450

450

 

 

 

 

17

500

8

0

3

123484

Fe 04

 

260

0

123

16

8.1.2008

20

45

900

V

9,9355

160

930

9240

Fe  2

25

 

 

 

900

20

701,29

400

17

480

8

740

4

15894

Fe 04

materiál

125

1041

125

 

18.1.2008

125

20

2500

P

11,128

2500

1055

11740

Fe  4

25

2500

125

625

 

 

 

 

17

480

8

0

1

45892

Fe 05

materiál

100

1042

12

125

7.1.2008

500

8

4000

P

8

4000

500

4000

Fe  2

9

4000

500

500

 

 

 

 

21

500

8

0

 

POPIS :

1. řádek  - Tržba - to jsou všechny položky výdejů a jejich součet. Tržba za jeden řádek je množství krát prodejní cena. Nákup - celkem nákupy, kdy jde o součet všech položek s příjmem, bez ohledu, zda o nákup šlo, anebo jenom převod..

sloupce - dle názvu řádek číslo , ale v rámci jedné skupiny, karty. V případě, že máme pokyn zbarvit poslední řádek, pak vždy poslední řádek karty je zbarven. Dále jde o čísla dokladu, které musí být číselného charakteru, Sortiment je v tomto případě název,karty, číslo karty, identifikační číslo karty. Popis může být bližší specifikace sortimentu, nebo třeba i skupiny materiálu. Pohyb je označení druhu operace a je zde možné kombinovat řetězce i číslice. V tomto případě faktura, objednávka jsou další pomocné údaje, které mohou sloužit pro filtr. Datum dokladu slouží případně pro seřazení. Množství Množství krát cena dá částku, zvanou zde Kč celkem.Sloupec P/V zde slouží pro označení pohybu. Pokud je vybrána volba označení pohybu tímto způsobem, musí být v tomto sloupci pouze hodnoty "P", nebo "V". Skl. prům je skladová průměrná cena. Kč. Sk. celkem je skladová cena za jeden pohyb. V případě příjmu to je vždy cena nákupní  krát množství , v případě výdeje u prům. vah to je průměrná skladová cena krát množství, v případě FIFO to je cena nejstaršího zboží na skladě krát množství . Pokud je množství nejstaršího zboží nižší, než současný výdej a jde o FIFO metodu, pak se počítá zbytek výdeje s novou cenou dalšího nejstaršího zboží. Typ může sloužit pro filtr, kartu, popis zboží a podobně. Vnitrocena je cenou vnitřní pro podnikové účely.

Sloupce výpočetní : Kromě průměrné ceny, Kč SK celkem, a Kč celkem se dále vypočtou sloupce (které jsou pro export volitelné v nastavení více výpočtů, či v Akcích:Nákupní cena v Kč jsou vždy všechny pohyby do skladu příjmové (Nákladů). Spolu je zde i množství nákupu. Další sloupce jsou zisk k vnitroceně, což slouží pro zjištění marže nákupčího. Mezi tržby je vždy počítán výdej ze skladu. Je zde i množství a zisk ku vnitroceně, což je vhodné pro zjištění marže obchodních prodejců. Pro ukazatel FIFO je zde dále sloupec ukazatel, jehož hodnota ukazuje na číslo skupiny zboží v pořadí. Zůstatek FIFO, který v rámci této skupiny udává zůstatek ve skladu, je tu i sloupec cena FIFO, tedy jeho cena a zisk FIFO, který rovnou sděluje při výdeji, jaký je zisk pro  toto zboží , tedy rozdíl mezi nákupní cenou pro várku tohoto zboží a prodejní cenou tohoto zboží.

V našem příkladu - obrázku číslo 3 . Podívejme se na čísla řádků v 1. sloupci. Čísla se zvyšují vždy o jedno. Pak ale místo čísla 8 je opět číslo 1- To je proto, že jsme celou oblast rozdělili na skupiny a to podle karet, anebo podle popisu. Pokud by byla vybrána volba beze skupin, byly by všechny řádky očíslovány jednou číselnou řadou.

 


 

V případě, že zboží není rozděleno do karet

 

Další výpočtové pole : Zisk z prodeje je výpočet mezi prodejní a nákupní cenou u FIFO, u průměrů je to rozdíl mezi průměrnou cenou a prodejní cenou.. Dále tu je průměrná prodejní cena celkem a zisk z prodeje, což je rozdíl mezi průměrnou prodejní cenou a cenou průměrnou. Rozdíl mezi ziskem z prodeje a ziskem z prodeje a prům. ceny je tedy v tom, že u zisku z prodeje se porovnávají ceny jednotlivě, zatímco u druhého ukazatele se ceny porovnávají dle průměrů celkem a množství celkem. Další ukazatel je celková cena skladu v Kč, zisk z nákupu vůči vnitroceně celkem a zisk z prodeje vůči vnitroceně celkem.Závěrečný výpočet je zisk z prodeje u FIFO celkem.

 


možnosti nastavení a důsledky v exportu

 

Nastavení filtru - vzhledem ke 4 možným režimům filtru a možnosti filtr násobit, Výsledná sestava může být proto značně zkrácena. Filtr má možnost negace, čili pokud je negace zapnutá, bude exportován řádek, který filtru nevyhovuje.

Desetinná místa - průměry se tak počítají na tolik míst, kolik je definováno. Podle toho je nutné nastavit i šíři sloupců v Excelu.

FIFO způsob - v tomto režimu není povoleno jít do minusu, protože není možné zjistit původní cenu .V režimu FIFO není možné převzít skladový zůstatek přes částku skladová cena celkem. Lze to ale obejít tím, že do prvního řádku zapíšeme nákup v množství a cenu průměrnou. V režimu FIFO se dále neřadí na závěr doklady, protože by pak nebylo možné identifikovat první - nejstarší skupiny zboží. Sloupec průměry zboží je počítán i v režimu FIFO pro orientaci a další výpočty a porovnání.

Vážený průměr - je zde možné přejít do minusového stavu. je ale nutné si uvědomit, že pokud pak doplníme zboží na nulu, pak to musí být za cenu průměrnou, která byla vydána ze skladu. příklad: Zbývá nám 100 kg zboží za 5 Kč. My ale vybereme zboží 200 kg, protože výdajový doklad byl proveden dříve, než doklad nákupní, což by se stát nemělo.Pokud vydáme ze skladu zboží, pak ze skladu zmizelo zboží do minusu po 5 Kč, tedy je ve skladu minus 100 kg a minus 500 Kč. My jsme ale nakoupili zboží za 8 Kč a to rovných 100 kg. kdyby byl příjmový doklad jako první, tak by ve skladu bylo 100 x 5  +  100 x 8 = 200 kg a 1300 Kč, čili průměrná cena za 6,5 Kč. při výdeji 200 kg by pak bylo vydáno těchto 1300 Kč. Pokud ale doklad příjmový ještě nebyl dodán, tak se vybralo do minusu 200 kg za 5 Kč. a tedy ve skladu zůstalo -500 Kč. My tam nyní dodáme doklad za 100 x 8 Kč , čili 800 Kč a výsledek je zdánlivě neuvěřitelný, ve skladu je nula kg a 300 Kč. To je samozřejmě špatně. kdyby tam někdo dal 10 kg za 5 Kč, tak by tam bylo za 350 Kč 10 kg zboží při ceně 35 Kč, což je špatně. Tato záležitost nemá řešení, protože aby se vyrovnal sklad muselo by se pořídit do skladu za 5 Kč a ne za 8 Kč.Musel by se opravit doklad původní výdajový, což vlastně není možné. Jistým řešením, což ostatně musí udělat každý je, že další průměry jsou vyšší, než se ceny srovnají. Ve skutečnosti ale nelze vypočítat marži pro výdaj a následný příjem, protože je zavádějící, Při podrobné analýze pak jednotliví odběratelé a dodavatelé jsou nevyvážení. Za celý sklad ale se postupně vše srovná, ale do doby, než se sklad srovná, nejsou ceny pravdivé a jakékoliv analýzy nemají reálné opodstatnění.

Volby sloupců pro export. Exportovány budou pouze ty sloupce, které zde byly pro export vybrány ostatní sloupce nebudou exportovány.Pokud je tedy v databázi užito dalších doplňujících sloupců, budou tyto z exportu vynechány.

Pokud bude zatržena volba " Po krocích hlásit", tak po každé významné operaci se objeví dialogový box. Po jeho stvrzení se akce dále rozběhne.

Skupiny průměrů - všechny řádky budou seřazeny dle karet, anebo dle popisů, pokud tak bylo vybráno. Budou současně průměrovány rámce těchto skupin.

Řazení - pokud bude tato volba uvedena, pak budou v rámci skupin dále seřazeny řádky a to buď podle dne pohybu, anebo podle čísla dokladu.

Povolení minusového zůstatku - Jedná se o zaškrtávací pole, které dovoluje, aby sklad při čerpání přepadl do minusu. U metody FIFO to není možné. U metody vážených průměrů to možné je. Důsledky jsou ale nenapravitelné, co se týče výpočtu rabatu a výpočtu průměrné ceny. Jedinou nápravou by byl, aby do skladu bylo vloženo zboží za stejnou cenu, za kterou se ze skladu vyřadilo. Dále o minusovém stavu zde.


 

popis kroků pro provedení výpočtu průměrů a zisků

krok1 - krok 2 - krok 3 - krok 4 - krok 5 - krok 6 - další kroky

KROK  1Otevření souboru Excel : -  Zde bychom měli nejdříve si přečíst pravidla práce v Excelu a pravidla, jakým způsobem dostat do tohoto software data ze souboru Excel. Základním pravidlem je, že otevřít soubor Excel můžeme pouze z tohoto programu. nelze tedy pracovat se souborem Excel, který není otevřen přes tento program.

KROK 2 -  Přejdeme do otevřeného souboru Excel, čili maximalizujeme prostředí Excel. Výběr dat a detekce dat. V souboru Excel vybíráme pole dat. To vybereme jednoduchým způsobem a to tak, v přímo v souboru Excel pomocí myši, anebo klávesy se šipkou a klávesy SHIFT vybereme pole dat. Pro naše účely musí být v prvním řádku souboru nadpisy. tyto nadpisy pak budou přeneseny do exportního souboru. V dalších řádcích musí být data, která svým formátem souhlasí s názvem sloupce. tedy popis mlže mít znaky číslic a písmen, hodnota v Kč musí sestávat zásadně z číslic a podobně.

KROK 3 Detekce dat. Pokud byl výběr proveden, maximalizujeme formulář sklad. Stlačíme tlačítko detekce pole. Tím se vyplní v horní části formuláře údaje o datech, jejich rozsahu, souboru, aktivním listu a číslo řádku nadpisu.Aby byla provedena detekce dat, i v minimalizované liště je nutné, aby Excel měl list aktivní takový, který má v sobě vybrané. pole. Pozor, data stále ale nejsou importována.

KROK 4 - Nastavení  -  Nastavíme případně :  metodu průměrování, skupiny průměrů, řazení, co určuje typ, druhy pohybů, celý filtr, zbarvení v Excelu, opravy buněk, počet desetinných míst,  U váženého průměru povolení jít do minusu, převzetí počátečního stavu a konečném seřazení dle čísle dokladu. A případně více výpočtů. Jako poslední nastavení - jaké sloupce případně nechceme exportovat .

KROK 5 - DEFINICE SLOUPCŮ - Do střední části formuláře zapíšeme umístění příslušných sloupců. Pokud ve zdrojovém poli je sloupec v Excelu s množstvím ve sloupci E, pak zapíšeme do pole k množství výraz "E", nebo výraz 5,což je číslo sloupce od počátku tabulky. Takto vyplníme všechny sloupce. také ověříme číslo řádku, zda souhlasí nadpis. Pak stlačíme tlačítko "Prověř zadání sloupců"  a pokud je vše v pořádku pokračujeme dále.

KROK 6 - Provedení průměrování - Stiskneme ihned tlačítko  "Proveď průměrování" . Postupně budou provedeny akce - Import dat , Filtrování dat, kontrola datumů, seřazení dat, tvorba skupin pro průměrování - výpočet průměrů - výpočet celkových dat - export dat a barvení dat. Protože se jedná o značné množství kroků, je možné že v průběhu procesu dojde k tomu, že systém vyhodnotí údaj v buňce jako chybový.

Další kroky se mohou opakovat. Stačí změnit jakkoliv nastavení , nebo filtr a znovu ihned průměrovat. Původní export bude přepsán.Lze přímo měnit i pole v Excelu a provést novou detekci dat, bez nutnosti měnit soubor Excel.  Lze i současně otevřít nový soubor Excel. detekce dat přebírá informace o datech, které jsou umístěny v aktivním souboru Excel a jeho aktivním listu. Dále lze provést novou detekci, nebo pouze změnit nastavení, filtr a podobně.


 

nastavení akce

V tomto formuláři jsou některé přednastavení nazvány jako akce, viz následující výčet. Akci lze přednastavit z hlavního Menu, anebo z místní nabídky.

Akce nejstručnější nastavení - Budou  exportovány pouze nejnutnější sloupce. I nadále lze zrušit další export sloupců

Akce nastavení dle pohybů stručně - Stejná volba, a bude nastaveno, aby se pohyb identifikoval podle názvu pohybů  tedy podle sloupce, kde je uveden kód pohybu.

Akce podle znaménka a karet - K aktuálnímu nastavení se nastaví, aby identifikace pohybu byla dle znamének ve množství.

Akce plné zobrazení - Bude nastavena viditelnost všech prvků na formuláři.

Akce plné nastavení i se sloupci - Budou zobrazeny veškeré sloupce s dalšími výpočty ohledně zisku a vnitrocen.

Akce plné nastavení sloupců, filtr, řazení i  skupiny. Budou exportovány všechny sloupce, včetně dalších výpočtů. K akci bude zapojen i filtr. Budou se řadit doklady dle dne pohybu . Skupiny se budou tvořit podle karet.


 

 

 kdy nejsou Splněny podmínky pro výpočet, CHYBY

Soubor - Pokud je soubor otevřen mimo tento program, kalkulačka jej "nevidí." Pokud je jakkoliv žádaný soubor otevřen, pak při jeho znovuotevření jde o chybu.Pokud si nejste jisti, že kalkulačka si tento soubor otevřela, stačí si vybrat pokusně pole v Excelu a z kalkulačky provést detekci. pokud detekce proběhne úspěšně, je soubor "napojen" na kalkulačku.

Detekce pole - Pokud se snažíme o detekci, ale přitom není soubor otevřen, jedná se o chybu. pokud chceme provést detekci, ale daný list i soubor nejsou aktivní, dojde k detekci jiných dat, anebo jedné buňky z jiného listu, či souboru Excel.

Formáty buněk. - každý sloupec musí mít své formáty. Ve sloupci datum musí být výhradně datum. Ve sloupcích množství, cena , Kč celkem apod. musí být výhradně číselná forma. V ostatních sloupcích může být kombinace číslic a písmen. Sloupec číslo dokladu může obsahovat pouze číslice.

Obsah buněk. Ve sloupci o pohybu musí být takový pohyb, který je nadefinován v definici pohybů. Ve sloupci "P/V", který označuje příjem, nebo výdej, musí být pouze "V" anebo "P". Ve sloupci datum musí být výhradně datum.

Označení řádku nadpisu - pokud je vybráno pole, vždy první řádek musí být nadpisy. Pokud je nadpis v jiném řádku, než prvním, dojde k chybě.

Vynechání hodnoty. V buňkách jako jsou množství, cena, označení a číslo dokladu musí být vždy hodnota, jinak dojde k chybě.

Minusový stav - v režimu FIFO jej není ani možné povolit. V režimu vážených průměrů, pokud se povolí, nepříznivě ovlivní průměrnou cenu. cena se tak stává nerelevantní.

Zadání špatného uskupení znaků do definice pohybů, špatného znaku do definice filtru. Při opakování dvou oddělovacích znaků a podobně dojde ke generování chyby.

Definice sloupců - v případě, že definujeme (mimo filtr) stejné dva sloupce, menší pole,než je sloupců a podobně. Sloupce, které nebudu potřebovat nesmí být vyplněny,a nebo zde musí být číslo nula.