VÝPOČET SRÁŽEK Z PŘÍJMU, ROZPOČÍTÁNÍ SRÁŽEK DLE TYPU POHLEDÁVEK

PŘÍJMY, PODLÉHAJÍCÍM SRÁŽKÁM,  ZÁLOHY NA VÍCE OBDOBÍ, VÝPOČET NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY, TŘETINY, ROZPOČÍTÁNÍ SRÁŽEK DLE TYPŮ POHLEDÁVEK, BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ, NAČÍTÁNÍ SPLÁTEK, POMĚRNÉ ROZDĚLENÍ SPLÁTKY PŘI STEJNÉM POŘADÍ, SRÁŽKY DLE DOHODY

 

Software ke stažení zde


 

Ekonomická kalkulačka -  Srážky ze mzdyVýpočet náhrad cestovného

Objednávka  exekucí a srážek ze mzdy

Emailem:  mailto:bohemius@bohemius.cz

naše stránky:  www.bohemius.cz

Náš rozcestník:

modrá1.png


 

ZÁSADNÍ FUNKČNOSTI :

 

NASTAVENÍ PRO VÝPOČET SRÁŽEK

VÝPOČET NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY A ČÁSTKY KE SRÁŽKÁM

ROZPIS POHLEDÁVEK

VÝPOČET VELIKOSTI SPLÁTEK DLE DRUHU A POŘADÍ POHLEDÁVEK

REKAPITULACE

DRUHÉ KOLO VÝPOČTU – SRÁŽKY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

OPAKOVANÝ VÝPOČET – DALŠÍ MĚSÍC

DALŠÍ FUNKCE (EXPORT, ULOŽENÍ, OTEVŘENÍ, OTEVŘENÍ PŘÍKLADU, VÝMAZ PO SKUPINÁCH I DATECH)

 

 

PODROBNÝ POSTUP:

 

0/ (OTEVŘENÍ SOUBORU)

1/ ZÁPIS  PŘÍJMU

2/ NASTAVENÍ ODPOČITATELNÝCH POLOŽEK PRO VYŽIVOVANÉ OSOBY

3/ VOLBA REŽIMU, ZDA BUDEME NASČÍTÁVAT JEDNOTLIVÉ SPLÁTKY, ABY TAK DLUH PO KAŽDÉM STLAČENÍ TLAČÍTKA VÝPOČTU UBÝVAL

4/ ROZPIS VŠECH POHLEDÁVEK, OZNAČENÍ, DATA, VÝŠE A TYPU POHLEDÁVEK

5/STLAČENÍ TLAČÍTKA PRO VÝPOČET, NEBO PRO OPAKOVANÝ VÝPOČET, REKAPITULACE

6/ MOŽNÝ EXPORT DO SOUBORU EXCEL A TISK, , NAHRÁNÍ DO SOUBORU NA DISK

7/ OPAKOVANÝ VÝPOČET, NEBO ČISTĚNÍ