VÝPOČTOVÝ LIST NÁHRAD CESTOVNÉHO,

TUZEMSKO, AUV, ZAHRANIČNÍ CESTY,KURZY, HRANICE, KRÁCENÍ ZA STRAVU, PÁSMA, SOUBĚH PÁSEM , VÝPOČET KAPESNÉHO, MĚNA, JINÉ KURZY, REKAPITULACE, AUTOMATICKÝ VÝPOČET, EXPORT DO EXCELU


 

Ekonomická kalkulačka -  Srážky ze mzdyVýpočet náhrad cestovného

Objednávka  výpočtového listu  náhrad cestovného

Emailem:  mailto:bohemius@bohemius.cz

naše stránky:  www.bohemius.cz

Náš rozcestník:


 

modrá1.png

 

PODROBNÝ POPIS ZDE

 

 

Proč pouze „výpočtový list“?

 

Řešíme tím situaci, kdy formulář cestovního příkazu musí být předvyplněn, schválen, vyúčtován, opět schválen a podepsán. Takový formulář, zejména při výpočtech u složitějších zahraničních cest je plný popsán kurzy, v Kč, poskytnutých strav, přepočtů kurzů, oprav, odkazů na náklady a podpisů. ýpočtový list  je v podstatě duplikátem výpočtů cestovního příkazu, kde jsou všechny náhrady seřazeny, vypočteny, nároky na stravné i s krácením, včetně zahraničních cest, užití viozidel AUV, včetně rekapitulace a konečného vyúčtování formuláře zahraniční a tuzemské části cesty. Výpočtový list tak doplňuje originální CP, a je jednoznačným a potřebným pomocníkem pro kontrolu výpočtu cestovních přřípadů.

 

HLAVNÍ FUNKCE VÝPOČTU NÁHRAD CESTOVNÉHO:

 

 


 

GENEROVÁNÍ DNŮ

 

VDDLE ZADANÉHO ČASOVÉHO ROZPĚTÍ SE GENERUJÍ DNY VNITROSTÁTNÍ I ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU

GENEROVÁNÍ ČASOVÝCH ÚSEKŮ

GENEROVÁNÍ KRÁCENÍ

SOUBĚH ZUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY

NASTAVENÍ ŘEŠENÍ SOUBĚHU PRACOVNÍ CESTY

 

 

 

 

 

VÝPOČET NÁHRADŮ VÝDAJŮ PŘI POUŽITÍ VLASTNÍHO VOZIDLA

 

VOLBA PROVEDENÍ VÝPOČTU S VLASTNÍM VOZIDLEM, ANEBO BEZ TOHOTO VÝPOČTU

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ SPOTŘEBY Z ÚDAJŮ V TECHNICKÉM PRŮKAZE

VÝPOČET NÁHRADY DLE TYPU VOZIDLA, DRUHU PHM, ZÁKONNÉ SAZBY A POČTU UJETÝCH KM

ALTERNATIVNÍ VÝPOČET PŘI PŘEDLOŽENÍ VLASTNÍHO PARAGONU S CENOU PHM

VÝPOČET I ZE UJETÝCH KM V ZAHRANIČÍ – DLE ZÁKLADNÍ SAZBY

ULOŽENÍ VOZIDLA DO REGISTRU

 

 

 

 

VÝPOČET NÁHRADY VÝDAJŮ PŘI POUŽITÍ VLASTNÍHO VOZIDLA V ZAHRANIČÍ

 

VÝPOČET DLE CENY Z DOKLADU ZE ZAHRANIČÍ – PŘÍMO V MĚNĚ

PŘÍMÝ VÝPOČET DLE VÝŠE NÁKLADŮ NA PHM Z DOKLADU O NÁKUPU PHM

DOPLŇKOVÝ VÝPOČET DLE ODPISOVÉ SAZBY (ZÁKLADNÍ) V KČ DLE UJETÝCH KM

MOŽNOST PŘÍMĚŘENÉHO ZAOKROUHLENÍ U PRÁCE S MĚNOU, VOLBA LIBOVOLNÉHO POČTU DESETINNÝCH MÍST

VLASTNÍ NASTAVENÍ ZAOKROUHLENÍ SAZBY

 

VÝPOČTY STRAVNÉHO

 

GENEROVÁNÍ DNŮ, STRAVNÉHO I KAPESNÉHO AUTOMATICKY

VÝPOČTY DLE VLOŽENÝCH POČTŮ ČÁSTÍ DNU PRO VNITROSTÁTNÍ I ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU

KUMULOVANÝ SOUČET STRAVNÉHO A ZAOUKROUHLENÍ

MOŽNOST VOLBY VÝŠE STRAVNÉHO DLE PLATU NEBO DLE MZDY (PODNIKATELSKÝ A NEPODNIKATELSKÝ SEKTOR)

 

 

 

VÝPOČTY KAPESNÉHO

 

VÝPOČTY DLE VLOŽENÝCH POČTŮ ČÁSTÍ DNU PRO VNITROSTÁTNÍ I ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU

KUMULOVANÝ SOUČET KAPESNÉHO A ZAOUKROUHLENÍ

MOŽNOST VOLBY PODÍLU V PROCENTECH ZE SAZBY STRAVNÉHO

ZPŮSOBY KRÁCENÍ KAPESNÉHO - MOŽNOSTI

 

 

PRÁCE SE ZAHRANIČNÍ MĚNOU A NÁKLADY

 

PRÁCE S ROZEVÍRACÍM BOXEM, KDE LZE ZVOLIT PŘÍSLUŠNÝ STÁT A MOŽNOSTÍ VOLBY VÝŠE STRAVNÉHO PRO ZARANIČNÍ CESTU

MOŽNOST VÝPOČTU V MĚNĚ PRO VŠECHNY KATEGORIE CESTOVNÍCH VÝDAJŮ

MOŽNOST PŘEPOČTU NA KČ DLE KURZU

UVEDNÍ OZNAČENÍ MĚNY DO VÝPOČTU

MOŽNOST VOLBY PŘÍMÝCH NÁKLADŮ U PHM

MOŽNOST VOLBY CENY PHM U ZAHRANIČNÍ CESTY

MOŽNOST VOLBY PŘESNOSTI ZAOKROUHLENÍ U VÝPOČTŮ

PŘEPOČET ZAHRANIČNÍ MĚNY AN VÝDAJE V KČ

PRÁCE S JINOU MĚNOU

PŘEPOČTY NA KČ

PŘEPOČTY NA HLAVNÍ MĚNU

ŘEŠENÍ  JINÉ MĚNY V PŘÍPADĚ JINÉHO STÁTU

 

ZÁLOHOVÁ PLATBA A VÍCE POLOŽEK CESTOVNÍCH VÝDAJŮ

 

PŘEPOČET MOŽNOST PRÁCE SE VŠEMI KATEGORIEMI CESTOVNÍCH VÝDAJŮ

VÝPOČET MOŽNÝ I SE ZÁLOHOU A NÁSLEDNÝM VYÚČTOVÁNÍM

MOŽNOST EXPORTU VÝPOČTŮ DO SOUBORU EXCEL

MOŽNÉ VLOŽIT POPIS, SPZ, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MOŽNOST VOLBY VÝŠE STRAVNÉHO DLE PLATU NEBO DLE MZDY

 

VYYÚČTOVÁNÍ

 

VYÚČTOVÁNÍ  TUZEMSKO

VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍ

VYÚČTOVÁNÍ KOMBINACE TUZEMSKA A ZAHRANIČÍ

VOLBA PŘEPOČTU  PŘEPLATKU/NEDOPLATKU NA KČ.

NASTAVENÍ ZAOKROUHLOVÁNÍ MĚNY

NASTAVENÍ ZAOKROUHLOVÁNÍ VÝPOČTU

NASTAVENÍ REŽIMU PŘEPOČTU NA KČ

LIBOVOLNÁ ČÁSTKA MĚNY K VRÁCENÍ

LIBOVOLNÁ ČÁSTKA MĚNY K DOPLATKU

PŘEPOČTY NA KČ CELKEM

 

 

REKAPITULACE

 

DĚLBA NÁKLLADŮ NA ZAHRANIČNÍ A TUZEMSKÉ

DĚLBA NÁKLADŮ DLE TYPŮ

DĚLBA NÁKLADŮ NA STRAVNÉ, KAPESNÉ, AUV, JÍZDNÉ A OSTATNÍ

PŘEPOČTY V MĚNĚ

NÁROKY CELKEM

DĚLENÍ ZÁLOH

PŘEVODY Z MĚNY DO KČ

ZAOKROUHLOVÁNÍ

 

 

EXPORTY

 

VYÚČTOVÁNÍ  TUZEMSKO

VYÚČTOVÍ DLE NASTAVENÍ

VYÚČTOVÁNÍ AUV

SEZNAM NÁKLADŮ V KČ

SEZNAM NÁKLADŮ TUZEMSKO, VČETNĚ PŘEPOČTU MĚNY

REŽIM ZOBRAZENÍ NÁKLADŮ STRASVNÉHO A AUV

PŘEHLEDNÁ SESTAVA PODLE DNŮ A ČASOVÝCH ÚSEKŮ

SEZNAM VOZOVÉHO PARKU

 

SOUBORY

 

MOŽNOST ULOŽENÍ CP

OTEVŘENÍ ULOŽENÉHO CP

ULOŽENÍ TABULKY VOZIDEL

ULOŽENÍ ROZPRACOVANÉHO CP

VYČIŠTĚNÍ CP NA NOVÝ

DITACE V TABULKÁCH NÁKLADŮ

NASTAVENÍ

 

ZAOKROUHLOVÁNÍ VÝPOČTŮ, MĚNY, PŘEPOČTU Z MĚNY, VYÚČTOVÁNÍ, AUV SAZBY

NASTAVENÍ VLASTNÍCH CEN STRAVNÉHO

NASTAVENÍ CEN PHM

NASTAVENÍ PROCEN VÝPOČTU KAPESNÉHO

KRÁCENÍ KAPESNÉHO, NEKRÁCENÍ, KRÁCENÍ POUZE ZČÁSTEČNĚ, APOD

MOŽNOST ZAOKROUHLENÍ AUV NA DESETNÍKY (SAZBA)

VOLBA NSATVENÍ ŘEŠENÍ SOUBĚHU TUZEMSKA A ZAHRANIČÍ ( 1 +1, 1+2, 1+3 NEBO 2+2 JÍDEL)

NASTAVENÍ ZAÚČTOVÁNÍ – SYNTETIKY A ANALYTIKY

ZPŮSOB BOLBY SESTAVY

NASTAVENÍ VYŽADOVÁNÍ VYPLNĚNOSTI VŠECH ÚDAJŮ

 

 

ÚČETNICTVÍ

 

VMOŽNOST SI NASTAVIT SYNTETIKU A ANALYTIKU PRO REKAPITULACI ÚČETÍCH DAT

REKAPITULACE ÚČTOVÁNÍ MD A DAL

VYČÍSLENÍ ZAOKROUHLOVACÍCH ROZDÍLŮ

 

 

ŘEŠENÍ ZAOKROUHLOVACÍCH ROZDÍLŮ V ÚČETNICTVÍ

 

ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI VYÚČTOVÁNÍ

ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI PŘEPOČTU NA KČ

ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI VÝPOČTU Z JINÉ MĚNY

ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI ZAOKROUHLENÍ MĚNY