inv2

INVENTARIZACE  - Příklady na párování

 základní odkazy formuláře inventarizace

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba FORULÁŘE STRUČNĚ - skladba formuláře PODROBNĚ - jednotlivé záložky - POPIS INVENTARIZACE - POPIS MANUÁLNÍHO PÁROVÁNÍ - POPIS SEŘAZENÍ SLOUPCŮ


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu  


seznam příkladů

příklad 1 - párování MD- DAL jedna oblast

příklad 2 - párování MD- DAL - více oblastí - více párovacích sloupců

příklad 3 - párování kniha faktur - proti účetní knize

příklad 4 - párování úhrad faktur - proti účetní knize 

příklad 5 - párování rozpočtu - dvě  oblasti, filtr

příklad 6 - párování DPH - dvě  oblasti, filtr


příklad 1 - párování MD- DAL jedna oblast

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - jedna tabulka - md - dal - dvojice - účto A1

A/ dvojice, jedno pole, bez filtru

pokusíme se zjistit položky, které k sobě patří, ale pomocí dvojic, budeme párovat pouze dvojice. rozúčtovat Máme k dispozici účetní knihu, která my použijeme nyní naši knihu, která má  položek 50, ale téměř všechny platby jsou zde spárovatelné a tabulka je přehledná. bez dalších nastavení

upozornění - vpravo na formuláři je k dispozic celé informační pole, která sděluje, jaké kroky můžete právě udělat. navržené kroky jsou vyznačeny modře. - párujeme proti sobě MD-DAL účtu 321

Postup : Otevřeme soubor přes volbu Otevřít první soubor . cesta k souboru je "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\denik0". Po otevření souboru si vybereme list "List1". Sloupců je zde více, my si vybereme sloupce s, dále nepotřebujeme už nic.vyznačíme tedy oblast (A5-M50).Naimportujeme data přes tlačítko "Načti data A" .. Pro porovnání sloupců dále není nutné zvolit i druhou oblast. Zatrhávací pole "párování proti oblasti z B" není zatržena.. My si ještě vybereme export s indexem, čili tlačítko "Přepni na jiný export" mačkáme tak dlouho, dokud se nad ním neobjeví nápis "S indexem".

Dále je nutné vybrat dva sloupce,  které se budou proti sobě párovat. V prvním rozvíracím boxu  s názvem "Sloupec1" vybereme název "MD". V druhém rozvíracím boxu s názvem "protisloupec1" vybereme sloupec "DAL"

Pak stlačíme tlačítko "Párovat, nebo párovat znovu". V tabulce Excel se objeví postupně sestava, která ukazuje zaindexované, spárované řádky - dvojice.Vidíme tři spárované dvojice. Pak změníme tlačítko "Přepni na jiný export" a mačkáme jej tak dlouho, dokud se neobjeví nápis "všechno".Pak opět stlačíme tlačítko párovat - nebo párovat znovu" . V tabulce Excel se objeví spárované i nespárované řádky. Výsledek je pod názvem "VYSL1"

B/ více položek, bez filtru - párujeme proti sobě MD-DAL účtu 321 - hledáme všechny stejné hodnoty

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - jedna tabulka - md - dal - více položek - účto A2

pokusíme se zjistit položky, které k sobě patří, ale již všechny stejné hodnoty k sobě.

upozornění - vpravo na formuláři je k dispozic celé informační pole, která sděluje, jaké kroky můžete právě udělat. navržené kroky jsou vyznačeny modře.

Postup : Před další prací se přenastaví pole "Lze k sobě párovat i více řádků"  na zatržené. V číselném poli vedle něj ponecháme hodnotu 1. Nastavíme si export na "S indexem" Stlačíme tlačítko "Párovat, nebo párovat znovu". V tabulce Excel se objeví postupně sestava, která ukazuje, spárované řádky .Vidíme tři spárované dvojice. Pak změníme tlačítko "Přepni na jiný export" a mačkáme jej tak dlouho, dokud se neobjeví nápis "všechno".Pak opět stlačíme tlačítko párovat - nebo párovat znovu" . V tabulce Excel se objeví spárované i nespárované řádky. Výsledek je pod názvem "VYSL1", protože byly nalezeny pouze tři shodné hodnoty, je stejný jako původní výsledek na dvojice.

 

C/ více položek, bez filtru - párujeme proti sobě MD-DAL účtu 321 - hledáme všechny stejné hodnoty, párování v jednom sloupci povoleno

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - jedna tabulka - Hledej pouze v jednom sloupci - účto   A3

pokusíme se zjistit položky, které k sobě patří, ale již všechny stejné hodnoty k sobě pouze v jediném sloupci A.

upozornění - vpravo na formuláři je k dispozic celé informační pole, která sděluje, jaké kroky můžete právě udělat. navržené kroky jsou vyznačeny modře.

Postup : Ponecháme nastavení pro párování více položek. Zatrhneme ale dále pole "Povoleno párovat v jednom sloupci" a Nastavíme si export na "S indexem" Stlačíme tlačítko "Párovat, nebo párovat znovu". V tabulce Excel se objeví postupně sestava, která ukazuje, spárované řádky .Vidíme tři spárované dvojice.Pak změníme tlačítko "Přepni na jiný export" a mačkáme jej tak dlouho, dokud se neobjeví nápis "všechno".Pak opět stlačíme tlačítko párovat - nebo párovat znovu" . V tabulce Excel se objeví spárované i nespárované řádky. Vidíme, že počet hodnot, které se opakují je 7x.

V dalším kroku se vrátíme do karty "Další nastavení" a hodnotu  "Ještě další minimální počet shod hodnot změníme na dvě". Pak znovu exportujeme.Výsledek je pod názvem "VYSL2".. Zde vidíme, že napárované zůstaly jen tři hodnoty a to hodnota 1000, 3200 a hodnota 300. Párovací symboly u ostatních hodnot zmizelo ,ale řádky zůstaly na původním místě, máme tedy přehled o tom, jaké řádky se opakují a jaké řádky se opakují tolikrát, kolikrát požadujeme v číselném poli   ještě další "minimální počet shod hodnot"


 

příklad 2 - párování MD- DAL - více oblastí - více párovacích sloupců

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - dvě tabulky - md - dal - dvojice - účto B1

A/ dvojice, dvě pole, bez filtru - párujeme účty 321 v položkách účtování výpisů  proti 321 v položkách účtování faktur a snažíme se zjistit chyby v účtování zjišťujeme, nesrovnalosti, abychom mohli provést inventarizaci účtu.

Postup : Otevřeme soubor přes volbu Otevřít první soubor . cesta k souboru je "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\denik1". Po otevření souboru si vybereme list "List2".(účtování výpisů)  Sloupců je zde více, my si vybereme sloupce všechny.vyznačíme tedy oblast (A5-M333).Naimportujeme data přes tlačítko "Načti data A" .. Pro porovnání sloupců dále je nutné zvolit i druhou oblast. Tu zvolíme z "list3" a vybereme opět všechny sloupce, tedy pole "A5:M162" Zatrhávací pole "párování proti oblasti z B" nyní můžeme zatrhnout zatrženo.. My si ještě vybereme export s indexem, čili tlačítko "Přepni na jiný export" mačkáme tak dlouho, dokud se nad ním neobjeví nápis "S indexem".

Je nutné zvolit sloupce, podle kterých se bude párovat. První sloupec je z účtování výpisů, kde účet 321 je na straně MD, vybereme tedy do "sloupce1" nadpis "MD" Druhý sloupec je tentokrát vybrán rozvíracím polem  "sloupec 1, ale pod pole "párovat proti z oblasti B" K dispozici máme nyní pouze dvě rozvírací pole.Zde vybereme nadpis "DAL", protože nadpis účtování 321 je na straně dal ve fakturách." zatrhneme pole "párovat do dvojic" a podíváme se na výsledek., po stlačení tlačítka "párovat, nebo párovat znovu".není povoleno párovat v jednom sloupci .Počet výsledků je 145 zapárovaných dvojic, nám to v podstatě nic neříká. Ani to, že některé dvojice nejsou zapárovány dobře.Otázkou tedy je, co nyní sledujeme. provádíme inventarizaci účtu a tak se snažíme najít nesrovnalosti. Tyto nesrovnalosti však nalezneme tehdy, pokud hledáme něco konkrétního.My budeme tedy hledat, zda bylo vše uhrazeno správně a co uhrazeno nebylo dle zaúčtování.Pro účely tohoto příkladu budeme hledat platby, které můžeme v rámci kontroly odškrtnou. Budeme tedy hledat pouze stejné platby na stejný VS.Aktivujeme tedy druhý řádek s rozvíracími boxy. Objeví se nám dvě další pole pro vybrání nadpisů s názvem "sloupec2" a "protisloupec2" . Zde vyberme názvy "Variabilní symbol"  a "Variabilní symbol". Opět stlačíme tlačítko "párovat, nebo párovat znovu".. Předtím ale necháme jenom nastavený export pro "s indexem"., abychom nečekali na všechny řádky k exportu. Opět stlačíme tlačítko pro párování.

Zde vidíme počet nalezených dvojic na 121.,Předtím bylo 145. Jsme si jisti, že můžeme odškrtat všechny výsledky . určitě ne, je nutné se na sestavu podívat. Ale pro první kontrolu nám tohle stačí.další postup je v následujícím příkladě.

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - dvě tabulky - md - dal - dvojice - účto B1

B/ více položek, dvě pole, bez filtru - párujeme účty 321 v položkách účtování výpisů  proti 321 v položkách účtování faktur a snažíme se zjistit chyby v účtování zjišťujeme - budeme dále zpracovávat nezinventované účty 321 a nespárované účty 321.

postup A - nesouhlasíme s výsledkem a některé zapárování chceme zrušit.

je nutné provést export všech položek , že přenastavíme export a znovu spustíme párování. Pak vkročíme do výsledného souboru a v 1. sloupci odstraníme všechny párovací znaky u těch řádků, s kterými nesouhlasíme. Poté můžeme celý soubor seřadit podle sloupce "indexy" . následuje další krok, kdy všechny zapárované řádky smažeme a zůstanou nám nestejné hodnoty., kde v 1. sloupci "indexy" budou nuly. Pokračovat budeme dále s těmito nezapárovanými řádky..Budeme mít tedy sestavu nezapárovaných řádků..

postup B - souhlasíme s výsledkem a pokračujeme - nový import, práce s oblastí A

Provedeme nový export a to s řádky nezapárovanými, čili změníme nastavení na "bez indexu" a spustíme znovu párování.Výsledná tabulka je již uložena v "listu4".Vidíme, že tabulka se rozdělila na dvě části s nezapárovanými hodnotami tabulky A a dole s nezapárovanými hodnotami tabulky B.

Tabulku můžeme dále zpracovat zpracovat různým způsobem...

A/ Můžeme ji takto nechat být a dále s ní pracovat jako s jednou oblastí, protože řádky nemají současně hodnoty v jednom řádku.

B/ můžeme ručně posunout sloupce původní druhé tabulky pod původní 1. tabulku a tak tabulku zmenšit.

C/ Můžeme sloučit tabulku pomocí modulu Excel 2. Což je během 1 minuty hotovo.

Provedeme tedy nový import oblasti A a to tak, že ve výsledném listu "Porovnání variací" provedeme výběr celé tabulky, tedy výběr buněk "B5 : AA248" provedeme nový import přes tlačítko "Načti data A" a zatrhneme pole "párování proti oblasti z B" na nezatržené .Hledáme dále, co bychom mohli porovnávat

C/ jedno pole, - NEDVOJICE - hledáme pouze hodnoty, které mají společné znaky. napárujeme tedy k sobě hodnoty se stejným variabilním symbolem. potom jako pomocné párování zadáme analytiku a podíváme se na výsledky.

Pro výběr nadpisů použijeme "Sloupec 1"  a "Protisloupec1" , vybereme nejdříve pro zapárování variabilní symbol z horní poloviny nabídky nadpisů a do druhého rozvíracího pole zadáme nadpis "variabilní symbol" ze spodní poloviny nabídky nadpisů sloupců. Povolíme výběr ve stejném sloupci a zadáme, abychom mohli pracovat pro výběr více hodnot, tedy pole "párovat pouze do dvojic" nebude zatrženo. Pro export vybereme "s indexem" Můžeme ihned stlačit tlačítko pro párování.  .

Ve výsledku vidíme, že je zapárováno dalších 33 skupin, celkem řádků 91. Po prohlédnutí jsme nabyli přesvědčení, že VS k sobě patří. Zbývá nám 157 nezapárovaných řádků., což je v listu "List5"


 

příklad 3 - párování kniha faktur - proti účetní knize

(pro tento příklad potřebujete více času)

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - dvě tabulky - kniha faktur / zaúčtování

A/ plný výpis - z účetní knihy - párujeme stejné částky proti částce zaúčtování. kontrolujeme, zda jsou všechny faktury v pořádku zaúčtovány. úkolem je najít účtování, které nesedí.

Postup : Otevřeme soubor přes volbu Otevřít první soubor . cesta k souboru je "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\uc kniha". Po otevření souboru si vybereme list "Data".. (V listu data0 jsou veškeré položky) Jedná se o veškerá účetní data. Tato kniha má přes 11000 řádků. My ale máme omezení do 5000 řádků. V listu data jsou zachyceny všechny účetní položky za půl roku. Názvy a popisy jsou změněny, neodpovídají skutečnostem.  Sloupců je zde více, my si vybereme všechny sloupce a podrobíme tak test zátěžové zkoušce. Přesto pokud je možné, je vhodné omezit co nejvíce počet řádků na minimum, protože práce s řádky je pak zdlouhavá. všechny.vyznačíme tedy celou oblast, snad jenom poslední sloupec ne, protože je to prázdný sloupec. Naimportujeme data přes tlačítko "Načti data A" .Natahování může trvat i několik minut, proto znovu doporučuji tahat data z omezených tabulek. Například zde budeme v knize porovnávat částky z knihy faktur. Kniha faktur se rozkládá v případě pohledávek na částky , rozúčtované do DPH a tržeb. My tedy budeme porovnávat částku včetně  DPH v knize faktur s částkou pro odběratele, tedy proti SU 311.

Jako druhý soubor otevřeme soubor  "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\pohledávky 3". V listu "data" vyznačíme taktéž celou oblast jako zátěžový test..Soubor otevřeme přes tlačítko  "Otevřít další soubor". . .Import provedeme přes tlačítko "Načti data B". Poté  přepojíme pole na párování proti oblasti B.na zatržené. Budeme párovat proti dvojicím. První tabulka je účetní tabulka. Budeme tedy sledovat účet 311. Protože nám jde pouze o pořízení zápisů do knihy faktur, budeme sledovat pouze KF. V prvním boxu vybereme tedy název "MD" ., v druhém sloupci celkem Kč". Párujeme do dvojic.Nepárujeme ve stejném sloupci. Nepárujeme minusy, ani absolutní hodnoty. prozatím tedy párujeme všechny částky, které jsou si stejné na účtu MD proti faktuře celkem.

Výsledek je uložen v "Listu2" , knize pohledávek. Jsou zde uloženy pouze řádky, které neprošly. tedy celkem z 1800 faktur a 3569 řádků = 5559 řádků celkem. Z toho bylo do dvojic nebylo napárováno celkem do dvojic 1781 řádků dle účetnictví a 18 řádků z knihy faktur.

B/ zpracování tabulky podruhé -  nyní zkusíme  - zjistit další spojení - provedeme napárování na variabilní symboly bez omezení.

Postup : Výsledný blok nyní naimportujeme tak, že  list "Porovnání variací", kam se generuje výsledek,celý vyznačíme, abychom jej mohli jako základní znovu naimportovat. soubor přes volbu "načti data A". Pak změníme inventarizaci na práci s jednou oblastí a z nadpisů vybereme variabilní symbol a z druhého boxu variabilní symbol z původní druhé tabulky. Existují po sloučení nyní dva stejné názvy na variabilní symbol a my  využijeme párování obou názvů proti sobě.zatrhneme párování na dvojice.Dáme nejdříve export s indexem a spustíme párování. Předtím ještě povolíme párování i ve stejném sloupci.

Výsledek je - že se na stejné symboly napárovalo 23 hodnot, s celkem 51 řádky. nezapárovaných zůstalo celkem cca 1750 řádků. otázkou je, proč na 311 je tolik zaúčtovaných řádků a v knize faktur nezůstala ani jedna nezapárovaná faktura.měly by se prokontrolovat částky za poslední párování, zda souhlasí.

C/ návrh na další postup . - dalších 1750 je naúčtováno do pohledávek, ale ne do knihy faktur. není to obvyklé, ale důvod samozřejmě nějaký existuje. odpovědí bude zřejmě fakt, že účetní na účet 311 účtuje i o dokladu za hotové, pokud to je školné. účtovala zřejmě pokladnu na 211-311 a 311 na 602. důvodem je zřejmě požadavek, aby obraty šly přes odběratele i přes pokladnu, aby byl přehled o všech odběratelích, i když by to šlo přes tržby. Ale obraty by se neobjevily v krátkodobých vztazích.

dalším postupem by tedy mělo být propárování s pokladnou, tedy opět přes variabilní symboly a knihu pokladny.


 

příklad 4 - párování úhrad faktur - proti účetní knize

(pro tento příklad potřebujete více času)

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - dvě tabulky - kniha faktur / zaúčtování

A/ plný výpis - z účetní knihy - párujeme úhrady z účetní knihy -  částce zaúčtování. kontrolujeme, zda jsou všechny faktury v pořádku zaúčtovány. úkolem je najít účtování, které nesedí. je nutné si uvědomit, že částky nemusí být stejné, anebo, že se mohou lišit. budeme tedy všechny částky párovat proti sobě, hledáme tedy variabilní symboly stejné, kde je na straně dal su 311 a kde v knize faktur je úhrada.

Postup : Otevřeme soubor přes volbu Otevřít první soubor . cesta k souboru je "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\uc kniha". Po otevření souboru si vybereme list "Data2"..Jedná se o celkem 1765 řádků (bez prvních 4). Data naimportujeme přes tlačítko "Načti data A".Pak otevřeme další soubor přes tlačítko "Otevři ještě jiný soubor" . Název souboru je "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\pohledávky 3".Opět vybereme pak celou tabulku a naimportujeme přes tlačítko "Načti data B". Druhý soubor má 1802 řádků..Pak přepneme na párování dle dvojic, a párování proti oblasti z B. Párování v jednom sloupci nebude povoleno.

 Budeme vybírat dva páry párovacích řádků. V prvním řádku budou proti sobě vybrány variabilní symboly a v druhém řádku budou vybrány proti sobě

částky. V druhém řádku budou tedy proti sobě "Dal" a  "Zaplaceno Kč". Pak spustíme párování s indexem pro kontrolu. Proti sobě bylo nalezeno celkem 1697 dvojic. To znamená, že bylo nalezeno 3394 řádků, tedy většina.vypárovaných bylo 3600 řádků. zůstalo 175 řádků, cca..Z toho nebylo zapárováno 71 plateb z účetnictví a 104 plateb přímo v knize faktur.Výsledek je uložen na listu4 - Kniha pohledávek.

POKRAČUJEME V ROZBORU - výslednou tabulku nyní importujeme. Vybereme si tedy tuto tabulku jako oblast v Excelu a importujeme přes "Načti data A" - jedná se tedy o načtení listu "LIst4" a pole "A5- AD175".

Opět po provedení importu prozkoumáme důvody, proč není zapárováno. Projedeme nyní pouze stejné variabilní symboly a to tak, že budeme pracovat pouze s jednou oblastí, bez dvojic a budeme pracovat v rámci i stejných sloupců. Poté spustíme párování a tentokrát si zobrazíme vše, abychom viděli, co je a co není zapárováno. Stlačíme tedy tlačítko párování., v knize faktur .Vidíme, že v knize faktur byly tedy všechny faktury uhrazeny a že musí součet úhrad z knihy faktur a součet účtování úhrad z knihy faktur sedět na korunu..

Zbývajících cca 60 řádků je nutné prověřit . Z celkových   3800 řádků zůstalo. tento seznam se nyní musí porovnat s inventarizací zůstatku účtu 311 z předchozího roku. Po kontrole a odškrtání se dozvíme , která částky byly zaúčtovány na účet 311 a přitom zjistíme chybné položky, o které nesedí inventarizace.


 

příklad 5 - párování rozpočtu - dvě  oblasti, filtr

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - dvě tabulky  -  rozpočet

A/ více položek, dvě pole, sloupec proti sobě, snažíme se k sobě dostat stejné předpisy vnitropoložek ze dvou tabulek. první tabulka je skutečnot stará a druhá tabulka je nová měsíční skutečnost. potřebujeme položky k sobě seřadit.

kromě toho sledujeme pouze op 801 - 805, budeme chtít sledovat pouze nové skutečnosti od 1000 kč, nezajímá nás činnost doprava a činnosti nad 19 u obou tabulek.

Postup : Otevřeme soubor přes volbu Otevřít první soubor . cesta k souboru je "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\rozpočet státní 2". Po otevření souboru si vybereme list "Skut 1-8"..Jedná se o celkem 705 řádků (bez prvních 4). Data naimportujeme přes tlačítko "Načti data A".Další  operací je import druhé oblasti z listu  "Skut 9_2" - Celou oblast natáhneme pomocí tlačítka " Natáhni data B"   Vybereme párování s dvěmi poli. Vybereme párování i do stejného sloupce a párování pro více položek. Export  s indexem. První dva párovací sloupce budou "identifikace A" a "Identifikace B"

Filtrovací řádek č. 1 - první rozvírací box  - název "OP" , zatrhneme pole "od-do" a do textových polí vložíme hodnoty "801" a "805".

Filtrovací řádek č. 2 - aktivujeme druhý  rozvírací box  a vybereme název "Nová skutečnost" , zatrhneme pole "od-do" a do 1. textového pole vložíme hodnotu "1000".

Filtrovací řádek č. 3 - aktivujeme druhý  rozvírací box  a vybereme název "Činnost" , zatrhneme pole  "neobsahuje" do 1. textového pole vložíme hodnotu "2".

Filtrovací řádek č. 4 - aktivujeme první  rozvírací box  a vybereme název "Činnost" , zatrhneme pole  "neobsahuje" do 1. textového pole vložíme hodnotu "2"

Výsledek je v listu "výsledek 2"

      

      Obrázek pro nastavení na filtr a příklad č. 1


příklad 6 - párování DPH - dvě  oblasti, filtr

pro rychlejší nastavení je možná předvolba v MENU druh párování - dvě tabulky  -  DPH

A/ více položek, dvě pole, sloupec proti sobě, snažíme se k sobě dostat stejné předpisy DPH. to znamená předpis z jakékoliv knihy dokladů a účtování v účetní knize. my si vybereme knihu pohledávek a účetní knihu. příklad vychází z účetnictví nejmenované společnosti za rok 2006. data a identifikace byla pozměněna, částky však ne.sazba dph tak zůstalo na rok 2006. hledáme chybu v účtování.

budeme PAK sledovat období i za březen.

 

Postup : Otevřeme soubor přes volbu Otevřít první soubor . cesta k souboru je "c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\uc kniha". Po otevření souboru si vybereme list "Data4.s částkami DPH za Faktury vydané..Jedná se o celkem 705 řádků (bez prvních 4). Vybereme pouze sloupce A5-I1769, data naimportujeme přes tlačítko "Načti data A".

Další  operací je import druhé oblasti z listu  Nejdříve otevřeme tedy další soubor s pohledávkami, , zde ""c:\bohemius\tabulky Excel\priklady\pohledávky 3". V listu "data" vybereme pouze oblast "B5 až J1806". Naimportujeme tak data z knihy pohledávek.

KROK 1

Nastavení : - vypárujeme stejné částky proti sobě, abychom mohli zjistit , které částky spolu nesedí. Exportujeme nespárované položky. Zadáme párovat proti oblasti z B, pouze dvojice a bez párování a povolíme párování ve stejných sloupcích. Jako výsledek zjišťujeme 5 nespárovaných položek, pro které není problém již dokončit inventarizaci.

KROK 2

Do filtrovacího řádku zadáme hodnotu od-do a to "01.03.2007" a hodnotu "31.03.2007". Exportujeme spárované položky. Bude nalezeno 83 párů. Lze tedy vyhledávat i podle časových údajů.